Soybean bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 260 3000 6451 6351
जळगाव क्विंटल 65 6025 6025 6025
औरंगाबाद क्विंटल 21 6100 6188 6144
उदगीर क्विंटल 5500 6400 6460 6430
राहता क्विंटल 24 6376 6451 6415
धुळे हायब्रीड क्विंटल 12 6265 6350 6350
सोलापूर लोकल क्विंटल 51 6220 6340 6250
अमरावती लोकल क्विंटल 3131 5950 6400 6175
नागपूर लोकल क्विंटल 428 5000 6430 6073
अमळनेर लोकल क्विंटल 5 6000 6000 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 660 5890 6488 6189
कोपरगाव लोकल क्विंटल 277 5000 6465 6376
वडूज पांढरा क्विंटल 100 6400 6600 6500
लातूर पिवळा क्विंटल 10732 5755 6461 6320
जालना पिवळा क्विंटल 3427 5700 6600 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 2247 4800 6550 6200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 8 5860 6181 6070
आर्वी पिवळा क्विंटल 200 5550 6400 6150
चिखली पिवळा क्विंटल 1181 6000 6671 6335
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1655 5800 6560 6170
बीड पिवळा क्विंटल 411 5000 6300 6099
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5515 5515 5515
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 273 6000 6300 6150
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1000 5950 6480 6295
गेवराई पिवळा क्विंटल 24 5750 6255 5801
परतूर पिवळा क्विंटल 25 5920 6400 6212
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6400 6500 6400
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 5800 6375 6000
धरणगाव पिवळा क्विंटल 10 4995 6085 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6300 6300 6300
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 220 6365 6620 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 80 6221 6400 6376
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 294 6300 6381 6340
मुरुम पिवळा क्विंटल 458 5800 6341 6071
उमरगा पिवळा क्विंटल 29 4600 6200 6100
पुर्णा पिवळा क्विंटल 18 5600 6288 6248
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 5800 6000 5900
चिमुर पिवळा क्विंटल 100 5000 6000 5050
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 771 5800 6450 6300
देवणी पिवळा क्विंटल 72 6002 6571 6286
11/02/2022
येवला क्विंटल 33 4000 6397 6345
लासलगाव क्विंटल 570 4401 6511 6440
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 204 3000 6400 6351
शहादा क्विंटल 135 6230 6437 6420
औरंगाबाद क्विंटल 13 6000 6188 6094
संगमनेर क्विंटल 8 6100 6100 6100
सिल्लोड क्विंटल 26 5500 5900 5800
कारंजा क्विंटल 4000 5755 6425 6185
लासूर स्टेशन क्विंटल 88 5500 5920 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 5950 6380 6131
रिसोड क्विंटल 2300 5895 6450 6175
लोहा क्विंटल 33 5891 6351 6200
मोर्शी क्विंटल 22 5700 6000 5850
राहता क्विंटल 18 6199 6376 6250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 11 6265 6350 6350
सोलापूर लोकल क्विंटल 163 4805 6345 6200
अमरावती लोकल क्विंटल 3836 5750 6182 5966
नागपूर लोकल क्विंटल 617 5400 6300 6075
अमळनेर लोकल क्विंटल 22 6121 6172 6172
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 5900 6500 6200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 409 5200 6501 6360
मेहकर लोकल क्विंटल 1275 5600 6960 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 328 5841 6506 6440
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 5 4500 6031 5500
बारामती पिवळा क्विंटल 399 5270 6275 6217
लातूर पिवळा क्विंटल 13531 6161 6457 6350
जालना पिवळा क्विंटल 4003 4700 6600 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 2177 5000 6320 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 719 5300 6435 5867
चोपडा पिवळा क्विंटल 18 6200 6292 6290
आर्वी पिवळा क्विंटल 85 5500 6350 6100
चिखली पिवळा क्विंटल 1027 5900 6640 6270
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3440 5800 6440 6120
बीड पिवळा क्विंटल 158 5100 6250 5972
पैठण पिवळा क्विंटल 7 5900 5900 5900
वर्धा पिवळा क्विंटल 59 5750 6355 6100
भोकर पिवळा क्विंटल 26 5507 6263 5885
जिंतूर पिवळा क्विंटल 129 6000 6300 6150
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 950 6050 6465 6310
खामगाव पिवळा क्विंटल 4305 5700 6500 6100
मलकापूर पिवळा क्विंटल 314 5125 6395 5945
वणी पिवळा क्विंटल 758 4400 6395 5900
जामखेड पिवळा क्विंटल 14 5500 6000 5750
शेवगाव पिवळा क्विंटल 8 6051 6051 6051
गेवराई पिवळा क्विंटल 126 5100 6100 5700
परतूर पिवळा क्विंटल 92 5851 6350 6200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6400 6600 6400
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 2000 4500 8110 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 5400 6351 6351
