Soybean bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 27 5500 6600 6050
माजलगाव क्विंटल 222 5100 6825 6551
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 24 6002 6200 6051
कळवण क्विंटल 5 6651 6651 6651
मोर्शी क्विंटल 252 6028 6650 6325
राहता क्विंटल 8 6300 6781 6550
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 5805 6700 6595
नागपूर लोकल क्विंटल 505 5820 7250 6890
अमळनेर लोकल क्विंटल 46 5900 6100 6100
हिंगोली लोकल क्विंटल 1400 6250 6820 6535
कोपरगाव लोकल क्विंटल 312 5500 6700 6600
वडूज पांढरा क्विंटल 50 6800 6900 6850
लातूर पिवळा क्विंटल 10484 6500 7051 6900
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 45 6700 6900 6800
जालना पिवळा क्विंटल 1796 5800 7000 6550
अकोला पिवळा क्विंटल 3122 5500 7250 6500
आर्वी पिवळा क्विंटल 165 6000 6900 6500
चिखली पिवळा क्विंटल 1985 6270 6900 6585
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 253 6400 6600 6500
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1060 6350 6900 6720
गेवराई पिवळा क्विंटल 28 6000 6399 6299
परतूर पिवळा क्विंटल 35 6400 6750 6711
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6500 7000 6800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 240 6380 6900 6770
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 398 6700 6780 6740
मुरुम पिवळा क्विंटल 178 6500 6871 6686
पालम पिवळा क्विंटल 9 7100 7100 7100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 550 5900 6100 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 620 5900 6100 6000
25/02/2022
येवला क्विंटल 47 6000 7387 7240
लासलगाव क्विंटल 790 4400 7360 7190
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 318 3000 7451 6751
शहादा क्विंटल 2 6975 6975 6975
औरंगाबाद क्विंटल 8 5100 5800 5450
माजलगाव क्विंटल 512 5600 7051 6751
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 6900 6900 6900
संगमनेर क्विंटल 6 7061 7097 7079
उदगीर क्विंटल 4800 7150 7250 7200
कारंजा क्विंटल 9500 6625 7260 6950
लासूर स्टेशन क्विंटल 133 5650 7100 7000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1500 6850 7420 7001
सेलु क्विंटल 287 6375 7100 6886
रिसोड क्विंटल 6500 6350 7135 6715
शिरुर क्विंटल 4 6800 6800 6800
कन्न्ड क्विंटल 1 5100 6500 6000
तुळजापूर क्विंटल 220 6800 7050 7000
राहता क्विंटल 16 7100 7350 7200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 6400 7005 7005
सोलापूर लोकल क्विंटल 62 6805 7005 6875
अमरावती लोकल क्विंटल 9078 6500 6975 6737
नागपूर लोकल क्विंटल 906 5500 7700 7150
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 6800 6903 6903
हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 6600 7200 6900
कोपरगाव लोकल क्विंटल 475 5500 7241 6799
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 50 6200 6721 6600
मेहकर लोकल क्विंटल 1070 6500 7770 7200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 337 4500 7256 7230
बारामती पिवळा क्विंटल 211 5801 6991 6760
लातूर पिवळा क्विंटल 10933 6700 7361 7220
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 31 7050 7150 7100
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 4140 6200 7000 6750
जालना पिवळा क्विंटल 4110 4000 7300 7050
अकोला पिवळा क्विंटल 2995 6000 6895 6500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 689 6000 7150 6575
परभणी पिवळा क्विंटल 300 6700 7000 6800
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 7200 7200 7200
आर्वी पिवळा क्विंटल 370 6070 6900 6500
चिखली पिवळा क्विंटल 2449 6400 7240 6820
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 5918 6300 7325 6750
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 6500 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 171 6700 7200 7000
भोकर पिवळा क्विंटल 110 6353 7037 6695
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 274 7000 7400 7200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 142 6500 7150 7000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1810 6850 7235 7005
