Soybean bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2022
माजलगाव क्विंटल 179 5600 7000 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 6901 6901 6901
उदगीर क्विंटल 4400 7150 7225 7187
कारंजा क्विंटल 2000 6250 7200 6875
लोहा क्विंटल 40 6851 7125 7075
राहता क्विंटल 13 6950 7050 7000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7270 7270 7270
अमरावती लोकल क्विंटल 3154 6350 6990 6670
नागपूर लोकल क्विंटल 352 5800 7350 6962
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 6805 7340 7072
कोपरगाव लोकल क्विंटल 152 5500 7153 7000
मेहकर लोकल क्विंटल 1030 6200 7100 6800
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7000 7200 7100
लातूर पिवळा क्विंटल 10300 6301 7385 7220
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 54 7200 7300 7250
जालना पिवळा क्विंटल 1270 5900 7040 6900
अकोला पिवळा क्विंटल 2336 6200 7445 7100
परभणी पिवळा क्विंटल 250 6800 7000 6900
आर्वी पिवळा क्विंटल 125 6000 7090 6650
चिखली पिवळा क्विंटल 750 6450 7097 6775
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1403 6400 7375 6815
बीड पिवळा क्विंटल 54 6560 7051 6875
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 6850 7107 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 7000 7200 7100
भोकर पिवळा क्विंटल 49 5555 7007 6281
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 266 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 83 6675 7100 6800
गेवराई पिवळा क्विंटल 18 6391 6771 6550
परतूर पिवळा क्विंटल 60 6750 7031 7001
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7300 7550 7300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 6800 6800 6800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 380 6910 7239 7100
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 24 6101 6885 6820
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 7100 7300 7280
मुरुम पिवळा क्विंटल 134 6850 7279 7064
उमरखेड पिवळा क्विंटल 400 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 560 6400 6600 6500
04/03/2022
येवला क्विंटल 55 4850 7699 7385
लासलगाव क्विंटल 562 3000 7250 7160
शहादा क्विंटल 13 7200 7200 7200
औरंगाबाद क्विंटल 4 5500 6700 6100
माजलगाव क्विंटल 463 5800 7100 6950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 6000 7000 6500
संगमनेर क्विंटल 15 6500 7000 6750
उदगीर क्विंटल 4500 7250 7381 7265
कारंजा क्विंटल 3500 6270 7160 6875
लासूर स्टेशन क्विंटल 170 6500 7071 6800
सेलु क्विंटल 200 6500 7280 7000
रिसोड क्विंटल 3020 6560 7475 7000
लोहा क्विंटल 30 6600 7241 7200
तुळजापूर क्विंटल 185 6850 7200 7100
राहता क्विंटल 27 6800 7301 7200
सोलापूर लोकल क्विंटल 148 6610 7125 6950
अमरावती लोकल क्विंटल 4186 6450 7000 6725
नागपूर लोकल क्विंटल 888 6000 7590 7195
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 6901 7000 7000
चांदवड लोकल क्विंटल 15 6500 7400 7000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 319 6000 7225 6950
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 36 6700 7050 7000
मेहकर लोकल क्विंटल 860 6600 7705 7200
बारामती पिवळा क्विंटल 249 6300 7051 6990
लातूर पिवळा क्विंटल 15003 7200 7500 7380
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 60 7200 7350 7300
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 3150 6600 7170 7010
जालना पिवळा क्विंटल 1893 6800 7400 7050
अकोला पिवळा क्विंटल 2980 6700 7370 7200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 522 6000 7225 6612
आर्वी पिवळा क्विंटल 140 6000 7100 6900
चिखली पिवळा क्विंटल 1055 6500 7200 6850
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3082 6400 7425 6905
वाशीम पिवळा क्विंटल 9000 6950 7151 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6950 7300 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 22 4000 6601 6500
भोकर पिवळा क्विंटल 78 6400 7321 6860
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 295 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 1 7075 7075 7075
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1410 6650 7250 6945
मलकापूर पिवळा क्विंटल 205 6025 7135 6850
वणी पिवळा क्विंटल 1318 5700 7300 6800