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 50 5500 6000 5800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6371 6371 6371
तासगाव पिवळा क्विंटल 32 5890 6260 6150
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 210 6075 6442 6300
मंठा पिवळा क्विंटल 99 4600 6211 5900
निलंगा पिवळा क्विंटल 166 6161 6431 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 75 6070 6851 6213
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 324 6276 6335 6305
उमरी पिवळा क्विंटल 10 6000 6300 6150
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 757 5801 6551 6211
मुरुम पिवळा क्विंटल 209 5900 6305 6103
उमरगा पिवळा क्विंटल 15 6150 6150 6150
बसमत पिवळा क्विंटल 282 6280 6500 6383
सेनगाव पिवळा क्विंटल 300 5500 6200 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3400 4700 6555 6275
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1870 5800 6370 6200
शेगाव पिवळा क्विंटल 19 5800 6100 5900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 340 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 230 5800 6000 5900
काटोल पिवळा क्विंटल 26 4000 5800 4800
पुलगाव पिवळा क्विंटल 41 6270 6500 6300
सिंदी पिवळा क्विंटल 50 5400 6300 5865
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1149 5670 6450 6250
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 17 5800 6050 5950
आर्णी पिवळा क्विंटल 580 5800 6501 6200
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 165 6400 6600 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 15 5961 6600 6300
10/02/2022
येवला क्विंटल 57 5000 6281 6226
लासलगाव क्विंटल 617 3500 6400 6280
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 322 5000 6367 6250
शहादा क्विंटल 26 6151 6351 6201
औरंगाबाद क्विंटल 43 5925 6025 5975
नांदेड क्विंटल 191 5895 6245 6150
माजलगाव क्विंटल 718 5000 6229 6100
चंद्रपूर क्विंटल 332 6050 6325 6200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 22 5800 6061 5930
उदगीर क्विंटल 4300 6250 6292 6271
कारंजा क्विंटल 4000 5650 6260 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 134 5800 6300 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 102 5200 6000 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 612 5750 6335 6250
शिरुर क्विंटल 1 5700 5700 5700
लोहा क्विंटल 38 6000 6321 6281
तुळजापूर क्विंटल 200 6000 6250 6200
मोर्शी क्विंटल 102 5825 6270 6050
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 550 5500 6300 5800
राहता क्विंटल 6 5657 6311 6250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 6300 6300 6300
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 127 5001 6520 6400
सोलापूर लोकल क्विंटल 67 5960 6325 6240
अमरावती लोकल क्विंटल 4760 5750 6163 5957
नागपूर लोकल क्विंटल 624 5300 6350 6088
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 5855 6360 6107
कोपरगाव लोकल क्विंटल 122 5151 6460 6290
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 11 5700 6200 6000
मेहकर लोकल क्विंटल 1150 5600 6810 6100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 73 6000 6350 6150
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 192 6101 6411 6351
रामटेक पांढरा क्विंटल 4 4400 4400 4400
लातूर पिवळा क्विंटल 10418 5801 6440 6330
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1650 6000 6405 6200
जालना पिवळा क्विंटल 3004 5000 6500 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 2791 5300 6280 6100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 306 5550 6430 5990
मालेगाव पिवळा क्विंटल 31 5950 6161 6060
चोपडा पिवळा क्विंटल 8 5785 5791 5791
चिखली पिवळा क्विंटल 837 5950 6650 6300
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2278 6000 6450 6240
बीड पिवळा क्विंटल 174 5400 6111 5965
उमरेड पिवळा क्विंटल 2458 4000 6500 6400
वर्धा पिवळा क्विंटल 46 5610 6025 5850
भोकर पिवळा क्विंटल 18 5007 5870 5438
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 280 5800 6200 6000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 33 5850 6325 6015
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 850 5950 6375 6210
खामगाव पिवळा क्विंटल 2855 5600 6350 5975
मलकापूर पिवळा क्विंटल 138 5300 6240 5865
वणी पिवळा क्विंटल 572 5350 6305 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 10 5700 6100 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 14 5500 5800 5650
गेवराई पिवळा क्विंटल 88 5000 6025 5850
परतूर पिवळा क्विंटल 39 6036 6185 6180
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6300 6400 6300
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 250 5900 6025 5965
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 123 5750 6600 6450
