Tomato bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

Tomato bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 246 1000 5500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 76 3500 6500 5000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 710 2000 3000 2500
संगमनेर क्विंटल 2872 2000 5500 3777
श्रीरामपूर क्विंटल 28 3000 4000 3550
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 3425 4000 3875
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 4000 5000 4500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 3500 2450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 177 2000 4000 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3175 5055 4000
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 5000 3500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 6 3500 4000 3800
कामठी लोकल क्विंटल 35 3500 4000 3800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 284 1000 4900 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 18 3000 5000 3500
कराड वैशाली क्विंटल 54 3000 4000 4000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 4 2500 2500 2500
27/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 525 2500 3500 3000
पाटन क्विंटल 14 3000 5000 4000
संगमनेर क्विंटल 3276 1500 4500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 126 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 28 2000 3000 2550
मंगळवेढा क्विंटल 24 1000 5600 4000
राहता क्विंटल 9 1500 4000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3355 400 5000 3125
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3050 4000 3570
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 3000 4500 3750
पुणे लोकल क्विंटल 1666 2000 4500 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1800 3000 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 104 4000 5000 4500
चांदवड लोकल क्विंटल 6 1500 3500 2625
वाई लोकल क्विंटल 80 2000 4500 3300
कामठी लोकल क्विंटल 20 4000 4500 4400
मुंबई नं. १ क्विंटल 1713 4000 6000 5000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 317 400 4500 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 40 2500 4500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 11 2000 2000 2000
26/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 237 1000 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 118 2000 3500 2750
राहूरी क्विंटल 39 1000 4000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 84 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 7 1000 6500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 22 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 112 1000 3500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 19 1300 5900 4500
राहता क्विंटल 20 1500 3800 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3210 400 4750 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3060 3500 3280
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1392 2000 4500 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 261 3000 5000 4000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 2732 2500 5500 3500
वाई लोकल क्विंटल 60 3000 5500 4750
कामठी लोकल क्विंटल 20 4000 4500 4400
मुंबई नं. १ क्विंटल 1968 4000 5500 4800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 18 3000 4000 3500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 368 500 5200 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 40 2000 3500 2500
कराड वैशाली क्विंटल 69 2000 3000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 30 2000 2000 2000
25/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 327 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 319 3700 5500 4600
औरंगाबाद क्विंटल 112 2200 6000 4100
राहूरी क्विंटल 25 600 4000 2300
पाटन क्विंटल 9 3000 5000 4000
संगमनेर क्विंटल 4550 1000 3500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 72 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 1 1000 1200 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 28 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 63 1000 4500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 38 2700 5600 4500
राहता क्विंटल 17 1500 3500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3759 300 3750 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3800 4800 4300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 4230 4500 4410
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 18 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 3500 5500 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1109 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 3500 3250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 2146 2500 4500 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 10 1000 4550 2750
पेन लोकल क्विंटल 126 5200 5400 5200
पनवेल नं. १ क्विंटल 346 4000 4400 4200
मुंबई नं. १ क्विंटल 1891 4000 6000 5000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 4000 4500 4200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 303 600 6000 3000
जळगाव वैशाली क्विंटल 30 2500 4000 3200
कराड वैशाली क्विंटल 45 4000 5000 5000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 34 2000 2000 2000
24/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 136 1000 6000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 322 3600 5500 4600
औरंगाबाद क्विंटल 67 5000 7000 6000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 480 3500 4500 4000
संगमनेर क्विंटल 3700 2000 5000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 104 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 58 1000 5000 3000
पलूस क्विंटल 22 5000 7000 6000
राहता क्विंटल 14 1500 4500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 4667 400 4000 2750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3715 4000 3875
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 20 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 3000 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 1459 2000 4500 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2400 2500 2450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 200 2000 5000 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1600 2500 4500 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 260 3600 5500 4500
वाई लोकल क्विंटल 70 3000 5500 4250
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 12 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 384 5000 5500 5300
मुंबई नं. १ क्विंटल 1933 4000 6000 5000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 42 2000 7000 4000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 180 400 5500 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 20 2500 4500 3000
कराड वैशाली क्विंटल 87 4500 5000 5000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 7 5000 5000 5000
23/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 315 2000 8000 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 320 3600 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 39 3000 5500 4250
पाटन क्विंटल 20 3000 5000 4000
संगमनेर क्विंटल 3600 2500 5000 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 25 4000 5000 4550
सातारा क्विंटल 34 4000 8000 6000
मंगळवेढा क्विंटल 49 1300 6000 5000
राहता क्विंटल 6 1200 4300 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 3200 6200 4700
पुणे लोकल क्विंटल 971 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1800 2000 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2500 5500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 238 2000 4500 3250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1750 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 4000 5000 4750
चांदवड लोकल क्विंटल 20 500 4250 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 210 3700 6200 4600
वाई लोकल क्विंटल 70 3000 6500 4500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 7 4800 5000 4900
कामठी लोकल क्विंटल 7 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 843 4800 5200 5000
मुंबई नं. १ क्विंटल 3231 5000 8000 6500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 5000 6500 5500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 422 500 5600 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 5000 5500 5375
कराड वैशाली क्विंटल 69 5000 6000 6000
22/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 195 3000 10000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 43 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 427 2000 3000 2500
संगमनेर क्विंटल 2450 2500 5000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 131 5000 6000 5500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 1000 2500 1700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 18 1400 5650 4500
सातारा क्विंटल 68 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 28 500 6000 3800
राहता क्विंटल 3 2000 4500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5710 400 5500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 3230 3500 3370
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 38 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 3000 6000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1842 2000 6000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1800 2000 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 297 2000 4500 3250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1270 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 4000 5000 4750
चांदवड लोकल क्विंटल 12 675 3900 2625
पेन लोकल क्विंटल 48 5800 6000 5800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 25 4000 6000 4800
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 5000 6000 5750
कराड वैशाली क्विंटल 27 6000 7000 7000
फलटण वैशाली क्विंटल 21 1000 6000 3600
भुसावळ वैशाली क्विंटल 46 1500 1500 1500
21/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 143 3000 10000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 46 1600 3700 2650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 400 2500 3500 3000
पाटन क्विंटल 6 4000 5500 4750
संगमनेर क्विंटल 2750 2500 5000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 86 4500 5500 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 2000 2500 2250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 23 1500 5650 4000
मंगळवेढा क्विंटल 33 1500 5900 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 4343 400 6255 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 2050 3000 2670
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 2800 3400 3100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 3000 5000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 222 4000 5000 4500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1220 2500 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 1100 4000 5000 4700
चांदवड लोकल क्विंटल 11 1000 3500 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 200 3800 6000 4600
वाई लोकल क्विंटल 60 3000 6000 5300
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 15 3000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 530 4800 5000 4900
मुंबई नं. १ क्विंटल 2061 4000 5500 4800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 129 1200 6000 3000
जळगाव वैशाली क्विंटल 25 2000 4000 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4500 5500 5250
कराड वैशाली क्विंटल 36 5000 6000 6000
फलटण वैशाली क्विंटल 12 1000 6000 4000