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 17 6000 6900 6500
खामगाव पिवळा क्विंटल 7497 6800 7350 7075
मलकापूर पिवळा क्विंटल 418 5000 7240 6875
दिग्रस पिवळा क्विंटल 550 6650 7360 7275
जामखेड पिवळा क्विंटल 32 6800 7300 7050
गेवराई पिवळा क्विंटल 141 6001 6825 6600
परतूर पिवळा क्विंटल 98 6800 7136 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7100 7300 7100
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1300 5000 7700 6700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 78 6500 7100 7000
लोणार पिवळा क्विंटल 2600 6500 7160 6830
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 50 6200 7000 6600
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 7100 7450 7301
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 600 6450 7351 7200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 308 5800 7185 6700
मंठा पिवळा क्विंटल 43 6600 7000 6850
चाकूर पिवळा क्विंटल 190 7000 7181 7150
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 451 7100 7144 7122
मुखेड पिवळा क्विंटल 22 7000 7200 7100
उमरी पिवळा क्विंटल 35 7000 7200 7100
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1492 6600 7402 7100
मुरुम पिवळा क्विंटल 903 6200 7000 6600
पालम पिवळा क्विंटल 14 7051 7051 7051
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3650 6200 7260 7000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2189 6000 7150 6900
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 20 6360 6877 6850
उमरखेड पिवळा क्विंटल 200 5900 6100 6000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5900 6100 6000
राजूरा पिवळा क्विंटल 1693 5660 7140 6869
काटोल पिवळा क्विंटल 75 5950 6700 6340
पुलगाव पिवळा क्विंटल 64 6700 6825 6790
सिंदी पिवळा क्विंटल 75 6825 7400 7000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1606 6250 7250 6850
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 129 5500 7161 7001
देवणी पिवळा क्विंटल 82 6900 7287 7093
बोरी पिवळा क्विंटल 8 6800 7005 7005
24/02/2022
येवला क्विंटल 42 5560 7608 7475
लासलगाव क्विंटल 678 5801 7569 7460
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 311 4000 7721 7300
जळगाव क्विंटल 116 6500 6700 6600
शहादा क्विंटल 89 6901 7411 7090
औरंगाबाद क्विंटल 33 6500 7000 6750
माजलगाव क्विंटल 1193 5400 7500 7375
चंद्रपूर क्विंटल 1050 7150 7400 7350
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 16 6651 7000 6825
सिल्लोड क्विंटल 7 6500 6800 6600
उदगीर क्विंटल 6000 7350 7420 7385
कारंजा क्विंटल 5500 6650 7360 7050
श्रीरामपूर क्विंटल 54 6500 7200 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 101 6780 7326 7000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1200 6700 7401 7151
शिरुर क्विंटल 4 6200 6200 6200
कन्न्ड क्विंटल 5 6000 6600 6300
तुळजापूर क्विंटल 365 7000 7300 7150
मानोरा क्विंटल 560 6000 7405 6702
मोर्शी क्विंटल 480 6123 7567 6750
राहता क्विंटल 50 7000 7350 7200
सोलापूर लोकल क्विंटल 324 6615 7390 7240
नागपूर लोकल क्विंटल 825 5500 7001 6626
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 4800 6900 6900
हिंगोली लोकल क्विंटल 955 6699 7380 7039
कोपरगाव लोकल क्विंटल 478 5200 7531 7420
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 4 5900 6900 5900
मेहकर लोकल क्विंटल 1850 6500 7750 7300
कंधार नं. १ क्विंटल 93 7100 7300 7200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 105 6700 7151 7000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 436 6960 7581 7480
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 16 5900 6800 6200
नेवासा पांढरा क्विंटल 10 4000 4000 4000
लातूर पिवळा क्विंटल 11972 6900 7460 7330
जालना पिवळा क्विंटल 4060 6300 7500 7100
परभणी पिवळा क्विंटल 450 6700 7200 6900
मालेगाव पिवळा क्विंटल 12 7011 7161 7140
चोपडा पिवळा क्विंटल 75 6800 7076 6800
