Tandul bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

Tandul bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
पुणे बसमती क्विंटल 35 7800 9800 8800
पुणे कोलम क्विंटल 535 3300 6000 4650
पुणे मसुरा क्विंटल 275 2500 3200 2850
01/04/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 170 3520 3520 3520
वसई क्विंटल 420 2960 4750 3460
भंडारा क्विंटल 34 3400 3400 3400
पुणे बसमती क्विंटल 37 7800 9800 8800
मुंबई बसमती क्विंटल 75 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 9000 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 61 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 536 3300 6000 4650
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 14941 2500 4000 3250
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 3000 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 4 1700 1700 1700
नागपूर लुचाई क्विंटल 71 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1582 2760 6010 3615
पुणे मसुरा क्विंटल 274 2500 3200 2850
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2500 4000 3250
भंडारा नं. १ क्विंटल 4 3740 3740 3740
नागपूर परमल क्विंटल 71 2800 3200 3100
31/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 190 2858 2858 2858
भंडारा क्विंटल 23 3400 3500 3430
पुणे बसमती क्विंटल 36 8000 10000 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 490 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 9000 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 79 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 532 3500 5800 4650
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 22410 2400 7500 4950
उमरेड लोकल क्विंटल 1342 2600 4400 3600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 10500 3500 4500 4000
देवळा लोकल क्विंटल 4 1770 1775 1775
नागपूर लुचाई क्विंटल 69 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1658 2755 6015 3610
पुणे मसुरा क्विंटल 274 2600 3000 2800
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2500 4000 3250
भंडारा नं. १ क्विंटल 4 3700 3850 3800
नागपूर परमल क्विंटल 79 2800 3200 3100
30/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 410 2900 2900 2900
वसई क्विंटल 400 2790 4850 3450
पुणे बसमती क्विंटल 35 8000 10000 9000
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 9000 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 60 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 534 3500 5800 4650
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 14083 2400 7500 4950
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 300 3000 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 4 1790 1800 1800
नागपूर लुचाई क्विंटल 40 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1612 2750 6000 3600
पुणे मसुरा क्विंटल 272 2600 3000 2800
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2600 4000 3300
तुमसर नं. १ क्विंटल 1 4000 4000 4000
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 133 3800 5200 4200
नागपूर परमल क्विंटल 60 2800 3200 3100
29/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 210 3710 3710 3710
भंडारा क्विंटल 46 3400 3400 3400
पुणे बसमती क्विंटल 34 8200 10200 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 1613 8200 9500 8700
नागपूर चिनोर क्विंटल 80 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 535 3500 6000 4750
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 560 2500 7500 5000
मुंबई लोकल क्विंटल 19221 2400 7500 4950
देवळा लोकल क्विंटल 6 1765 1780 1770
नागपूर लुचाई क्विंटल 80 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1582 2745 6005 3590
पुणे मसुरा क्विंटल 271 2600 2800 2700
भंडारा नं. १ क्विंटल 1 3800 3800 3800
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 166 1800 4800 3500
नागपूर परमल क्विंटल 73 2800 3200 3100
28/03/2022
सिन्नर क्विंटल 1 1600 1700 1655
पालघर (बेवूर) क्विंटल 340 3750 3750 3750
वसई क्विंटल 390 3450 4960 3950
भंडारा क्विंटल 54 3400 3500 3410
पुणे बसमती क्विंटल 32 8000 10400 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 2575 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 6000 9000 7500
नागपूर चिनोर क्विंटल 60 4800 5000 4950
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3800 3200
पुणे कोलम क्विंटल 536 3400 6200 4800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 505 2200 6000 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 16273 2400 7500 4950
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 3000 5000 4000
देवळा लोकल क्विंटल 6 1750 1790 1775
नागपूर लुचाई क्विंटल 50 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1616 2740 6010 3585
पुणे मसुरा क्विंटल 276 2500 2800 2700
तुमसर नं. १ क्विंटल 2 3100 3100 3100
भंडारा नं. १ क्विंटल 4 3900 3900 3900
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 106 1800 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 11 3800 5200 4200
27/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 250 3017 3017 3017
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
तुमसर नं. १ क्विंटल 5 3651 3651 3651
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 51 3800 5200 4200
26/03/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 212 3592 3592 3592
वसई क्विंटल 565 3450 4650 3950
पुणे बसमती क्विंटल 34 8200 10200 9200
मुंबई बसमती क्विंटल 1951 8200 9500 8700
नागपूर चिनोर क्विंटल 60 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 535 3600 6200 4900
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 540 2200 6000 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 11772 2400 7500 4950
उमरेड लोकल क्विंटल 582 2600 4400 3600
नागपूर लुचाई क्विंटल 45 2500 2700 2625
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1565 2735 6405 3580
पुणे मसुरा क्विंटल 276 2600 2800 2700
तुमसर नं. १ क्विंटल 27 6950 7200 7181
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 35 3800 5200 4200
नागपूर परमल क्विंटल 60 2800 3200 3100

 

Leave a Comment