Soybean bajar bhav today : २८ मार्च ते २ एप्रिल पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav today : २८ मार्च ते २ एप्रिल पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 43 6351 7125 6750
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7200 7400 7300
शेवगाव पिवळा क्विंटल 70 6500 7000 7000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 700 6851 7476 7300
बसमत पिवळा क्विंटल 707 7200 7400 7300
बोरी पिवळा क्विंटल 51 6900 7125 6925
01/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 31 6000 7000 6500
शिरुर क्विंटल 1 6900 6900 6900
राहता क्विंटल 4 7200 7284 7250
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 6500 7250 7205
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 68 6141 7376 7325
जालना पिवळा क्विंटल 336 6500 7400 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1067 6000 7280 6900
वर्धा पिवळा क्विंटल 4 6000 6500 6350
भोकर पिवळा क्विंटल 41 7111 7151 7131
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 131 6800 7100 6950
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7300 7600 7300
सेनगाव पिवळा क्विंटल 160 6500 7300 7000
31/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 42 5100 7000 6050
चंद्रपूर क्विंटल 28 7265 7300 7300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 6800 7100 6950
सिल्लोड क्विंटल 4 7000 7075 7050
उदगीर क्विंटल 3700 7270 7336 7303
परळी-वैजनाथ क्विंटल 280 7176 7322 7212
शिरुर क्विंटल 3 6900 6900 6900
लोहा क्विंटल 20 6700 7251 7203
तुळजापूर क्विंटल 185 7000 7225 7100
राहता क्विंटल 12 7100 7200 7150
नागपूर लोकल क्विंटल 425 6200 7400 7100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 51 7000 7251 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 64 7056 7400 7380
परभणी पिवळा क्विंटल 110 6000 7210 7000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1045 6600 7440 7040
बीड पिवळा क्विंटल 59 6780 7110 6996
पैठण पिवळा क्विंटल 5 6400 6400 6400
उमरेड पिवळा क्विंटल 1124 5000 7550 7450
वर्धा पिवळा क्विंटल 45 6850 7125 7050
भोकर पिवळा क्विंटल 22 6763 7211 6981
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 145 6800 7200 7000
वणी पिवळा क्विंटल 279 6300 7200 6700
परतूर पिवळा क्विंटल 9 5900 7276 7140
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7300 7600 7300
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 7 6900 7099 7031
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 70 6700 7000 6900
वरोरा पिवळा क्विंटल 91 6500 7000 6700
चाकूर पिवळा क्विंटल 60 7141 7551 7271
मुखेड पिवळा क्विंटल 6 7200 7450 7325
उमरी पिवळा क्विंटल 70 7240 7300 7270
मुरुम पिवळा क्विंटल 160 6650 7121 6886
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 6950 6950 6950
सेनगाव पिवळा क्विंटल 360 6500 7200 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 15 7100 7500 7237
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6200 6400 6300
राजूरा पिवळा क्विंटल 71 6300 7485 7263
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 2 7490 7490 7490
काटोल पिवळा क्विंटल 102 6000 7025 6500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 80 6000 7150 6600
पुलगाव पिवळा क्विंटल 27 6255 7225 7050
देवणी पिवळा क्विंटल 112 7000 7490 7245
30/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 89 6000 7151 6575
चंद्रपूर क्विंटल 183 7000 7375 7250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 7100 7150 7125
संगमनेर क्विंटल 2 7311 7316 7313
उदगीर क्विंटल 3400 7330 7371 7350
श्रीरामपूर क्विंटल 21 6700 7200 7000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 6850 7255 7151
तुळजापूर क्विंटल 110 7000 7200 7100
राहता क्विंटल 24 7000 7283 7150
नागपूर लोकल क्विंटल 411 6300 7481 7180
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 4 6650 7025 6850
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 156 7225 7419 7381
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1150 6410 7400 7150
परभणी पिवळा क्विंटल 120 6000 7200 7000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1499 6400 7480 7080
बीड पिवळा क्विंटल 14 7000 7035 7012
पैठण पिवळा क्विंटल 7 6500 6500 6500
वर्धा पिवळा क्विंटल 55 6450 6975 6600
भोकर पिवळा क्विंटल 43 7117 7171 7144
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 221 6800 7200 7000
शेवगाव पिवळा क्विंटल 10 6000 6850 6850
परतूर पिवळा क्विंटल 15 7000 7200 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7300 7600 7300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 45 6800 7100 7000
वरोरा पिवळा क्विंटल 175 5500 6900 6500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 60 4000 7020 6000
धरणगाव पिवळा क्विंटल 13 6700 7030 6700
गंगापूर पिवळा क्विंटल 34 6200 6800 6600
चाकूर पिवळा क्विंटल 120 4500 7351 7322
मुखेड पिवळा क्विंटल 29 7300 7400 7300
उमरी पिवळा क्विंटल 5 7000 7200 7100