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4221 6900 8000 7360
बीड पिवळा क्विंटल 602 5077 7406 7173
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 7000 7330 7100
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 7050 7600 7250
उमरेड पिवळा क्विंटल 4139 6000 7725 7650
वर्धा पिवळा क्विंटल 34 7000 7335 7100
भोकर पिवळा क्विंटल 10 6800 6800 6800
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 269 6600 7000 6800
जिंतूर पिवळा क्विंटल 506 6900 7400 7200
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2050 6650 7525 7255
खामगाव पिवळा क्विंटल 9323 6700 7550 7125
मलकापूर पिवळा क्विंटल 216 6000 7225 7030
दिग्रस पिवळा क्विंटल 540 6895 7740 7485
जामखेड पिवळा क्विंटल 27 6500 7200 6850
शिरपूर पिवळा क्विंटल 45 6111 7051 6930
गेवराई पिवळा क्विंटल 42 5800 6866 6700
परतूर पिवळा क्विंटल 78 6735 7351 7310
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7100 7300 7100
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 253 6500 7451 6940
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 21 6000 6901 6753
लोणार पिवळा क्विंटल 550 6400 7640 7000
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 44 5900 6750 6350
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6001 6897 6301
गंगापूर पिवळा क्विंटल 17 6500 7220 6800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 470 6800 7601 7400
निलंगा पिवळा क्विंटल 180 6800 7430 7200
चाकूर पिवळा क्विंटल 130 7350 7500 7413
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 527 7262 7328 7295
मुखेड पिवळा क्विंटल 38 6800 7350 7000
उमरी पिवळा क्विंटल 35 7000 7200 7100
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1148 5900 8146 7352
मुरुम पिवळा क्विंटल 425 6700 7200 6950
उमरगा पिवळा क्विंटल 57 6511 7400 7261
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3279 6400 7700 7450
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1910 6500 7385 7200
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 600 6950 7440 7195
शेगाव पिवळा क्विंटल 18 6100 7000 6800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 35 5500 7300 6900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 210 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 230 5800 6000 5900
राजूरा पिवळा क्विंटल 628 6100 7595 7225
भिवापूर पिवळा क्विंटल 1100 5500 7750 6625
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 35 6000 7240 6500
काटोल पिवळा क्विंटल 210 4100 6851 6000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 223 5000 7300 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 85 7385 7580 7400
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 969 6800 7700 7430
आर्णी पिवळा क्विंटल 715 6400 7540 6800
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 250 5800 6500 6400
देवणी पिवळा क्विंटल 101 7405 7540 7472
23/02/2022
येवला क्विंटल 110 5000 7211 7100
लासलगाव क्विंटल 556 3000 7300 7161
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 323 5000 7151 7000
शहादा क्विंटल 9 6550 6751 6550
औरंगाबाद क्विंटल 12 6100 6701 6400
नांदेड क्विंटल 592 6400 6900 6765
माजलगाव क्विंटल 826 5500 6900 6700
चंद्रपूर क्विंटल 603 6750 7000 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 53 5800 6700 6250
सिल्लोड क्विंटल 10 6500 6700 6600
उदगीर क्विंटल 5600 7050 7100 7075
कारंजा क्विंटल 3000 6050 6850 6575
श्रीरामपूर क्विंटल 18 6125 6900 6600
लासूर स्टेशन क्विंटल 76 6300 7000 6700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1600 5960 7060 6800
कन्न्ड क्विंटल 1 6200 6351 6250
लोहा क्विंटल 33 6041 7100 6950
तुळजापूर क्विंटल 245 6800 7000 6850
मानोरा क्विंटल 359 6150 7300 6779
सोलापूर लोकल क्विंटल 201 6050 7010 6900
नागपूर लोकल क्विंटल 699 5500 6810 6482
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 4700 6100 6100
मनमाड लोकल क्विंटल 3 6791 7301 6791
हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 6500 7041 6770