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 9 4500 6099 5788
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 33 6000 6200 6100
लोणार पिवळा क्विंटल 1250 5900 6250 6075
वरोरा पिवळा क्विंटल 464 5900 6250 6000
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 31 5900 6000 5950
तळोदा पिवळा क्विंटल 12 5500 6300 6000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 3000 6200 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 32 5400 6070 5961
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 5951 6421 6300
निलंगा पिवळा क्विंटल 115 5900 6275 6000
चाकूर पिवळा क्विंटल 53 6092 6271 6250
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 273 6200 6300 6250
मुखेड पिवळा क्विंटल 25 6400 6400 6400
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 627 5800 6518 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 71 5900 6200 6050
उमरगा पिवळा क्विंटल 17 6100 6176 6174
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 105 6200 6300 6250
बसमत पिवळा क्विंटल 381 5930 6425 6276
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 5500 6200 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2345 5100 6500 6275
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1131 5850 6350 6150
शेगाव पिवळा क्विंटल 10 5950 6070 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 100 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 450 5800 6000 5900
भिवापूर पिवळा क्विंटल 812 5300 6340 5820
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 150 3900 6105 5500
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 742 6000 6300 6100
देवणी पिवळा क्विंटल 91 5840 6462 6151
09/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 170 4200 6400 5300
येवला क्विंटल 49 4000 6275 6211
लासलगाव क्विंटल 615 5000 6400 6300
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 216 4000 6400 6331
शहादा क्विंटल 54 6161 6371 6241
औरंगाबाद क्विंटल 137 5401 6151 5776
नांदेड क्विंटल 611 5810 6250 6065
माजलगाव क्विंटल 1001 5000 6200 6075
चंद्रपूर क्विंटल 491 5800 6300 6200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 25 5251 6075 5663
संगमनेर क्विंटल 10 6000 6250 6125
सिल्लोड क्विंटल 33 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 5509 6300 6371 6335
कारंजा क्विंटल 4700 5725 6275 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 78 6100 6275 6200
लासूर स्टेशन क्विंटल 116 5000 6101 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1300 5810 6320 6100
सेलु क्विंटल 778 5500 6300 6229
रिसोड क्विंटल 4000 5555 6400 5975
लोहा क्विंटल 36 5700 6150 6000
तुळजापूर क्विंटल 225 6000 6250 6200
मानोरा क्विंटल 649 5700 6350 6025
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 120 5500 6100 5800
राहता क्विंटल 127 5700 6350 6250
सोलापूर लोकल क्विंटल 186 5705 6270 6190
अमरावती लोकल क्विंटल 4828 5800 6151 5975
सांगली लोकल क्विंटल 200 6100 6800 6450
नागपूर लोकल क्विंटल 635 5000 6300 5935
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 5900 6000 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 820 5885 6300 6092
कोपरगाव लोकल क्विंटल 283 5000 6381 6196
मेहकर लोकल क्विंटल 1340 5550 6800 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 384 5900 6366 6345
लातूर पिवळा क्विंटल 15068 5101 6490 6350
जालना पिवळा क्विंटल 4064 5300 6800 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 1971 5500 6375 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 712 5300 6230 5765
परभणी पिवळा क्विंटल 175 6100 6350 6200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 8 4600 6092 4977
चोपडा पिवळा क्विंटल 13 6222 6225 6222
आर्वी पिवळा क्विंटल 215 5550 6200 6000
चिखली पिवळा क्विंटल 854 6000 6690 6345
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3201 5700 6350 6000
बीड पिवळा क्विंटल 117 5600 6500 6010
पैठण पिवळा क्विंटल 11 2500 6000 5860
वर्धा पिवळा क्विंटल 73 5900 6025 5950
भोकर पिवळा क्विंटल 73 4809 5950 5380
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 236 5800 6000 5900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 262 6000 6330 6175
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1000 5950 6380 6175
खामगाव पिवळा क्विंटल 3863 5800 6350 6075
मलकापूर पिवळा क्विंटल 410 5353 6125 5595
वणी पिवळा क्विंटल 764 5380 6275 5800
परतूर पिवळा क्विंटल 107 5925 6300 6236
मनवत पिवळा क्विंटल 105 4800 6171 6000
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 162 5750 6326 6140
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1000 4700 7370 6360
