Tandul bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

Tandul bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
भंडारा क्विंटल 8 3100 3100 3100
पुणे बसमती क्विंटल 29 7200 11000 9100
नागपूर चिनोर क्विंटल 10 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 606 3600 6800 5200
सांगली लोकल क्विंटल 98 2500 8000 5250
नागपूर लुचाई क्विंटल 5 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1373 2890 6100 3540
पुणे मसुरा क्विंटल 355 2600 2800 2700
नागपूर परमल क्विंटल 5 2700 3000 2925
22/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 210 3100 3100 3100
पुणे बसमती क्विंटल 27 7200 11000 9100
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 12000 10000
पुणे कोलम क्विंटल 604 3600 6800 5200
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 120 2200 7800 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 7089 2300 7500 4900
देवळा लोकल क्विंटल 10 1735 1750 1740
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1469 2885 6090 3735
पुणे मसुरा क्विंटल 353 2600 2800 2700
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3500 3150
भंडारा नं. १ क्विंटल 1 3800 3800 3800
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 87 1900 4800 3500
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 1250 2000 2200 2100
21/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 150 4300 4300 4300
पुणे बसमती क्विंटल 28 7000 11000 9000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 12000 10000
नागपूर चिनोर क्विंटल 20 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 602 3500 6800 5150
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
बारामती लोकल क्विंटल 30 1400 1400 1400
सांगली लोकल क्विंटल 180 2300 6000 4150
उमरेड लोकल क्विंटल 219 2600 4400 3600
देवळा लोकल क्विंटल 8 1720 1740 1730
नागपूर लुचाई क्विंटल 13 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1416 2880 6080 3730
पुणे मसुरा क्विंटल 354 2700 2800 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3500 3150
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 33 2000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 142 3800 5300 4800
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 1190 2000 2200 2100
नागपूर परमल क्विंटल 15 2700 3000 2925
20/07/2022
भोकर क्विंटल 1 1699 1699 1699
पालघर (बेवूर) क्विंटल 260 3425 3425 3425
पुणे बसमती क्विंटल 30 7000 11000 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 300 8500 9500 9000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 12000 10000
नागपूर चिनोर क्विंटल 3 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 600 3600 6700 5150
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 225 2500 8000 5250
मुंबई लोकल क्विंटल 3636 2300 7500 4900
देवळा लोकल क्विंटल 15 1710 1715 1715
नागपूर लुचाई क्विंटल 3 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1320 2890 6075 3735
पुणे मसुरा क्विंटल 355 2600 2700 2650
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3500 3150
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 65 2000 4800 3200
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 152 3800 5200 4600
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 550 2000 2200 2100
19/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 240 3288 3288 3288
वसई क्विंटल 510 3580 4950 3960
पुणे बसमती क्विंटल 32 7000 11200 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 595 8500 9500 9000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 12000 10000
नागपूर चिनोर क्विंटल 20 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 598 3800 6500 5150
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 90 2400 6000 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 22665 2300 7500 4900
देवळा लोकल क्विंटल 12 1710 1720 1715
नागपूर लुचाई क्विंटल 5 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1254 2885 6070 3740
पुणे मसुरा क्विंटल 352 2650 2850 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3500 3150
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 26 1900 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 219 3800 5300 4800
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 2080 2000 2200 2100
18/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 160 4851 4851 4851
वसई क्विंटल 505 3150 4950 3650
भंडारा क्विंटल 18 3050 3100 3060
मुंबई बसमती क्विंटल 3474 8500 9000 8800
कल्याण बसमती क्विंटल 3 9000 11000 10000
भंडारा खांडा क्विंटल 1 2000 2000 2000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
बारामती लोकल क्विंटल 9 1400 1400 1400
सांगली लोकल क्विंटल 255 2100 7700 4900
मुंबई लोकल क्विंटल 33509 2300 7500 4900
देवळा लोकल क्विंटल 12 1700 1715 1710
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1092 2880 6065 3745
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 3200 2800
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 200 1800 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 120 3800 5300 4600
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 350 2000 2200 2100
17/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 70 4801 4801 4801
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
वरोरा लुचाई क्विंटल 4 2300 2400 2350
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 228 3800 5300 4600
16/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 35 3592 3592 3592
वसई क्विंटल 395 3150 4950 3560
पुणे बसमती क्विंटल 29 6800 11000 8900
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 10000 9000
नागपूर चिनोर क्विंटल 10 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 595 3600 6200 4900
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
नागपूर लुचाई क्विंटल 10 2400 2600 2550
पुणे मसुरा क्विंटल 354 2600 2800 2700
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2500 3200 3000
भंडारा नं. १ क्विंटल 1 3600 3600 3600
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 95 1900 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 52 4000 5500 4800
नागपूर परमल क्विंटल 8 2700 3000 2925