Soybean bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 162 3000 6278 6151
औरंगाबाद क्विंटल 34 5800 6104 5952
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 26 5600 6075 5837
उदगीर क्विंटल 3900 6350 6394 6372
कारंजा क्विंटल 2000 5625 6250 5950
लोहा क्विंटल 42 5911 6351 6151
तुळजापूर क्विंटल 165 6000 6250 6200
राहता क्विंटल 15 6200 6200 6200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 33 4000 6100 5405
सोलापूर लोकल क्विंटल 114 5850 6270 6215
अमरावती लोकल क्विंटल 3170 5650 6050 5850
सांगली लोकल क्विंटल 200 6000 6700 6350
नागपूर लोकल क्विंटल 646 5000 6300 5975
हिंगोली लोकल क्विंटल 555 5850 6210 6030
मेहकर लोकल क्विंटल 750 5500 6375 5900
लातूर पिवळा क्विंटल 11083 5900 6411 6320
जालना पिवळा क्विंटल 2692 5250 6500 6075
अकोला पिवळा क्विंटल 1591 5300 6105 5950
मालेगाव पिवळा क्विंटल 5 5590 6000 5971
चिखली पिवळा क्विंटल 568 5770 6426 6100
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1136 5800 6380 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5770 5770 5770
भोकरदन पिवळा क्विंटल 20 5900 6000 5950
भोकर पिवळा क्विंटल 13 5200 6025 5612
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 810 5850 6280 6155
गेवराई पिवळा क्विंटल 135 5600 5995 5800
परतूर पिवळा क्विंटल 76 5900 6261 6163
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 36 6100 6200 6100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 13 5000 6100 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6099 6162 6125
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 210 6115 6375 6200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 17 5550 5850 5790
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 354 6285 6325 6305
मुरुम पिवळा क्विंटल 156 5300 6265 5783
उमरगा पिवळा क्विंटल 64 5740 6100 6050
पालम पिवळा क्विंटल 22 6051 6051 6051
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5800 6000 5900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 400 5550 6225 5891
04/02/2022
येवला क्विंटल 63 4000 6300 6212
लासलगाव क्विंटल 508 3000 6315 6191
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 296 2000 6221 6151
जळगाव क्विंटल 12 5700 5700 5700
शहादा क्विंटल 104 6061 6200 6150
औरंगाबाद क्विंटल 31 5000 5825 5412
चंद्रपूर क्विंटल 374 5800 6285 6150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 23 5000 5925 5462
संगमनेर क्विंटल 9 6111 6161 6136
सिल्लोड क्विंटल 65 5300 5900 5700
उदगीर क्विंटल 4400 6250 6270 6260
कारंजा क्विंटल 2500 5660 6200 5875
लासूर स्टेशन क्विंटल 85 5300 5975 5600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 5900 6270 6050
सेलु क्विंटल 16 6025 6201 6100
रिसोड क्विंटल 1510 5600 6500 6050
कन्न्ड क्विंटल 3 5200 5900 5550
लोहा क्विंटल 37 5900 6241 6101
तुळजापूर क्विंटल 220 6000 6200 6150
मोर्शी क्विंटल 15 5850 5900 5875
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 290 5500 6100 5800
राहता क्विंटल 17 5900 6200 6100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 26 4000 6100 5405
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 26 5000 6030 5858
सोलापूर लोकल क्विंटल 192 6000 6200 6100
अमरावती लोकल क्विंटल 4280 5650 6075 5863
नागपूर लोकल क्विंटल 400 5000 6040 5780
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 5900 6000 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 5750 6260 6005
कोपरगाव लोकल क्विंटल 228 5000 6190 6044
मेहकर लोकल क्विंटल 920 5550 6900 6100
बारामती पिवळा क्विंटल 524 5200 6166 6120
लातूर पिवळा क्विंटल 14635 5700 6302 6200
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 118 6100 6280 6200
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1650 5500 6210 6030
जालना पिवळा क्विंटल 2850 5600 6400 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 1590 4900 6100 5800
आर्वी पिवळा क्विंटल 75 4500 6150 5500
चिखली पिवळा क्विंटल 628 5750 6260 6005
पैठण पिवळा क्विंटल 3 5695 5695 5695
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 700 5000 6445 5750