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 18 5000 6200 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 1700 6000 6700 6350
वरोरा पिवळा क्विंटल 732 5700 6150 5900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 4841 6311 6211
गंगापूर पिवळा क्विंटल 25 5770 6035 5801
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 250 6176 6340 6250
चाकूर पिवळा क्विंटल 80 6148 6301 6231
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 297 6181 6318 6249
मुखेड पिवळा क्विंटल 31 6300 6400 6400
उमरी पिवळा क्विंटल 60 6000 6100 6050
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1030 6001 6676 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 306 5500 6251 5876
उमरगा पिवळा क्विंटल 8 6100 6102 6100
बसमत पिवळा क्विंटल 473 5605 6370 6232
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 5500 6250 6000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 16 5600 6288 6248
पालम पिवळा क्विंटल 11 6051 6051 6051
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1780 5400 6495 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1384 5800 6305 6100
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 95 5680 6400 6100
शेगाव पिवळा क्विंटल 18 5500 6020 5800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 320 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 370 5800 6000 5900
राजूरा पिवळा क्विंटल 176 5350 6300 6123
काटोल पिवळा क्विंटल 4 4200 4200 4200
सिंदी पिवळा क्विंटल 118 5365 6250 5800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1586 5250 6400 5875
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 80 5800 6100 5950
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 250 5800 6300 6100
देवणी पिवळा क्विंटल 85 6224 6408 6316
08/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 466 4000 6340 5170
लासलगाव क्विंटल 837 5500 6500 6400
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 232 4000 6405 6330
शहादा क्विंटल 48 6281 6420 6281
औरंगाबाद क्विंटल 80 6065 6309 6187
नांदेड क्विंटल 1304 5800 6260 6075
माजलगाव क्विंटल 1200 5400 6200 6050
चंद्रपूर क्विंटल 202 5550 6365 6100
नंदूरबार क्विंटल 52 6000 6350 6150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 51 5350 6102 5726
सिल्लोड क्विंटल 10 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 4700 6400 6448 6424
कारंजा क्विंटल 4500 5650 6340 6150
श्रीरामपूर क्विंटल 412 6100 6500 6300
लासूर स्टेशन क्विंटल 85 5500 6086 5800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1550 5851 6411 6151
तुळजापूर क्विंटल 205 6100 6350 6300
मानोरा क्विंटल 410 5750 6445 6097
मोर्शी क्विंटल 48 5750 5800 5775
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 230 5200 6100 5800
राहता क्विंटल 60 6052 6361 6275
भंडारा डॅमेज क्विंटल 90 5910 6100 6055
धुळे हायब्रीड क्विंटल 34 6300 6355 6340
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 144 6301 6521 6450
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 35 5500 6000 5900
सोलापूर लोकल क्विंटल 288 3600 6385 6300
अमरावती लोकल क्विंटल 6627 5850 6215 6032
नागपूर लोकल क्विंटल 958 5000 6500 6125
हिंगोली लोकल क्विंटल 805 5966 6366 6166
कोपरगाव लोकल क्विंटल 300 5000 6399 6101
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 33 5200 6200 5700
मेहकर लोकल क्विंटल 1270 5500 7040 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 450 3801 6470 6425
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 12 5990 6200 6100
बारामती पिवळा क्विंटल 462 5100 6301 6250
लातूर पिवळा क्विंटल 11779 6151 6475 6320
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 3200 5500 6390 6150
अकोला पिवळा क्विंटल 949 5695 6175 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 877 5200 6330 5765
मालेगाव पिवळा क्विंटल 22 5822 6101 6021
आर्वी पिवळा क्विंटल 225 5500 6200 6000
चिखली पिवळा क्विंटल 966 5601 6471 6036
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 5154 5700 6445 6050
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6090 6090 6090
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 55 5000 6100 6000
उमरेड पिवळा क्विंटल 1206 4000 6410 6350
वर्धा पिवळा क्विंटल 143 5725 6235 6050
भोकर पिवळा क्विंटल 104 5600 6207 5903
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 257 5700 6100 5900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 169 6101 6400 6250
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1100 5950 6335 6195
खामगाव पिवळा क्विंटल 5352 5300 6350 5825
मलकापूर पिवळा क्विंटल 315 5000 6165 5975
दिग्रस पिवळा क्विंटल 295 5800 6320 6195
वणी पिवळा क्विंटल 575 5590 6385 5900