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 93 6951 7510 7260
मुरुम पिवळा क्विंटल 55 5500 7141 6321
उमरगा पिवळा क्विंटल 13 7101 7600 7250
सेनगाव पिवळा क्विंटल 350 6500 7300 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 16 7100 7500 7237
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 6200 6500 6400
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 230 6200 6500 6400
राजूरा पिवळा क्विंटल 83 4170 7365 6989
काटोल पिवळा क्विंटल 80 5000 7000 6400
पुलगाव पिवळा क्विंटल 15 6955 6955 6955
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 700 6500 7350 7100
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 180 6800 7200 7000
देवणी पिवळा क्विंटल 64 7400 7531 7465
बोरी पिवळा क्विंटल 4 5800 5800 5800
29/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 48 6600 7400 7000
लासलगाव क्विंटल 569 3400 7500 7391
चंद्रपूर क्विंटल 151 7050 7395 7200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 7000 7000 7000
सिल्लोड क्विंटल 20 6900 6981 6950
उदगीर क्विंटल 2950 7350 7400 7375
श्रीरामपूर क्विंटल 39 5500 7300 6850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 430 7172 7365 7300
शिरुर क्विंटल 38 6800 7100 6900
तुळजापूर क्विंटल 170 7000 7200 7100
राहता क्विंटल 8 7100 7250 7150
सोलापूर लोकल क्विंटल 71 7200 7340 7300
सांगली लोकल क्विंटल 200 6800 7500 7150
नागपूर लोकल क्विंटल 636 6500 7500 7250
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 11 6400 6950 6500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 125 7000 7401 7371
लातूर पिवळा क्विंटल 11583 7000 7474 7350
जालना पिवळा क्विंटल 1473 6000 7500 7200
परभणी पिवळा क्विंटल 90 6000 7200 7000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1784 6500 7435 7010
उमरेड पिवळा क्विंटल 907 5000 7600 7500
वर्धा पिवळा क्विंटल 105 6650 7105 6950
भोकर पिवळा क्विंटल 14 6700 7172 6936
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 265 6900 7100 7000
वणी पिवळा क्विंटल 52 6530 7250 6800
सावनेर पिवळा क्विंटल 15 6200 6200 6200
शेवगाव पिवळा क्विंटल 4 6900 6900 6900
परतूर पिवळा क्विंटल 30 7100 7265 7200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 21 4100 7300 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 13 6800 7100 7000
वरोरा पिवळा क्विंटल 165 6200 7150 7000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 15 3000 6900 5000
तासगाव पिवळा क्विंटल 40 6400 7000 6850
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 340 6300 7375 7250
चाकूर पिवळा क्विंटल 95 7225 7298 7240
मुखेड पिवळा क्विंटल 16 7300 7400 7300
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 212 6800 7484 7100
मुरुम पिवळा क्विंटल 114 6501 7198 6850
उमरगा पिवळा क्विंटल 37 6550 7250 7100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 360 6600 7350 7100
पुर्णा पिवळा क्विंटल 16 7100 7500 7237
पाथरी पिवळा क्विंटल 16 6700 7000 6951
उमरखेड पिवळा क्विंटल 170 6100 6300 6200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 210 6100 6300 6200
राजूरा पिवळा क्विंटल 176 7130 7605 7307
काटोल पिवळा क्विंटल 60 5500 6971 5800
आष्टी- कारंजा पिवळा नग 125 6000 7100 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 107 7100 7570 7335
बोरी पिवळा क्विंटल 10 7145 7145 7145
28/03/2022
येवला क्विंटल 1 6301 7471 7340
लासलगाव क्विंटल 387 6000 7500 7380
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 190 3000 7351 7200
औरंगाबाद क्विंटल 9 6300 6900 6600
चंद्रपूर क्विंटल 161 7050 7385 7250
सिन्नर क्विंटल 45 6700 7320 7185
श्रीगोंदा क्विंटल 7 6800 6800 6800
श्रीरामपूर क्विंटल 15 7000 7250 7100
लासूर स्टेशन क्विंटल 60 6700 7125 7000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 6851 7337 7201
शिरुर क्विंटल 3 6600 6900 6900
तुळजापूर क्विंटल 180 7000 7200 7100
मोर्शी क्विंटल 500 7000 7170 7085
राहता क्विंटल 17 7200 7325 7262
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 6905 7205 7050
नागपूर लोकल क्विंटल 303 5200 7461 6896
मनमाड लोकल क्विंटल 9 5701 7196 6640
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 20 6400 7001 6551
तुमसर लोकल क्विंटल 701 3366 3461 3391
ताडकळस नं. १ क्विंटल 45 7100 7300 7200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 292 5812 7412 7370
लातूर पिवळा क्विंटल 11146 6799 7440 7310
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1120 6410 7435 7100
जालना पिवळा क्विंटल 1371 5000 7400 7200
अकोला पिवळा क्विंटल 908 6000 7190 6855
परभणी पिवळा क्विंटल 80 6000 7200 7100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 21 6741 7175 7071
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2784 6500 7435 7010
बीड पिवळा क्विंटल 210 6499 7140 7012
वर्धा पिवळा क्विंटल 130 6700 7010 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 31 5850 7200 6525
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 227 6800 7100 6950
वणी पिवळा क्विंटल 219 6125 7300 6700