गेवराई पिवळा क्विंटल 40 6700 6959 6800
परतूर पिवळा क्विंटल 59 6966 7121 7000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7300 7550 7300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 170 6000 6850 6510
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 24 5500 7000 6800
लोणार पिवळा क्विंटल 1700 7000 7246 7123
तळोदा पिवळा क्विंटल 4 6200 7000 6500
धरणगाव पिवळा क्विंटल 11 6955 7171 7171
गंगापूर पिवळा क्विंटल 9 4200 6841 6650
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 600 6911 7402 7300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 273 5900 7301 6200
मंठा पिवळा क्विंटल 83 6200 7050 6800
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 7100 7421 7340
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 378 7250 7350 7300
मुखेड पिवळा क्विंटल 29 7000 7300 7300
उमरी पिवळा क्विंटल 20 6800 7000 6900
मुरुम पिवळा क्विंटल 620 6800 7285 7042
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 7100 7210 7130
बसमत पिवळा क्विंटल 405 6900 7370 7159
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 6400 7000 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 31 6976 7241 7091
पाथरी पिवळा क्विंटल 33 5500 6900 6500
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 5 6612 6750 6750
उमरखेड पिवळा क्विंटल 310 6500 6800 6600
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6500 6800 6600
राजूरा पिवळा क्विंटल 294 6225 7230 6998
काटोल पिवळा क्विंटल 37 5800 6701 6200
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 225 5000 6050 5750
पुलगाव पिवळा क्विंटल 64 6900 7175 6985
सिंदी पिवळा क्विंटल 88 6500 7200 6855
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 900 6600 7400 7300
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 35 6850 7100 7000
देवणी पिवळा क्विंटल 179 7371 7521 7446
बोरी पिवळा क्विंटल 17 6750 7130 7130
03/03/2022
येवला क्विंटल 58 6000 7499 7331
लासलगाव क्विंटल 782 6000 7500 7270
शहादा क्विंटल 65 7150 7425 7351
औरंगाबाद क्विंटल 35 7000 7041 7020
नांदेड क्विंटल 1419 6830 7355 7020
माजलगाव क्विंटल 368 5500 7140 7000
चंद्रपूर क्विंटल 385 7000 7350 7200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 44 6652 7000 6826
उदगीर क्विंटल 4300 7350 7421 7385
कारंजा क्विंटल 4000 6250 7280 6990
श्रीरामपूर क्विंटल 8 4200 7000 6900
लासूर स्टेशन क्विंटल 52 6500 7050 6900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 850 6752 7411 7000
सेलु क्विंटल 271 6720 7312 7048
लोहा क्विंटल 5 6701 7251 6711
मोर्शी क्विंटल 98 5823 7278 6547
राहता क्विंटल 19 7000 7350 7175
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7300 7400 7340
सोलापूर लोकल क्विंटल 233 6500 7295 7150
अमरावती लोकल क्विंटल 6259 6500 7125 6812
हिंगोली लोकल क्विंटल 699 6850 7455 7152
कोपरगाव लोकल क्विंटल 387 5000 7310 7150
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 59 6700 6987 6800
मेहकर लोकल क्विंटल 930 6600 7720 7000
कंधार नं. १ क्विंटल 16 7100 7300 7200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 75 7000 7300 7200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 514 6500 7401 7290
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 25 4000 7051 6947
लातूर पिवळा क्विंटल 20424 6900 7575 7420
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 82 7200 7400 7350
जालना पिवळा क्विंटल 2809 5500 7500 7100
अकोला पिवळा क्विंटल 2079 6800 7475 7250
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 459 6000 7520 6760
परभणी पिवळा क्विंटल 200 7000 7200 7100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 27 6360 6613 6590
चिखली पिवळा क्विंटल 870 6500 7300 6900
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2666 6500 7500 6910
वाशीम पिवळा क्विंटल 7000 6950 7381 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6950 7350 7150
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6500 6500 6500
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 68 5000 7000 6000
उमरेड पिवळा क्विंटल 2844 6000 7530 7450
भोकर पिवळा क्विंटल 57 6107 7000 6550
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 331 6800 7100 6950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 146 7020 7300 7200
