Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

Soybean bajar bhav today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soyabean rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/07/2022
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5950 6081 6001
04/07/2022
येवला क्विंटल 65 5000 6186 6151
लासलगाव क्विंटल 815 4500 6499 6440
औरंगाबाद क्विंटल 9 6000 6176 6088
कारंजा क्विंटल 1200 5875 6340 6160
श्रीरामपूर क्विंटल 12 5000 6000 5500
तुळजापूर क्विंटल 110 6000 6200 6100
मोर्शी क्विंटल 525 6000 6150 6075
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 6250 6250 6250
नागपूर लोकल क्विंटल 231 5600 6250 6088
राहूरी लोकल क्विंटल 9 5800 6200 6000
हिंगोली लोकल क्विंटल 331 5995 6295 6145
कोपरगाव लोकल क्विंटल 104 5600 6290 6250
मेहकर लोकल क्विंटल 640 5800 6470 6200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 21 5300 5900 5700
लातूर पिवळा क्विंटल 3141 5701 6469 6350
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 220 6000 6310 6200
जालना पिवळा क्विंटल 953 5000 6350 6200
अकोला पिवळा क्विंटल 881 5700 6300 6255
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 187 5900 6340 6120
मालेगाव पिवळा क्विंटल 16 5400 6180 6121
आर्वी पिवळा क्विंटल 85 5600 6200 6050
चिखली पिवळा क्विंटल 480 5501 6251 5876
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5700 6400 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 30 5850 6150 6020
भोकर पिवळा क्विंटल 9 5906 5906 5906
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 160 6000 6400 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 12 5600 6300 6051
मलकापूर पिवळा क्विंटल 270 5700 6180 6060
दिग्रस पिवळा क्विंटल 26 6050 6100 6050
वणी पिवळा क्विंटल 22 5500 5860 5700
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 5995 5995 5995
जामखेड पिवळा क्विंटल 39 4000 5800 4900
शेवगाव पिवळा क्विंटल 10 6000 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 44 6040 6150 6100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 6400 6600 6400
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 281 6000 6150 6075
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 11 6000 6100 6050
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 5951 6071 6021
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 100 5700 6476 6350
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 37 5600 6100 6000
चाकूर पिवळा क्विंटल 18 5501 6200 6170
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 5600 6350 6200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 35 5500 6000 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1599 4500 6490 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 553 5800 6480 6300
नांदूरा पिवळा क्विंटल 95 5710 6310 6310
काटोल पिवळा क्विंटल 118 4000 6300 5500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 177 5500 6170 6000
03/07/2022
सिल्लोड क्विंटल 20 5800 6000 5900
उदगीर क्विंटल 515 6380 6411 6395
कन्न्ड क्विंटल 4 5500 5800 5650
शेवगाव पिवळा क्विंटल 2 6000 6000 6000
काटोल पिवळा क्विंटल 74 5031 6261 5650
मांढळ पिवळा क्विंटल 37 5500 5500 5500
देवणी पिवळा क्विंटल 20 6300 6480 6390
02/07/2022
येवला क्विंटल 7 4702 6262 6200
माजलगाव क्विंटल 78 5800 6101 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 6000 6000 6000
पाचोरा क्विंटल 75 5700 6010 5900
उदगीर क्विंटल 465 6350 6412 6381
कारंजा क्विंटल 1000 5850 6360 6175
लासूर स्टेशन क्विंटल 62 5800 6086 5950
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 5900 6361 6151
रिसोड क्विंटल 1200 6070 6385 6250
कन्न्ड क्विंटल 1 3800 3900 3850
वैजापूर क्विंटल 30 6000 6210 6125
तुळजापूर क्विंटल 135 6000 6200 6150
राहता क्विंटल 22 6065 6301 6250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5910 6000 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 1095 5750 6280 6015
हिंगोली लोकल क्विंटल 220 5850 6290 6070
कोपरगाव लोकल क्विंटल 71 4601 6370 6250
मेहकर लोकल क्विंटल 590 5800 6445 6250
वडूज पांढरा क्विंटल 10 6200 6400 6300
पातूर पांढरा क्विंटल 86 5400 6100 5861
लातूर पिवळा क्विंटल 4498 5800 6501 6400
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 9 6351 6351 6351
जालना पिवळा क्विंटल 634 4700 6300 6200
अकोला पिवळा क्विंटल 1192 5940 6380 6275
परभणी पिवळा क्विंटल 110 5900 6100 6000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 24 4500 6312 5800
आर्वी पिवळा क्विंटल 47 5600 6250 6100
चिखली पिवळा क्विंटल 645 5500 6250 5875
बीड पिवळा क्विंटल 13 5973 6071 6015