कोपरगाव लोकल क्विंटल 411 5500 7171 6969
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 5 5757 6600 6356
कंधार नं. १ क्विंटल 80 6600 6800 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 80 4500 7180 7125
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 8 6300 6771 6500
लातूर पिवळा क्विंटल 9659 6690 7156 7000
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 87 6700 6941 6800
जालना पिवळा क्विंटल 2934 5350 7200 6800
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 501 6000 6950 6475
परभणी पिवळा क्विंटल 550 6700 7000 6800
मालेगाव पिवळा क्विंटल 15 6500 6975 6811
चोपडा पिवळा क्विंटल 115 6300 6951 6550
आर्वी पिवळा क्विंटल 280 6000 7150 6850
चिखली पिवळा क्विंटल 1111 6000 7160 6580
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3644 6300 7100 6670
बीड पिवळा क्विंटल 317 5001 7100 6758
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5915 5915 5915
वर्धा पिवळा क्विंटल 221 6550 7000 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 101 6209 6767 6488
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 267 6400 6800 6600
जिंतूर पिवळा क्विंटल 454 6200 7025 6600
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 27 5500 6655 6200
मलकापूर पिवळा क्विंटल 182 5900 6925 6855
वणी पिवळा क्विंटल 1525 5805 7015 6600
शिरपूर पिवळा क्विंटल 55 5651 6900 6625
गेवराई पिवळा क्विंटल 151 6400 6741 6600
परतूर पिवळा क्विंटल 81 6300 6920 6850
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 5850 7000 5850
मनवत पिवळा क्विंटल 545 6500 7200 6500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 310 6200 7250 6900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 57 6000 6851 6600
लोणार पिवळा क्विंटल 2100 6400 7077 6739
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 100 5000 6600 5400
तळोदा पिवळा क्विंटल 12 6000 6803 6500
धरणगाव पिवळा क्विंटल 10 6615 6767 6700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 9 4501 6864 6361
गंगापूर पिवळा क्विंटल 15 6451 6750 6690
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 320 6600 7139 6950
मंठा पिवळा क्विंटल 35 6600 6750 6700
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 6751 7051 7001
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 324 6940 7000 6970
मुखेड पिवळा क्विंटल 15 6900 6900 6900
उमरी पिवळा क्विंटल 68 6600 6800 6700
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1475 6000 7514 7076
मुरुम पिवळा क्विंटल 385 6551 7000 6776
उमरगा पिवळा क्विंटल 82 6600 7000 6900
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 125 6500 6800 6650
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 6300 6850 6500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2150 5800 7205 6600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 883 6000 7000 6500
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 399 6400 7000 6700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 85 6550 7035 6700
उमरखेड पिवळा क्विंटल 370 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 190 5800 6000 5900
राजूरा पिवळा क्विंटल 725 6250 6895 6719
काटोल पिवळा क्विंटल 69 4940 6751 6350
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 208 5500 6875 6000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 100 6190 7010 6700
सिंदी पिवळा क्विंटल 400 6000 6900 6450
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 774 6600 7200 7050
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 420 5900 6500 6300
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 370 6502 7051 6950
देवणी पिवळा क्विंटल 84 6380 7150 6765
बोरी पिवळा क्विंटल 105 6505 6800 6740
22/02/2022
लासलगाव क्विंटल 568 5800 7000 6840
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 336 5000 6912 6750
शहादा क्विंटल 58 6200 6777 6400
औरंगाबाद क्विंटल 53 5100 6714 5907
नांदेड क्विंटल 770 6200 6790 6600
