Tomato bajar bhav : 13-ते-18 जून पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

Tomato bajar bhav : 13-ते-18 जून पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 258 500 4000 2250
औरंगाबाद क्विंटल 46 1500 3500 2500
राहता क्विंटल 4 2000 5000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4585 5000 4880
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 4000 5000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 187 2000 3200 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 700 4000 4200 4150
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4500 4350
कामठी लोकल क्विंटल 26 3000 4000 3800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 372 500 4800 2200
जळगाव वैशाली क्विंटल 30 2000 4000 3500
नागपूर वैशाली क्विंटल 900 3000 3500 3350
कराड वैशाली क्विंटल 69 3000 3500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 12 2500 2500 2500
17/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 362 2700 4500 3600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 410 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 7 3500 5500 4500
संगमनेर क्विंटल 1630 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 143 3000 4500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 31 3000 4000 3550
मंगळवेढा क्विंटल 37 500 3400 3100
पलूस क्विंटल 6 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 17 2000 5300 3700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3570 4000 3830
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 1675 1500 4500 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 2000 3200 2600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 184 2000 3500 2750
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 4000 3850
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 20 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 403 3800 4400 4100
मुंबई नं. १ क्विंटल 2983 4000 5000 4500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 288 400 4000 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 55 1500 4000 3000
फलटण वैशाली क्विंटल 13 1500 4500 3100
भुसावळ वैशाली क्विंटल 33 2000 2000 2000
16/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 220 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 329 2700 4500 3600
औरंगाबाद क्विंटल 46 2200 4000 2600
राहूरी क्विंटल 33 1000 5000 3000
संगमनेर क्विंटल 2840 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 173 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 62 2000 3500 2750
मंगळवेढा क्विंटल 35 500 4800 2700
राहता क्विंटल 6 2500 5500 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4800 4300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4015 4500 4375
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1765 1500 4500 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 318 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 700 3500 4500 4250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 3000 5000 4500
पेन लोकल क्विंटल 207 4800 5000 4800
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 3500 2750
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 430 4000 4200 4100
मुंबई नं. १ क्विंटल 2041 4500 6000 5300
सोलापूर वैशाली क्विंटल 348 500 3500 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 45 2000 4000 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 3500 4000 3875
कराड वैशाली क्विंटल 87 3000 3500 3500
फलटण वैशाली क्विंटल 23 1000 4000 2500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 14 2500 2500 2500
15/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 208 1500 4200 2850
लासलगाव क्विंटल 15200 500 1531 1200
पुणे-मांजरी क्विंटल 361 2700 4500 3600
औरंगाबाद क्विंटल 43 2000 5000 3500
राहूरी क्विंटल 20 700 4500 2600
पाटन क्विंटल 4 4000 4500 4250
संगमनेर क्विंटल 2225 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 289 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 1 600 600 600
श्रीरामपूर क्विंटल 28 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 66 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 35 1600 4000 3600
राहता क्विंटल 10 2500 5500 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2430 300 4500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4800 4100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 4015 4500 4225
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 18 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 1271 1500 4000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 3500 4500 4250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 280 1500 3800 2800
पेन लोकल क्विंटल 93 7400 7600 7400
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 3500 2750
कामठी लोकल क्विंटल 18 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 481 4200 4500 4300
मुंबई नं. १ क्विंटल 1915 4500 6000 5300
सोलापूर वैशाली क्विंटल 378 800 4500 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 45 2000 5000 3500
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 48 3000 3500 3500
फलटण वैशाली क्विंटल 21 500 4000 2400
भुसावळ वैशाली क्विंटल 36 2000 2000 2000
14/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 129 1400 3500 2450
पुणे-मांजरी क्विंटल 352 3200 4500 3600
औरंगाबाद क्विंटल 58 2000 3500 2750
पाटन क्विंटल 7 4000 4500 4250
संगमनेर क्विंटल 1430 2000 4500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 192 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 1 2250 6000 4125
सातारा क्विंटल 60 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 23 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 6 2000 5300 3600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4800 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 4055 5000 4625
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 3500 4000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 1631 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3200 3100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 270 3000 4500 3750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 2731 2000 4500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 700 3500 4500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 1706 5000 6000 5500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 250 2800 4500 3600
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 3700 3500
कामठी लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 637 3400 4000 3700
सोलापूर वैशाली क्विंटल 481 500 5000 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 35 2000 5000 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4000 4500 4250
कराड वैशाली क्विंटल 105 3000 3500 3500
फलटण वैशाली क्विंटल 40 1000 4500 2600
भुसावळ वैशाली क्विंटल 4 5000 5000 5000
13/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 227 1000 4000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 61 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 630 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 24 700 4500 2600
पाटन क्विंटल 9 4000 4500 4250
संगमनेर क्विंटल 2420 2000 4500 3250
मंचर क्विंटल 3 1200 1200 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 24 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 45 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 56 900 4000 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2377 350 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4200 4100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 79 4000 4500 4250
पुणे लोकल क्विंटल 903 2000 4500 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 4500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 165 3500 5000 4250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1916 3000 4500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 4000 5000 4750
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 20 3000 4500 4000
मुंबई नं. १ क्विंटल 3657 4000 6000 5000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 364 500 4000 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 25 2000 4000 2500
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 3500 4000 3875
कराड वैशाली क्विंटल 69 1500 2000 2000
12/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 211 1500 4500 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 282 2700 4500 3600
औरंगाबाद क्विंटल 53 2500 4500 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 652 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 36 800 4500 2650
संगमनेर क्विंटल 2490 2000 5000 3500
मंचर क्विंटल 7 1500 4000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 77 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 25 900 4700 3800
पलूस क्विंटल 8 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 3 3000 6000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2164 350 5000 3750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 4255 4500 4375
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 2324 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 289 2500 4000 3250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1915 3000 4500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 4500 5500 5250
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 3500 2750
कामठी लोकल क्विंटल 20 3000 4500 4000
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 69 2000 3000 3000
फलटण वैशाली क्विंटल 43 750 5500 3600
11/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 270 1000 5500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 306 1800 3600 3200
औरंगाबाद क्विंटल 69 1600 4200 2900
राहूरी क्विंटल 30 1000 4700 2850
पाटन क्विंटल 7 4000 4500 4250
संगमनेर क्विंटल 2660 2000 5000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 190 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 27 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 51 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 40 1300 4300 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1540 350 5250 3750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 4235 4500 4345
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 25 4000 5000 4500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 280 2000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1730 2500 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 900 3500 4500 4250
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 20 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 517 4000 4500 4300
मुंबई नं. १ क्विंटल 2782 4500 6000 5300
सोलापूर वैशाली क्विंटल 287 1300 4600 2200
जळगाव वैशाली क्विंटल 32 2500 5000 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 700 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 105 3000 3500 3500
फलटण वैशाली क्विंटल 8 2000 5300 4100
भुसावळ वैशाली क्विंटल 2 5000 5000 5000