Soybean bajar bhav today : २१ ते २६ मार्च पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

Soybean bajar bhav today : २१ ते २६ मार्च पर्यंतचे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 15 6800 6900 6850
माजलगाव क्विंटल 169 5500 7061 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 6900 7000 6950
उदगीर क्विंटल 2800 7300 7330 7315
परळी-वैजनाथ क्विंटल 700 6851 7341 7151
लोहा क्विंटल 67 7000 7211 7150
राहता क्विंटल 7 7086 7200 7151
सोलापूर लोकल क्विंटल 72 6900 7250 7100
अमरावती लोकल क्विंटल 2257 6800 7251 7025
नागपूर लोकल क्विंटल 122 5800 7302 6925
कोपरगाव लोकल क्विंटल 109 6700 7377 7275
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7200 7400 7300
लातूर पिवळा क्विंटल 8231 6500 7421 7320
जालना पिवळा क्विंटल 1684 6500 7400 7250
अकोला पिवळा क्विंटल 883 5500 7185 6500
आर्वी पिवळा क्विंटल 140 6100 7300 6900
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1547 6600 7510 7015
बीड पिवळा क्विंटल 108 6300 7200 6930
भोकर पिवळा क्विंटल 59 5900 7153 6526
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 194 6800 7000 6900
मलकापूर पिवळा क्विंटल 258 6000 7265 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7200 7400 7200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 6800 7091 7000
मुरुम पिवळा क्विंटल 180 6501 7101 6801
पालम पिवळा क्विंटल 12 7151 7151 7151
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 6200 6400 6300
देवणी पिवळा क्विंटल 71 7350 7500 7425
25/03/2022
येवला क्विंटल 138 6000 7390 7330
माजलगाव क्विंटल 155 5500 7022 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 6951 6951 6951
उदगीर क्विंटल 2800 7250 7316 7283
श्रीरामपूर क्विंटल 30 7000 7200 7100
लासूर स्टेशन क्विंटल 49 5500 6900 6800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 6951 7335 7207
लोहा क्विंटल 57 6911 7150 7020
तुळजापूर क्विंटल 190 6950 7200 7100
राहता क्विंटल 15 7100 7182 7150
अमरावती लोकल क्विंटल 2691 6700 7232 6966
नागपूर लोकल क्विंटल 251 5500 7320 6865
कोपरगाव लोकल क्विंटल 104 5000 7285 7171
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 139 7090 7337 7330
बारामती पिवळा क्विंटल 403 6000 7226 7160
लातूर पिवळा क्विंटल 7103 7240 7395 7280
जालना पिवळा क्विंटल 1722 6200 7300 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1621 6000 7275 6800
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 394 6500 7350 6928
परभणी पिवळा क्विंटल 80 5000 7200 7100
आर्वी पिवळा क्विंटल 215 6100 7300 6800
चिखली पिवळा क्विंटल 373 6500 7100 6800
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2309 6500 7480 7010
बीड पिवळा क्विंटल 114 5000 7100 6723
वर्धा पिवळा क्विंटल 104 6300 7000 6750
भोकर पिवळा क्विंटल 70 5001 7133 6067
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 220 6800 7200 7000
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 4 6000 7000 6500
खामगाव पिवळा क्विंटल 2116 6800 7200 7000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 235 5550 7245 6655
वणी पिवळा क्विंटल 264 6565 7080 6800
शेवगाव पिवळा क्विंटल 19 6600 7000 7000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 58 7101 7101 7101
परतूर पिवळा क्विंटल 50 6900 7200 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 41 7200 7400 7200
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 5500 7430 6800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 21 6800 7122 7000
धरणगाव पिवळा क्विंटल 10 6845 6845 6845
तासगाव पिवळा क्विंटल 25 6650 6900 6850
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 250 6400 7395 7250
मंठा पिवळा क्विंटल 18 6526 7000 7000
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 6951 7256 7251
उमरी पिवळा क्विंटल 11 7100 7150 7125
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 481 6900 7651 7301
पुर्णा पिवळा क्विंटल 12 7100 7300 7237
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2138 6500 7650 7400
राजूरा पिवळा क्विंटल 340 6805 7390 7102
काटोल पिवळा क्विंटल 102 5000 7000 6500
सिंदी पिवळा क्विंटल 80 6320 7055 6750
देवणी पिवळा क्विंटल 98 6400 7522 6961
24/03/2022
लासलगाव क्विंटल 871 5000 7451 7320
औरंगाबाद क्विंटल 30 5400 6900 6150
माजलगाव क्विंटल 169 5500 7018 6800
चंद्रपूर क्विंटल 136 7100 7330 7200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 32 6601 7000 6800
सिल्लोड क्विंटल 14 6500 7000 6800
उदगीर क्विंटल 3000 7230 7280 7255
कारंजा क्विंटल 4000 6850 7300 7025
