Tomato bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव

Tomato bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price today in maharashtra)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 170 1000 5000 3000
सातारा क्विंटल 110 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 5 2500 5500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 2138 2500 5000 3750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2200 3500 2850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 195 2000 5000 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 43 6000 6000 6000
04/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 283 1000 5500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 61 2000 4000 3000
पाटन क्विंटल 6 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 22 4500 5500 5000
मंगळवेढा क्विंटल 27 1900 5900 4400
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 31 1000 5100 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 5385 6000 5615
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 140 3500 4000 3750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 996 3500 5500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 3500 5500 5025
चांदवड लोकल क्विंटल 4 5000 6150 5500
वाई लोकल क्विंटल 60 3000 6500 6250
कामठी लोकल क्विंटल 40 4000 4500 4300
सोलापूर वैशाली क्विंटल 353 500 4600 2200
जळगाव वैशाली क्विंटल 42 2500 4000 3200
नागपूर वैशाली क्विंटल 400 4000 5000 4750
कराड वैशाली क्विंटल 36 4000 4500 4500
फलटण वैशाली क्विंटल 11 1500 5500 3800
भुसावळ वैशाली क्विंटल 3 5000 5000 5000
03/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 374 3600 5500 4500
पाटन क्विंटल 9 2500 3500 3000
संगमनेर क्विंटल 2060 2500 5900 4200
खेड-चाकण क्विंटल 148 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 29 3000 4000 3550
मंगळवेढा क्विंटल 30 900 5400 4100
पलूस क्विंटल 11 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 14 2000 5300 3600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3194 300 5000 3500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 38 1000 5000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 4630 5000 4850
पुणे लोकल क्विंटल 1844 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3200 3100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 278 3500 6000 4750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1210 3500 5500 4500
चांदवड लोकल क्विंटल 5 1750 3500 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 140 2000 4500 3800
पेन लोकल क्विंटल 144 6500 6700 6500
वाई लोकल क्विंटल 80 3000 6000 5700
कामठी लोकल क्विंटल 15 3000 4500 4000
मुंबई नं. १ क्विंटल 2421 4500 6000 5300
सोलापूर वैशाली क्विंटल 221 600 5200 2400
जळगाव वैशाली क्विंटल 40 3000 5000 4000
कराड वैशाली क्विंटल 69 1000 2200 2200
फलटण वैशाली क्विंटल 14 1000 5500 3600
भुसावळ वैशाली क्विंटल 30 2000 2000 2000
02/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 258 1000 7000 4000
पुणे-मांजरी क्विंटल 320 3700 5400 4500
औरंगाबाद क्विंटल 79 2000 5000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 130 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 23 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 77 4000 5500 4700
मंगळवेढा क्विंटल 31 1500 6200 4300
राहता क्विंटल 11 1000 5500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2056 350 5500 3750
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 21 1000 5000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 4220 4500 4340
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1003 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 249 2000 4500 3250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1137 3500 5000 4500
चांदवड लोकल नग 11 1800 4000 3125
वाई लोकल क्विंटल 60 3000 6000 5300
कामठी लोकल क्विंटल 12 3000 4500 4000
कराड वैशाली क्विंटल 69 1000 2200 2200
फलटण वैशाली क्विंटल 17 1000 5300 3350
01/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 167 1500 7000 4250
पुणे-मांजरी क्विंटल 282 3600 4500 4100
औरंगाबाद क्विंटल 85 1500 5200 3350
पाटन क्विंटल 12 3000 4000 3500
संगमनेर क्विंटल 3003 1500 5000 3250
खेड-चाकण क्विंटल 140 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 33 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 37 400 5400 3600
राहता क्विंटल 5 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2497 350 5625 4000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 30 1000 6000 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3225 4000 3685
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 14 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1206 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 5000 4000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1175 3500 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3500 4000 3875
चांदवड लोकल क्विंटल 8 500 4000 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 100 4500 6000 5000
वाई लोकल क्विंटल 60 3000 6500 4750
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 15 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 560 5500 6000 5750
मुंबई नं. १ क्विंटल 1619 4500 6500 5500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 245 7000 7500 7200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 109 1000 5500 3000
जळगाव वैशाली क्विंटल 8 5000 8000 6500
नागपूर वैशाली क्विंटल 700 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 87 5000 6000 6000
फलटण वैशाली क्विंटल 11 1050 5000 4000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 21 2000 2000 2000
31/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 95 2000 7000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 342 3600 4500 4100
औरंगाबाद क्विंटल 64 2500 5500 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 474 2500 3500 3000
पाटन क्विंटल 9 3000 4000 3500
संगमनेर क्विंटल 2940 2500 5500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 144 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 3 3000 8500 5750
सातारा क्विंटल 36 4000 6000 5000
पलूस क्विंटल 12 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 16 1000 4300 2600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 4015 4600 4365
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 1487 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2500 4000 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 172 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 700 4000 5000 4750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 110 3000 5500 4500
पेन लोकल क्विंटल 114 6000 6200 6000
कामठी लोकल क्विंटल 20 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 384 5500 6000 5800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1812 4000 6000 5000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 48 2000 5000 3500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 317 500 5000 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 35 3000 5000 4000
नागपूर वैशाली क्विंटल 650 5000 6000 5750
कराड वैशाली क्विंटल 69 1500 2000 2000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 3 5000 5000 5000
30/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 154 1500 7200 4350
पुणे-मांजरी क्विंटल 284 4500 6400 5500
औरंगाबाद क्विंटल 55 1400 6200 3800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 316 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 7 3000 4000 3500
संगमनेर क्विंटल 2940 2500 5500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 2500 4000 3250
सातारा क्विंटल 35 2000 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 46 500 5600 4500
राहता क्विंटल 13 1000 5300 3300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 649 600 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4800 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 966 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1800 3000 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 272 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1065 3500 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 900 3000 4000 3750
चांदवड लोकल क्विंटल 10 500 5500 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 110 3800 5500 4500
वाई लोकल क्विंटल 60 3000 6000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 720 5000 5500 5250
मुंबई नं. १ क्विंटल 2557 5000 7000 6000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 7000 7500 7200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 320 500 5400 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 20 2500 5500 4000
नागपूर वैशाली क्विंटल 800 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 69 3000 4000 4000
29/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 120 1500 5500 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 375 3600 5400 4500
औरंगाबाद क्विंटल 61 2000 5500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 364 2000 3000 2500
संगमनेर क्विंटल 3100 2500 5750 4125
खेड-चाकण क्विंटल 118 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 2 1000 6000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 80 2000 4500 3500
मंगळवेढा क्विंटल 23 600 5400 4900
पलूस क्विंटल 5 5000 7000 6000
राहता क्विंटल 4 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3755 400 5500 3750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3570 4000 3830
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1707 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 213 2500 5000 3750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1730 3500 4500 4000
चांदवड लोकल क्विंटल 13 1500 3800 2625
पेन लोकल क्विंटल 156 5200 5400 5200
कामठी लोकल क्विंटल 45 3500 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 3000 5000 3800
कराड वैशाली क्विंटल 105 2500 3500 3500

Leave a Comment