Soybean bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav : 14 ते फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 5200 6400 5800
राहता क्विंटल 15 6500 6616 6571
नागपूर लोकल क्विंटल 212 5100 6280 5925
वडूज पांढरा क्विंटल 50 6500 6700 6600
पुर्णा पिवळा क्विंटल 45 6300 6705 6561
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 390 5800 6000 5900
18/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 242 5000 6612 6500
शहादा क्विंटल 1 6550 6550 6550
औरंगाबाद क्विंटल 57 5799 6500 6149
माजलगाव क्विंटल 728 5200 6456 6300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 6252 6300 6276
सिल्लोड क्विंटल 12 5500 6100 5800
कारंजा क्विंटल 3800 5850 6700 6350
लोहा क्विंटल 45 5900 6611 6500
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 460 5500 6200 5800
राहता क्विंटल 11 6450 6570 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 139 5750 6475 6395
हिंगोली लोकल क्विंटल 900 6055 6777 6416
कोपरगाव लोकल क्विंटल 274 5000 6569 6431
मेहकर लोकल क्विंटल 1190 5700 7140 6300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 221 5900 6610 6550
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 6 6000 6251 6100
बारामती पिवळा क्विंटल 464 5500 6468 6440
लातूर पिवळा क्विंटल 11003 6300 6650 6500
जालना पिवळा क्विंटल 3413 6000 7100 6450
अकोला पिवळा क्विंटल 2199 5000 6485 5900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 500 5500 6625 6062
आर्वी पिवळा क्विंटल 60 5800 6575 6400
चिखली पिवळा क्विंटल 696 6050 6700 6375
पैठण पिवळा क्विंटल 8 5976 6151 6050
भोकर पिवळा क्विंटल 75 5633 6507 6070
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 220 6000 6500 6250
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 950 6050 6690 6375
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 30 5500 6300 5900
खामगाव पिवळा क्विंटल 5218 5800 6800 6250
मलकापूर पिवळा क्विंटल 367 5600 6570 6262
गेवराई पिवळा क्विंटल 252 5625 6048 5900
परतूर पिवळा क्विंटल 97 6245 6550 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 5500 6500 6300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 20 5640 6399 6201
तासगाव पिवळा क्विंटल 42 6000 6300 6200
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 700 6150 6651 6500
मंठा पिवळा क्विंटल 99 4700 6450 5800
उमरी पिवळा क्विंटल 46 6400 6500 6450
उमरगा पिवळा क्विंटल 58 6300 6400 6384
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 87 6100 6200 6150
सेनगाव पिवळा क्विंटल 180 5500 6600 6200
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2857 5200 6800 6400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1671 5800 6620 6400
उमरखेड पिवळा क्विंटल 300 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 300 5800 6000 5900
काटोल पिवळा क्विंटल 49 3700 6360 5560
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 518 6000 6700 6590
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 80 6335 6500 6450
देवणी पिवळा क्विंटल 123 6555 6765 6660
17/02/2022
येवला क्विंटल 22 4000 6468 6400
लासलगाव क्विंटल 519 4000 6600 6530
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 127 6111 6600 6488
शहादा क्विंटल 3 6432 6481 6432
औरंगाबाद क्विंटल 65 5780 6300 6040
माजलगाव क्विंटल 783 5500 6545 6341
चंद्रपूर क्विंटल 154 6100 6560 6350
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 6200 6250 6225
सिल्लोड क्विंटल 8 5500 6100 5800
उदगीर क्विंटल 4050 6520 6560 6540
कारंजा क्विंटल 3000 5655 6475 6250
श्रीरामपूर क्विंटल 10 6100 6950 6700
लासूर स्टेशन क्विंटल 37 5850 6125 5900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1450 5950 6600 6350
कन्न्ड क्विंटल 1 5500 6000 5750
लोहा क्विंटल 14 6350 6506 6400
तुळजापूर क्विंटल 150 6300 6450 6400
मोर्शी क्विंटल 109 5800 6100 5950
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 550 5500 6100 5800
राहता क्विंटल 8 6472 6530 6501
सोलापूर लोकल क्विंटल 117 5000 6485 6430
नागपूर लोकल क्विंटल 615 5700 6572 6354