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 5850 6415 6100
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 5750 6100 5950
उमरेड पिवळा क्विंटल 1756 5000 6300 6200
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 70 5900 6395 6300
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 5 5800 6000 5900
भोकर पिवळा क्विंटल 6 5909 6150 6030
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 164 6000 6300 6150
खामगाव पिवळा क्विंटल 2160 5400 6225 5812
मलकापूर पिवळा क्विंटल 117 5710 6150 5905
जामखेड पिवळा क्विंटल 34 4500 5500 5000
शेवगाव पिवळा क्विंटल 7 5500 6000 5500
गेवराई पिवळा क्विंटल 42 5680 6151 6000
परतूर पिवळा क्विंटल 14 5920 6146 6100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 6400 6600 6500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 19 5500 6200 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 12 5300 6100 5884
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 5850 6490 6350
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 1 6150 6150 6150
चाकूर पिवळा क्विंटल 20 5100 6280 6251
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 57 6300 6380 6340
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 77 5000 6500 6300
मुरुम पिवळा क्विंटल 75 5801 6050 5926
उमरगा पिवळा क्विंटल 10 5900 6150 6100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 70 5500 5800 5650
नांदूरा पिवळा क्विंटल 75 5555 6295 6295
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 100 6250 6390 6300
सिंदी पिवळा क्विंटल 25 5830 6330 6100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 151 5550 6400 6250
01/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 40 5000 6225 5612
येवला क्विंटल 28 5000 6301 6250
लासलगाव क्विंटल 546 3000 6599 6540
औरंगाबाद क्विंटल 3 6000 6100 6050
नांदेड क्विंटल 299 5900 6400 6200
माजलगाव क्विंटल 154 5300 6125 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 6200 6200 6200
पाचोरा क्विंटल 100 5800 6150 5911
उदगीर क्विंटल 580 6500 6550 6525
कारंजा क्विंटल 2000 6025 6440 6240
श्रीरामपूर क्विंटल 19 5900 6100 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 57 5900 6200 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 6111 6441 6270
रिसोड क्विंटल 1600 6170 6495 6300
शिरुर क्विंटल 5 6000 6000 6000
कन्न्ड क्विंटल 3 5500 6000 5750
वैजापूर क्विंटल 4 6100 6420 6130
तुळजापूर क्विंटल 150 6100 6300 6200
मानोरा क्विंटल 275 5500 6526 6250
राहता क्विंटल 54 5750 6439 6300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 14 5910 6000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 6350 6350 6350
अमरावती लोकल क्विंटल 1356 6100 6425 6262
परभणी लोकल क्विंटल 105 6000 6300 6100
नागपूर लोकल क्विंटल 460 5500 6560 6030
हिंगोली लोकल क्विंटल 305 5800 6431 6115
कोपरगाव लोकल क्विंटल 201 5300 6401 6301
मेहकर लोकल क्विंटल 550 5800 6500 6250
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 100 6000 6300 6150
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 50 5800 6461 6441
पातूर पांढरा क्विंटल 50 5800 6200 6000
बारामती पिवळा क्विंटल 236 5201 6391 6151
लातूर पिवळा क्विंटल 3593 5800 6612 6540
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 4 6400 6400 6400
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 140 6000 6500 6400
जालना पिवळा क्विंटल 564 5500 6350 6200
अकोला पिवळा क्विंटल 1077 6000 6400 6375
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 252 5980 6365 6172
चोपडा पिवळा क्विंटल 10 5500 6200 6200
आर्वी पिवळा क्विंटल 95 5700 6350 6100
चिखली पिवळा क्विंटल 631 5790 6500 6145
बीड पिवळा क्विंटल 42 5701 6201 6068
वाशीम पिवळा क्विंटल 2000 5700 6450 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 5950 6300 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 2 5841 5841 5841
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 182 6300 6555 6400
वर्धा पिवळा क्विंटल 8 6075 6075 6075
भोकर पिवळा क्विंटल 20 6001 6229 6115
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 124 6000 6300 6150
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 20 5000 6150 5700
खामगाव पिवळा क्विंटल 1046 5500 6250 5875
मलकापूर पिवळा क्विंटल 230 5880 6300 6055
दिग्रस पिवळा क्विंटल 46 5905 6400 6285
वणी पिवळा क्विंटल 110 5800 6175 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 4 5525 5525 5525
जामखेड पिवळा क्विंटल 27 4500 5800 5150
शिरपूर पिवळा क्विंटल 1 5850 5850 5850
गेवराई पिवळा क्विंटल 31 5800 6196 6050