खामगाव पिवळा क्विंटल 6061 5800 7300 6550
मलकापूर पिवळा क्विंटल 252 6280 7210 7000
वणी पिवळा क्विंटल 862 6500 7400 7000
सावनेर पिवळा क्विंटल 7 7000 7000 7000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 5 7340 7501 7405
गेवराई पिवळा क्विंटल 152 5700 7175 6700
परतूर पिवळा क्विंटल 105 6900 7236 7200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 51 7250 7550 7250
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 142 6250 7500 7121
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 7 7051 7200 7087
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 20 6800 7100 7100
लोणार पिवळा क्विंटल 2750 7000 7470 7235
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5000 6900 6600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 900 6891 7448 7300
चाकूर पिवळा क्विंटल 80 7360 7400 7380
हादगाव पिवळा क्विंटल 280 6800 7200 7000
मुखेड पिवळा क्विंटल 15 7450 7450 7450
उमरी पिवळा क्विंटल 32 6950 7200 7050
मुरुम पिवळा क्विंटल 248 6840 7412 7126
उमरगा पिवळा क्विंटल 55 6600 7250 6900
बसमत पिवळा क्विंटल 741 6155 7425 7195
सेनगाव पिवळा क्विंटल 560 6400 7250 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 23 6900 7218 7017
पाथरी पिवळा क्विंटल 81 5800 7101 7000
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 40 6200 7000 6750
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 6300 6500 6400
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 6300 6500 6400
राजूरा पिवळा क्विंटल 682 6800 7395 7101
भिवापूर पिवळा क्विंटल 150 5500 7275 6387
काटोल पिवळा क्विंटल 127 4680 6900 6000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 145 5100 6800 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 46 6800 7200 7100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 711 6600 7600 7450
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 25 6900 7300 7150
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 160 6200 7200 6900
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 243 6900 7201 7101
देवणी पिवळा क्विंटल 110 7270 7605 7437
02/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 132 4000 7175 5587
येवला क्विंटल 65 6700 7768 7401
लासलगाव क्विंटल 218 6300 7701 7561
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 362 2000 7500 7400
जळगाव क्विंटल 12 7050 7050 7050
शहादा क्विंटल 75 7082 7551 7376
औरंगाबाद क्विंटल 75 4000 7051 5525
चंद्रपूर क्विंटल 303 7100 7355 7280
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 7100 7100 7100
संगमनेर क्विंटल 15 7250 7250 7250
सिल्लोड क्विंटल 10 6900 7200 7000
कारंजा क्विंटल 3200 6000 7275 6850
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5000 7400 7100
लासूर स्टेशन क्विंटल 63 6600 7300 7000
कन्न्ड क्विंटल 4 6800 7111 6955
तुळजापूर क्विंटल 205 7000 7300 7250
मानोरा क्विंटल 459 6700 7752 7304
राहता क्विंटल 38 7076 7416 7350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 12 6700 6700 6700
सोलापूर लोकल क्विंटल 212 6400 7300 7175
अमरावती लोकल क्विंटल 448 6750 7323 7036
नागपूर लोकल क्विंटल 367 6000 7500 7125
अमळनेर लोकल क्विंटल 43 6300 6900 6900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 344 6100 7460 7331
मेहकर लोकल क्विंटल 930 5900 7750 7200
कंधार नं. १ क्विंटल 44 7200 7400 7300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 321 6900 7600 7550
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 14 6000 7000 6500
जालना पिवळा क्विंटल 3169 7000 7450 7300
अकोला पिवळा क्विंटल 2240 5600 8000 7000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 406 6000 7400 6700
चिखली पिवळा क्विंटल 1434 6450 7500 6975
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1673 6500 7600 7080
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 6950 7650 7200
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6950 7300 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 15 6881 6881 6881
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 50 5000 6000 5000
भोकरदन पिवळा क्विंटल 8 7000 7200 7100
भोकर पिवळा क्विंटल 18 6709 7250 6979
