Tomato bajar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

Tomato bajar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 243 500 4000 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 530 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 3000 4000 3550
मंगळवेढा क्विंटल 24 900 5400 4700
राहता क्विंटल 4 1000 4500 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3050 4000 3670
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 271 2500 4000 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3500 4000 3875
चांदवड लोकल क्विंटल 10 1000 4500 2500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 12 2000 3500 3000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 281 700 3500 2200
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 36 3000 3500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 40 1500 1500 1500
24/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 125 2700 4500 3600
पाटन क्विंटल 9 2000 3500 2750
खेड-चाकण क्विंटल 144 3500 4500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 31 3000 4000 3550
मंगळवेढा क्विंटल 28 900 4500 3600
पलूस क्विंटल 7 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 22 1000 4500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1692 450 4500 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3465 4500 3990
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 3500 4000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 1746 1500 4500 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 218 2000 5000 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 3652 1500 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 2266 4000 5800 4900
चांदवड लोकल क्विंटल 20 1000 3250 2000
पेन लोकल क्विंटल 75 7000 7200 7000
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 3500 2700
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 28 3000 4500 4000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 157 1000 4700 2400
उस्मानाबाद वैशाली क्विंटल 7 3100 7500 5300
फलटण वैशाली क्विंटल 23 1250 4500 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 25 2000 2000 2000
23/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 126 500 4500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 313 3600 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 69 1200 4000 2600
संगमनेर क्विंटल 1476 2000 5000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 190 3500 4500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 23 4000 5000 4550
सातारा क्विंटल 52 2000 3500 2750
मंगळवेढा क्विंटल 38 900 5400 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1061 300 4550 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3090 3500 3320
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 42 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1751 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 213 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 3777 1500 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 800 4000 4500 4350
चांदवड लोकल क्विंटल 10 555 4250 3250
वाई लोकल क्विंटल 40 2000 4500 3250
पनवेल नं. १ क्विंटल 347 3800 4400 4000
मुंबई नं. १ क्विंटल 2246 4000 5800 4900
सोलापूर वैशाली क्विंटल 273 1200 4700 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 30 2000 5000 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 3500 4000 3875
कराड वैशाली क्विंटल 69 2000 3000 3000
फलटण वैशाली क्विंटल 13 500 5000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 3 5000 5000 5000
22/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 176 2000 4500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 276 3200 4500 3600
औरंगाबाद क्विंटल 84 2200 5200 3700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 490 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 7 2000 4000 3000
संगमनेर क्विंटल 1708 2000 5000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 158 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 45 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 31 1200 5000 3900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3060 3500 3280
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 18 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 1413 1500 4500 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 3166 3000 4500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 4000 4500 4350
चांदवड लोकल क्विंटल 9 1100 5500 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 140 2000 3500 2800
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 20 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 440 4800 5000 4900
मुंबई नं. १ क्विंटल 2550 4000 5800 4900
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 220 4000 4500 4300
सोलापूर वैशाली क्विंटल 274 800 4200 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 40 2000 4500 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 700 3500 4000 3875
कराड वैशाली क्विंटल 87 2000 3000 3000
फलटण वैशाली क्विंटल 15 1000 4000 2800
भुसावळ वैशाली क्विंटल 11 6600 6600 6600
21/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 45 600 4000 2300
पुणे-मांजरी क्विंटल 322 2700 5000 4100
औरंगाबाद क्विंटल 52 3000 6000 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 516 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 9 2500 3500 3000
संगमनेर क्विंटल 1936 1500 4000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 184 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 3 700 1100 900
सातारा क्विंटल 50 3000 3500 3250
पलूस क्विंटल 9 2500 3000 2800
राहता क्विंटल 20 2500 5600 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1587 300 5250 3750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3465 4500 3990
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 22 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 1688 1500 5000 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 284 2500 4000 3250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 2878 2000 4500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3500 4500 4250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 125 2500 3800 2800
वाई लोकल क्विंटल 60 2500 4700 3800
कामठी लोकल क्विंटल 20 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1570 4000 6000 5000
जळगाव वैशाली क्विंटल 35 2000 5000 3500
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4000 4500 4325
कराड वैशाली क्विंटल 69 2000 3000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 12 3000 3000 3000
20/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 106 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 413 3600 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 69 2500 3500 3000
राहूरी क्विंटल 32 1000 4500 2750
संगमनेर क्विंटल 1640 1500 3500 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 3500 4500 3750
सातारा क्विंटल 42 4000 4500 4250
मंगळवेढा क्विंटल 33 900 5200 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1520 300 5125 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 5200 4300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 1364 1600 4000 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 264 3500 4000 3750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 2770 2000 4500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 4000 4500 4350
चांदवड लोकल क्विंटल 9 2000 5800 3500
पेन लोकल क्विंटल 87 6800 7000 6800
वाई लोकल क्विंटल 70 2500 4500 3500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3500 4000 3800
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 2474 3500 4500 4000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 225 4000 4500 4200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 233 600 4200 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 25 2500 5000 3500
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 3500 4000 3875
कराड वैशाली क्विंटल 51 3000 3200 3200
19/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 61 1000 4000 2500
अहमदनगर क्विंटल 174 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 369 3600 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 78 1500 3500 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 747 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 25 1100 4900 3000
संगमनेर क्विंटल 1550 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 170 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 28 3000 4200 3600
सातारा क्विंटल 72 3000 4500 3700
मंगळवेढा क्विंटल 28 900 3700 3100
राहता क्विंटल 5 2500 6000 4200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1567 300 5000 3750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 4015 4500 4385
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 1923 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 246 2000 4500 3250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 3136 3000 4500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 900 4000 4500 4350
चांदवड लोकल क्विंटल 6 1000 4555 3000
वाई लोकल क्विंटल 80 2000 3700 2800
कामठी लोकल क्विंटल 20 2000 3500 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 3000 3500 3350
कराड वैशाली क्विंटल 105 2000 3000 3000
फलटण वैशाली क्विंटल 32 750 5000 3100
भुसावळ वैशाली क्विंटल 18 2500 2500 2500
18/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 258 500 4000 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 362 3600 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 46 1500 3500 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 697 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 9 3000 4000 3500
संगमनेर क्विंटल 1500 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 192 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 22 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 46 2500 4500 3500
मंगळवेढा क्विंटल 36 500 3200 3000
राहता क्विंटल 4 2000 5000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1696 300 4750 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4585 5000 4880
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 3500 4000 3750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 187 2000 3200 2600
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 3135 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 4000 4200 4150
चांदवड लोकल क्विंटल 9 1500 3600 2500
पेन लोकल क्विंटल 156 6500 6700 6500
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4500 4350
कामठी लोकल क्विंटल 26 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 374 3800 4000 3900
मुंबई नं. १ क्विंटल 2846 2500 5000 3750
सोलापूर वैशाली क्विंटल 372 500 4800 2200
जळगाव वैशाली क्विंटल 30 2000 4000 3500
नागपूर वैशाली क्विंटल 900 3000 3500 3350
कराड वैशाली क्विंटल 69 3000 3500 3500
फलटण वैशाली क्विंटल 17 1000 5000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 12 2500 2500 2500