परतूर पिवळा क्विंटल 14 5985 6185 6100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6400 6600 6400
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 120 5600 6250 6080
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 6000 6200 6000
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 5880 5950 5915
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 70 6350 6600 6450
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 75 4500 6330 6100
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 486 6000 6482 6241
चाकूर पिवळा क्विंटल 19 5500 6252 6172
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 112 6411 6481 6446
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 6336 6351 6350
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1331 5100 6650 6450
नांदूरा पिवळा क्विंटल 150 5550 6275 6275
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 144 6300 6400 6350
राजूरा पिवळा क्विंटल 62 5745 6295 6098
काटोल पिवळा क्विंटल 218 4000 6340 5550
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 169 5500 6200 6000
सिंदी पिवळा क्विंटल 40 5765 6320 6080
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 593 5650 6400 6150
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 6 6351 6351 6351
30/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 62 5100 6200 5650
येवला क्विंटल 51 4500 6367 6340
लासलगाव क्विंटल 407 3300 6651 6520
औरंगाबाद क्विंटल 47 5011 6325 5668
माजलगाव क्विंटल 182 5700 6299 6151
सिन्नर क्विंटल 29 6425 6520 6450
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 6300 6300 6300
सिल्लोड क्विंटल 4 5900 6000 6000
उदगीर क्विंटल 765 6500 6610 6555
कारंजा क्विंटल 2000 6090 6460 6275
अचलपूर क्विंटल 815 5750 6280 6015
श्रीगोंदा क्विंटल 1 5000 5000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 41 5000 6000 5875
लासूर स्टेशन क्विंटल 80 5800 6291 6050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 125 6000 6447 6251
कन्न्ड क्विंटल 3 6000 6000 6000
वैजापूर क्विंटल 16 5900 6270 6050
तुळजापूर क्विंटल 185 6150 6400 6300
मानोरा क्विंटल 96 6000 6570 6389
मोर्शी क्विंटल 212 5900 6170 6035
धुळे हायब्रीड क्विंटल 24 5825 6055 5860
यवतमाळ काळा क्विंटल 215 5800 6495 6147
अमरावती लोकल क्विंटल 1506 6000 6350 6175
सांगली लोकल क्विंटल 100 6000 6350 6175
नागपूर लोकल क्विंटल 264 5400 6556 5978
हिंगोली लोकल क्विंटल 325 6155 6599 6377
कोपरगाव लोकल क्विंटल 97 5500 6450 6375
मेहकर लोकल क्विंटल 640 5800 6600 6400
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 110 5900 6200 6050
ताडकळस नं. १ क्विंटल 90 6100 6411 6300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 201 4001 6501 6480
लातूर पिवळा क्विंटल 4125 6100 6620 6550
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 134 5800 6411 6000
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 180 5460 6550 6000
जालना पिवळा क्विंटल 984 5100 6400 6200
अकोला पिवळा क्विंटल 825 5650 6420 6200
परभणी पिवळा क्विंटल 75 5900 6100 6000
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 5399 6501 5700
चोपडा पिवळा क्विंटल 50 6402 6402 6402
चिखली पिवळा क्विंटल 667 5850 6451 6150
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1245 5700 6595 6110
बीड पिवळा क्विंटल 10 6100 6250 6166
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5800 6480 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 200 5650 6350 6000
उमरेड पिवळा क्विंटल 2164 5000 6365 6250
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 75 4000 6465 6420
वर्धा पिवळा क्विंटल 26 5975 6150 6005
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 151 6000 6300 6150
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 550 6150 6425 6315
खामगाव पिवळा क्विंटल 1795 5800 6400 6100
मलकापूर पिवळा क्विंटल 176 5800 6365 6105
दिग्रस पिवळा क्विंटल 71 6400 6550 6495
वणी पिवळा क्विंटल 199 6100 6345 6200
सावनेर पिवळा क्विंटल 6 4501 6001 6001
जामखेड पिवळा क्विंटल 39 5000 5500 5250
शिरपूर पिवळा क्विंटल 22 5500 6200 5701
गेवराई पिवळा क्विंटल 38 5700 6300 6100
परतूर पिवळा क्विंटल 8 6075 6321 6275
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 6300 6500 6400
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 75 5900 6130 6020
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 94 5900 6450 6175
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 23 6051 6171 6072
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 4100 6300 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 6 5600 5650 5625