वर्धा पिवळा क्विंटल 106 5750 6000 5850
भोकर पिवळा क्विंटल 52 5525 5959 5742
जिंतूर पिवळा क्विंटल 116 5800 6140 6000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 800 5850 6250 6110
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 24 5000 5900 5500
खामगाव पिवळा क्विंटल 3913 5500 6150 5825
मलकापूर पिवळा क्विंटल 395 5000 5970 5545
वणी पिवळा क्विंटल 547 5500 6200 5700
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 5650 5650 5650
जामखेड पिवळा क्विंटल 12 5500 5800 5650
परतूर पिवळा क्विंटल 149 5866 6130 6125
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 35 5500 6050 6000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 5701 6301 6150
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 215 5500 6160 6000
मंठा पिवळा क्विंटल 79 5200 6100 5900
निलंगा पिवळा क्विंटल 160 5401 6357 6100
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 342 6181 6261 6221
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 762 5758 6500 6173
मुरुम पिवळा क्विंटल 64 5901 6136 6018
उमरगा पिवळा क्विंटल 13 5601 6051 6050
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 135 5900 6100 6000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 15 5600 6288 6248
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1966 5100 6410 6300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1435 5600 6200 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5800 6000 5900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 850 5550 6195 5875
राजूरा पिवळा क्विंटल 171 5035 5750 5500
काटोल पिवळा क्विंटल 42 4511 5600 5200
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 190 3800 6150 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 49 5940 6010 5975
सिंदी पिवळा क्विंटल 33 5450 6000 5680
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 837 5550 6375 6050
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 43 5841 6170 6110
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 60 5900 6100 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 142 6250 6451 6350
03/02/2022
येवला क्विंटल 8 4401 6326 6257
लासलगाव क्विंटल 434 4400 6400 6230
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 193 3000 6253 6100
शहादा क्विंटल 198 6075 6211 6121
औरंगाबाद क्विंटल 40 3900 6071 5987
चंद्रपूर क्विंटल 223 5650 6295 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 30 5846 6061 5953
सिल्लोड क्विंटल 22 5400 5800 5600
उदगीर क्विंटल 5800 6200 6214 6207
कारंजा क्विंटल 2800 5550 6140 5875
श्रीगोंदा क्विंटल 14 3900 3900 3900
लासूर स्टेशन क्विंटल 73 5225 5800 5600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 810 5851 6261 6101
शिरुर क्विंटल 5 4500 5900 5900
लोहा क्विंटल 31 5961 6231 6175
तुळजापूर क्विंटल 195 6000 6150 6100
मोर्शी क्विंटल 98 5700 6000 5850
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 140 5100 5950 5700
राहता क्विंटल 3 6000 6186 6050
धुळे हायब्रीड क्विंटल 34 4700 6100 5900
सोलापूर लोकल क्विंटल 184 5380 6175 6105
अमरावती लोकल क्विंटल 3211 6500 7150 6825
सांगली लोकल क्विंटल 200 6000 6600 6300
हिंगोली लोकल क्विंटल 335 5699 6221 5960
कोपरगाव लोकल क्विंटल 222 5000 6199 6075
मेहकर लोकल क्विंटल 1000 5500 6700 6100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 75 6000 6211 6100
लातूर पिवळा क्विंटल 15075 5900 6256 6100
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 2610 5660 6230 6020
जालना पिवळा क्विंटल 3174 4100 6500 6050
अकोला पिवळा क्विंटल 1702 5000 6160 5800
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 450 5500 6200 5850
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 398 3950 6270 5100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 8 5099 6012 5921
चोपडा पिवळा क्विंटल 22 5900 6041 5900
चिखली पिवळा क्विंटल 746 5800 6353 6076
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2366 5500 6240 5900
वाशीम पिवळा क्विंटल 2000 5100 5950 5500
पैठण पिवळा क्विंटल 7 5717 5717 5717
