Soybean bajar bhav today : १४ ते १९ मार्च पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav today : १४ ते १९ मार्च पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3 4000 6900 5450
माजलगाव क्विंटल 70 5000 6850 6700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 6900 7000 6950
कारंजा क्विंटल 2200 6650 7225 6975
राहता क्विंटल 9 7111 7185 7141
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 7045 7045 7045
अमरावती लोकल क्विंटल 1882 6550 7023 6786
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6800 7276 7038
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7200 7400 7300
जालना पिवळा क्विंटल 466 6500 7100 7000
अकोला पिवळा क्विंटल 1187 6100 7060 6800
परभणी पिवळा क्विंटल 90 6980 7150 7100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 22 6001 6970 6941
चिखली पिवळा क्विंटल 428 6500 7100 6800
बीड पिवळा क्विंटल 29 6800 6900 6834
भोकरदन पिवळा क्विंटल 31 6900 7100 7000
भोकर पिवळा क्विंटल 67 6031 6917 6474
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 83 6800 7000 6900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 96 5025 7005 6800
परतूर पिवळा क्विंटल 20 6921 7060 7000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 7200 7400 7200
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 125 6650 6800 6725
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 6800 7075 7000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 8 6190 6450 6200
मुरुम पिवळा क्विंटल 166 6201 7020 6611
उमरगा पिवळा क्विंटल 19 6700 7051 6700
18/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 6100 6251 6175
संगमनेर क्विंटल 22 6901 7074 6987
कोपरगाव लोकल क्विंटल 77 5000 7145 7000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 76 3100 7266 7200
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 10 6900 7100 7000
17/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 10 6900 7000 6950
चंद्रपूर क्विंटल 190 6800 7210 7150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 69 5700 6900 6300
सिल्लोड क्विंटल 5 6800 7000 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 36 5900 6875 6775
कन्न्ड क्विंटल 1 6500 6700 6600
तुळजापूर क्विंटल 195 7000 7175 7100
मोर्शी क्विंटल 109 6500 7000 6750
राहता क्विंटल 19 7110 7200 7150
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 6950 7145 7090
नागपूर लोकल क्विंटल 202 6000 7104 6024
अमळनेर लोकल क्विंटल 46 4000 4500 4500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 286 5000 7141 7057
मेहकर लोकल क्विंटल 380 6200 7130 6750
मेहकर नं. १ क्विंटल 75 6700 7400 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 140 6875 7256 7211
लातूर पिवळा क्विंटल 8156 6601 7426 7290
परभणी पिवळा क्विंटल 90 6500 7100 7000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 11 6812 6812 6812
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6500 6500 6500
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1000 6550 7055 6825
मलकापूर पिवळा क्विंटल 219 5670 7125 6970
परतूर पिवळा क्विंटल 13 5000 7032 6900
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7200 7400 7200
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 100 6500 6900 6700
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 15 5000 6751 6336
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 40 7000 7100 7100
वरोरा पिवळा क्विंटल 47 6000 6700 6500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 4 5501 6971 6701
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 6800 6812 6800
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 120 6115 7275 6611
मुरुम पिवळा क्विंटल 103 5000 7132 6066
पुर्णा पिवळा क्विंटल 15 6500 7310 7100
पाथरी पिवळा क्विंटल 23 6400 7000 6711
पालम पिवळा क्विंटल 12 7100 7100 7100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 170 6300 6500 6400
मांढळ पिवळा क्विंटल 23 6650 6650 6650
16/03/2022
येवला क्विंटल 17 5000 7500 7300
लासलगाव क्विंटल 652 5001 7241 7130
माजलगाव क्विंटल 137 5000 6925 6800
चंद्रपूर क्विंटल 278 6600 7180 7000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 295 6500 6900 6700