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 6000 6755 6377
कोपरगाव लोकल क्विंटल 161 5000 6492 6350
मेहकर लोकल क्विंटल 1250 5700 6890 6400
कंधार नं. १ क्विंटल 63 6200 6500 6300
ताडकळस नं. १ क्विंटल 39 6151 6501 6411
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 210 6001 6566 6511
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 5 5900 6300 6281
लातूर पिवळा क्विंटल 10191 6001 6579 6450
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 33 6400 6550 6500
जालना पिवळा क्विंटल 2316 4800 6600 6350
अकोला पिवळा क्विंटल 2390 5000 6545 5800
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 328 5500 6515 6007
मालेगाव पिवळा क्विंटल 30 6233 6298 6233
चोपडा पिवळा क्विंटल 13 6275 6400 6400
चिखली पिवळा क्विंटल 1091 5900 6651 6275
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1725 6200 6600 6375
बीड पिवळा क्विंटल 158 5765 6400 6236
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6091 6091 6091
वर्धा पिवळा क्विंटल 20 5905 6555 6350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 285 6000 6400 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 187 6100 6561 6300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 900 5950 6570 6335
खामगाव पिवळा क्विंटल 3745 5700 6600 6150
मलकापूर पिवळा क्विंटल 156 4000 6500 6175
वणी पिवळा क्विंटल 113 6005 6520 6200
शिरपूर पिवळा क्विंटल 92 5100 6411 6150
गेवराई पिवळा क्विंटल 215 5900 6306 6100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 6500 6700 6500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 100 5950 6300 6150
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 5 5901 6100 6016
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 20 6000 6450 6350
लोणार पिवळा क्विंटल 1510 6125 6600 6362
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 5500 6300 6100
गंगापूर पिवळा क्विंटल 40 5762 6190 6135
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 700 6300 6651 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 95 6254 6461 6459
मुखेड पिवळा क्विंटल 20 6600 6600 6600
उमरी पिवळा क्विंटल 78 6250 6350 6300
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 655 5900 6790 6300
उमरगा पिवळा क्विंटल 29 6200 6450 6390
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 46 6100 6300 6200
बसमत पिवळा क्विंटल 454 6080 6590 6484
सेनगाव पिवळा क्विंटल 210 6000 6600 6200
पुर्णा पिवळा क्विंटल 31 6100 6550 6440
पाथरी पिवळा क्विंटल 46 5400 5700 5601
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2093 5100 6800 6400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1079 5800 6575 6350
शेगाव पिवळा क्विंटल 50 6000 6440 6300
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 20 6200 6500 6400
उमरखेड पिवळा क्विंटल 360 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 500 5800 6000 5900
भंडारा पिवळा क्विंटल 92 5700 6370 6170
राजूरा पिवळा क्विंटल 13 6150 6150 6150
काटोल पिवळा क्विंटल 14 4951 6200 5200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 54 6425 6460 6450
आर्णी पिवळा क्विंटल 495 5800 6545 6300
देवणी पिवळा क्विंटल 34 6207 6725 6466
16/02/2022
येवला क्विंटल 34 5000 6470 6350
लासलगाव क्विंटल 460 3000 6546 6499
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 145 5000 6573 6400
जळगाव क्विंटल 24 6300 6300 6300
शहादा क्विंटल 35 6276 6500 6391
औरंगाबाद क्विंटल 30 6000 6345 6172
नांदेड क्विंटल 650 6000 6500 6400
माजलगाव क्विंटल 907 5200 6500 6325
चंद्रपूर क्विंटल 366 5500 6485 6250
संगमनेर क्विंटल 5 6325 6400 6362
सिल्लोड क्विंटल 21 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 5300 6500 6510 6505
कारंजा क्विंटल 4500 5725 6400 6150
श्रीरामपूर क्विंटल 48 6150 6800 6225
लासूर स्टेशन क्विंटल 99 5786 6215 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1500 6000 6650 6350
कन्न्ड क्विंटल 1 5500 6000 5750
लोहा क्विंटल 66 6026 6511 6475
तुळजापूर क्विंटल 250 6250 6450 6300