उमरेड पिवळा क्विंटल 3106 4000 6310 6250
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 630 4705 5935 5200
वर्धा पिवळा क्विंटल 95 5700 5905 5800
भोकर पिवळा क्विंटल 1 5507 5507 5507
जिंतूर पिवळा क्विंटल 54 6126 6260 6170
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 805 5850 6195 6085
खामगाव पिवळा क्विंटल 2764 5600 6100 5850
मलकापूर पिवळा क्विंटल 330 5110 5960 5695
दिग्रस पिवळा क्विंटल 350 5800 6295 6155
वणी पिवळा क्विंटल 480 5000 6180 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 11 5000 5800 5400
गेवराई पिवळा क्विंटल 67 5600 5991 5850
परतूर पिवळा क्विंटल 34 5600 6200 6199
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6100 6200 6100
मनवत पिवळा क्विंटल 504 5400 6100 5900
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 273 5800 6550 6401
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 43 5800 6100 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 1500 5900 6230 6065
वरोरा पिवळा क्विंटल 573 4800 6100 5900
धरणगाव पिवळा क्विंटल 26 5600 6300 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 9 6000 6031 6015
गंगापूर पिवळा क्विंटल 13 5575 5935 5800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 150 5711 6241 6050
निलंगा पिवळा क्विंटल 152 5500 6150 6000
चाकूर पिवळा क्विंटल 55 6000 6181 6121
उमरी पिवळा क्विंटल 25 5800 6000 5900
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 548 5800 6385 6051
मुरुम पिवळा क्विंटल 259 5781 6170 5976
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 5200 6000 5900
सेनगाव पिवळा क्विंटल 220 5000 6000 5800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 15 5600 6288 6248
पाथरी पिवळा क्विंटल 106 3001 5860 5701
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 140 5600 6150 5950
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1478 5100 6305 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 588 5700 6130 6000
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 399 5900 6275 6150
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5800 6000 5900
राजूरा पिवळा क्विंटल 139 4985 6045 5561
भिवापूर पिवळा क्विंटल 601 5300 6100 5700
काटोल पिवळा क्विंटल 147 3800 5811 4960
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 125 3900 5895 4500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 46 5600 6080 5850
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1367 5570 6350 5975
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 90 5550 6100 5800
आर्णी पिवळा क्विंटल 300 5500 6225 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 64 6265 6385 6346
बोरी पिवळा क्विंटल 11 5100 5825 5825
02/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 343 4900 5900 5400
येवला क्विंटल 72 5000 6145 6100
लासलगाव क्विंटल 578 4500 6186 6111
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 253 3000 6175 6000
शहादा क्विंटल 152 6000 6100 6076
बार्शी -वैराग क्विंटल 6 5700 5989 5700
नांदेड क्विंटल 472 5555 6030 5830
चंद्रपूर क्विंटल 217 5500 6220 5900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 65 5400 5950 5675
संगमनेर क्विंटल 33 5496 6200 5848
उदगीर क्विंटल 5400 6050 6088 6069
लासूर स्टेशन क्विंटल 93 4800 5800 5600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1100 5701 6148 5980
रिसोड क्विंटल 1215 5500 6400 5950
कन्न्ड क्विंटल 18 5500 6000 5750
वैजापूर क्विंटल 45 5800 6040 5915
लोहा क्विंटल 39 6011 6111 6100
मानोरा क्विंटल 451 5200 6040 5620
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 415 5500 5900 5700
राहता क्विंटल 17 6000 6112 6050
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 164 5701 6280 6130
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 15 5675 5868 5780
सोलापूर लोकल क्विंटल 116 5405 6055 5970
अमरावती लोकल क्विंटल 3979 5650 5971 5810
चांदवड लोकल क्विंटल 20 6030 6100 6070
हिंगोली लोकल क्विंटल 805 5800 6126 5963
कोपरगाव लोकल क्विंटल 118 5400 6161 6000
मेहकर लोकल क्विंटल 1230 5500 7005 6100
लातूर पिवळा क्विंटल 15456 5801 6189 6000