सिल्लोड क्विंटल 15 6800 7000 7000
उदगीर क्विंटल 3100 7200 7220 7210
कारंजा क्विंटल 4000 6625 7175 7050
लासूर स्टेशन क्विंटल 43 6200 6830 6600
सेलु क्विंटल 28 6500 7100 6900
कन्न्ड क्विंटल 4 5800 6900 6300
तुळजापूर क्विंटल 155 6900 7100 7000
मानोरा क्विंटल 745 6600 7301 6620
राहता क्विंटल 9 6811 7151 7000
वडवणी क्विंटल 1 6968 6968 6968
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 6850 7155 7100
अमरावती लोकल क्विंटल 3880 6500 7000 6750
हिंगोली लोकल क्विंटल 700 6850 7200 7025
कोपरगाव लोकल क्विंटल 195 5000 7150 7050
मेहकर लोकल क्विंटल 1050 6200 7190 6800
मेहकर नं. १ क्विंटल 120 6800 7600 7200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 220 6925 7256 7225
लातूर पिवळा क्विंटल 9423 6700 7371 7230
जालना पिवळा क्विंटल 1052 6500 7300 6950
अकोला पिवळा क्विंटल 1739 5500 7130 6500
परभणी पिवळा क्विंटल 90 7000 7100 7050
मालेगाव पिवळा क्विंटल 37 6700 6925 6870
आर्वी पिवळा क्विंटल 71 6000 7100 6650
चिखली पिवळा क्विंटल 310 6500 7166 6833
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2975 6400 7335 6705
बीड पिवळा क्विंटल 177 6687 6881 6732
वर्धा पिवळा क्विंटल 34 6550 6920 6750
भोकर पिवळा क्विंटल 64 6400 6923 6662
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 269 6700 6900 6800
जिंतूर पिवळा क्विंटल 100 7000 7180 7100
खामगाव पिवळा क्विंटल 3765 6500 7100 6800
मलकापूर पिवळा क्विंटल 802 4700 7090 6611
वणी पिवळा क्विंटल 637 6700 7200 7000
सावनेर पिवळा क्विंटल 9 6700 6700 6700
शिरपूर पिवळा क्विंटल 41 2500 7001 6900
परतूर पिवळा क्विंटल 21 6940 7090 7000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 48 7200 7400 7200
मनवत पिवळा क्विंटल 365 6400 7081 6700
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 139 5800 6925 6540
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 6800 7045 7000
लोणार पिवळा क्विंटल 1300 7000 7300 7150
वरोरा पिवळा क्विंटल 572 6300 7355 7000
तळोदा पिवळा क्विंटल 1 6900 7100 7000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 38 5960 6873 6401
तासगाव पिवळा क्विंटल 42 6500 6800 6550
गंगापूर पिवळा क्विंटल 8 5950 6700 6100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 180 6800 7278 7150
केज पिवळा क्विंटल 74 5500 7100 7000
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 7200 7300 7200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 437 6851 7377 7161
मुरुम पिवळा क्विंटल 114 6400 7000 6700
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 6700 7180 6850
बसमत पिवळा क्विंटल 469 6980 7270 7168
सेनगाव पिवळा क्विंटल 400 6500 7150 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 19 6500 7310 7100
पाथरी पिवळा क्विंटल 5 6601 6851 6726
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 165 6800 7285 7150
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 22 6875 7005 6935
उमरखेड पिवळा क्विंटल 310 6800 7000 6900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6800 7000 6900
काटोल पिवळा क्विंटल 20 5500 6751 6000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 165 6000 7150 6800
पुलगाव पिवळा क्विंटल 75 6820 6820 6820
सिंदी पिवळा क्विंटल 26 6250 7100 6655
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 210 6500 7100 7000
बोरी पिवळा क्विंटल 40 4700 6600 6600
15/03/2022
लासलगाव क्विंटल 816 4201 7270 7170
शहादा क्विंटल 3 7051 7051 7051
औरंगाबाद क्विंटल 8 7000 7100 7050
माजलगाव क्विंटल 292 5000 7001 6851
चंद्रपूर क्विंटल 385 6800 7200 7000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 20 6900 6975 6937
सिल्लोड क्विंटल 88 6800 7100 7000
उदगीर क्विंटल 3900 7220 7261 7240
कारंजा क्विंटल 4000 6450 7175 6925
लासूर स्टेशन क्विंटल 89 6400 6930 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 430 7000 7200 7100
कन्न्ड क्विंटल 19 7000 7400 7200
तुळजापूर क्विंटल 185 6800 7100 7000
मानोरा क्विंटल 768 6650 7340 6978
राहता क्विंटल 30 7071 7200 7150
धुळे हायब्रीड क्विंटल 24 7025 7025 7025
सोलापूर लोकल क्विंटल 94 5000 7105 6995
अमरावती लोकल क्विंटल 3415 6500 7100 6800
नागपूर लोकल क्विंटल 569 5000 7300 6725
हिंगोली लोकल क्विंटल 900 6950 7450 7200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 225 5000 7200 7120