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 230 5800 6200 6000
राहता क्विंटल 53 6200 6450 6350
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 45 5400 5990 5800
सोलापूर लोकल क्विंटल 134 6200 6420 6245
नागपूर लोकल क्विंटल 757 5100 6690 6293
हिंगोली लोकल क्विंटल 555 5925 6565 6242
कोपरगाव लोकल क्विंटल 334 5000 6491 6300
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 45 5900 6200 6000
मेहकर लोकल क्विंटल 1260 5700 6850 6300
कंधार नं. १ क्विंटल 57 6200 6500 6300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 192 4751 6569 6531
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 5 4001 6200 5500
लातूर पिवळा क्विंटल 12072 5751 6570 6490
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 46 6400 6500 6450
जालना पिवळा क्विंटल 3038 5300 6900 6375
अकोला पिवळा क्विंटल 3062 5800 6750 6300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 634 5500 6500 6000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 25 6081 6350 6230
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 6551 6551 6551
आर्वी पिवळा क्विंटल 200 5700 6490 6350
चिखली पिवळा क्विंटल 1219 6050 6651 6350
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2824 6100 6600 6370
बीड पिवळा क्विंटल 243 5500 6365 6192
पैठण पिवळा क्विंटल 5 6251 6251 6251
वर्धा पिवळा क्विंटल 80 6000 6540 6400
भोकर पिवळा क्विंटल 125 5411 6429 5920
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 258 6000 6400 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 128 6000 6480 6250
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1310 6050 6595 6365
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 72 5500 6800 6200
खामगाव पिवळा क्विंटल 6139 5600 6450 6025
मलकापूर पिवळा क्विंटल 181 4700 6451 6000
वणी पिवळा क्विंटल 1085 5795 6575 6000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 85 6366 6436 6436
गेवराई पिवळा क्विंटल 152 5601 6365 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 22 6171 6465 6375
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 40 6500 6700 6500
मनवत पिवळा क्विंटल 450 5400 6530 6300
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 254 5920 6370 6071
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 54 5800 6500 6300
लोणार पिवळा क्विंटल 1650 6150 6800 6475
वरोरा पिवळा क्विंटल 826 5000 6555 6300
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 27 5300 6000 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 25 5500 6299 6151
तासगाव पिवळा क्विंटल 39 6000 6300 6200
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 400 6200 6621 6450
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 6201 7361 6439
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1457 5700 6650 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 218 6202 6550 6376
उमरगा पिवळा क्विंटल 13 3510 6351 6300
बसमत पिवळा क्विंटल 851 5880 6650 6481
सेनगाव पिवळा क्विंटल 220 5500 6500 6300
पुर्णा पिवळा क्विंटल 13 6100 6550 6440
पाथरी पिवळा क्विंटल 12 5401 6200 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2027 5100 6705 6400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 861 5800 6475 6200
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 252 6000 6450 6225
शेगाव पिवळा क्विंटल 12 5600 6440 6300
उमरखेड पिवळा क्विंटल 230 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 5800 6000 5900
राजूरा पिवळा क्विंटल 592 4885 6480 6271
काटोल पिवळा क्विंटल 25 4600 6200 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 78 5930 6575 6340
सिंदी पिवळा क्विंटल 68 5860 6245 6000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1335 6000 6500 6350
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 45 5950 6200 6050
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 205 5800 6200 6100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 105 5800 6500 6400
देवणी पिवळा क्विंटल 91 6545 6595 6570