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 72 5900 6100 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 1322 5300 6195 5750
उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 300 5600 6050 5825
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 401 3950 6170 5067
मालेगाव पिवळा क्विंटल 16 4341 6201 5741
चोपडा पिवळा क्विंटल 47 4800 6001 6000
आर्वी पिवळा क्विंटल 85 4500 5900 5500
चिखली पिवळा क्विंटल 1130 5755 6285 6020
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2762 5400 6110 5800
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5100 5950 5300
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5500 5850 5600
पैठण पिवळा क्विंटल 4 5641 5641 5641
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 630 4705 5935 5650
भोकर पिवळा क्विंटल 122 4807 5927 5367
जिंतूर पिवळा क्विंटल 241 5590 6276 6071
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 850 5850 6085 5925
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 15 5000 5800 5400
खामगाव पिवळा क्विंटल 4670 5300 6100 5700
मलकापूर पिवळा क्विंटल 305 4700 5970 5500
दिग्रस पिवळा क्विंटल 395 5700 6255 6095
वणी पिवळा क्विंटल 268 5180 6155 5700
गेवराई पिवळा क्विंटल 82 5645 5800 5645
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 252 6000 7550 6750
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 63 5000 5950 5700
लोणार पिवळा क्विंटल 1250 5770 6160 5965
वरोरा पिवळा क्विंटल 447 5400 6055 5825
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 55 5600 5900 5800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 23 4999 6100 5900
तासगाव पिवळा क्विंटल 30 5900 6200 6100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 425 5490 6190 6050
निलंगा पिवळा क्विंटल 370 5500 6150 6000
चाकूर पिवळा क्विंटल 195 5600 6020 5949
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 466 6158 6208 6183
मुखेड पिवळा क्विंटल 24 6150 6175 6150
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 25 5900 6000 5950
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1388 5500 6375 6100
मुरुम पिवळा क्विंटल 559 5000 6112 5556
उमरगा पिवळा क्विंटल 93 5202 5959 5920
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 60 6000 6000 6000
बसमत पिवळा क्विंटल 282 5950 6180 6119
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 5000 5800 5500
पुर्णा पिवळा क्विंटल 55 5600 6288 6248
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 120 5750 6050 5900
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1444 4950 6270 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1129 5600 6125 6000
नांदूरा पिवळा क्विंटल 215 5375 6000 6000
शेगाव पिवळा क्विंटल 31 5700 5950 5800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 617 5900 6180 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 110 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 230 5800 6000 5900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 420 5550 6200 5861
राजूरा पिवळा क्विंटल 13 5655 5900 5690
काटोल पिवळा क्विंटल 9 3800 4700 4200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 64 5585 5790 5680
सिंदी पिवळा क्विंटल 50 5750 6100 5860
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 50 5600 5850 5700
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 300 5500 6200 6100
देवणी पिवळा क्विंटल 172 5331 6205 5768
01/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 53 4500 6000 5250
लासलगाव क्विंटल 495 4401 6100 6040
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 321 3000 6000 5951
शहादा क्विंटल 26 6000 6050 6022
बार्शी -वैराग क्विंटल 74 5750 5875 5860
औरंगाबाद क्विंटल 22 5650 5799 5724
चंद्रपूर क्विंटल 223 5755 6000 5950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 27 5101 5803 5450
सिल्लोड क्विंटल 20 5400 5800 5600
लासूर स्टेशन क्विंटल 42 4800 5711 5526
शिरुर क्विंटल 2 5500 5500 5500
वैजापूर क्विंटल 50 5780 5950 5860
मानोरा क्विंटल 500 5400 6052 5726