सावनेर पिवळा क्विंटल 4 6400 6400 6400
परतूर पिवळा क्विंटल 29 7000 7150 7100
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 70 6000 6800 6470
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 7000 7150 7150
वरोरा पिवळा क्विंटल 206 6000 7100 6800
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 14 5000 6900 5700
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 550 6360 7400 7250
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 214 5601 7226 7000
मुखेड पिवळा क्विंटल 18 7300 7450 7400
उमरी पिवळा क्विंटल 5 7000 7200 7100
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 366 6300 7550 7200
उमरगा पिवळा क्विंटल 13 7050 7200 7150
सेनगाव पिवळा क्विंटल 360 6500 7250 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 12 7100 7300 7237
पाथरी पिवळा क्विंटल 12 4600 7025 6701
राजूरा पिवळा क्विंटल 208 6750 7450 7238
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 45 5100 7350 6100
काटोल पिवळा क्विंटल 80 5625 7000 6100
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 145 5000 7050 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 30 6990 6990 6990
सिंदी पिवळा क्विंटल 60 6475 7150 6800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 368 5850 7350 7050
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 225 6881 7225 7091
27/03/2022
सिल्लोड क्विंटल 12 6700 7100 7000
उदगीर क्विंटल 2850 7300 7330 7315
शिरुर क्विंटल 4 6950 6950 6950
कन्न्ड क्विंटल 3 6000 6500 6250
पैठण पिवळा क्विंटल 4 6540 6540 6540
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 17 6000 7250 6800
शेवगाव पिवळा क्विंटल 18 6400 6900 6900
वरोरा पिवळा क्विंटल 61 5600 6800 6400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 10 5500 6750 6000
उमरी पिवळा क्विंटल 17 7100 7300 7200
बाळापूर पिवळा क्विंटल 279 6650 7200 6900
भिवापूर पिवळा क्विंटल 171 6000 7240 6620
काटोल पिवळा क्विंटल 50 5000 7125 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 63 7300 7501 7400
26/03/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 120 4000 7600 7250
औरंगाबाद क्विंटल 15 6800 6900 6850
माजलगाव क्विंटल 169 5500 7061 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 6900 7000 6950
उदगीर क्विंटल 2800 7300 7330 7315
श्रीरामपूर क्विंटल 17 7000 7000 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 45 6200 7100 6900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 700 6851 7341 7151
कन्न्ड क्विंटल 10 6800 7000 6900
लोहा क्विंटल 67 7000 7211 7150
तुळजापूर क्विंटल 195 7000 7200 7100
राहता क्विंटल 7 7086 7200 7151
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7000 7000 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 72 6900 7250 7100
अमरावती लोकल क्विंटल 2257 6800 7251 7025
नागपूर लोकल क्विंटल 122 5800 7302 6925
कोपरगाव लोकल क्विंटल 109 6700 7377 7275
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 87 6499 7352 7300
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7200 7400 7300
पातूर पांढरा क्विंटल 55 6100 6700 6587
लातूर पिवळा क्विंटल 8231 6500 7421 7320
जालना पिवळा क्विंटल 1684 6500 7400 7250
अकोला पिवळा क्विंटल 883 5500 7185 6500
परभणी पिवळा क्विंटल 105 6500 7200 7000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 39 6825 7121 7055
आर्वी पिवळा क्विंटल 140 6100 7300 6900
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1547 6600 7510 7015
बीड पिवळा क्विंटल 108 6300 7200 6930
उमरेड पिवळा क्विंटल 1618 5500 7600 7500
भोकर पिवळा क्विंटल 59 5900 7153 6526
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 194 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 5 6500 6500 6500
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1050 6950 7285 7130
मलकापूर पिवळा क्विंटल 258 6000 7265 7100
सावनेर पिवळा क्विंटल 18 6990 6990 6990
जामखेड पिवळा क्विंटल 22 5500 7000 6250
गेवराई पिवळा क्विंटल 45 6351 6930 6640
परतूर पिवळा क्विंटल 38 6500 7200 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7200 7400 7200
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 4000 7555 6850
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 6800 7091 7000
वरोरा पिवळा क्विंटल 72 6100 6950 6550
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 14 6500 7000 6600
चाकूर पिवळा क्विंटल 70 7101 7270 7250
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 527 6200 7550 7200
मुरुम पिवळा क्विंटल 180 6501 7101 6801
उमरगा पिवळा क्विंटल 15 6500 7150 7000
सेनगाव पिवळा क्विंटल 430 6500 7200 6800
पाथरी पिवळा क्विंटल 3 6900 7051 7000
पालम पिवळा क्विंटल 12 7151 7151 7151
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 14 6111 7100 7035
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 6200 6400 6300
पुलगाव पिवळा क्विंटल 50 6599 7080 6900
देवणी पिवळा क्विंटल 71 7350 7500 7425
बोरी पिवळा क्विंटल 4 6800 6800 6800

 

Leave a Comment