माजलगाव क्विंटल 1068 5501 6761 6500
चंद्रपूर क्विंटल 283 5940 6870 6650
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 142 5900 6700 6300
सिल्लोड क्विंटल 7 6300 6600 6500
उदगीर क्विंटल 5400 6750 6850 6800
कारंजा क्विंटल 4500 5950 6700 6375
श्रीरामपूर क्विंटल 31 6000 6700 6500
लासूर स्टेशन क्विंटल 56 5800 6600 6400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1250 6550 7185 6701
सेलु क्विंटल 402 5900 6700 6500
कन्न्ड क्विंटल 7 6200 6351 6275
तुळजापूर क्विंटल 185 6500 6750 6600
मानोरा क्विंटल 519 6550 6805 6677
राहता क्विंटल 20 6500 6760 6630
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 6400 6400 6400
सोलापूर लोकल क्विंटल 319 6400 6770 6690
परभणी लोकल क्विंटल 300 6200 6700 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 430 5500 6750 6438
अमळनेर लोकल क्विंटल 9 6500 6600 6600
हिंगोली लोकल क्विंटल 825 5150 6855 6502
कोपरगाव लोकल क्विंटल 303 5000 6836 6676
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 16 6000 6400 6200
मेहकर लोकल क्विंटल 1230 5800 7100 6500
कंधार नं. १ क्विंटल 16 6600 6800 6700
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 6 5500 6560 6300
बारामती पिवळा क्विंटल 352 5001 6740 6680
लातूर पिवळा क्विंटल 13291 6500 6900 6750
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 54 6600 6851 6800
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 5400 5700 6825 6550
जालना पिवळा क्विंटल 2873 5000 7100 6650
अकोला पिवळा क्विंटल 1728 5625 6760 6600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 653 6000 6790 6395
मालेगाव पिवळा क्विंटल 9 5801 6661 6610
चोपडा पिवळा क्विंटल 40 6675 6699 6699
आर्वी पिवळा क्विंटल 430 6000 6770 6500
चिखली पिवळा क्विंटल 1571 6300 6982 6641
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3378 6200 6911 6510
बीड पिवळा क्विंटल 402 5600 6735 6550
वाशीम पिवळा क्विंटल 3200 6550 6800 6600
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 6550 6900 6650
पैठण पिवळा क्विंटल 12 4852 6300 6200
उमरेड पिवळा क्विंटल 3152 4500 6895 6800
वर्धा पिवळा क्विंटल 145 6150 6765 6350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 15 6400 6500 6450
भोकर पिवळा क्विंटल 104 5713 6625 6170
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 282 6200 6600 6400
जिंतूर पिवळा क्विंटल 310 6151 6800 6200
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1710 6170 6850 6565
खामगाव पिवळा क्विंटल 5829 6000 6800 6400
मलकापूर पिवळा क्विंटल 412 4820 6767 6535
दिग्रस पिवळा क्विंटल 425 6500 7155 6865
वणी पिवळा क्विंटल 1859 5700 6855 6200
जामखेड पिवळा क्विंटल 4 5500 5900 5700
शेवगाव पिवळा क्विंटल 16 6100 6250 6250
शिरपूर पिवळा क्विंटल 77 4000 6697 6575
गेवराई पिवळा क्विंटल 166 6000 6350 6350
परतूर पिवळा क्विंटल 84 6232 6700 6630
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 40 6700 7000 6700
मनवत पिवळा क्विंटल 342 5650 6850 6450
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 237 6600 7000 6781
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1400 5700 8000 6600
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 59 5500 6755 6127
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 130 3600 6550 6100
गंगापूर पिवळा क्विंटल 4 6300 6300 6300
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 450 6300 6940 6800
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 48 6251 6701 6400
चाकूर पिवळा क्विंटल 145 6395 6800 6740
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 240 6750 6800 6775
हादगाव पिवळा क्विंटल 160 6200 6600 6400
हादगावृतामसा पिवळा क्विंटल 80 6200 6600 6400
मुखेड पिवळा क्विंटल 40 6800 6900 6800
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 25 5900 6000 5950
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 2021 5856 7200 6756
मुरुम पिवळा क्विंटल 402 6450 6731 6591
उमरगा पिवळा क्विंटल 7 6400 6701 6600