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 351 6800 7200 7000
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 25 6000 7200 6600
खामगाव पिवळा क्विंटल 9394 6400 7400 6900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 180 5000 7300 6600
वणी पिवळा क्विंटल 241 6980 7350 7000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 92 5000 7612 7350
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 42 7400 7700 7400
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 83 6500 7900 7450
लोणार पिवळा क्विंटल 1600 7050 7440 7245
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 3000 7500 6500
तासगाव पिवळा क्विंटल 30 6200 6400 6300
गंगापूर पिवळा क्विंटल 5 4800 6811 6500
मुखेड पिवळा क्विंटल 21 7400 7500 7400
उमरी पिवळा क्विंटल 20 7000 7400 7200
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 23 6400 6600 6500
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 75 7000 7300 7150
बसमत पिवळा क्विंटल 1405 6495 7425 7212
सेनगाव पिवळा क्विंटल 550 6500 7300 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 40 6900 7281 7017
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1251 6800 7500 7350
शेगाव पिवळा क्विंटल 9 6000 7200 6800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 660 5900 6100 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 380 5900 6100 6000
राजूरा पिवळा क्विंटल 337 4360 7495 6887
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 175 5000 6850 6000
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 190 5800 7500 6900
01/03/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 155 6500 7570 7400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 5500 6800 6400
सिल्लोड क्विंटल 15 6900 7200 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 49 6500 7100 6900
राहता क्विंटल 3 7300 7400 7350
कंधार नं. १ क्विंटल 11 7200 7400 7300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 159 4001 7751 7570
पैठण पिवळा क्विंटल 3 6741 6741 6741
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 6425 6425 6425
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 26 4100 7200 5700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 400 6500 7200 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 40 6900 7281 7017
उमरखेड पिवळा क्विंटल 930 5900 6100 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 430 5900 6100 6000
28/02/2022
येवला क्विंटल 72 6000 7645 6321
लासलगाव क्विंटल 380 5500 7511 7431
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 260 5000 7552 7400
जळगाव क्विंटल 17 6600 6800 6800
शहादा क्विंटल 50 7151 7400 7200
औरंगाबाद क्विंटल 11 6400 6956 6678
नांदेड क्विंटल 796 6700 7330 6895
माजलगाव क्विंटल 437 5800 7386 7200
चंद्रपूर क्विंटल 392 6600 7270 7000
संगमनेर क्विंटल 7 7195 7195 7195
सिल्लोड क्विंटल 8 6900 7100 7000
कारंजा क्विंटल 4200 5875 7175 6650
श्रीरामपूर क्विंटल 18 6000 7200 6700
लासूर स्टेशन क्विंटल 96 6700 7210 7000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1900 6851 7290 7051
सेलु क्विंटल 41 6720 7312 7048
रिसोड क्विंटल 3950 6560 7400 6975
शिरुर क्विंटल 2 6800 6800 6800
लोहा क्विंटल 67 6811 7251 7125
तुळजापूर क्विंटल 380 6800 7250 7000
मानोरा क्विंटल 639 6000 7500 6899
मोर्शी क्विंटल 103 6889 7175 6987
राहता क्विंटल 35 7151 7350 7231
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 6900 7425 6900
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 134 5700 7728 7400
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 30 6400 6800 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 92 7000 7390 7200
नागपूर लोकल क्विंटल 568 5500 6836 6502
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 6400 6999 6999
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6650 7175 6912
कोपरगाव लोकल क्विंटल 81 6500 7440 7351
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 26 5900 7000 6700
मेहकर लोकल क्विंटल 1260 6100 7730 7110
कंधार नं. १ क्विंटल 19 6300 6500 6400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 66 6700 7150 7000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 487 6901 8000 7660