श्रीरामपूर क्विंटल 27 6400 7200 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 54 6000 6900 6600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 6751 7350 7151
शिरुर क्विंटल 1 6500 6500 6500
लोहा क्विंटल 23 7000 7219 7190
तुळजापूर क्विंटल 165 6950 7200 7100
मोर्शी क्विंटल 201 6800 7100 6950
राहता क्विंटल 4 7160 7211 7185
सोलापूर लोकल क्विंटल 133 6700 7225 7100
अमरावती लोकल क्विंटल 2908 6800 7153 6976
नागपूर लोकल क्विंटल 200 6000 7300 6175
मनमाड लोकल क्विंटल 2 6695 7110 7071
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6850 7272 7061
कोपरगाव लोकल क्विंटल 95 5101 7232 7111
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 35 6430 7001 6500
मेहकर लोकल क्विंटल 790 6400 7350 7000
घणसावंगी लोकल क्विंटल 120 6700 7100 7000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 48 7000 7300 7100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 293 6000 7347 7310
लातूर पिवळा क्विंटल 12275 7000 7405 7290
जालना पिवळा क्विंटल 1957 6100 7400 7200
अकोला पिवळा क्विंटल 1461 6000 7355 7000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 494 6000 7250 6625
परभणी पिवळा क्विंटल 105 6500 7100 6900
चिखली पिवळा क्विंटल 273 6400 7071 6735
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2613 6500 7515 7020
बीड पिवळा क्विंटल 166 6954 7100 7044
उमरेड पिवळा क्विंटल 1643 5000 7500 7400
वर्धा पिवळा क्विंटल 117 6500 7005 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 94 6825 7116 6970
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 246 6800 7100 6950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 30 7151 7250 7240
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1205 6950 7245 7125
खामगाव पिवळा क्विंटल 2637 6725 7200 6962
मलकापूर पिवळा क्विंटल 124 5700 7090 6755
वणी पिवळा क्विंटल 276 6895 7050 6900
परतूर पिवळा क्विंटल 23 6950 7200 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7200 7400 7200
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 36 6500 6999 6890
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 7000 7000 7000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 500 6750 7350 7250
चाकूर पिवळा क्विंटल 120 7121 7221 7181
उमरी पिवळा क्विंटल 90 7100 7130 7115
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 400 6800 7421 7250
मुरुम पिवळा क्विंटल 120 6400 7094 6747
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 7000 7150 7100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 470 6600 7250 7000
पुर्णा पिवळा क्विंटल 20 7100 7300 7237
पाथरी पिवळा क्विंटल 10 6600 6900 6850
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2649 6500 7600 7400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 584 4800 7350 7175
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 3 7000 7000 7000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 70 6000 6300 6200
राजूरा पिवळा क्विंटल 259 6990 7490 7266
भिवापूर पिवळा क्विंटल 230 5810 7155 6480
काटोल पिवळा क्विंटल 60 5600 6961 6200
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 110 6000 7000 6500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 15 7000 7000 7000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 863 7000 7350 7200
देवणी पिवळा क्विंटल 80 6100 7565 6832
23/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 116 5600 7050 6325
येवला क्विंटल 7 4000 7331 7275
लासलगाव क्विंटल 533 4000 7400 7281
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 228 5452 7600 7252
औरंगाबाद क्विंटल 6 6900 7000 6950
माजलगाव क्विंटल 67 5551 7000 6850
चंद्रपूर क्विंटल 302 7000 7390 7250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 6700 6900 6800
संगमनेर क्विंटल 22 7025 7025 7025
उदगीर क्विंटल 3100 7220 7251 7245
कारंजा क्विंटल 4000 6800 7275 7050
श्रीरामपूर क्विंटल 70 6900 7200 7000
लासूर स्टेशन क्विंटल 98 5000 7000 6600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 900 6751 7365 7151
सेलु क्विंटल 188 6700 7131 7002
लोहा क्विंटल 27 6570 7194 6901
तुळजापूर क्विंटल 150 6850 7200 7000
मानोरा क्विंटल 821 6000 7401 6978
राहता क्विंटल 12 6900 7200 7086
वडवणी क्विंटल 9 6850 7000 6860
धुळे हायब्रीड क्विंटल 32 6500 6500 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 168 5800 7200 7000
अमरावती लोकल क्विंटल 2511 6650 7045 6847
नागपूर लोकल क्विंटल 150 6000 6800 6600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 276 5500 7220 7116
