Suryaful bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी सूर्यफूल बाजार भाव

Suryaful bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी सूर्यफूल बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील सूर्यफूल चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Suryaful rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : सुर्यफुल
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
चोपडा काळे क्विंटल 5 5399 5399 5399
जालना लोकल क्विंटल 14 4500 4500 4500
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 4500 4701 4701
11/02/2022
चोपडा काळे क्विंटल 4 5372 5500 5400
चाळीसगाव काळे क्विंटल 50 4900 5700 5381
जालना लोकल क्विंटल 7 4600 5100 5100
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 5300 5300 5300
बारामती मॉडर्न क्विंटल 25 5251 6352 6075
खामगाव मॉडर्न क्विंटल 68 4800 5550 5175
10/02/2022
चोपडा काळे क्विंटल 14 5353 5652 5592
चाळीसगाव काळे क्विंटल 25 4500 5702 5300
खामगाव मॉडर्न क्विंटल 9 4750 4750 4750
09/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 1 5000 5000 5000
चोपडा काळे क्विंटल 45 4100 5555 5552
चाळीसगाव काळे क्विंटल 10 4501 5151 4651
जालना लोकल क्विंटल 13 4500 5000 4850
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 5600 6800 6800
खामगाव मॉडर्न क्विंटल 9 5200 5200 5200
08/02/2022
नंदूरबार क्विंटल 11 6000 9200 8000
कळंब (उस्मानाबाद) बोल्ड क्विंटल 1 5321 5321 5321
चोपडा काळे क्विंटल 52 4000 4661 4050
चाळीसगाव काळे क्विंटल 30 4600 5450 5325
तळोदा काळे क्विंटल 16 5000 5700 5200
अमळनेर लोकल क्विंटल 37 4000 7011 7011
बारामती मॉडर्न क्विंटल 28 5500 6371 5951
खामगाव मॉडर्न क्विंटल 23 3750 5070 4410
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 2 5000 5000 5000
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 5 5100 5100 5100
नंदूरबार क्विंटल 33 6000 8300 7500
चाळीसगाव काळे क्विंटल 25 5000 5471 5075
तळोदा काळे क्विंटल 8 5700 6375 6000
जालना लोकल क्विंटल 10 5000 5000 5000
05/02/2022
चोपडा काळे क्विंटल 75 4500 5251 4900
जालना लोकल क्विंटल 16 4411 4800 4411
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 4780 6001 6001
उमरगा लोकल क्विंटल 3 5300 5300 5300

 

Leave a Comment