लातूर पिवळा क्विंटल 15801 6100 7330 7220
जालना पिवळा क्विंटल 3349 6000 7200 7000
अकोला पिवळा क्विंटल 2482 5500 7175 6600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 410 6000 7240 6620
परभणी पिवळा क्विंटल 300 6700 7100 7000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 21 6481 7145 7001
आर्वी पिवळा क्विंटल 360 6000 7300 6850
चिखली पिवळा क्विंटल 1990 6100 7400 6750
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2464 6300 7370 6805
बीड पिवळा क्विंटल 405 6000 7170 6989
वाशीम पिवळा क्विंटल 9000 6900 7302 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 900 6750 7050 6950
वर्धा पिवळा क्विंटल 120 6775 7195 7000
भोकर पिवळा क्विंटल 81 6500 7082 6792
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 261 6800 7200 7000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 256 6300 7225 6800
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 910 6650 7220 6950
खामगाव पिवळा क्विंटल 3866 6700 7350 7025
दिग्रस पिवळा क्विंटल 290 6750 7400 7235
वणी पिवळा क्विंटल 332 5555 7220 6400
सावनेर पिवळा क्विंटल 37 5800 6700 6500
शेवगाव पिवळा क्विंटल 7 6500 6500 6500
शिरपूर पिवळा क्विंटल 27 4951 7126 7126
गेवराई पिवळा क्विंटल 104 6000 7050 6800
परतूर पिवळा क्विंटल 30 7000 7300 7273
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7250 7600 7300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 329 6500 7180 6970
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 2000 5000 7855 7100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 6500 7151 7000
लोणार पिवळा क्विंटल 1500 7000 7450 7225
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 34 7125 7125 7125
धरणगाव पिवळा क्विंटल 9 7200 7200 7200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 7080 7286 7171
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 550 6985 7450 7300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 426 4901 7250 7025
केज पिवळा क्विंटल 118 5600 8000 7300
मंठा पिवळा क्विंटल 33 6775 7000 6900
चाकूर पिवळा क्विंटल 40 7000 7233 7180
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 311 7150 7209 7179
उमरी पिवळा क्विंटल 70 7000 7100 7050
मुरुम पिवळा क्विंटल 109 6700 7100 6900
उमरगा पिवळा क्विंटल 33 7000 7050 7025
बसमत पिवळा क्विंटल 738 5770 7445 7144
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 6300 7100 6600
पुर्णा पिवळा क्विंटल 44 6900 7281 7017
पाथरी पिवळा क्विंटल 31 6552 7000 6826
पालम पिवळा क्विंटल 12 6650 6650 6650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 917 6500 7555 7300
शेगाव पिवळा क्विंटल 14 6500 7000 6800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 32 6690 7070 6800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 430 5900 6100 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5900 6100 6000
भंडारा पिवळा क्विंटल 1 6600 6600 6600
राजूरा पिवळा क्विंटल 112 6900 7400 7200
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 5 6000 6800 6400
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 173 5000 7050 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 56 7000 7315 7250
सिंदी पिवळा क्विंटल 86 6050 7170 6500
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 447 7000 7400 7250
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 30 6900 7150 7000
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 125 6500 6500 6500
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 265 6701 7400 7100
बोरी पिवळा क्विंटल 65 6800 7250 7100
27/02/2022
सिल्लोड क्विंटल 8 6800 7200 7000
उदगीर क्विंटल 4600 7200 7276 7238
कंधार नं. १ क्विंटल 13 6900 7100 7000
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 56 6000 6900 6500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 17 5500 6600 6200
उमरी पिवळा क्विंटल 32 7000 7100 7050
बाळापूर पिवळा क्विंटल 637 6810 7400 7100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 260 5900 6100 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 540 5900 6100 6000
भिवापूर पिवळा क्विंटल 510 6100 7200 6650
मांढळ पिवळा क्विंटल 290 6309 6900 6532
