Tandul bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

Tandul bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तांदूळ

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
वसई क्विंटल 565 3450 4650 3950
पुणे बसमती क्विंटल 34 8200 10200 9200
नागपूर चिनोर क्विंटल 60 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 535 3600 6200 4900
सांगली लोकल क्विंटल 540 2200 6000 4100
नागपूर लुचाई क्विंटल 45 2500 2700 2625
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1565 2735 6405 3580
पुणे मसुरा क्विंटल 276 2600 2800 2700
नागपूर परमल क्विंटल 60 2800 3200 3100
25/03/2022
वसई क्विंटल 520 2950 4950 3650
भंडारा क्विंटल 22 3450 3450 3450
पुणे बसमती क्विंटल 34 8000 10400 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 1009 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 9000 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 4800 5000 4950
भंडारा खांडा क्विंटल 2 1700 1700 1700
पुणे कोलम क्विंटल 534 3400 6200 4800
मुंबई लोकल क्विंटल 12810 2400 7500 4950
देवळा लोकल क्विंटल 5 1665 1685 1680
नागपूर लुचाई क्विंटल 100 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1526 2730 6010 3575
पुणे मसुरा क्विंटल 277 2500 3000 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 3000 4000 3500
भंडारा नं. १ क्विंटल 14 3600 3950 3840
नागपूर परमल क्विंटल 100 2800 3200 3100
24/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 340 3905 3905 3905
वसई क्विंटल 525 2960 4650 3352
भंडारा क्विंटल 65 3500 3500 3500
पुणे बसमती क्विंटल 36 8200 10200 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 1101 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 9000 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 4800 5000 4950
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 4000 3400
पुणे कोलम क्विंटल 533 3600 6200 4900
बारामती लोकल क्विंटल 15 1400 1400 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 19329 2400 7500 4950
उमरेड लोकल क्विंटल 439 2600 4600 3600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 3000 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 4 1680 1690 1685
नागपूर लुचाई क्विंटल 65 2500 2700 2650
भंडारा लुचाई क्विंटल 4 2500 2610 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1435 2725 6000 3570
पुणे मसुरा क्विंटल 275 2600 2800 2700
भंडारा नं. १ क्विंटल 5 3800 3900 3865
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 10 3800 5300 4400
नागपूर परमल क्विंटल 100 2800 3200 3100
23/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 190 5201 5201 5201
वसई क्विंटल 360 2950 4950 3850
पुणे बसमती क्विंटल 34 8000 10000 9000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 9000 7500
पुणे कोलम क्विंटल 530 3500 6000 4750
सांगली लोकल क्विंटल 335 2500 7500 5000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 3000 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 10 1680 1700 1695
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1302 2720 6015 3565
पुणे मसुरा क्विंटल 273 2700 2900 2800
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 4000 3400
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 158 1800 4800 3500
22/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 270 3160 3160 3160
वसई क्विंटल 505 3150 4780 3450
भंडारा क्विंटल 24 3500 3500 3500
पुणे बसमती क्विंटल 32 7800 10200 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 2435 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 9000 7500
पुणे कोलम क्विंटल 531 3300 6200 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 20287 2400 7500 4950
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 300 3500 4500 4000
देवळा लोकल क्विंटल 3 1680 1710 1700
भंडारा लुचाई क्विंटल 2 2600 2600 2600
पुणे मसुरा क्विंटल 275 2600 2700 2650
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2500 4000 3250
भंडारा नं. १ क्विंटल 7 3800 3800 3800
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 98 2000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 26 3800 5600 4400
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 680 2000 2200 2150
21/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 340 4295 4295 4295
वसई क्विंटल 345 2960 4850 3490
भंडारा क्विंटल 54 3500 3500 3500
पुणे बसमती क्विंटल 35 8000 10000 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 1476 8200 9500 8700
पुणे कोलम क्विंटल 528 3400 6000 4700
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
बारामती लोकल क्विंटल 12 1400 1400 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 21121 2400 7500 4950
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 3000 5000 4000
देवळा लोकल क्विंटल 6 1650 1710 1685
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1258 2715 6010 3560
पुणे मसुरा क्विंटल 276 2600 2800 2700
तुमसर नं. १ क्विंटल 2 3500 3500 3500
भंडारा नं. १ क्विंटल 3 3950 3950 3950
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 93 2000 4800 3500
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 170 2000 2200 2150
20/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 110 3710 3710 3710
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
तुमसर नं. १ क्विंटल 5 3650 3650 3650
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 150 3800 5500 4800
19/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 150 3401 3401 3401
भंडारा क्विंटल 19 3500 3500 3500
पुणे बसमती क्विंटल 33 8000 9800 8900
मुंबई बसमती क्विंटल 2155 8200 9500 8700
पुणे कोलम क्विंटल 530 3300 6000 4650
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 500 2500 6000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 19882 2400 7500 4950
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 3000 4000 3500
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1320 2725 6010 3560
पुणे मसुरा क्विंटल 275 2500 2800 2650
भंडारा नं. १ क्विंटल 11 3850 3850 3850
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 133 2000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 265 3800 5300 4400

 

Leave a Comment