नांदगाव पिवळा क्विंटल 20 5210 6240 5850
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 6000 6160 6053
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 280 5500 6635 6500
केज पिवळा क्विंटल 33 5000 6501 6400
औसा पिवळा क्विंटल 244 6201 6688 6584
निलंगा पिवळा क्विंटल 40 6200 6411 6300
चाकूर पिवळा क्विंटल 15 6200 6381 6321
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 32 6400 6512 6456
मुखेड पिवळा क्विंटल 12 6500 6600 6600
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 118 5000 6675 6325
मुरुम पिवळा क्विंटल 40 6164 6350 6257
उमरगा पिवळा क्विंटल 5 6051 6351 6300
पाथरी पिवळा क्विंटल 25 4800 6304 6150
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1261 5500 6700 6500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 634 5800 6525 6300
नांदूरा पिवळा क्विंटल 125 5675 6331 6331
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 51 6350 6475 6400
राजूरा पिवळा क्विंटल 40 6165 6450 6203
काटोल पिवळा क्विंटल 93 4400 6398 5460
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 138 5500 6300 6000
देवणी पिवळा क्विंटल 12 5250 6650 5950
बोरी पिवळा क्विंटल 75 6250 6250 6250
29/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 89 5700 6200 5950
येवला क्विंटल 66 5100 6354 6276
लासलगाव क्विंटल 565 3000 6651 6580
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 229 3000 6471 6300
औरंगाबाद क्विंटल 4 6000 6150 6075
नांदेड क्विंटल 87 6000 6285 6140
सिन्नर क्विंटल 55 5500 6500 6450
संगमनेर क्विंटल 2 6051 6100 6075
उदगीर क्विंटल 760 6400 6440 6420
कारंजा क्विंटल 1500 6000 6425 6175
अचलपूर क्विंटल 105 5800 6200 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 32 5900 6300 6150
लासूर स्टेशन क्विंटल 86 5900 6151 6055
रिसोड क्विंटल 1500 6170 6550 6350
कन्न्ड क्विंटल 3 6000 6000 6000
वैजापूर क्विंटल 13 6000 6130 6030
तुळजापूर क्विंटल 150 6000 6350 6200
मानोरा क्विंटल 42 6200 6514 6215
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 70 5100 6100 5600
राहता क्विंटल 27 6200 6442 6300
वडवणी क्विंटल 1 5000 5000 5000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 5705 6105 5710
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 6290 6290 6290
अमरावती लोकल क्विंटल 1530 5800 6276 6038
नागपूर लोकल क्विंटल 289 5400 6525 5962
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 5000 5700 5700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 245 6112 6499 6410
मेहकर लोकल क्विंटल 570 5800 6625 6400
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 80 6000 6200 6100
कंधार नं. १ क्विंटल 5 6600 6800 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 198 3901 6500 6480
लातूर पिवळा क्विंटल 3619 5500 6515 6470
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 22 6300 6300 6300
जालना पिवळा क्विंटल 625 4800 6350 6200
अकोला पिवळा क्विंटल 685 5600 6410 6050
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 251 6000 6435 6217
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 5580 6316 5700
चोपडा पिवळा क्विंटल 2 5911 5911 5911
आर्वी पिवळा क्विंटल 95 5700 6275 6000
चिखली पिवळा क्विंटल 462 5812 6500 6156
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1470 6000 6600 6280
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5700 6350 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 5800 6200 6000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 15 5000 5000 5000
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 166 6225 6390 6350
वर्धा पिवळा क्विंटल 30 6050 6185 6100
भोकर पिवळा क्विंटल 5 5727 6300 6013
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 124 6000 6300 6150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 78 5900 6331 6200
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 54 5500 6200 5900
खामगाव पिवळा क्विंटल 2523 5600 6350 5975
मलकापूर पिवळा क्विंटल 187 5935 6315 6025
दिग्रस पिवळा क्विंटल 91 5770 6495 6285
वणी पिवळा क्विंटल 52 5800 6195 6000
शेवगाव पिवळा क्विंटल 4 5500 5500 5500
शिरपूर पिवळा क्विंटल 7 6000 6076 6076
गेवराई पिवळा क्विंटल 54 5700 6145 5900
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 6450 6650 6500
मनवत पिवळा क्विंटल 16 6000 6300 6250
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 161 5250 6350 5969
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 3 5500 5700 5600
नांदगाव पिवळा क्विंटल 9 5000 6201 5801
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 5901 5901 5901
