Tandul bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

Tandul bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 140 3185 3185 3185
वसई क्विंटल 375 2790 3850 3490
भंडारा क्विंटल 3 3000 3500 3200
पुणे बसमती क्विंटल 34 7400 10700 9050
मुंबई बसमती क्विंटल 1756 8500 9000 8800
नागपूर चिनोर क्विंटल 12 4500 4800 4725
भंडारा खांडा क्विंटल 1 1800 1800 1800
पुणे कोलम क्विंटल 589 3300 6400 4850
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 18457 2400 7500 4900
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 380 3000 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 12 1550 1580 1575
नागपूर लुचाई क्विंटल 12 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1266 2785 6040 3805
पुणे मसुरा क्विंटल 331 2500 2700 2600
19/06/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 100 5501 5501 5501
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
18/06/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 270 3200 3200 3200
वसई क्विंटल 505 2960 4650 3560
भंडारा क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे बसमती क्विंटल 31 7500 10500 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 1994 8500 9000 8800
नागपूर चिनोर क्विंटल 131 4500 4800 4750
पुणे कोलम क्विंटल 591 3500 6600 5050
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 165 2200 6000 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 13345 2300 7500 4900
उमरेड लोकल क्विंटल 313 2500 4500 3600
नागपूर लुचाई क्विंटल 131 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1238 2780 6035 3790
पुणे मसुरा क्विंटल 329 2600 2800 2700
नागपूर परमल क्विंटल 131 2700 3000 2900
17/06/2022
शिरपूर क्विंटल 1 1375 1450 1450
पालघर (बेवूर) क्विंटल 310 3592 3592 3592
भंडारा क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे बसमती क्विंटल 32 7400 10700 9050
मुंबई बसमती क्विंटल 1700 8500 9000 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 10000 9000
पुणे कोलम क्विंटल 589 3300 6800 5050
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 510 2200 6000 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 14320 2300 7500 4900
देवळा लोकल क्विंटल 10 1575 1590 1580
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1351 2795 6030 3800
पुणे मसुरा क्विंटल 328 2500 2700 2600
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 3000 2800
भंडारा नं. १ क्विंटल 3 3800 3800 3800
16/06/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 140 3401 3401 3401
भंडारा क्विंटल 7 3050 3050 3050
पुणे बसमती क्विंटल 34 7500 10500 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 1699 8500 9000 8800
नागपूर चिनोर क्विंटल 15 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 587 3300 7000 5150
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
बारामती लोकल क्विंटल 9 1400 1400 1400
सांगली लोकल क्विंटल 255 2500 8000 5250
मुंबई लोकल क्विंटल 15895 2400 7500 4900
उमरेड लोकल क्विंटल 421 2600 4400 3600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 380 3000 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 12 1590 1595 1595
नागपूर लुचाई क्विंटल 13 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1388 2790 6025 3795
पुणे मसुरा क्विंटल 327 2600 2800 2700
तुमसर नं. १ क्विंटल 3 3300 3300 3300
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 61 2000 4800 3200
नागपूर परमल क्विंटल 15 2700 3000 2900
15/06/2022
संगमनेर क्विंटल 1 1526 1526 1526
शिरपूर क्विंटल 1 1400 1400 1400
वरोरा-माढेली क्विंटल 41 2800 3400 3150
पालघर (बेवूर) क्विंटल 230 3100 3100 3100
वसई क्विंटल 500 3580 4850 4150
पुणे बसमती क्विंटल 36 7300 10600 8950
मुंबई बसमती क्विंटल 1295 8500 9000 8800
नागपूर चिनोर क्विंटल 20 4500 4800 4750
पुणे कोलम क्विंटल 584 3200 7000 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 270 2100 7700 4900
मुंबई लोकल क्विंटल 16598 2300 7500 4900
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 3000 5000 4000
देवळा लोकल क्विंटल 10 1595 1605 1600
नागपूर लुचाई क्विंटल 15 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1410 2785 6020 3790
पुणे मसुरा क्विंटल 325 2600 2700 2650
तुमसर नं. १ क्विंटल 1 3300 3300 3300
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 32 1900 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 63 3800 5600 4400
नागपूर परमल क्विंटल 20 2700 3000 2950
14/06/2022
शिरपूर क्विंटल 1 1400 1400 1400
पालघर (बेवूर) क्विंटल 195 5501 5501 5501
भंडारा क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे बसमती क्विंटल 32 7500 10500 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 3891 8500 9000 8800
नागपूर चिनोर क्विंटल 20 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 585 3400 7000 5200
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 201 2300 6000 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 25091 2500 4000 3250
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 410 4000 5000 4500
देवळा लोकल क्विंटल 10 1570 1600 1595
नागपूर लुचाई क्विंटल 18 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1361 2780 6015 3795
पुणे मसुरा क्विंटल 323 2600 2800 2700
भंडारा नं. १ क्विंटल 2 3600 3600 3600
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 43 1900 4500 3200
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 49 4000 5200 4600
नागपूर परमल क्विंटल 20 2700 3000 2950
13/06/2022
सिन्नर क्विंटल 1 1600 1655 1630
शिरपूर क्विंटल 5 1411 1450 1450
वरोरा-माढेली क्विंटल 78 2800 3350 3075
पालघर (बेवूर) क्विंटल 280 4350 4350 4350
वसई क्विंटल 455 2960 4750 3450
भंडारा क्विंटल 2 3100 3100 3100
पुणे बसमती क्विंटल 34 7500 10500 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 2182 8000 9200 8500
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 10000 9000
नागपूर चिनोर क्विंटल 118 4500 4800 4750
पुणे कोलम क्विंटल 582 3400 7000 5200
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
बारामती लोकल क्विंटल 7 1400 1400 1400
सांगली लोकल क्विंटल 300 2200 6000 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 20139 2400 8000 5250
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 380 3000 5000 4000
देवळा लोकल क्विंटल 12 1495 1535 1525
नागपूर लुचाई क्विंटल 118 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1304 2775 6010 3790
पुणे मसुरा क्विंटल 325 2600 2800 2700
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 3200 2800
तुमसर नं. १ क्विंटल 23 3550 3550 3550
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 34 2000 4500 3200
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 366 3800 5200 4800
नागपूर परमल क्विंटल 118 2700 3000 2950