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 185 5100 6845 6350
देवणी पिवळा क्विंटल 33 7300 7430 7365
26/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 393 5600 7000 6300
येवला क्विंटल 29 4000 6950 6851
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 139 6000 7255 6801
औरंगाबाद क्विंटल 27 5500 6600 6050
नांदेड क्विंटल 521 6500 6855 6725
माजलगाव क्विंटल 222 5100 6825 6551
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 24 6002 6200 6051
कळवण क्विंटल 5 6651 6651 6651
उदगीर क्विंटल 4900 6730 6840 6785
श्रीरामपूर क्विंटल 20 6400 6700 6550
लासूर स्टेशन क्विंटल 98 6676 7000 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1000 6400 6875 6600
कन्न्ड क्विंटल 14 6500 6700 6600
लोहा क्विंटल 20 6800 6912 6911
तुळजापूर क्विंटल 360 6500 6700 6600
मोर्शी क्विंटल 252 6028 6650 6325
राहता क्विंटल 8 6300 6781 6550
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 42 6761 7060 6980
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 5805 6700 6595
नागपूर लोकल क्विंटल 505 5820 7250 6890
अमळनेर लोकल क्विंटल 46 5900 6100 6100
हिंगोली लोकल क्विंटल 1400 6250 6820 6535
कोपरगाव लोकल क्विंटल 312 5500 6700 6600
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 6 6200 6600 6501
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 189 5000 7100 6500
वडूज पांढरा क्विंटल 50 6800 6900 6850
पातूर पांढरा क्विंटल 131 5900 6600 6343
लातूर पिवळा क्विंटल 10484 6500 7051 6900
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 45 6700 6900 6800
जालना पिवळा क्विंटल 1796 5800 7000 6550
अकोला पिवळा क्विंटल 3122 5500 7250 6500
चोपडा पिवळा क्विंटल 15 6702 6702 6702
आर्वी पिवळा क्विंटल 165 6000 6900 6500
चिखली पिवळा क्विंटल 1985 6270 6900 6585
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2568 6100 6915 6480
पैठण पिवळा क्विंटल 8 5900 6260 6200
उमरेड पिवळा क्विंटल 1643 5500 7040 6950
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 2 6500 6500 6500
भोकर पिवळा क्विंटल 83 5858 6727 6292
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 253 6400 6600 6500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 37 5901 6676 6450
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1060 6350 6900 6720
खामगाव पिवळा क्विंटल 6640 6500 6900 6700
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 6500 6500 6500
गेवराई पिवळा क्विंटल 28 6000 6399 6299
परतूर पिवळा क्विंटल 35 6400 6750 6711
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6500 7000 6800
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 800 4605 7900 6750
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 18 6500 6700 6700
लोणार पिवळा क्विंटल 2700 7100 7500 7300
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 62 3600 6700 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 9 6890 7000 6950
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 240 6380 6900 6770
चाकूर पिवळा क्विंटल 90 6800 6990 6899
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 398 6700 6780 6740
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 46 6500 6700 6600
मुरुम पिवळा क्विंटल 178 6500 6871 6686
उमरगा पिवळा क्विंटल 44 6500 7200 6800
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 100 7000 7200 7100
बसमत पिवळा क्विंटल 921 5700 7075 6866
सेनगाव पिवळा क्विंटल 350 6300 6900 6500
पुर्णा पिवळा क्विंटल 90 6515 6986 6904
पाथरी पिवळा क्विंटल 32 5900 6600 6300
पालम पिवळा क्विंटल 9 7100 7100 7100
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1535 6400 7125 6800
शेगाव पिवळा क्विंटल 12 6400 6555 6450
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 10 6410 6610 6610
उमरखेड पिवळा क्विंटल 550 5900 6100 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 620 5900 6100 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 62 6700 6825 6780
सिंदी पिवळा क्विंटल 120 6125 6730 6350
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 374 6600 7000 6900
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 60 6500 6800 6700
देवणी पिवळा क्विंटल 87 6701 7030 6865

 

Leave a Comment