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 110 5510 6525 6400
केज पिवळा क्विंटल 96 6000 6400 6300
औसा पिवळा क्विंटल 446 5921 6520 6412
निलंगा पिवळा क्विंटल 59 5701 6275 6100
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 5499 6370 6330
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 79 6286 6350 6318
उमरी पिवळा क्विंटल 20 6000 6300 6150
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 191 5000 6526 6300
मुरुम पिवळा क्विंटल 3 5901 6061 5996
उमरगा पिवळा क्विंटल 15 5000 6325 6200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 55 5500 6200 6000
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1300 5500 6695 6500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 380 5950 6470 6300
नांदूरा पिवळा क्विंटल 150 5500 6326 6326
शेगाव पिवळा क्विंटल 6 5900 6225 6100
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 78 6300 6455 6400
राजूरा पिवळा क्विंटल 42 6395 6435 6418
काटोल पिवळा क्विंटल 96 3800 6371 5500
सिंदी पिवळा क्विंटल 45 5860 6250 6135
देवणी पिवळा क्विंटल 28 6360 6640 6500
28/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 92 5600 6200 5900
लासलगाव क्विंटल 291 2800 6600 6420
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 235 3000 6500 6250
शहादा क्विंटल 2 6101 6101 6101
औरंगाबाद क्विंटल 15 5000 6000 5500
माजलगाव क्विंटल 20 5800 6106 6000
नंदूरबार क्विंटल 12 6265 6265 6265
सिन्नर क्विंटल 54 5700 6330 6250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 6101 6101 6101
सिल्लोड क्विंटल 5 6000 6000 6000
कारंजा क्विंटल 2000 5970 6340 6190
श्रीरामपूर क्विंटल 8 5100 5800 5500
लासूर स्टेशन क्विंटल 26 5800 6100 5900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 190 6150 6350 6251
रिसोड क्विंटल 1200 6000 6400 6200
कन्न्ड क्विंटल 3 6000 6000 6000
वैजापूर क्विंटल 4 5935 6050 6000
तुळजापूर क्विंटल 190 6200 6350 6300
मानोरा क्विंटल 55 6341 6408 6374
राहता क्विंटल 11 6000 6300 6250
भंडारा डॅमेज क्विंटल 3 5300 5300 5300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 5705 6105 5710
अमरावती लोकल क्विंटल 1368 5750 6208 5979
परभणी लोकल क्विंटल 95 6100 6300 6200
नागपूर लोकल क्विंटल 372 5250 6150 5925
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 5000 5700 5700
कोपरगाव लोकल क्विंटल 67 6000 6401 6331
मेहकर लोकल क्विंटल 970 5600 6490 6200
कंधार नं. १ क्विंटल 22 6500 6800 6700
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 164 5801 6480 6350
जालना पिवळा क्विंटल 991 5300 6350 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 685 5600 6270 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 407 6000 6370 6185
चोपडा पिवळा क्विंटल 7 5999 5999 5999
आर्वी पिवळा क्विंटल 150 5700 6300 6000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1333 5900 6435 6210
बीड पिवळा क्विंटल 14 6051 6072 6062
वाशीम पिवळा क्विंटल 2100 5600 6140 5800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 5850 6200 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 22 5000 5887 5820
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 125 6175 6400 6230
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 14 5200 5800 5600
वर्धा पिवळा क्विंटल 27 5650 6105 5850
भोकर पिवळा क्विंटल 53 5806 6259 6032
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 125 6000 6300 6150
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 555 6005 6345 6255
खामगाव पिवळा क्विंटल 2255 5500 6275 5887
मलकापूर पिवळा क्विंटल 282 5970 6325 6110
दिग्रस पिवळा क्विंटल 46 6000 6350 6285
वणी पिवळा क्विंटल 94 5745 6235 6000
सावनेर पिवळा क्विंटल 10 5830 5830 5830
जामखेड पिवळा क्विंटल 20 5000 5200 5100
शिरपूर पिवळा क्विंटल 11 6081 6081 6081
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 10 6200 6300 6200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 51 5900 6250 6021
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 9 4500 6200 6000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 10 5000 5700 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 6000 6140 6050
तासगाव पिवळा क्विंटल 26 6500 6720 6640
सेनगाव पिवळा क्विंटल 70 5500 6200 6100
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1208 5500 6655 6400
शेगाव पिवळा क्विंटल 10 5850 6200 6100
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 73 6300 6400 6380
राजूरा पिवळा क्विंटल 52 6150 6240 6165
काटोल पिवळा क्विंटल 141 4500 6100 5400
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 125 5900 6200 6000
सिंदी पिवळा क्विंटल 15 5740 6250 5850