मेहकर लोकल क्विंटल 1280 6200 7100 6800
कंधार नं. १ क्विंटल 4 7200 7400 7300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 247 3000 7291 7251
बारामती पिवळा क्विंटल 351 6200 7080 7031
लातूर पिवळा क्विंटल 12393 6700 7350 7250
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 55 7100 7300 7200
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1410 6510 7165 7000
जालना पिवळा क्विंटल 1484 6500 7300 7100
अकोला पिवळा क्विंटल 1245 6300 7260 6800
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 575 6000 7125 6562
परभणी पिवळा क्विंटल 100 7000 7150 7100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 23 6300 7061 6981
आर्वी पिवळा क्विंटल 190 6000 7150 6700
चिखली पिवळा क्विंटल 755 6700 7200 6950
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3951 6400 7350 7005
बीड पिवळा क्विंटल 58 6100 7000 6887
पैठण पिवळा क्विंटल 6 6271 6271 6271
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 7000 6000
उमरेड पिवळा क्विंटल 817 5500 7290 7200
वर्धा पिवळा क्विंटल 136 6125 7050 6620
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 3 7000 7100 7050
भोकर पिवळा क्विंटल 95 6363 6913 6638
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 297 6900 7100 7000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 84 6600 7100 7040
खामगाव पिवळा क्विंटल 3500 6200 7100 6650
मलकापूर पिवळा क्विंटल 265 5850 7200 6600
वणी पिवळा क्विंटल 855 6675 7255 6900
जामखेड पिवळा क्विंटल 24 6000 6500 6250
शिरपूर पिवळा क्विंटल 30 7120 7201 7156
परतूर पिवळा क्विंटल 66 6900 7150 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7250 7425 7250
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 300 6250 6725 6485
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 121 5601 6900 6341
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 6800 6900 6900
लोणार पिवळा क्विंटल 810 6950 7275 7112
वरोरा पिवळा क्विंटल 396 4355 7200 6900
तळोदा पिवळा क्विंटल 2 6800 7102 7000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 20 4951 7400 7101
गंगापूर पिवळा क्विंटल 8 6400 6750 6600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 6600 7200 7100
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 86 6200 7221 7000
केज पिवळा क्विंटल 42 5000 7100 7000
चाकूर पिवळा क्विंटल 40 7168 7252 7241
मुखेड पिवळा क्विंटल 26 7200 7300 7200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 695 6500 7411 7150
मुरुम पिवळा क्विंटल 232 6650 7159 6905
उमरगा पिवळा क्विंटल 7 4000 7150 6700
बसमत पिवळा क्विंटल 429 4325 7300 7013
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 6500 7150 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 17 6500 7310 7100
पाथरी पिवळा क्विंटल 53 5500 7020 6900
पालम पिवळा क्विंटल 7 7101 7101 7101
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2727 6900 7425 7300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 778 6800 7250 7175
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 15 6800 6800 6800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 6800 7000 6900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 6800 7000 6900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 1270 6110 7300 6780
भंडारा पिवळा क्विंटल 3 6000 6000 6000
काटोल पिवळा क्विंटल 19 4500 6650 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 60 7150 7150 7150
सिंदी पिवळा क्विंटल 60 6450 7100 6625
बोरी पिवळा क्विंटल 21 6605 7100 6900
14/03/2022
येवला क्विंटल 39 6000 7436 7400
लासलगाव क्विंटल 705 4300 7451 7260
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 296 5000 7350 7200
औरंगाबाद क्विंटल 22 6300 7133 6716
नांदेड क्विंटल 609 6700 7200 6900
माजलगाव क्विंटल 427 5400 7051 5900
चंद्रपूर क्विंटल 306 6800 7330 7150
कारंजा क्विंटल 3800 6650 7240 7100
श्रीरामपूर क्विंटल 13 7000 7200 7100
लासूर स्टेशन क्विंटल 92 5700 7000 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 7050 7325 7275
रिसोड क्विंटल 3500 6450 7220 6800
लोहा क्विंटल 55 6625 7351 7201
तुळजापूर क्विंटल 215 7100 7250 7200
मानोरा क्विंटल 344 6699 7301 6989
मोर्शी क्विंटल 291 7000 7200 7135
राहता क्विंटल 32 7000 7302 7261
