Soybean bajar bhav today : ७ ते १२ मार्च पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav today : ७ ते १२ मार्च पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
जळगाव क्विंटल 70 6800 7200 7150
औरंगाबाद क्विंटल 12 6300 7100 6700
माजलगाव क्विंटल 196 5200 7125 7000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 37 6675 7100 6887
उदगीर क्विंटल 4250 7350 7400 7375
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 6950 7361 7201
सेलु क्विंटल 172 6900 7289 7161
लोहा क्विंटल 19 6901 7325 7221
तुळजापूर क्विंटल 215 7000 7300 7200
राहता क्विंटल 11 7250 7281 7265
धुळे हायब्रीड क्विंटल 21 6505 7300 6505
सोलापूर लोकल क्विंटल 71 7155 7665 7230
अमरावती लोकल क्विंटल 1470 6700 7125 6912
नागपूर लोकल क्विंटल 474 6000 7600 7200
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 6800 7448 7124
कोपरगाव लोकल क्विंटल 150 5500 7281 7151
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7200 7400 7300
लातूर पिवळा क्विंटल 9176 6500 7468 7350
जालना पिवळा क्विंटल 2088 5275 7400 7200
अकोला पिवळा क्विंटल 2051 6200 7335 7100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 33 5701 7081 6936
आर्वी पिवळा क्विंटल 180 6000 7500 7050
चिखली पिवळा क्विंटल 911 6800 7350 7075
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1700 6400 7355 7080
बीड पिवळा क्विंटल 88 6401 7061 6922
भोकर पिवळा क्विंटल 34 4500 6915 5707
मलकापूर पिवळा क्विंटल 315 5700 7450 6650
शेवगाव पिवळा क्विंटल 6 6800 6900 6900
परतूर पिवळा क्विंटल 11 7000 7200 7140
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7350 7550 7350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 5000 7100 7000
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 291 7350 7396 7373
मुरुम पिवळा क्विंटल 131 6500 7269 6884
उमरगा पिवळा क्विंटल 54 4500 7175 7101
पुर्णा पिवळा क्विंटल 37 6500 7310 7100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 6800 7000 6900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 455 6050 7350 6600
सिंदी पिवळा क्विंटल 58 6250 7100 6760
बोरी पिवळा क्विंटल 16 6200 7150 7150
11/03/2022
येवला क्विंटल 35 5151 7501 7481
लासलगाव क्विंटल 704 4200 7400 7280
जळगाव क्विंटल 14 7000 7015 7015
औरंगाबाद क्विंटल 8 6200 7150 6678
माजलगाव क्विंटल 446 5800 7216 7000
चंद्रपूर क्विंटल 512 6600 7440 7200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 7001 7151 7075
सिल्लोड क्विंटल 15 6800 7300 7000
उदगीर क्विंटल 3650 7450 7466 7458
कारंजा क्विंटल 6000 6750 7375 7175
श्रीरामपूर क्विंटल 5 7000 7350 7125
लासूर स्टेशन क्विंटल 114 6300 7000 6900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 900 7151 7460 7271
रिसोड क्विंटल 4500 6660 7400 7055
शिरुर क्विंटल 2 7000 7000 7000
लोहा क्विंटल 54 7081 7261 7225
तुळजापूर क्विंटल 150 7100 7351 7200
राहता क्विंटल 1 7000 7000 7000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 6505 7300 6505
सोलापूर लोकल क्विंटल 82 5405 7325 7100
अमरावती लोकल क्विंटल 3978 6800 7241 7020
नागपूर लोकल क्विंटल 575 6400 8000 7600
हिंगोली लोकल क्विंटल 765 6880 7426 7153
कोपरगाव लोकल क्विंटल 335 7000 7699 7269
मेहकर लोकल क्विंटल 780 6300 7475 7000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 252 7099 7391 7350
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 10 6000 6900 6600
बारामती पिवळा क्विंटल 298 6101 7190 7151
लातूर पिवळा क्विंटल 8812 6000 7600 7430
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 20 7451 7451 7451
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 2120 6500 7185 7100
जालना पिवळा क्विंटल 3197 6300 7600 7300
अकोला पिवळा क्विंटल 825 5455 7340 7150
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 700 6000 7340 6670
चिखली पिवळा क्विंटल 986 6950 7400 7175
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3826 6600 7550 7040
बीड पिवळा क्विंटल 86 6501 7300 6976
पैठण पिवळा क्विंटल 3 6101 6101 6101
भोकर पिवळा क्विंटल 82 6707 7200 6953
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 301 7000 7200 7100
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 50 6000 7302 6700
खामगाव पिवळा क्विंटल 4925 6800 7300 7050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 307 5725 7430 6650
वणी पिवळा क्विंटल 962 5600 7360 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 17 6950 7330 7240
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7400 7600 7400