बोरी पिवळा क्विंटल 29 6410 6475 6475
15/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 213 4300 6493 5397
लासलगाव क्विंटल 449 4000 6600 6540
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 219 5500 6600 6450
जळगाव क्विंटल 15 6100 6200 6200
शहादा क्विंटल 61 6300 6511 6451
औरंगाबाद क्विंटल 11 5900 6255 6077
नांदेड क्विंटल 892 5910 6555 6300
माजलगाव क्विंटल 805 5051 6429 6250
चंद्रपूर क्विंटल 320 5500 6535 6200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 6100 6200 6150
सिल्लोड क्विंटल 31 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 5700 6480 6550 6515
कारंजा क्विंटल 4000 5750 6600 6225
अचलपूर क्विंटल 118 5800 6250 6075
श्रीरामपूर क्विंटल 32 5000 6600 6100
लासूर स्टेशन क्विंटल 25 5200 6191 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1450 5900 6801 6475
सेलु क्विंटल 290 5500 6500 6337
तुळजापूर क्विंटल 155 6250 6400 6300
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 240 5500 6100 5800
राहता क्विंटल 12 6470 6525 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 199 5900 6425 6295
अमरावती लोकल क्विंटल 4456 5800 6400 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 1177 5400 6800 6450
मनमाड लोकल क्विंटल 2 6260 6260 6260
हिंगोली लोकल क्विंटल 685 6005 6652 6328
कोपरगाव लोकल क्विंटल 498 5000 6500 6415
मेहकर लोकल क्विंटल 1430 5600 6950 6300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 353 5002 6590 6520
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 17 4701 6250 6000
बारामती पिवळा क्विंटल 287 5400 6411 6351
लातूर पिवळा क्विंटल 12882 6251 6585 6480
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 46 6400 6570 6450
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 4820 5910 6500 6300
जालना पिवळा क्विंटल 3340 4500 6700 6400
अकोला पिवळा क्विंटल 2071 5500 6560 6200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 431 5500 6525 6012
मालेगाव पिवळा क्विंटल 14 6225 6335 6290
चोपडा पिवळा क्विंटल 7 6600 6600 6600
आर्वी पिवळा क्विंटल 100 5800 6600 6300
चिखली पिवळा क्विंटल 1700 6000 6700 6350
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3904 6000 6620 6340
बीड पिवळा क्विंटल 435 2699 6372 6145
पैठण पिवळा क्विंटल 1 5451 5451 5451
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 80 5000 6200 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 70 6000 6565 6350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 25 6100 6200 6150
भोकर पिवळा क्विंटल 154 5780 6360 6070
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 240 6000 6300 6150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 114 5860 6525 6075
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1200 6050 6645 6345
खामगाव पिवळा क्विंटल 6210 6200 6700 6450
मलकापूर पिवळा क्विंटल 135 5600 6395 6175
वणी पिवळा क्विंटल 1239 5800 6550 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 18 6000 6200 6100
शेवगाव पिवळा क्विंटल 8 6000 6000 6000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 32 6471 6471 6471
गेवराई पिवळा क्विंटल 157 5500 6349 5950
परतूर पिवळा क्विंटल 50 6290 6400 6340
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 110 5950 6275 6140
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 338 6000 6325 6190
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1600 4500 7550 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 31 5000 6500 6300
लोणार पिवळा क्विंटल 2350 6075 6600 6337
वरोरा पिवळा क्विंटल 985 5721 6460 6250
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 209 5100 6300 5700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 25 5300 6525 6300
गंगापूर पिवळा क्विंटल 10 5900 6190 6170
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 80 6391 6500 6400
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 71 5925 6301 6191
निलंगा पिवळा क्विंटल 192 6000 6574 6400
चाकूर पिवळा क्विंटल 70 6000 6471 6451