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 130 6600 7497 7470
अमरावती लोकल क्विंटल 4210 6700 7150 6925
नागपूर लोकल क्विंटल 493 5900 7350 6925
मनमाड लोकल क्विंटल 3 6900 7330 7315
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 6900 7450 7175
कोपरगाव लोकल क्विंटल 46 6000 7254 7186
मेहकर लोकल क्विंटल 870 6300 7230 7000
तुमसर लोकल क्विंटल 18 3575 3575 3575
कंधार नं. १ क्विंटल 34 7200 7400 7300
ताडकळस नं. १ क्विंटल 90 7000 7275 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 254 6500 7361 7311
लातूर पिवळा क्विंटल 11249 6800 7418 7270
जालना पिवळा क्विंटल 1854 6800 7500 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1367 6500 7200 6900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 531 6000 7365 6682
परभणी पिवळा क्विंटल 100 7000 7100 7050
मालेगाव पिवळा क्विंटल 19 6575 6999 6986
आर्वी पिवळा क्विंटल 160 6000 7000 6600
चिखली पिवळा क्विंटल 850 6800 7360 7080
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3767 6500 7430 7000
बीड पिवळा क्विंटल 39 6700 7100 6934
वाशीम पिवळा क्विंटल 3500 6850 7100 7000
वर्धा पिवळा क्विंटल 91 6875 7230 7000
भोकर पिवळा क्विंटल 34 4444 7013 5728
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 325 6800 7100 6950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 39 7050 7100 7050
खामगाव पिवळा क्विंटल 3745 6200 7150 6675
मलकापूर पिवळा क्विंटल 221 4000 7385 6500
वणी पिवळा क्विंटल 762 6800 7300 6900
जामखेड पिवळा क्विंटल 32 5000 7200 5100
शिरपूर पिवळा क्विंटल 23 4700 7300 7000
परतूर पिवळा क्विंटल 19 6900 7215 7120
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7300 7600 7300
मनवत पिवळा क्विंटल 338 6225 7211 6800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 206 6000 7150 6921
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 6500 7200 7200
लोणार पिवळा क्विंटल 1525 7050 7500 7275
वरोरा पिवळा क्विंटल 465 6500 7050 6910
नांदगाव पिवळा क्विंटल 11 5699 7351 7001
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 6550 6800 6750
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 300 6600 7400 7300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 209 6000 7300 7100
केज पिवळा क्विंटल 71 5000 7250 7100
मंठा पिवळा क्विंटल 5 6850 7000 7000
चाकूर पिवळा क्विंटल 120 6871 7320 7300
मुखेड पिवळा क्विंटल 10 7100 7450 7300
उमरी पिवळा क्विंटल 40 7000 7100 7050
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 670 6666 7500 7150
मुरुम पिवळा क्विंटल 206 6500 7290 6895
उमरगा पिवळा क्विंटल 25 7100 7150 7101
बसमत पिवळा क्विंटल 518 6505 7340 7176
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 6400 7150 7000
पाथरी पिवळा क्विंटल 20 6500 7000 6761
पालम पिवळा क्विंटल 18 7051 7051 7051
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2884 5800 7525 7300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 677 6800 7355 7100
शेगाव पिवळा क्विंटल 3 6500 6875 6875
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 3 6990 6990 6990
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 6800 7000 6900
काटोल पिवळा क्विंटल 90 5700 7150 6500
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 155 4500 6800 6000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 195 5100 7000 6200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 99 6600 7270 6950
सिंदी पिवळा क्विंटल 115 6510 7225 6850
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 958 6600 7300 7100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 98 5500 7296 7150
बोरी पिवळा क्विंटल 3 7320 7320 7320
13/03/2022
सिल्लोड क्विंटल 14 6800 7100 7000
उदगीर क्विंटल 4155 7350 7380 7365
कन्न्ड क्विंटल 17 7000 7500 7250
तुमसर लोकल क्विंटल 170 3475 3520 3500
कंधार नं. १ क्विंटल 33 7000 7200 7100
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 40 6000 6900 6500
वरोरा पिवळा क्विंटल 24 6700 6900 6700
बाळापूर पिवळा क्विंटल 539 6320 7200 7000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 490 6800 7000 6900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 240 6800 7000 6900
भिवापूर पिवळा क्विंटल 380 6600 7255 6925
काटोल पिवळा क्विंटल 150 6100 7151 6500