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 11 5000 7200 7200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 15 6900 7404 7251
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 460 6850 7600 7450
मंठा पिवळा क्विंटल 39 7000 7500 7250
औसा पिवळा क्विंटल 1109 7301 7577 7515
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 7281 7364 7350
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 264 7350 7450 7400
उमरी पिवळा क्विंटल 40 7000 7200 7100
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 64 6800 7000 6900
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 601 6600 7500 7201
मुरुम पिवळा क्विंटल 67 7250 7351 7301
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 7000 7200 7000
सेनगाव पिवळा क्विंटल 550 6500 7300 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 41 6500 7310 7100
पाथरी पिवळा क्विंटल 20 4000 7201 6500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2724 5700 7565 7300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 635 7000 7460 7200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 290 6700 7000 6900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 865 6090 7500 6700
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 15 7490 7490 7490
काटोल पिवळा क्विंटल 36 5750 6900 6500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 210 5500 7300 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 34 7255 7350 7275
सिंदी पिवळा क्विंटल 96 6520 7375 7100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 233 6800 7351 7200
देवणी पिवळा क्विंटल 74 7455 7700 7577
बोरी पिवळा क्विंटल 12 4200 6705 6705
10/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 168 5500 7150 6325
येवला क्विंटल 36 6000 7570 7475
लासलगाव क्विंटल 662 4900 7500 7350
शहादा क्विंटल 37 7191 7191 7191
औरंगाबाद क्विंटल 67 6200 7157 6678
नांदेड क्विंटल 766 6970 7400 7270
माजलगाव क्विंटल 388 5300 7270 7100
चंद्रपूर क्विंटल 402 6900 7435 7250
सिन्नर क्विंटल 21 6000 7400 7215
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 6500 7051 6775
उदगीर क्विंटल 4100 7400 7440 7420
कारंजा क्विंटल 3500 6800 7325 7175
श्रीरामपूर क्विंटल 25 6000 7250 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 41 5500 7000 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1030 7100 7451 7250
कन्न्ड क्विंटल 5 6000 7200 6600
तुळजापूर क्विंटल 380 7150 7300 7200
मोर्शी क्विंटल 105 6200 7100 6650
राहता क्विंटल 17 7200 7385 7300
सोलापूर लोकल क्विंटल 77 6800 7355 7245
अमरावती लोकल क्विंटल 2438 6200 7230 6715
नागपूर लोकल क्विंटल 746 6400 8000 7600
मनमाड लोकल क्विंटल 1 6299 7200 6299
हिंगोली लोकल क्विंटल 615 6850 7480 7165
कोपरगाव लोकल क्विंटल 329 5500 7314 7181
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 11 6500 7200 6800
मेहकर लोकल क्विंटल 900 6300 7420 7000
कंधार नं. १ क्विंटल 21 7000 7200 7100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 36 7100 7321 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 224 5000 7512 7460
लातूर पिवळा क्विंटल 10190 6800 7560 7320
जालना पिवळा क्विंटल 2029 5500 7600 7250
अकोला पिवळा क्विंटल 1285 6300 7585 7100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 474 6000 7460 6730
परभणी पिवळा क्विंटल 300 7000 7300 7200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 31 6991 7150 7091
चिखली पिवळा क्विंटल 853 6750 7400 7075
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2780 6500 7515 7000
बीड पिवळा क्विंटल 343 6468 7200 7030
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6950 7400 7000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 30 5000 6000 6000
उमरेड पिवळा क्विंटल 2461 5500 7680 7550
वर्धा पिवळा क्विंटल 62 6850 7340 7050
भोकर पिवळा क्विंटल 108 6716 7200 6958
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 310 6800 7200 7000
खामगाव पिवळा क्विंटल 3917 6700 7400 7050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 260 4500 7405 6875
वणी पिवळा क्विंटल 959 5280 7380 6000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 37 7298 7354 7304
गेवराई पिवळा क्विंटल 68 6600 7200 6900
परतूर पिवळा क्विंटल 70 6975 7319 7250
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7400 7600 7400
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 250 6850 7075 6965
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 61 6000 6450 6241