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 500 5400 6000 5600
राहता क्विंटल 28 5836 6000 5920
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 20 5750 5985 5820
सोलापूर लोकल क्विंटल 115 5500 5870 5760
अमरावती लोकल क्विंटल 4073 5600 5841 5720
सांगली लोकल क्विंटल 200 6000 6600 6300
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 5500 5600 5600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 209 4500 6030 5875
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 19 5500 5800 5650
मेहकर लोकल क्विंटल 1010 5500 5965 5700
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 130 5700 5800 5750
मेहकर नं. १ क्विंटल 150 6000 6605 6200
बारामती पिवळा क्विंटल 399 5000 5961 5940
लातूर पिवळा क्विंटल 12999 4701 6172 6020
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 90 5800 6000 5900
अकोला पिवळा क्विंटल 1235 4200 5980 5700
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 631 3950 6025 4975
चोपडा पिवळा क्विंटल 12 4800 5600 4801
आर्वी पिवळा क्विंटल 70 4500 5700 5450
चिखली पिवळा क्विंटल 1300 5851 6151 6000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3473 5400 6115 5770
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5100 6250 5850
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5550 6000 5750
पैठण पिवळा क्विंटल 11 5440 5791 5700
उमरेड पिवळा क्विंटल 654 4000 5910 5850
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 845 4705 6090 5700
वर्धा पिवळा क्विंटल 108 5525 5930 5800
भोकर पिवळा क्विंटल 27 4002 5823 4912
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 265 5600 5900 5750
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 810 5750 5950 5865
खामगाव पिवळा क्विंटल 3810 5200 5900 5550
मलकापूर पिवळा क्विंटल 202 4500 5890 5635
दिग्रस पिवळा क्विंटल 425 5405 6095 5985
वणी पिवळा क्विंटल 522 5200 5965 5600
जामखेड पिवळा क्विंटल 8 5500 5900 5700
वरोरा पिवळा क्विंटल 603 5200 6000 5850
नांदगाव पिवळा क्विंटल 13 3600 6041 5801
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 302 5100 6010 5800
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 317 5850 5950 5900
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 145 6000 6200 6100
बसमत पिवळा क्विंटल 344 5850 6095 6017
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 5000 5800 5500
पुर्णा पिवळा क्विंटल 15 5600 6288 6248
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1796 4900 6260 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1003 5600 6100 6000
शेगाव पिवळा क्विंटल 52 5300 5825 5700
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 503 5900 6100 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5800 6000 5900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 300 5000 6065 5531
राजूरा पिवळा क्विंटल 86 4600 5955 5463
काटोल पिवळा क्विंटल 70 3800 5901 4550
पुलगाव पिवळा क्विंटल 54 5300 6305 5900
सिंदी पिवळा क्विंटल 70 5520 6400 5700
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 80 5600 5800 5700
बोरी पिवळा क्विंटल 91 5425 5875 5750
31/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 264 4100 6000 5050
येवला क्विंटल 95 5376 6056 5950
लासलगाव क्विंटल 622 4500 6100 5980
शहादा क्विंटल 133 5201 6055 5900
बार्शी क्विंटल 985 5500 5900 5750
बार्शी -वैराग क्विंटल 115 5000 5875 5555
औरंगाबाद क्विंटल 4 5750 5750 5750
नांदेड क्विंटल 360 5600 5980 5845
माजलगाव क्विंटल 667 4900 5851 5700
चंद्रपूर क्विंटल 272 5500 6095 5850
संगमनेर क्विंटल 11 6000 6000 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 100 5000 5601 5500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 950 5751 6041 5910
रिसोड क्विंटल 2445 5500 5900 5700
लोहा क्विंटल 24 5800 8970 5911
तुळजापूर क्विंटल 215 5700 5900 5800
मानोरा क्विंटल 482 5400 6321 5860
मोर्शी क्विंटल 102 5400 5600 5500
राहता क्विंटल 17 5750 6000 5921
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 180 5301 5990 5900
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 41 3750 5825 5800
