Tomato bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

Tomato bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 143 3000 10000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 46 1600 3700 2650
पाटन क्विंटल 6 4000 5500 4750
श्रीरामपूर क्विंटल 25 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 33 1500 5900 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 2050 3000 2670
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 3000 5000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 222 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 1100 4000 5000 4700
चांदवड लोकल क्विंटल 11 1000 3500 2500
वाई लोकल क्विंटल 60 3000 6000 5300
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 15 3000 5000 4500
जळगाव वैशाली क्विंटल 25 2000 4000 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4500 5500 5250
कराड वैशाली क्विंटल 36 5000 6000 6000
20/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 313 3600 5500 4500
पाटन क्विंटल 7 4000 5500 4750
खेड-चाकण क्विंटल 54 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 29 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 27 900 4500 4000
पलूस क्विंटल 20 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 10 2000 4300 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3621 400 6005 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 2585 3000 2815
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1323 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1800 3200 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 175 2000 3800 2900
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1925 2750 2125
वाई लोकल क्विंटल 70 3000 6000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 25 3000 5000 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1755 3500 5500 4500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 325 4000 4500 4200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 251 400 5000 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 30 1500 3500 2500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 16 2000 2000 2000
19/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 241 1000 6000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 340 3600 5900 5500
औरंगाबाद क्विंटल 60 1000 2000 1500
संगमनेर क्विंटल 3652 500 4655 2577
खेड-चाकण क्विंटल 80 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 3 2200 5000 3600
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 71 3000 4500 3700
मंगळवेढा क्विंटल 38 900 4500 3600
राहता क्विंटल 24 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3504 400 6375 4250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3060 3500 3280
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 50 2800 3400 3100
पुणे लोकल क्विंटल 1657 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2800 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 163 2000 3000 2500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1310 2000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 4000 4500 4350
चांदवड लोकल क्विंटल 12 1000 3500 2625
पेन लोकल क्विंटल 111 5200 5400 5200
वाई लोकल क्विंटल 60 3000 7000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 16 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 338 3500 4200 3850
मुंबई नं. १ क्विंटल 995 3500 5500 4500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 4000 4500 4200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 229 800 5400 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 15 1500 3500 2500
नागपूर वैशाली क्विंटल 450 5000 5500 5350
कराड वैशाली क्विंटल 69 2000 2300 2300
भुसावळ वैशाली क्विंटल 18 1500 1500 1500
18/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 265 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 413 3600 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 57 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 486 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 27 1100 3300 2200
पाटन क्विंटल 15 3500 5500 4500
संगमनेर क्विंटल 3650 500 4350 2425
खेड-चाकण क्विंटल 84 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 24 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 33 2500 4500 3500
मंगळवेढा क्विंटल 40 600 4600 3500
राहता क्विंटल 8 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3252 400 4750 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 2585 3000 2815
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 20 2000 2400 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 4500 5500 5000
पुणे लोकल क्विंटल 1156 2000 4500 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1600 2500 2050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2200 3000 2600
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1416 2000 4500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3500 4500 4250
चांदवड लोकल क्विंटल 7 250 3750 2555
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 250 2000 4500 3800
वाई लोकल क्विंटल 70 3000 6500 4500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 40 3500 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1190 3600 5600 4600
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 3000 4000 3500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 284 500 5300 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 18 1000 2500 1700
कराड वैशाली क्विंटल 105 2500 3500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 26 1500 1500 1500
17/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 105 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 285 3600 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 46 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 550 1500 2500 2000
पाटन क्विंटल 15 4000 5000 4500
संगमनेर क्विंटल 3400 500 3750 2125
खेड-चाकण क्विंटल 475 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 40 2000 4000 3000
पलूस क्विंटल 20 3500 4000 3700
राहता क्विंटल 14 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3507 400 4000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3060 3500 3280
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 2400 2800 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3700
पुणे लोकल क्विंटल 833 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1800 2500 2150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 130 2500 4000 3250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1643 2000 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3000 4000 3750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 230 2800 5000 4500
पेन लोकल क्विंटल 87 5400 5600 5400
वाई लोकल क्विंटल 60 2500 6500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 25 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1533 4000 6000 5000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 30 2500 4000 3000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 193 500 5100 2400
जळगाव वैशाली क्विंटल 45 1500 3000 2000
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4000 5000 4750
कराड वैशाली क्विंटल 123 2000 2300 2300
फलटण वैशाली क्विंटल 19 1000 3500 2200
भुसावळ वैशाली क्विंटल 21 2500 2500 2500
16/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 253 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 353 3200 4600 3600
औरंगाबाद क्विंटल 117 3000 4000 3500
राहूरी क्विंटल 22 700 2500 1600
पाटन क्विंटल 18 3500 5500 4500
संगमनेर क्विंटल 3880 500 3750 2125
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 23 1250 3250 2250
सातारा क्विंटल 40 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 64 500 3900 3100
राहता क्विंटल 16 1000 3700 2400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5196 400 3800 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4000 3600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3700
पुणे लोकल क्विंटल 1104 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1800 2400 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 223 2000 3500 2750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1347 2000 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 500 3000 4000 3750
चांदवड लोकल क्विंटल 14 1000 4250 2625
पारशिवनी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 964 3500 4000 3850
मुंबई नं. १ क्विंटल 3247 3800 5400 4600
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 275 3000 4000 3500
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 4000 5000 4750
कराड वैशाली क्विंटल 105 2000 2500 2500
15/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 156 1000 4500 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 304 2300 4100 3600
औरंगाबाद क्विंटल 64 300 3500 3250
संगमनेर क्विंटल 3860 500 3500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 140 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1000 2200 1700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 30 1500 3500 2500
सातारा क्विंटल 85 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 21 700 4300 3100
राहता क्विंटल 4 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5380 400 3500 2050
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 2585 3000 2815
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 3200 4000 3600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 2075 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 324 2000 3000 2500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1816 2000 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 800 3000 4000 3750
चांदवड लोकल क्विंटल 6 1000 4000 3000
वाई लोकल क्विंटल 80 2000 4500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 32 3500 4200 3850
उस्मानाबाद वैशाली क्विंटल 11 2500 4100 3300
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 3000 4000 3750
कराड वैशाली क्विंटल 69 2000 3500 3500
फलटण वैशाली क्विंटल 43 750 5000 2500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 37 2000 2000 2000
14/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 180 500 4500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 337 1800 3600 2700
औरंगाबाद क्विंटल 57 2000 3500 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 468 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 53 300 2500 1400
संगमनेर क्विंटल 2800 500 3500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 162 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 27 1000 3750 2500
सातारा क्विंटल 53 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 36 600 3100 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5012 375 3500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4200 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2080 2500 2230
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 2000 2400 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 2400 3000 2700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1800 2500 2150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 253 2000 3000 2500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1660 2000 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 550 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 17 250 2055 1750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 250 1000 4000 2100
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 40 3000 3500 3400
पनवेल नं. १ क्विंटल 562 3600 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 2095 3200 5400 4300
जळगाव वैशाली क्विंटल 45 1500 3000 2200
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 3200 3500 3450
कराड वैशाली क्विंटल 123 1500 2000 2000
फलटण वैशाली क्विंटल 15 750 5000 3000