Tandul bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

Tandul bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 160 3535 3535 3535
भंडारा क्विंटल 4 3200 3500 3360
पुणे बसमती क्विंटल 30 6700 10900 8800
पुणे कोलम क्विंटल 605 3500 6800 5150
सांगली लोकल क्विंटल 201 2200 6000 4100
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1560 2900 6200 3570
पुणे मसुरा क्विंटल 346 2600 2700 2650
भंडारा नं. १ क्विंटल 4 3800 3800 3800
29/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 140 3640 3640 3640
भंडारा क्विंटल 5 3100 3300 3200
पुणे बसमती क्विंटल 32 6900 11000 8950
साक्री जळगांव पास क्विंटल 2 1300 1300 1300
पुणे कोलम क्विंटल 607 3400 7000 5200
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 189 2300 6000 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 6303 2300 7500 4900
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 410 2500 4500 3500
देवळा लोकल क्विंटल 12 1745 1750 1750
वरोरा लुचाई क्विंटल 5 1700 2400 2200
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1579 2910 6175 3565
पुणे मसुरा क्विंटल 348 2600 2700 2650
भंडारा नं. १ क्विंटल 1 3900 3900 3900
28/07/2022
वरोरा-माढेली क्विंटल 95 2850 3450 3260
पालघर (बेवूर) क्विंटल 190 3560 3560 3560
भंडारा क्विंटल 3 3100 3100 3100
पुणे बसमती क्विंटल 34 7100 11000 9050
नागपूर चिनोर क्विंटल 3 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 608 3400 6800 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 171 2500 7800 5150
मुंबई लोकल क्विंटल 4303 2500 3800 3400
उमरेड लोकल क्विंटल 307 2600 4500 3600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 410 4000 5000 4500
नागपूर लुचाई क्विंटल 3 2400 2600 2575
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1516 2905 6165 3560
पुणे मसुरा क्विंटल 351 2600 2700 2650
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 24 3800 5500 4600
नागपूर परमल क्विंटल 4 2700 3000 2925
27/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 170 3960 3960 3960
पुणे बसमती क्विंटल 36 7100 11000 9050
मुंबई बसमती क्विंटल 371 8500 9500 9000
नागपूर चिनोर क्विंटल 38 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 606 3400 6800 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 317 2500 7500 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 4050 2300 7500 4900
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 310 3000 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 28 1740 1745 1745
नागपूर लुचाई क्विंटल 38 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1496 2900 6155 3555
पुणे मसुरा क्विंटल 352 2600 2700 2650
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 15 2000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 196 4000 5500 4800
नागपूर परमल क्विंटल 38 2700 3000 2950
26/07/2022
शिरपूर क्विंटल 1 1425 1425 1425
वरोरा-माढेली क्विंटल 90 2800 3450 3250
पालघर (बेवूर) क्विंटल 110 3401 3401 3401
भंडारा क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे बसमती क्विंटल 34 7300 10900 9100
मुंबई बसमती क्विंटल 450 8500 9500 9000
नागपूर चिनोर क्विंटल 10 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 608 3500 6600 5050
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 227 2500 6000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 4590 2300 7500 4900
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 380 3500 4500 4000
देवळा लोकल क्विंटल 15 1735 1740 1735
नागपूर लुचाई क्विंटल 6 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1510 2900 6145 3550
पुणे मसुरा क्विंटल 353 2700 2800 2750
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 76 2000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 133 4000 5200 4600
नागपूर परमल क्विंटल 10 2700 3000 2925
25/07/2022
शिरपूर क्विंटल 2 1300 1412 1412
वरोरा-माढेली क्विंटल 85 2800 3400 3150
पालघर (बेवूर) क्विंटल 130 2975 2975 2975
वसई क्विंटल 370 3150 4780 3450
पुणे बसमती क्विंटल 32 7300 10900 9100
मुंबई बसमती क्विंटल 1128 8500 9500 9000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 12000 10000
नागपूर चिनोर क्विंटल 20 4500 4800 4750
पुणे कोलम क्विंटल 607 3500 6600 5050
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 168 2200 7800 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 5425 2500 3800 3400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 390 2500 3500 3000
कंधार लोकल क्विंटल 8 1500 1700 1600
देवळा लोकल क्विंटल 21 1740 1745 1745
नागपूर लुचाई क्विंटल 3 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1091 2895 6125 3545
पुणे मसुरा क्विंटल 354 2700 2800 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3500 3150
तुमसर नं. १ क्विंटल 2 3400 3400 3400
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 22 2200 3500 3000
नागपूर परमल क्विंटल 20 2700 3000 2950
24/07/2022
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 3000 4000 3500
तुमसर नं. १ क्विंटल 4 3700 3700 3700
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 65 4000 5200 4600
23/07/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 150 3201 3201 3201
वसई क्विंटल 460 3580 4780 4150
भंडारा क्विंटल 8 3100 3100 3100
पुणे बसमती क्विंटल 29 7200 11000 9100
मुंबई बसमती क्विंटल 540 8500 9500 9000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 12000 10000
नागपूर चिनोर क्विंटल 10 4500 4800 4725
पुणे कोलम क्विंटल 606 3600 6800 5200
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 98 2500 8000 5250
मुंबई लोकल क्विंटल 4631 2300 7500 4900
उमरेड लोकल क्विंटल 392 2600 4500 3600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 410 3000 4000 3500
नागपूर लुचाई क्विंटल 5 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1373 2890 6100 3540
पुणे मसुरा क्विंटल 355 2600 2800 2700
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2800 3500 3150
तुमसर नं. १ क्विंटल 2 3700 3700 3700
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 85 4000 5500 4600
नागपूर परमल क्विंटल 5 2700 3000 2925