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 10 6700 7199 6969
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 8 6800 7100 7000
वरोरा पिवळा क्विंटल 411 6700 7325 7000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 116 5000 7150 5600
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 7000 7350 7250
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5400 6870 6800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 600 6700 7550 7400
औसा पिवळा क्विंटल 1115 7001 7596 7506
चाकूर पिवळा क्विंटल 40 7290 7385 7315
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 230 7300 7400 7350
मुखेड पिवळा क्विंटल 8 7500 7500 7500
उमरी पिवळा क्विंटल 35 7100 7300 7200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 507 6501 7591 7211
मुरुम पिवळा क्विंटल 196 6501 7351 6926
उमरगा पिवळा क्विंटल 29 6600 7301 7275
बसमत पिवळा क्विंटल 1313 6105 7465 7251
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 6400 7250 7000
पाथरी पिवळा क्विंटल 25 6000 7031 6800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2473 5100 7555 7350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 458 6800 7350 7100
शेगाव पिवळा क्विंटल 1 6800 6800 6800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 15 6798 7270 7000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 6800 7000 6900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 350 6800 7000 6900
भिवापूर पिवळा क्विंटल 520 6500 7430 6965
काटोल पिवळा क्विंटल 5 6100 6100 6100
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 148 5200 7000 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 47 6885 7050 6925
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 945 6000 7500 7250
देवणी पिवळा क्विंटल 65 7495 7767 7631
बोरी पिवळा क्विंटल 56 4600 7155 7150
09/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 95 5600 7050 6325
येवला क्विंटल 2 5000 7551 7450
लासलगाव क्विंटल 199 4000 7460 7331
शहादा क्विंटल 3 6999 7150 7100
औरंगाबाद क्विंटल 32 6200 7000 6600
नांदेड क्विंटल 617 6800 7300 7005
माजलगाव क्विंटल 341 5750 7250 7000
चंद्रपूर क्विंटल 450 6500 7450 7200
सिन्नर क्विंटल 76 7000 7405 7200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 5100 6900 6000
संगमनेर क्विंटल 9 7035 7035 7035
उदगीर क्विंटल 3750 7320 7350 7335
कारंजा क्विंटल 2500 6150 7275 6975
श्रीरामपूर क्विंटल 3 7000 7000 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 34 6400 6925 6900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1350 6951 7416 7251
लोहा क्विंटल 28 6930 7365 7230
तुळजापूर क्विंटल 155 7000 7200 7100
राहता क्विंटल 4 7100 7200 7150
वडवणी क्विंटल 4 6870 6870 6870
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7325 7325 7325
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 7150 7295 7200
अमरावती लोकल क्विंटल 3136 6400 7090 6745
नागपूर लोकल क्विंटल 649 5750 7530 7085
अमळनेर लोकल क्विंटल 36 6500 6886 6886
हिंगोली लोकल क्विंटल 665 6700 7322 7011
कोपरगाव लोकल क्विंटल 75 5500 7291 7100
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 25 6700 7200 6900
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 22 5201 7001 6800
मेहकर लोकल क्विंटल 670 6200 7370 6800
तुमसर लोकल क्विंटल 71 3495 3679 3565
कंधार नं. १ क्विंटल 27 7000 7200 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 84 7000 7480 7400
लातूर पिवळा क्विंटल 9433 6700 7463 7350
जालना पिवळा क्विंटल 2332 6000 7400 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1640 5500 7450 7000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 488 6000 7360 6680
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 6899 6901 6899
चिखली पिवळा क्विंटल 381 6590 7390 6990
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2467 6500 7495 7010
बीड पिवळा क्विंटल 237 4400 7100 6787
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 6850 7175 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6900 7100 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 7 4500 6591 6550
वर्धा पिवळा क्विंटल 111 6925 7245 7050
भोकर पिवळा क्विंटल 102 6626 7113 6870
जिंतूर पिवळा क्विंटल 60 7130 7225 7150
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 6800 7350 7125
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 37 6000 6800 6400
खामगाव पिवळा क्विंटल 3030 6800 7300 7050
वणी पिवळा क्विंटल 814 6415 7350 6800