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 538 6400 6481 6441
मुखेड पिवळा क्विंटल 18 6500 6600 6500
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 979 6000 6700 6411
मुरुम पिवळा क्विंटल 74 6050 6450 6250
उमरगा पिवळा क्विंटल 18 6200 6361 6251
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 67 6100 6300 6200
बसमत पिवळा क्विंटल 738 5400 6620 6476
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 5500 6400 6200
पुर्णा पिवळा क्विंटल 56 6100 6550 6440
पाथरी पिवळा क्विंटल 15 5700 6200 6100
पालम पिवळा क्विंटल 12 6151 6151 6151
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2397 5500 6695 6350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1612 5800 6275 6100
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 291 5875 6700 6400
शेगाव पिवळा क्विंटल 10 5800 6380 6300
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 100 6160 6489 6350
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 736 6200 6680 6300
उमरखेड पिवळा क्विंटल 260 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 330 5800 6000 5900
राजूरा पिवळा क्विंटल 649 4170 6575 6196
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 15 6700 6700 6700
काटोल पिवळा क्विंटल 145 3550 6410 5250
पुलगाव पिवळा क्विंटल 92 6220 6820 6525
सिंदी पिवळा क्विंटल 185 5850 6600 6300
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 110 6000 6350 6200
देवणी पिवळा क्विंटल 49 6240 6598 6419
बोरी पिवळा क्विंटल 55 6180 6400 6335
14/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 368 4300 6375 5337
येवला क्विंटल 130 6100 6495 6451
लासलगाव क्विंटल 620 4000 6660 6581
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 273 5000 6551 6450
जळगाव क्विंटल 73 6000 6250 6200
शहादा क्विंटल 45 6400 6551 6425
बार्शी क्विंटल 965 6000 6350 6200
औरंगाबाद क्विंटल 23 6000 6255 6128
नांदेड क्विंटल 578 6040 6530 6350
माजलगाव क्विंटल 861 5200 6465 6300
चंद्रपूर क्विंटल 506 5900 6530 6350
संगमनेर क्विंटल 18 6350 6400 6375
कारंजा क्विंटल 5500 5840 6535 6350
अचलपूर क्विंटल 38 5800 6150 5975
श्रीरामपूर क्विंटल 26 6000 6450 6125
लासूर स्टेशन क्विंटल 70 5425 6251 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1500 6001 6609 6450
रिसोड क्विंटल 4500 6095 6745 6400
लोहा क्विंटल 28 6100 6500 6455
तुळजापूर क्विंटल 115 6200 6451 6400
मानोरा क्विंटल 763 6100 6588 6344
मोर्शी क्विंटल 520 5800 6342 6050
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 760 6000 6600 6200
राहता क्विंटल 10 6400 6475 6450
सोलापूर लोकल क्विंटल 198 5600 6465 6345
अमरावती लोकल क्विंटल 4336 6000 6470 6235
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 6000 6600 6300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 192 6000 6534 6464
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 17 5600 6300 6000
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 40 5800 6300 6150
मेहकर लोकल क्विंटल 1360 6600 7800 7200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 70 6000 6450 6300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 426 6202 6621 6575
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 5 6000 6351 6300
लातूर पिवळा क्विंटल 18365 6161 6621 6500
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 50 6350 6551 6400
जालना पिवळा क्विंटल 3222 5000 6725 6400
अकोला पिवळा क्विंटल 2284 5100 6470 6200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 490 4950 6545 5747
परभणी पिवळा क्विंटल 350 6200 6400 6300
मालेगाव पिवळा क्विंटल 17 6001 6341 6001
चोपडा पिवळा क्विंटल 30 6400 6600 6600
आर्वी पिवळा क्विंटल 135 5800 6450 6150
चिखली पिवळा क्विंटल 1375 5900 6751 6326
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3094 6000 6640 6280
बीड पिवळा क्विंटल 166 5120 6400 6104
वर्धा पिवळा क्विंटल 92 5950 6500 6250
भोकर पिवळा क्विंटल 50 6100 6417 6258
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 265 6000 6200 6100
जिंतूर पिवळा क्विंटल 400 6201 6700 6400
