Tandul bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

Tandul bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे तांदूळ बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तांदूळ चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tandul rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तांदूळ
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
भंडारा क्विंटल 6 3100 3100 3100
पुणे बसमती क्विंटल 25 7200 11000 9100
नागपूर चिनोर क्विंटल 40 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 550 3400 6400 5000
नागपूर लुचाई क्विंटल 30 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1165 2685 6070 3710
पुणे मसुरा क्विंटल 320 2500 2800 2650
नागपूर परमल क्विंटल 40 2800 3200 3100
13/05/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 240 5151 5151 5151
भंडारा क्विंटल 4 3100 3100 3100
पुणे बसमती क्विंटल 31 7200 11000 9100
मुंबई बसमती क्विंटल 677 8000 9200 8500
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 10000 9000
नागपूर चिनोर क्विंटल 90 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 565 3400 6400 4900
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुंबई लोकल क्विंटल 9124 2400 8000 5200
देवळा लोकल क्विंटल 7 1740 1750 1750
नागपूर लुचाई क्विंटल 60 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1110 2690 6060 3715
पुणे मसुरा क्विंटल 316 2500 2800 2650
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 3000 2750
भंडारा नं. १ क्विंटल 8 3800 3900 3850
नागपूर परमल क्विंटल 40 2800 3200 3100
12/05/2022
वरोरा-माढेली क्विंटल 63 2800 3250 3025
पालघर (बेवूर) क्विंटल 160 6051 6051 6051
वसई क्विंटल 525 2950 4750 3560
भंडारा क्विंटल 5 3100 3100 3100
पुणे बसमती क्विंटल 33 7000 11000 9000
मुंबई बसमती क्विंटल 1085 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 10000 9000
नागपूर चिनोर क्विंटल 60 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 566 3400 6200 4800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
बारामती लोकल क्विंटल 9 1400 1400 1400
मुंबई लोकल क्विंटल 12358 2400 8000 5200
उमरेड लोकल क्विंटल 436 2600 4400 3600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 3500 4500 4000
देवळा लोकल क्विंटल 8 1730 1745 1740
नागपूर लुचाई क्विंटल 76 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1320 2680 6065 3730
पुणे मसुरा क्विंटल 317 2500 3000 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 3000 2750
भंडारा नं. १ क्विंटल 2 3700 3700 3700
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 240 3800 5200 4800
नागपूर परमल क्विंटल 60 2800 3200 3150
11/05/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 310 3065 3065 3065
वसई क्विंटल 525 3150 4750 3460
पुणे बसमती क्विंटल 35 7100 11000 9050
मुंबई बसमती क्विंटल 1013 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 10000 9000
नागपूर चिनोर क्विंटल 50 4500 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 567 3200 6400 4800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 1077 2200 6000 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 9887 2400 8000 5200
देवळा लोकल क्विंटल 12 1700 1745 1740
नागपूर लुचाई क्विंटल 15 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1222 2675 6070 3725
पुणे मसुरा क्विंटल 314 2600 2800 2700
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 3000 2800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 57 3800 5200 4800
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 1170 2000 2200 2100
नागपूर परमल क्विंटल 50 2800 3200 3100
10/05/2022
शिरपूर क्विंटल 1 1360 1525 1525
पालघर (बेवूर) क्विंटल 250 3640 3640 3640
वसई क्विंटल 425 3150 4750 3490
भंडारा क्विंटल 3 3100 3100 3100
पुणे बसमती क्विंटल 37 7300 10800 9050
मुंबई बसमती क्विंटल 1610 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 10000 9000
नागपूर चिनोर क्विंटल 200 4800 5000 4950
पुणे कोलम क्विंटल 565 3400 6200 4800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 250 2200 6000 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 18075 2400 8000 5200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 3000 4000 3500
देवळा लोकल क्विंटल 4 1725 1735 1730
नागपूर लुचाई क्विंटल 200 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1316 2690 6075 3720
पुणे मसुरा क्विंटल 315 2600 2900 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 3000 2800
भंडारा नं. १ क्विंटल 13 3800 4000 3900
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 34 1800 3500 2500
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 1170 2000 2200 2100
नागपूर परमल क्विंटल 200 2800 3200 3100
09/05/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 380 4851 4851 4851
वसई क्विंटल 360 2960 4950 3490
पुणे बसमती क्विंटल 32 7200 10700 8950
मुंबई बसमती क्विंटल 1268 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 7000 10000 8500
पुणे कोलम क्विंटल 544 3400 6200 4800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
बारामती लोकल क्विंटल 6 1400 1400 1400
सांगली लोकल क्विंटल 260 2300 6000 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 19310 2400 8000 5200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 300 2500 3500 3000
देवळा लोकल क्विंटल 7 1705 1740 1725
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1205 2705 6080 3730
पुणे मसुरा क्विंटल 303 2600 2900 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 3000 2700
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 73 2200 4200 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 110 3800 5200 4400
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 1340 2000 2200 2100
08/05/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 380 4851 4851 4851
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 213 3800 5200 4400
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 1170 2000 2200 2100
07/05/2022
पालघर (बेवूर) क्विंटल 250 3750 3750 3750
वसई क्विंटल 415 2960 4650 3650
भंडारा क्विंटल 1 3150 3150 3150
पुणे बसमती क्विंटल 33 7300 10800 9050
मुंबई बसमती क्विंटल 238 8200 9500 8700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 7000 10000 8500
नागपूर चिनोर क्विंटल 20 4800 5000 4950
भंडारा खांडा क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे कोलम क्विंटल 541 3400 6200 4800
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 2000 2500 2200
सांगली लोकल क्विंटल 425 2200 6000 4100
उमरेड लोकल क्विंटल 414 2600 4400 3600
नागपूर लुचाई क्विंटल 20 2500 2700 2650
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1108 2700 6075 3725
पुणे मसुरा क्विंटल 309 2600 2900 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2400 3000 2700
भंडारा नं. १ क्विंटल 1 3900 3900 3900
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 59 2000 4500 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 82 3800 5200 4200
सिरोंचा नं. २ क्विंटल 1100 2000 2200 2100