शिरपूर पिवळा क्विंटल 5 6800 7071 7071
गेवराई पिवळा क्विंटल 74 6700 7165 6930
परतूर पिवळा क्विंटल 39 6851 7225 7125
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7200 7400 7200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 566 6550 7170 6920
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 5 6975 6975 6975
वरोरा पिवळा क्विंटल 422 5500 7385 7050
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 50 5500 7200 6500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 4 7261 7346 7299
तासगाव पिवळा क्विंटल 31 6400 6600 6500
गंगापूर पिवळा क्विंटल 134 6200 6705 6550
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 600 6100 7400 7250
औसा पिवळा क्विंटल 975 7001 7575 7486
चाकूर पिवळा क्विंटल 200 7152 7322 7316
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 366 7250 7382 7316
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 7100 7400 7200
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 22 6800 7000 6900
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 432 6000 7594 7200
मुरुम पिवळा क्विंटल 134 5500 7300 6400
उमरगा पिवळा क्विंटल 25 7051 7221 7200
बसमत पिवळा क्विंटल 637 6500 7490 7354
सेनगाव पिवळा क्विंटल 400 6400 7200 6500
पुर्णा पिवळा क्विंटल 31 6976 7241 7091
पाथरी पिवळा क्विंटल 56 6011 7000 6401
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1719 5500 7450 7250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 362 6800 7275 7100
शेगाव पिवळा क्विंटल 2 6000 6845 6845
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 425 7100 7325 7200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 360 6400 6600 6500
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 385 6200 7250 6620
राजूरा पिवळा क्विंटल 222 6800 7420 7143
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 18 6985 6985 6985
काटोल पिवळा क्विंटल 25 5000 6800 5800
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 95 5200 6850 5800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 145 5200 6905 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 30 7040 7040 7040
सिंदी पिवळा क्विंटल 36 6450 7100 6850
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 230 6500 7200 7000
देवणी पिवळा क्विंटल 147 7000 7680 7340
बोरी पिवळा क्विंटल 9 7200 7200 7200
08/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 124 5000 7000 6000
लासलगाव क्विंटल 365 4901 7500 7312
जळगाव क्विंटल 41 6700 7050 7050
शहादा क्विंटल 17 7225 7225 7225
बार्शी -वैराग क्विंटल 79 7000 7201 7200
औरंगाबाद क्विंटल 60 4600 6921 5760
माजलगाव क्विंटल 413 5800 7103 6900
चंद्रपूर क्विंटल 323 6900 7360 7200
सिन्नर क्विंटल 28 5000 7280 6950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 5500 7001 6550
सिल्लोड क्विंटल 68 6800 7300 7000
उदगीर क्विंटल 4075 7320 7334 7327
कारंजा क्विंटल 3500 6050 7225 6875
श्रीरामपूर क्विंटल 121 6000 7200 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 54 6300 7000 6750
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1300 6900 7350 7151
सेलु क्विंटल 40 6800 7202 7000
शिरुर क्विंटल 2 6700 6700 6700
कन्न्ड क्विंटल 8 6700 7000 6850
तुळजापूर क्विंटल 150 7000 7251 7200
मानोरा क्विंटल 522 6800 7350 7033
राहता क्विंटल 17 7190 7190 7190
सोलापूर लोकल क्विंटल 120 6800 7270 7100
अमरावती लोकल क्विंटल 3660 6800 7180 6990
नागपूर लोकल क्विंटल 903 5500 7500 7000
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6600 7250 6925
कोपरगाव लोकल क्विंटल 93 6000 7194 6975
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 26 5600 6890 6500
मेहकर लोकल क्विंटल 950 6200 7265 6750
कंधार नं. १ क्विंटल 7 7000 7200 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 145 7075 7349 7330
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 26 6000 6890 6500
बारामती पिवळा क्विंटल 355 6302 7100 7000
लातूर पिवळा क्विंटल 9660 6400 7437 7350
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 51 7200 7350 7300
जालना पिवळा क्विंटल 1999 5000 7300 7050
अकोला पिवळा क्विंटल 881 5100 7240 6350
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 549 6000 7250 6625
मालेगाव पिवळा क्विंटल 15 5499 7011 6899
आर्वी पिवळा क्विंटल 265 6000 7200 6900
चिखली पिवळा क्विंटल 706 6600 7298 6950
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2945 6500 7480 6900
बीड पिवळा क्विंटल 264 6300 7151 6978