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1190 6050 6590 6350
खामगाव पिवळा क्विंटल 4075 5800 6650 6225
मलकापूर पिवळा क्विंटल 125 5600 6395 6195
वणी पिवळा क्विंटल 716 5305 6650 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 6 5600 5600 5600
जामखेड पिवळा क्विंटल 20 6000 6200 6100
शेवगाव पिवळा क्विंटल 3 6000 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 103 5850 6349 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 63 6200 6511 6400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 39 6500 6700 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 264 5820 6500 6400
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1500 4400 7850 6445
लोणार पिवळा क्विंटल 1350 6350 6860 6605
वरोरा पिवळा क्विंटल 578 5550 6780 6300
गंगापूर पिवळा क्विंटल 29 5200 6200 5700
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 140 6101 6669 6500
मंठा पिवळा क्विंटल 58 6000 6350 6200
चाकूर पिवळा क्विंटल 110 6280 6530 6492
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 428 6471 6531 6501
मुखेड पिवळा क्विंटल 25 6500 6600 6500
उमरी पिवळा क्विंटल 80 6300 6500 6400
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 952 5700 6790 6500
मुरुम पिवळा क्विंटल 166 6271 6552 6412
उमरगा पिवळा क्विंटल 33 6250 6350 6300
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 50 6200 6400 6300
बसमत पिवळा क्विंटल 774 6095 6700 6572
सेनगाव पिवळा क्विंटल 200 5500 6400 6100
पाथरी पिवळा क्विंटल 37 5800 6201 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2908 5400 6895 6400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1477 5800 6635 6300
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 246 6300 6670 6500
शेगाव पिवळा क्विंटल 10 6000 6370 6200
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 62 5700 6545 6300
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 657 6600 6725 6650
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 370 5800 6000 5900
भंडारा पिवळा क्विंटल 102 6200 6400 6350
राजूरा पिवळा क्विंटल 295 5405 6600 6427
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 5 6100 6100 6100
काटोल पिवळा क्विंटल 21 3500 6021 5600
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 130 3800 6350 5900
सिंदी पिवळा क्विंटल 118 5630 6310 6135
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 791 5900 6900 6680
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 45 5900 6150 6000
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 170 5941 6502 6400
बोरी पिवळा क्विंटल 97 5900 6435 6400
13/02/2022
उदगीर क्विंटल 6400 6500 6550 6525
शिरुर क्विंटल 1 5700 5700 5700
कन्न्ड क्विंटल 1 5500 6000 5750
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 20 5400 6250 5850
वरोरा पिवळा क्विंटल 27 5850 6000 5900
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 73 5100 6300 6000
उमरी पिवळा क्विंटल 39 6000 6400 6200
बाळापूर पिवळा क्विंटल 783 5400 6300 6100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 590 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 240 5800 6000 5900
भिवापूर पिवळा क्विंटल 600 5100 6500 5800
काटोल पिवळा क्विंटल 235 4150 6340 5050
मांढळ पिवळा क्विंटल 225 5913 6200 6007
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 140 3600 6250 5600
समुद्रपूर पिवळा क्विंटल 10 5400 6005 5700
देवणी पिवळा क्विंटल 319 6380 6669 6520
12/02/2022
येवला क्विंटल 25 6251 6362 6322
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 260 3000 6451 6351
जळगाव क्विंटल 65 6025 6025 6025
बार्शी क्विंटल 1033 5800 6300 6100
औरंगाबाद क्विंटल 21 6100 6188 6144
नांदेड क्विंटल 450 5870 6385 6190
माजलगाव क्विंटल 1152 5600 6351 6200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 5222 5222 5222
उदगीर क्विंटल 5500 6400 6460 6430
अचलपूर क्विंटल 40 5900 6100 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 129 6200 6500 6375