सावनेर पिवळा क्विंटल 9 6212 6212 6212
जामखेड पिवळा क्विंटल 17 5800 6100 5950
शेवगाव पिवळा क्विंटल 34 5700 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 197 5251 6000 5850
परतूर पिवळा क्विंटल 25 5776 6350 6300
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6300 6500 6300
मनवत पिवळा क्विंटल 673 5460 6300 5950
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 200 5805 6100 5950
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 276 5800 6150 6070
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1500 4005 8000 6500
लोणार पिवळा क्विंटल 1400 5900 6400 6150
वरोरा पिवळा क्विंटल 626 5500 6225 5900
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 50 4500 6000 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 16 6289 6334 6311
तासगाव पिवळा क्विंटल 33 5800 6200 6000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 280 5991 6475 6300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 332 5450 6361 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 125 6054 6304 6193
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 407 6270 6400 6335
मुखेड पिवळा क्विंटल 50 6400 6450 6400
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1611 5700 6681 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 404 4500 6316 5408
उमरगा पिवळा क्विंटल 33 5801 6210 6176
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 100 6000 6100 6050
बसमत पिवळा क्विंटल 684 5600 6410 6272
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 5500 6200 5800
पालम पिवळा क्विंटल 14 6050 6051 6051
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3461 5400 6475 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1483 5800 6340 6150
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 102 5800 6275 6100
शेगाव पिवळा क्विंटल 8 5800 6155 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 5800 6000 5900
राजूरा पिवळा क्विंटल 61 4370 5895 5254
काटोल पिवळा क्विंटल 92 4000 5900 5000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 245 4000 6350 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 66 5350 6080 5860
सिंदी पिवळा क्विंटल 78 5450 6250 5800
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 35 5900 6100 6050
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 88 5702 6275 6170
देवणी पिवळा क्विंटल 128 6154 6451 6302
बोरी पिवळा क्विंटल 86 5650 6300 6000
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 114 4500 6300 5400
येवला क्विंटल 109 5000 6375 6300
लासलगाव क्विंटल 271 4000 6600 6540
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 221 4000 6471 6301
शहादा क्विंटल 19 6325 6325 6325
चंद्रपूर क्विंटल 207 6100 6350 6200
नंदूरबार क्विंटल 18 6000 6300 6150
लासूर स्टेशन क्विंटल 15 5700 6125 5800
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 102 5500 5950 5700
राहता क्विंटल 20 5700 6370 6100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 6300 6355 6340
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 178 5542 6616 6510
नागपूर लोकल क्विंटल 967 5100 6270 5977
कोपरगाव लोकल क्विंटल 79 5725 6415 6325
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 278 6265 6512 6450
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 5 4900 5968 5500
जालना पिवळा क्विंटल 2538 5600 6600 6250
मालेगाव पिवळा क्विंटल 2 6140 6140 6140
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 6200 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 68 5200 6216 5708
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 260 5700 6000 5850
वणी पिवळा क्विंटल 107 5255 6225 5700
शेवगाव पिवळा क्विंटल 5 6000 6000 6000
वरोरा पिवळा क्विंटल 178 5500 6050 5900
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 93 4000 6000 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 9 3000 6370 6101
हादगाव पिवळा क्विंटल 200 5700 6100 5900
उमरी पिवळा क्विंटल 20 6000 6300 6150
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 109 6000 6200 6100
पुर्णा पिवळा क्विंटल 12 5600 6288 6248
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 5800 6000 5900
काटोल पिवळा क्विंटल 11 4500 5321 4800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 230 3500 5950 5600
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 40 5800 6100 6050
06/02/2022
सिल्लोड क्विंटल 25 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 4150 6400 6450 6425
शिरुर क्विंटल 8 5700 6100 6100
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 29 5000 6000 5500
शेवगाव पिवळा क्विंटल 7 6000 6000 6000
वरोरा पिवळा क्विंटल 17 4900 5900 5800