वाशीम पिवळा क्विंटल 4500 6950 7150 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 6900 7000 7000
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6541 6541 6541
उमरेड पिवळा क्विंटल 1124 5500 7550 7450
वर्धा पिवळा क्विंटल 51 6500 7170 6950
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 30 6700 6800 6750
भोकर पिवळा क्विंटल 26 6803 6969 6886
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 293 6700 7100 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 205 6800 7175 7000
खामगाव पिवळा क्विंटल 3750 6200 7300 6750
मलकापूर पिवळा क्विंटल 226 6000 7105 6900
दिग्रस पिवळा क्विंटल 230 6700 7395 7185
वणी पिवळा क्विंटल 1146 6155 7335 6800
शिरपूर पिवळा क्विंटल 7 5800 7171 7171
गेवराई पिवळा क्विंटल 74 6700 7165 6930
परतूर पिवळा क्विंटल 36 6851 7210 7130
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 7200 7400 7200
मनवत पिवळा क्विंटल 360 6700 7368 6800
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 150 6250 6700 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 98 6000 7100 6931
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 7000 7100 7100
लोणार पिवळा क्विंटल 900 7000 7430 7215
वरोरा पिवळा क्विंटल 636 5515 7390 7000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 89 3000 6800 5200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 15 7010 7211 7100
तासगाव पिवळा क्विंटल 30 6500 6850 6720
गंगापूर पिवळा क्विंटल 20 6500 6790 6600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 460 7050 7350 7250
औसा पिवळा क्विंटल 720 7000 7551 7475
चाकूर पिवळा क्विंटल 70 7301 7350 7331
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 188 7250 7320 7285
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 7000 7300 7000
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 650 6500 7500 7311
मुरुम पिवळा क्विंटल 237 6600 7251 6926
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 7000 7201 7000
बसमत पिवळा क्विंटल 684 5600 6410 6272
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 6400 7200 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 49 6976 7241 7019
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2659 5000 7465 7200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 509 6800 7250 7000
शेगाव पिवळा क्विंटल 3 6000 6905 6800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 32 6700 7160 6900
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 313 7000 7225 7100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 250 6800 7000 6900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6800 7000 6900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 335 6050 7300 6600
राजूरा पिवळा क्विंटल 448 6880 7400 7146
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 5 6790 6790 6790
काटोल पिवळा क्विंटल 31 4800 6911 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 26 6905 7065 7000
सिंदी पिवळा क्विंटल 72 6620 7150 6890
देवणी पिवळा क्विंटल 56 6300 7670 6985
बोरी पिवळा क्विंटल 106 7000 7190 7030
07/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 84 5100 6900 6000
येवला क्विंटल 55 6001 7461 7381
लासलगाव क्विंटल 493 4000 4345 4230
शहादा क्विंटल 16 6667 7226 6900
औरंगाबाद क्विंटल 37 4600 6921 5760
नांदेड क्विंटल 634 6700 7300 7050
माजलगाव क्विंटल 288 5800 7100 6950
चंद्रपूर क्विंटल 181 6895 7240 7100
सिन्नर क्विंटल 8 6905 7245 7170
संगमनेर क्विंटल 24 6950 6950 6950
श्रीरामपूर क्विंटल 14 6800 7000 6900
लासूर स्टेशन क्विंटल 112 4500 6875 6500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1400 6851 7404 7251
रिसोड क्विंटल 2850 6660 7200 6950
शिरुर क्विंटल 2 5000 5000 5000
लोहा क्विंटल 43 6925 7301 7175
तुळजापूर क्विंटल 200 7000 7250 7200
मानोरा क्विंटल 466 6000 7200 6892
मोर्शी क्विंटल 502 6500 6900 6700
राहता क्विंटल 23 7000 7171 7040
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7270 7270 7270
सोलापूर लोकल क्विंटल 252 7139 7300 7200
अमरावती लोकल क्विंटल 3568 6500 7080 6790
नागपूर लोकल क्विंटल 482 5902 7200 6875
हिंगोली लोकल क्विंटल 700 6690 7275 6982
कोपरगाव लोकल क्विंटल 60 6500 7150 7075
मेहकर लोकल क्विंटल 740 6200 7155 6800
कंधार नं. १ क्विंटल 7 6900 7100 7000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 66 7000 7111 7050
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 341 4000 7326 7250
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 5 6400 6700 6500