लासूर स्टेशन क्विंटल 69 5400 6250 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1401 5861 6480 6251
कन्न्ड क्विंटल 1 5500 6000 5750
वैजापूर क्विंटल 63 6100 6300 6230
तुळजापूर क्विंटल 155 6250 6400 6300
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 390 5800 6400 6200
राहता क्विंटल 24 6376 6451 6415
धुळे हायब्रीड क्विंटल 12 6265 6350 6350
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 77 5400 6623 6590
सोलापूर लोकल क्विंटल 51 6220 6340 6250
अमरावती लोकल क्विंटल 3131 5950 6400 6175
नागपूर लोकल क्विंटल 428 5000 6430 6073
अमळनेर लोकल क्विंटल 5 6000 6000 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 660 5890 6488 6189
कोपरगाव लोकल क्विंटल 277 5000 6465 6376
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 25 5500 6200 5700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 187 4600 6503 6440
वडूज पांढरा क्विंटल 100 6400 6600 6500
पातूर पांढरा क्विंटल 225 5100 6300 6070
लातूर पिवळा क्विंटल 10732 5755 6461 6320
जालना पिवळा क्विंटल 3427 5700 6600 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 2247 4800 6550 6200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 8 5860 6181 6070
आर्वी पिवळा क्विंटल 200 5550 6400 6150
चिखली पिवळा क्विंटल 1181 6000 6671 6335
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1655 5800 6560 6170
बीड पिवळा क्विंटल 411 5000 6300 6099
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5515 5515 5515
उमरेड पिवळा क्विंटल 3135 4000 6660 6560
भोकरदन पिवळा क्विंटल 9 6100 6200 6150
भोकर पिवळा क्विंटल 92 5807 6267 6037
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 273 6000 6300 6150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 217 6000 6575 6325
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1000 5950 6480 6295
खामगाव पिवळा क्विंटल 5651 5700 6600 6150
जामखेड पिवळा क्विंटल 10 5000 5600 5300
शेवगाव पिवळा क्विंटल 4 6000 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 24 5750 6255 5801
परतूर पिवळा क्विंटल 25 5920 6400 6212
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6400 6500 6400
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 100 5800 6125 5964
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1500 5000 8010 6450
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 5800 6375 6000
लोणार पिवळा क्विंटल 1050 6150 7300 6750
वरोरा पिवळा क्विंटल 133 5000 6325 6125
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 252 4600 6250 5700
धरणगाव पिवळा क्विंटल 10 4995 6085 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6300 6300 6300
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5200 6200 6060
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 220 6365 6620 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 80 6221 6400 6376
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 294 6300 6381 6340
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1005 5750 6631 6275
मुरुम पिवळा क्विंटल 458 5800 6341 6071
उमरगा पिवळा क्विंटल 29 4600 6200 6100
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 65 6000 6300 6150
बसमत पिवळा क्विंटल 299 6380 6575 6502
सेनगाव पिवळा क्विंटल 200 5500 6200 5800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 18 5600 6288 6248
पाथरी पिवळा क्विंटल 25 5000 6000 5751
शेगाव पिवळा क्विंटल 35 5800 6225 6000
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 25 6000 6425 6200
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 977 6400 6630 6500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 5800 6000 5900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 350 5550 6475 6150
चिमुर पिवळा क्विंटल 100 5000 6000 5050
पुलगाव पिवळा क्विंटल 27 5501 6305 6150
सिंदी पिवळा क्विंटल 71 5450 6035 5900
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 771 5800 6450 6300
देवणी पिवळा क्विंटल 72 6002 6571 6286
बोरी पिवळा क्विंटल 153 6000 6270 6200

 

Leave a Comment