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 20 5690 7000 6500
मेहकर लोकल क्विंटल 830 6300 7200 6900
तुमसर लोकल क्विंटल 301 3381 3490 3451
मेहकर नं. १ क्विंटल 90 7000 7500 7300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 364 4501 7361 7315
लातूर पिवळा क्विंटल 11171 6500 7400 7270
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 18 7200 7200 7200
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1220 6510 7380 7100
जालना पिवळा क्विंटल 1652 6100 7300 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1805 6430 7270 7000
परभणी पिवळा क्विंटल 60 5000 7000 6900
आर्वी पिवळा क्विंटल 305 6100 7200 6700
चिखली पिवळा क्विंटल 467 6601 7053 6830
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1941 6500 7475 7005
बीड पिवळा क्विंटल 190 4060 7100 6854
वर्धा पिवळा क्विंटल 108 6855 7000 6900
भोकर पिवळा क्विंटल 56 6503 7116 6809
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 255 6700 7100 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 136 6951 7255 7100
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 30 6000 7000 6700
खामगाव पिवळा क्विंटल 2720 6800 7180 6990
मलकापूर पिवळा क्विंटल 184 6300 7090 6780
वणी पिवळा क्विंटल 458 6825 7130 7000
सावनेर पिवळा क्विंटल 4 6001 6001 6001
शिरपूर पिवळा क्विंटल 3 6600 6800 6800
परतूर पिवळा क्विंटल 25 6800 7200 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7200 7400 7200
मनवत पिवळा क्विंटल 214 6000 7001 6900
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 25 6150 7050 6950
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 4005 7680 7000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 7000 7100 7100
तासगाव पिवळा क्विंटल 46 6650 6900 6840
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 1150 6400 7286 7050
चाकूर पिवळा क्विंटल 70 7100 7252 7100
मुखेड पिवळा क्विंटल 26 7200 7400 7300
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 595 6000 7450 7100
मुरुम पिवळा क्विंटल 71 6400 7000 6700
उमरगा पिवळा क्विंटल 8 6500 7150 6700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 6500 7250 7000
पाथरी पिवळा क्विंटल 7 5900 6900 6500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 860 6800 7295 7150
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 8 6900 6900 6900
राजूरा पिवळा क्विंटल 232 6800 7395 7204
काटोल पिवळा क्विंटल 83 5800 6951 6100
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 70 6000 7045 6500
सिंदी पिवळा क्विंटल 130 6230 7135 6850
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 185 6800 7100 7000
देवणी पिवळा क्विंटल 68 7200 7490 7345
बोरी पिवळा क्विंटल 9 5800 6700 6700
22/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 175 5500 7100 6300
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 283 3000 7300 7152
जळगाव क्विंटल 6 6300 6700 6500
औरंगाबाद क्विंटल 5 6000 6900 6450
माजलगाव क्विंटल 127 6000 6975 6851
चंद्रपूर क्विंटल 247 7000 7330 7200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 27 6800 7000 6900
कारंजा क्विंटल 3800 6750 7200 7010
श्रीरामपूर क्विंटल 9 6800 7100 6975
लासूर स्टेशन क्विंटल 25 6300 7000 6750
शिरुर क्विंटल 4 6900 6900 6900
मानोरा क्विंटल 608 6800 7300 7012
राहता क्विंटल 20 7000 7190 7100
धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 6000 7020 6610
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 7 6200 6750 6301
अमरावती लोकल क्विंटल 3664 6550 7100 6825
अमळनेर लोकल क्विंटल 5 6700 6700 6700
मनमाड लोकल क्विंटल 4 7100 7100 7100
हिंगोली लोकल क्विंटल 550 6790 7205 6997
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 17 6401 6900 6700
मेहकर लोकल क्विंटल 1260 6300 7245 6900
कंधार नं. १ क्विंटल 26 7100 7300 7200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 201 6001 7373 7311
बारामती पिवळा क्विंटल 653 6501 7226 7151
जालना पिवळा क्विंटल 1598 6500 7200 7100
अकोला पिवळा क्विंटल 1135 6100 7090 6780
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 492 6500 7500 7000
परभणी पिवळा क्विंटल 175 6500 7000 6900
आर्वी पिवळा क्विंटल 95 6000 7240 6800
चिखली पिवळा क्विंटल 1028 6500 7116 6810
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2717 6500 7400 7005
बीड पिवळा क्विंटल 279 5900 7100 6911
पैठण पिवळा क्विंटल 1 6231 6231 6231
उमरेड पिवळा क्विंटल 913 5000 7300 7200