लातूर पिवळा क्विंटल 8374 7211 7451 7320
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 33 7300 7400 7350
जालना पिवळा क्विंटल 1914 6500 7200 7050
अकोला पिवळा क्विंटल 1569 6100 7280 6900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 686 6000 7300 6650
मालेगाव पिवळा क्विंटल 14 6160 7041 6850
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 7100 7100 7100
आर्वी पिवळा क्विंटल 155 6070 7100 6800
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3298 6600 7410 7010
वाशीम पिवळा क्विंटल 3600 6850 7200 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 3600 6850 7200 7000
वर्धा पिवळा क्विंटल 89 6750 7000 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 128 5500 7009 6254
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 437 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 188 6724 7150 7000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 750 6850 7170 7000
खामगाव पिवळा क्विंटल 3976 6800 7300 7050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 185 5200 7175 6750
वणी पिवळा क्विंटल 669 6450 7300 6900
शिरपूर पिवळा क्विंटल 2 5000 6976 6500
गेवराई पिवळा क्विंटल 79 5700 6976 6338
परतूर पिवळा क्विंटल 30 7041 7200 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7200 7400 7200
मनवत पिवळा क्विंटल 735 6201 7300 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 144 6000 7750 6841
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 107 6500 7150 7000
लोणार पिवळा क्विंटल 950 7000 7400 7200
वरोरा पिवळा क्विंटल 341 5205 7205 6900
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 12 6600 7100 6800
तळोदा पिवळा क्विंटल 1 6700 6982 6900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 7131 7151 7141
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 6220 6795 6605
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 580 6568 7331 7200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 130 5100 7340 7100
मंठा पिवळा क्विंटल 41 6500 6800 6750
औसा पिवळा क्विंटल 1179 6901 7521 7408
चाकूर पिवळा क्विंटल 75 7226 7315 7231
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 215 7250 7310 7280
मुखेड पिवळा क्विंटल 21 7000 7300 7100
उमरी पिवळा क्विंटल 30 6800 6900 6850
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 23 6500 6600 6550
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 521 6151 7581 7251
मुरुम पिवळा क्विंटल 160 6500 7303 6902
उमरगा पिवळा क्विंटल 9 6201 7400 7250
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 170 7400 7600 7500
बसमत पिवळा क्विंटल 587 6790 7365 7230
सेनगाव पिवळा क्विंटल 400 6400 7200 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 36 6976 7241 7019
पाथरी पिवळा क्विंटल 17 6000 6751 6500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1595 5600 7475 7200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 280 6800 7175 7100
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 247 6700 7260 7000
शेगाव पिवळा क्विंटल 10 6500 6900 6700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 8 6451 7015 6800
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 529 7100 7300 7200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 60 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 6400 6600 6500
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 265 6100 7205 6600
भंडारा पिवळा क्विंटल 90 6600 6800 6780
राजूरा पिवळा क्विंटल 227 5795 7370 6929
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 20 7990 7990 7990
काटोल पिवळा क्विंटल 49 5400 6920 6000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 188 6000 7100 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 45 7180 7180 7180
सिंदी पिवळा क्विंटल 130 6280 7205 6550
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 159 6001 7202 7001
बोरी पिवळा क्विंटल 54 6800 7140 7000
06/03/2022
उदगीर क्विंटल 3800 7250 7300 7275
शिरुर क्विंटल 1 6900 6900 6900
कन्न्ड क्विंटल 6 5300 6900 6700
पैठण पिवळा क्विंटल 6 6490 6490 6490
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 78 6000 6800 6400
वरोरा पिवळा क्विंटल 49 6600 7000 6900
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 38 5200 6000 5400
औसा पिवळा क्विंटल 1179 6901 7521 7408
बाळापूर पिवळा क्विंटल 665 6000 7250 6900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 260 6400 6600 6500