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 125 6200 6500 6350
पाथरी पिवळा क्विंटल 15 6350 6750 6500
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3523 5700 7005 6550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2001 6000 6800 6500
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 185 6500 6810 6700
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 532 6000 6875 6437
शेगाव पिवळा क्विंटल 28 5900 6600 6500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 210 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 500 5800 6000 5900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 455 5950 6710 6350
राजूरा पिवळा क्विंटल 400 5115 6850 6648
काटोल पिवळा क्विंटल 60 5000 6470 5800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 148 4200 6800 5900
पुलगाव पिवळा क्विंटल 105 6200 6755 6375
सिंदी पिवळा क्विंटल 75 5950 6795 6300
आर्णी पिवळा क्विंटल 520 6000 6740 6400
देवणी पिवळा क्विंटल 110 6800 6950 6875
बोरी पिवळा क्विंटल 131 6010 6645 6500
21/02/2022
येवला क्विंटल 99 4311 6768 6600
लासलगाव क्विंटल 765 3900 6846 6751
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 315 5000 6900 6651
शहादा क्विंटल 20 6311 6699 6565
औरंगाबाद क्विंटल 77 5100 6650 5875
नांदेड क्विंटल 823 6000 6700 6500
माजलगाव क्विंटल 1156 5851 6570 6350
चंद्रपूर क्विंटल 352 5800 6790 6500
संगमनेर क्विंटल 3 6550 6550 6550
सिल्लोड क्विंटल 40 5500 6200 5800
कारंजा क्विंटल 4000 5950 6675 6325
श्रीरामपूर क्विंटल 18 6000 6601 6200
लासूर स्टेशन क्विंटल 130 5850 6500 6300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1500 6200 6783 6651
सेलु क्विंटल 504 5800 6600 6485
रिसोड क्विंटल 3500 6150 6855 6500
लोहा क्विंटल 24 6201 6801 6600
तुळजापूर क्विंटल 195 6450 6650 6550
मानोरा क्विंटल 557 6200 6681 6440
मोर्शी क्विंटल 509 6228 6530 6365
राहता क्विंटल 24 6600 6710 6650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 14 6400 6425 6425
सोलापूर लोकल क्विंटल 270 4100 6630 6435
नागपूर लोकल क्विंटल 599 5200 6700 6325
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 5900 6241 6241
हिंगोली लोकल क्विंटल 900 6000 6778 6389
कोपरगाव लोकल क्विंटल 181 6000 6700 6650
मेहकर लोकल क्विंटल 1150 5600 7065 6400
कंधार नं. १ क्विंटल 121 6600 6800 6700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 33 6351 6700 6500
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 3 5500 6200 6000
लातूर पिवळा क्विंटल 15024 5801 6850 6700
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 15 6730 6730 6730
जालना पिवळा क्विंटल 2892 4800 7000 6550
अकोला पिवळा क्विंटल 1931 5500 6500 6200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 559 5700 6655 6177
मालेगाव पिवळा क्विंटल 27 6370 6613 6590
चोपडा पिवळा क्विंटल 16 5400 6701 6600
आर्वी पिवळा क्विंटल 340 5900 6750 6500
चिखली पिवळा क्विंटल 700 6330 7000 6665
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 6846 6000 6810 6370
बीड पिवळा क्विंटल 381 4500 6671 6429
वाशीम पिवळा क्विंटल 3150 6350 6750 6500
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1300 6550 6900 6850
वर्धा पिवळा क्विंटल 249 5950 6850 6600
भोकर पिवळा क्विंटल 60 5725 6506 6116
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 305 6000 6400 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 278 6200 6661 6300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1410 6250 6800 6545
खामगाव पिवळा क्विंटल 6027 5800 6800 6300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 454 4600 6700 6475
वणी पिवळा क्विंटल 919 5755 6700 6200
सावनेर पिवळा क्विंटल 4 5800 5800 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 9 6400 6700 6550
शिरपूर पिवळा क्विंटल 72 6538 6605 6581
गेवराई पिवळा क्विंटल 183 5700 6488 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 34 6280 6690 6616
मनवत पिवळा क्विंटल 558 6000 6800 6400
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 209 6000 6500 6440