मांढळ पिवळा क्विंटल 104 4997 7100 6469
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 215 5000 7100 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 105 7450 7678 7564
12/03/2022
येवला क्विंटल 63 6000 7413 7400
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 173 3000 7361 7251
जळगाव क्विंटल 70 6800 7200 7150
औरंगाबाद क्विंटल 12 6300 7100 6700
नांदेड क्विंटल 456 6950 7390 7180
माजलगाव क्विंटल 196 5200 7125 7000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 37 6675 7100 6887
उदगीर क्विंटल 4250 7350 7400 7375
लासूर स्टेशन क्विंटल 54 6400 7000 6700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 600 6950 7361 7201
सेलु क्विंटल 172 6900 7289 7161
कन्न्ड क्विंटल 7 7400 7500 7450
वैजापूर क्विंटल 30 6900 7235 7090
लोहा क्विंटल 19 6901 7325 7221
तुळजापूर क्विंटल 215 7000 7300 7200
राहता क्विंटल 11 7250 7281 7265
धुळे हायब्रीड क्विंटल 21 6505 7300 6505
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 164 4001 7567 7500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 35 6600 6870 6800
सोलापूर लोकल क्विंटल 71 7155 7665 7230
अमरावती लोकल क्विंटल 1470 6700 7125 6912
नागपूर लोकल क्विंटल 474 6000 7600 7200
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 6800 7448 7124
कोपरगाव लोकल क्विंटल 150 5500 7281 7151
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 4 6100 6765 6500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 249 7070 7406 7351
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7200 7400 7300
पातूर पांढरा क्विंटल 118 6200 7000 6814
लातूर पिवळा क्विंटल 9176 6500 7468 7350
जालना पिवळा क्विंटल 2088 5275 7400 7200
अकोला पिवळा क्विंटल 2051 6200 7335 7100
परभणी पिवळा क्विंटल 150 7000 7200 7100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 33 5701 7081 6936
आर्वी पिवळा क्विंटल 180 6000 7500 7050
चिखली पिवळा क्विंटल 911 6800 7350 7075
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1700 6400 7355 7080
बीड पिवळा क्विंटल 88 6401 7061 6922
वाशीम पिवळा क्विंटल 3900 6850 7100 7000
उमरेड पिवळा क्विंटल 1243 5500 7500 7400
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 5 7100 7100 7100
भोकर पिवळा क्विंटल 34 4500 6915 5707
जिंतूर पिवळा क्विंटल 37 7150 7305 7150
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 860 6850 7230 7075
खामगाव पिवळा क्विंटल 5163 6500 7350 6925
मलकापूर पिवळा क्विंटल 315 5700 7450 6650
सावनेर पिवळा क्विंटल 26 6700 7000 6900
जामखेड पिवळा क्विंटल 35 4500 7000 5750
शेवगाव पिवळा क्विंटल 6 6800 6900 6900
परतूर पिवळा क्विंटल 11 7000 7200 7140
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7350 7550 7350
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 275 6600 7175 6885
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 5000 7100 7000
लोणार पिवळा क्विंटल 1115 6850 7400 7125
वरोरा पिवळा क्विंटल 361 6500 7350 7050
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 440 6500 7488 7350
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 7259 7401 7299
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 291 7350 7396 7373
मुखेड पिवळा क्विंटल 10 7200 7250 7230
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 64 6900 7000 6950
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 618 6500 7582 7225
मुरुम पिवळा क्विंटल 131 6500 7269 6884
उमरगा पिवळा क्विंटल 54 4500 7175 7101
बसमत पिवळा क्विंटल 772 6800 7395 7266
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 6400 7200 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 37 6500 7310 7100
पाथरी पिवळा क्विंटल 6 6511 6511 6511
शेगाव पिवळा क्विंटल 16 6700 7080 6800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 2 6800 6800 6800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 6800 7000 6900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 455 6050 7350 6600
पुलगाव पिवळा क्विंटल 30 7305 7305 7305
सिंदी पिवळा क्विंटल 58 6250 7100 6760
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1634 6000 7425 7340
देवणी पिवळा क्विंटल 45 7318 7650 7484
बोरी पिवळा क्विंटल 16 6200 7150 7150

 

Leave a Comment