वर्धा पिवळा क्विंटल 108 6550 7000 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 29 6004 7113 6557
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 278 6800 7100 6950
जिंतूर पिवळा क्विंटल 23 7231 7235 7231
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1510 6850 7158 7020
खामगाव पिवळा क्विंटल 2860 6300 7200 6750
मलकापूर पिवळा क्विंटल 205 5500 7085 6500
वणी पिवळा क्विंटल 290 6830 7145 7000
परतूर पिवळा क्विंटल 33 6900 7100 7000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7200 7400 7200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 73 6150 7070 6480
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 6200 7625 6800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 25 6000 7100 7000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5200 6851 6300
तासगाव पिवळा क्विंटल 31 6480 7000 6860
बसमत पिवळा क्विंटल 626 6850 7450 7290
सेनगाव पिवळा क्विंटल 370 6300 7100 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 27 6650 7022 7000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 253 6500 7475 7250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1081 6800 7295 7100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 6200 6500 6300
चिमुर पिवळा क्विंटल 55 5500 6000 5800
राजूरा पिवळा क्विंटल 395 6700 7345 6990
काटोल पिवळा क्विंटल 181 5100 6911 6000
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 120 5800 7000 6300
पुलगाव पिवळा क्विंटल 120 6950 7235 7050
सिंदी पिवळा क्विंटल 18 6350 7105 6800
बोरी पिवळा क्विंटल 17 4900 7140 6710
21/03/2022
येवला क्विंटल 73 4000 7199 7175
लासलगाव क्विंटल 691 4001 7221 7160
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 173 3000 7211 7000
नांदेड क्विंटल 663 6600 7020 6875
माजलगाव क्विंटल 123 5600 6900 6751
चंद्रपूर क्विंटल 275 7000 7230 7150
संगमनेर क्विंटल 2 6940 6940 6940
कारंजा क्विंटल 4000 6710 7160 7025
श्रीगोंदा क्विंटल 2 6800 6800 6800
श्रीरामपूर क्विंटल 13 6500 7100 6800
लासूर स्टेशन क्विंटल 83 5000 6800 6600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 900 6800 7270 7100
रिसोड क्विंटल 1500 6500 7250 6880
शिरुर क्विंटल 3 6800 6800 6800
तुळजापूर क्विंटल 215 6850 7100 7000
मानोरा क्विंटल 649 6304 7220 6888
मोर्शी क्विंटल 503 6500 7000 6750
राहता क्विंटल 22 7001 7120 7086
सोलापूर लोकल क्विंटल 54 4700 7150 6970
अमरावती लोकल क्विंटल 2997 6350 6975 6662
हिंगोली लोकल क्विंटल 490 6830 7291 7060
कोपरगाव लोकल क्विंटल 164 6800 7131 7050
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 10 6400 6900 6800
मेहकर लोकल क्विंटल 950 6200 7165 6800
ताडकळस नं. १ क्विंटल 144 6800 7100 7000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 366 6821 7200 7101
चाळीसगाव पांढरा क्विंटल 19 5800 6051 5900
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1530 6800 7130 7010
जालना पिवळा क्विंटल 1518 5100 7200 7000
अकोला पिवळा क्विंटल 664 6200 7030 6650
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 530 6000 7140 6570
परभणी पिवळा क्विंटल 80 6800 7000 6950
मालेगाव पिवळा क्विंटल 28 4311 6969 6700
आर्वी पिवळा क्विंटल 85 6000 7000 6750
चिखली पिवळा क्विंटल 430 6450 7060 6755
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4500 6400 7330 7010
बीड पिवळा क्विंटल 146 5900 6951 6816
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 6550 7050 6800
वर्धा पिवळा क्विंटल 66 6500 7030 6850
भोकर पिवळा क्विंटल 97 5699 7030 6364
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 263 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 18 6980 7000 6980
खामगाव पिवळा क्विंटल 2348 6000 7050 6525
मलकापूर पिवळा क्विंटल 217 5000 7000 6700
वणी पिवळा क्विंटल 385 6795 7030 6900
शिरपूर पिवळा क्विंटल 22 4700 6875 6800
परतूर पिवळा क्विंटल 43 6980 7100 7000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 51 7150 7350 7150
मनवत पिवळा क्विंटल 246 6201 7170 6650
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 53 6000 6925 6341
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 300 4500 7545 6900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 35 6500 7000 7000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 111 4200 6700 6500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 31 5000 7052 6900
गंगापूर पिवळा क्विंटल 8 5900 6600 6575
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 132 5500 7351 7100
मंठा पिवळा क्विंटल 7 6500 6500 6500
मुखेड पिवळा क्विंटल 15 7250 7250 7250