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1700 5100 8265 6600
लोणार पिवळा क्विंटल 2025 6050 6891 6470
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 69 5000 6650 6000
धरणगाव पिवळा क्विंटल 10 6380 6380 6380
नांदगाव पिवळा क्विंटल 13 5000 6640 6201
गंगापूर पिवळा क्विंटल 67 3800 4480 4375
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 350 6000 6831 6700
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 251 5500 6611 6301
चाकूर पिवळा क्विंटल 105 6301 6751 6681
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 322 6600 6695 6647
हादगाव पिवळा क्विंटल 110 6200 6600 6400
हादगावृतामसा पिवळा क्विंटल 110 6200 6600 6400
मुखेड पिवळा क्विंटल 26 6800 6800 6800
उमरी पिवळा क्विंटल 50 6500 6700 6600
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 25 5900 6000 5950
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 125 6200 6500 6350
बसमत पिवळा क्विंटल 1342 6085 6800 6651
सेनगाव पिवळा क्विंटल 250 6300 6700 6400
पाथरी पिवळा क्विंटल 175 2500 6600 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3216 5600 6855 6500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1761 6000 6745 6400
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 107 6275 6700 6500
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 234 6000 6825 6415
शेगाव पिवळा क्विंटल 16 5900 6595 6300
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 10 6540 6660 6611
उमरखेड पिवळा क्विंटल 300 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 190 5800 6000 5900
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 537 5200 6665 6230
भंडारा पिवळा क्विंटल 63 6450 6470 6460
राजूरा पिवळा क्विंटल 746 4705 6670 6493
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 210 5200 6400 5700
पुलगाव पिवळा क्विंटल 90 5900 6910 6400
सिंदी पिवळा क्विंटल 82 5625 6600 6150
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 983 6000 6900 6400
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 80 6150 6350 6200
आर्णी पिवळा क्विंटल 490 5800 6750 6400
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 260 5950 6715 6590
बोरी पिवळा क्विंटल 113 6450 6550 6500
20/02/2022
सिल्लोड क्विंटल 77 5500 6200 5900
उदगीर क्विंटल 5320 6630 6660 6645
शिरुर क्विंटल 6 6300 6300 6300
कन्न्ड क्विंटल 7 5100 6200 5800
कंधार नं. १ क्विंटल 15 6400 6600 6500
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 14 5000 6350 5750
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 21 2200 6470 5000
हादगावृतामसा पिवळा क्विंटल 110 6200 6600 6400
उमरी पिवळा क्विंटल 32 6450 6651 6530
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 25 5900 6000 5950
बाळापूर पिवळा क्विंटल 602 5400 6550 6150
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 5800 6000 5900
भिवापूर पिवळा क्विंटल 1007 5500 6725 6100
काटोल पिवळा क्विंटल 36 3900 6131 4800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 168 3500 6400 5900
देवणी पिवळा क्विंटल 43 6471 6800 6635
19/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 60 6000 6650 6500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 5200 6400 5800
राहता क्विंटल 15 6500 6616 6571
नागपूर लोकल क्विंटल 212 5100 6280 5925
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 35 6050 6700 6600
वडूज पांढरा क्विंटल 50 6500 6700 6600
पातूर पांढरा क्विंटल 188 5400 6500 6303
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 7 5800 6200 6000
भोकरदन पिवळा क्विंटल 21 6400 6500 6450
सावनेर पिवळा क्विंटल 6 500 6300 6300
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 262 4000 6550 6100
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 74 6000 6100 6050
सेनगाव पिवळा क्विंटल 300 6300 6500 6350
पुर्णा पिवळा क्विंटल 45 6300 6705 6561
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 390 5800 6000 5900

 

Leave a Comment