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 5700 5870 5800
अमरावती लोकल क्विंटल 3921 5600 5863 5731
अमळनेर लोकल क्विंटल 35 5401 5600 5600
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 5600 6060 5830
कोपरगाव लोकल क्विंटल 127 4781 5964 5899
ताडकळस नं. १ क्विंटल 93 5651 6111 5900
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 557 4000 6051 5975
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1620 5300 6000 5900
जालना पिवळा क्विंटल 2606 4500 6325 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 1649 5220 6270 5800
मालेगाव पिवळा क्विंटल 20 5461 5860 5791
चोपडा पिवळा क्विंटल 43 5555 6131 6075
आर्वी पिवळा क्विंटल 120 4900 5900 5500
चिखली पिवळा क्विंटल 1350 5800 6200 6000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3678 5400 6175 5830
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5100 5925 5500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5450 5900 5500
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 800 5600 6005 5850
वर्धा पिवळा क्विंटल 183 5550 5920 5800
भोकर पिवळा क्विंटल 20 5133 5800 5466
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 274 5500 5800 5650
जिंतूर पिवळा क्विंटल 17 5700 5926 5700
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 900 5850 6020 5945
खामगाव पिवळा क्विंटल 128 3925 4550 4237
वणी पिवळा क्विंटल 413 5055 5990 5700
जामखेड पिवळा क्विंटल 14 5800 6000 5900
गेवराई पिवळा क्विंटल 183 5200 5600 5400
परतूर पिवळा क्विंटल 77 5891 6000 5966
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 16 5000 5900 5600
लोणार पिवळा क्विंटल 1400 5800 6070 5935
वरोरा पिवळा क्विंटल 645 5200 5930 5800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 9 4701 6050 5801
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 150 5400 6200 6050
निलंगा पिवळा क्विंटल 170 5400 5900 5800
चाकूर पिवळा क्विंटल 85 5500 6000 5851
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 824 5500 6250 5900
मुरुम पिवळा क्विंटल 218 5601 6110 5855
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 5500 5850 5600
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 180 5700 6100 5900
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2254 4800 6100 6000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 975 5500 6100 5950
नांदूरा पिवळा क्विंटल 270 5160 5800 5800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 50 5400 5851 5650
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 624 6100 6325 6200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 170 5600 5800 5700
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 300 5000 6100 5551
काटोल पिवळा क्विंटल 87 4000 5700 4800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 125 3300 5950 5300
सिंदी पिवळा क्विंटल 34 5500 5850 5700
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 167 5800 5997 5902
30/01/2022
सिल्लोड क्विंटल 43 5500 5800 5700
उदगीर क्विंटल 3700 6000 6047 6023
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 70 5800 6000 5900
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5400 5850 5500
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 30 5000 5900 5400
वरोरा पिवळा क्विंटल 73 5000 5800 5400
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 21 5500 6000 5800
बाळापूर पिवळा क्विंटल 912 5500 5910 5800
भिवापूर पिवळा क्विंटल 68 5100 5800 5400
काटोल पिवळा क्विंटल 40 3400 5400 4800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 130 3400 6000 5350
देवणी पिवळा क्विंटल 92 5800 6171 5985
29/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 284 4300 6000 5150
येवला क्विंटल 62 5800 6130 5981
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 186 3000 6036 5900
बार्शी क्विंटल 2121 5900 6150 6100
औरंगाबाद क्विंटल 10 5826 6000 5913
नांदेड क्विंटल 546 5780 6100 6000
माजलगाव क्विंटल 314 5000 5900 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 4500 5841 5170
उदगीर क्विंटल 4800 6000 6051 6025