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 68 2500 6000 5400
बाळापूर पिवळा क्विंटल 574 5500 6150 5850
उमरखेड पिवळा क्विंटल 60 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5800 6000 5900
भिवापूर पिवळा क्विंटल 529 5010 6190 5600
काटोल पिवळा क्विंटल 30 4700 5700 5200
मांढळ पिवळा क्विंटल 308 5012 6100 5355
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 200 3600 5950 5500
देवणी पिवळा क्विंटल 101 6420 6521 6470
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 232 4900 6100 5500
येवला क्विंटल 52 5700 6240 6201
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 162 3000 6278 6151
औरंगाबाद क्विंटल 34 5800 6104 5952
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 26 5600 6075 5837
उदगीर क्विंटल 3900 6350 6394 6372
कारंजा क्विंटल 2000 5625 6250 5950
श्रीरामपूर क्विंटल 95 5800 6100 5900
लासूर स्टेशन क्विंटल 77 5500 5970 5700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 700 5851 6335 6100
कन्न्ड क्विंटल 7 5400 5900 5650
लोहा क्विंटल 42 5911 6351 6151
तुळजापूर क्विंटल 165 6000 6250 6200
राहता क्विंटल 15 6200 6200 6200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 33 4000 6100 5405
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 34 6100 6261 6180
सोलापूर लोकल क्विंटल 114 5850 6270 6215
अमरावती लोकल क्विंटल 3170 5650 6050 5850
सांगली लोकल क्विंटल 200 6000 6700 6350
नागपूर लोकल क्विंटल 646 5000 6300 5975
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 5751 6051 6051
हिंगोली लोकल क्विंटल 555 5850 6210 6030
कोपरगाव लोकल क्विंटल 221 5000 6211 6150
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 5 5000 5300 5150
मेहकर लोकल क्विंटल 820 5500 6375 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 234 3675 6323 6275
पातूर पांढरा क्विंटल 153 5000 6100 5798
लातूर पिवळा क्विंटल 11083 5900 6411 6320
जालना पिवळा क्विंटल 2692 5250 6500 6075
अकोला पिवळा क्विंटल 1591 5300 6105 5950
मालेगाव पिवळा क्विंटल 5 5590 6000 5971
आर्वी पिवळा क्विंटल 100 5000 6150 5600
चिखली पिवळा क्विंटल 568 5770 6426 6100
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1136 5800 6380 6000
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 5100 6100 5900
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5770 5770 5770
उमरेड पिवळा क्विंटल 1667 5000 6370 6260
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 10 5500 6100 5800
भोकरदन पिवळा क्विंटल 20 5900 6000 5950
भोकर पिवळा क्विंटल 13 5200 6025 5612
जिंतूर पिवळा क्विंटल 2 5855 5855 5855
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 810 5850 6280 6155
खामगाव पिवळा क्विंटल 2667 5500 6250 5875
मलकापूर पिवळा क्विंटल 245 5200 6015 5695
सावनेर पिवळा क्विंटल 15 6049 6049 6049
शेवगाव पिवळा क्विंटल 8 5500 5700 5700
गेवराई पिवळा क्विंटल 135 5600 5995 5800
परतूर पिवळा क्विंटल 76 5900 6261 6163
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 36 6100 6200 6100
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1000 4750 7215 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 13 5000 6100 6000
वरोरा पिवळा क्विंटल 430 5300 6000 5850
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 60 5900 6000 5950
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 188 5000 6070 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6099 6162 6125
गंगापूर पिवळा क्विंटल 70 5695 5925 5823
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 210 6115 6375 6200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 17 5550 5850 5790
चाकूर पिवळा क्विंटल 105 6214 6308 6291
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 354 6285 6325 6305
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 880 5758 6700 6101
मुरुम पिवळा क्विंटल 156 5300 6265 5783
उमरगा पिवळा क्विंटल 64 5740 6100 6050
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 125 5800 6100 5950
सेनगाव पिवळा क्विंटल 150 5500 6100 5800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 15 5600 6288 6248
पालम पिवळा क्विंटल 22 6051 6051 6051
नांदूरा पिवळा क्विंटल 205 5350 6100 6100
शेगाव पिवळा क्विंटल 8 5400 6045 5900
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 20 5635 6165 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 180 4700 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5800 6000 5900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 400 5550 6225 5891
सिंदी पिवळा क्विंटल 39 5550 6230 5875
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 347 5675 6350 6150
देवणी पिवळा क्विंटल 54 6000 6436 6218
बोरी पिवळा क्विंटल 110 5800 6100 6000

 

Leave a Comment