भिवापूर पिवळा क्विंटल 214 5900 7105 6500
काटोल पिवळा क्विंटल 18 5800 6800 6200
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 210 5000 6850 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 37 7200 7551 7375
05/03/2022
येवला क्विंटल 39 5500 7321 7100
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 95 3000 7131 6990
बार्शी क्विंटल 94 6900 7361 7150
नांदेड क्विंटल 790 6800 7175 7000
माजलगाव क्विंटल 179 5600 7000 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 6901 6901 6901
उदगीर क्विंटल 4400 7150 7225 7187
कारंजा क्विंटल 2000 6250 7200 6875
श्रीरामपूर क्विंटल 28 6550 7300 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 70 6475 6800 6600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 6751 7280 7051
कन्न्ड क्विंटल 7 6500 6900 6700
वैजापूर क्विंटल 28 6700 6970 6870
लोहा क्विंटल 40 6851 7125 7075
तुळजापूर क्विंटल 185 7000 7250 7200
राहता क्विंटल 13 6950 7050 7000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 7270 7270 7270
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 44 7100 7349 7290
अमरावती लोकल क्विंटल 3154 6350 6990 6670
सांगली लोकल क्विंटल 100 7000 7500 7250
नागपूर लोकल क्विंटल 352 5800 7350 6962
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 6805 7340 7072
कोपरगाव लोकल क्विंटल 152 5500 7153 7000
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3200
मेहकर लोकल क्विंटल 1030 6200 7100 6800
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 110 6500 7251 7190
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7000 7200 7100
पातूर पांढरा क्विंटल 128 6000 7000 6854
लातूर पिवळा क्विंटल 10300 6301 7385 7220
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 54 7200 7300 7250
जालना पिवळा क्विंटल 1270 5900 7040 6900
अकोला पिवळा क्विंटल 2336 6200 7445 7100
परभणी पिवळा क्विंटल 250 6800 7000 6900
मालेगाव पिवळा क्विंटल 26 6050 6926 6860
चोपडा पिवळा क्विंटल 60 6000 6911 6811
आर्वी पिवळा क्विंटल 125 6000 7090 6650
चिखली पिवळा क्विंटल 750 6450 7097 6775
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1403 6400 7375 6815
बीड पिवळा क्विंटल 54 6560 7051 6875
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 6850 7107 7000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 7000 7200 7100
उमरेड पिवळा क्विंटल 612 5500 7350 7250
भोकर पिवळा क्विंटल 49 5555 7007 6281
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 266 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 83 6675 7100 6800
खामगाव पिवळा क्विंटल 5107 6500 7200 6850
मलकापूर पिवळा क्विंटल 280 5000 7100 6400
गेवराई पिवळा क्विंटल 18 6391 6771 6550
परतूर पिवळा क्विंटल 60 6750 7031 7001
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7300 7550 7300
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 150 6285 6705 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 6800 6800 6800
लोणार पिवळा क्विंटल 1100 7000 7200 7100
वरोरा पिवळा क्विंटल 490 5500 7320 7100
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 122 6000 7000 6500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 3861 7101 6901
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 380 6910 7239 7100
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 24 6101 6885 6820
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 7100 7300 7280
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 281 7150 7230 7190
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 365 6560 7401 7160
मुरुम पिवळा क्विंटल 134 6850 7279 7064
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 130 7400 7600 7500
बसमत पिवळा क्विंटल 98 7150 7300 7217
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 6500 7100 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 44 6976 7241 7019
पाथरी पिवळा क्विंटल 13 5001 6700 6601
पालम पिवळा क्विंटल 8 6850 6850 6850
शेगाव पिवळा क्विंटल 12 6100 6800 6600
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 6 6870 6870 6870
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 359 7000 7230 7100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 400 6400 6600 6500
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 560 6400 6600 6500
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 272 6100 7175 6600
पुलगाव पिवळा क्विंटल 29 7035 7210 7150
देवणी पिवळा क्विंटल 131 7210 7505 7357

 

Leave a Comment