कारंजा क्विंटल 2000 5455 5935 5750
लासूर स्टेशन क्विंटल 78 5000 5700 5600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 5701 6095 5921
शिरुर क्विंटल 2 6100 6100 6100
कन्न्ड क्विंटल 1 5500 6000 5750
वैजापूर क्विंटल 51 5700 5900 5840
लोहा क्विंटल 59 5900 6101 6050
तुळजापूर क्विंटल 75 6000 6000 6000
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 490 5500 6000 5700
राहता क्विंटल 28 5911 6101 6041
धुळे हायब्रीड क्विंटल 11 4005 6095 5405
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 88 5500 6079 6030
सोलापूर लोकल क्विंटल 83 5455 5855 5800
अमरावती लोकल क्विंटल 3814 5750 6001 5875
सांगली लोकल क्विंटल 200 6000 6500 6250
नागपूर लोकल क्विंटल 402 4800 5881 5610
अमळनेर लोकल क्विंटल 27 1800 5999 5999
हिंगोली लोकल क्विंटल 625 5755 6115 5935
कोपरगाव लोकल क्विंटल 165 5002 6070 5925
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 30 5200 5600 5400
मेहकर लोकल क्विंटल 900 5500 6800 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 323 5200 6170 6150
वडूज पांढरा क्विंटल 100 6100 6300 6200
पातूर पांढरा क्विंटल 182 4800 6000 5738
लातूर पिवळा क्विंटल 13958 5751 6160 6050
जालना पिवळा क्विंटल 2432 5000 6200 5950
अकोला पिवळा क्विंटल 2711 5300 6055 5800
मालेगाव पिवळा क्विंटल 57 5490 5985 5713
आर्वी पिवळा क्विंटल 155 4950 5900 5500
चिखली पिवळा क्विंटल 1320 5800 6300 6050
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1986 5400 6130 5800
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5100 6300 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5450 5900 5600
पैठण पिवळा क्विंटल 9 5660 5660 5660
उमरेड पिवळा क्विंटल 654 4000 5980 5900
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 471 4900 6120 5600
भोकर पिवळा क्विंटल 48 4907 5859 5383
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 228 5600 5800 5700
जिंतूर पिवळा क्विंटल 16 5305 6051 5676
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 750 5850 6060 5910
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 28 5500 6000 5800
खामगाव पिवळा क्विंटल 3864 5500 6025 5762
मलकापूर पिवळा क्विंटल 320 5100 6010 5700
जामखेड पिवळा क्विंटल 39 5000 5900 5450
गेवराई पिवळा क्विंटल 22 5560 5700 5600
परतूर पिवळा क्विंटल 94 5450 6025 6000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6100 6300 6200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 5000 5950 5700
वरोरा पिवळा क्विंटल 294 5000 5950 5830
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 10 5800 6200 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 19 5275 5850 5650
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 5816 6150 6000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 33 5540 5700 5600
निलंगा पिवळा क्विंटल 270 5400 6031 5900
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 5800 6002 5932
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 871 5550 6181 5900
मुरुम पिवळा क्विंटल 188 5700 6131 5915
उमरगा पिवळा क्विंटल 67 5201 6000 5900
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 98 6000 6100 6050
बसमत पिवळा क्विंटल 176 5670 6070 5916
सेनगाव पिवळा क्विंटल 160 5500 5900 5700
पाथरी पिवळा क्विंटल 4 5751 5751 5751
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 104 5850 5850 5850
नांदूरा पिवळा क्विंटल 250 5451 5950 5950
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 40 5450 5971 5800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 678 6100 6325 6250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 90 5600 5800 5700
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 180 5600 5800 5700
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 500 5000 6040 5500
सिंदी पिवळा क्विंटल 54 5500 5800 5630
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 422 5450 6150 5875
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 35 5751 5902 5800
देवणी पिवळा क्विंटल 169 6002 6167 6084
बोरी पिवळा क्विंटल 37 5450 5555 5555

 

Leave a Comment