उमरी पिवळा क्विंटल 30 7000 7200 7100
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 453 6600 7400 7051
मुरुम पिवळा क्विंटल 82 6501 7100 6801
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 7000 7100 7000
बसमत पिवळा क्विंटल 771 6700 7275 7127
सेनगाव पिवळा क्विंटल 325 6400 7150 6800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 17 6650 7022 7000
पाथरी पिवळा क्विंटल 26 5001 6800 6501
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1938 6800 7575 7300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 901 6800 7235 7100
शेगाव पिवळा क्विंटल 24 6000 6800 6700
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 8 6880 6911 6880
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 360 6200 6500 6300
राजूरा पिवळा क्विंटल 231 6680 7350 7104
काटोल पिवळा क्विंटल 95 5900 6900 6400
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 130 5000 7000 6200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 50 6550 7105 6900
सिंदी पिवळा क्विंटल 37 6550 7070 6800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1050 6600 7300 7000
बोरी पिवळा क्विंटल 23 4000 7025 6500
20/03/2022
कन्न्ड क्विंटल 8 7000 7200 7100
तुमसर लोकल क्विंटल 8 4100 4100 4100
कंधार नं. १ क्विंटल 25 7100 7300 7200
पैठण पिवळा क्विंटल 5 6350 6350 6350
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 40 5000 7000 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 31 6000 7150 6500
उमरी पिवळा क्विंटल 15 7000 7100 7050
बाळापूर पिवळा क्विंटल 370 6200 7050 6870
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 6200 6500 6300
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 6200 6500 6300
भिवापूर पिवळा क्विंटल 180 6500 7060 6780
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 95 5000 7000 6500
19/03/2022
येवला क्विंटल 66 6600 7290 7175
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 103 5000 7276 7100
औरंगाबाद क्विंटल 3 4000 6900 5450
माजलगाव क्विंटल 70 5000 6850 6700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 6900 7000 6950
कारंजा क्विंटल 2200 6650 7225 6975
श्रीरामपूर क्विंटल 25 5000 7100 6700
लासूर स्टेशन क्विंटल 65 5550 6801 6500
कन्न्ड क्विंटल 5 6500 7000 6575
वैजापूर क्विंटल 5 7000 7000 7000
तुळजापूर क्विंटल 185 7000 7100 7000
राहता क्विंटल 9 7111 7185 7141
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 7045 7045 7045
अमरावती लोकल क्विंटल 1882 6550 7023 6786
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 6800 7276 7038
कोपरगाव लोकल क्विंटल 160 5501 7113 7051
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 5 6350 6600 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 146 6851 7270 7250
वडूज पांढरा क्विंटल 50 7200 7400 7300
पातूर पांढरा क्विंटल 152 6500 7050 6731
जालना पिवळा क्विंटल 466 6500 7100 7000
अकोला पिवळा क्विंटल 1187 6100 7060 6800
परभणी पिवळा क्विंटल 90 6980 7150 7100
मालेगाव पिवळा क्विंटल 22 6001 6970 6941
चिखली पिवळा क्विंटल 428 6500 7100 6800
बीड पिवळा क्विंटल 29 6800 6900 6834
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 6 6200 6800 6700
भोकरदन पिवळा क्विंटल 31 6900 7100 7000
भोकर पिवळा क्विंटल 67 6031 6917 6474
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 83 6800 7000 6900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 7 6201 6605 6201
खामगाव पिवळा क्विंटल 2485 6200 7000 6600
मलकापूर पिवळा क्विंटल 96 5025 7005 6800
परतूर पिवळा क्विंटल 20 6921 7060 7000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 7200 7400 7200
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 125 6650 6800 6725
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 300 4500 7685 6850
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 6800 7075 7000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 67 3800 6900 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 5000 6961 6701
गंगापूर पिवळा क्विंटल 8 6190 6450 6200
मुखेड पिवळा क्विंटल 15 7200 7200 7200
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 217 5001 7430 7100
मुरुम पिवळा क्विंटल 166 6201 7020 6611
उमरगा पिवळा क्विंटल 19 6700 7051 6700
सेनगाव पिवळा क्विंटल 300 6300 7100 6600
शेगाव पिवळा क्विंटल 3 6500 6755 6600
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 1 6310 6310 6310
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 731 6650 7350 6850

Leave a Comment