Tomato bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

Tomato bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 270 1000 5500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 27 3000 4000 3550
मंगळवेढा क्विंटल 40 1300 4300 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 4235 4500 4345
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 25 4000 5000 4500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 280 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 900 3500 4500 4250
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 20 3000 4500 4000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 287 1300 4600 2200
नागपूर वैशाली क्विंटल 700 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 105 3000 3500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 2 5000 5000 5000
10/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 299 3600 5400 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 433 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 7 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 99 1000 3000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 29 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 25 1500 5400 4500
पलूस क्विंटल 13 3500 4000 3700
राहता क्विंटल 11 3000 6000 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3465 4500 3990
पुणे लोकल क्विंटल 1191 2500 5000 3750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 157 3000 4500 3750
वाई लोकल क्विंटल 70 2500 5000 3750
कामठी लोकल क्विंटल 40 4000 4500 4400
पनवेल नं. १ क्विंटल 520 5000 5200 5100
मुंबई नं. १ क्विंटल 2814 2800 5500 4150
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 265 6000 7000 6500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 105 2000 5000 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 32 2500 5000 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 10 5000 5000 5000
09/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 217 1800 4600 3200
पुणे-मांजरी क्विंटल 306 3600 4500 4100
औरंगाबाद क्विंटल 81 1000 5200 3100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 735 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 49 1000 4000 2500
संगमनेर क्विंटल 2216 1500 4755 3127
खेड-चाकण क्विंटल 139 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 72 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 36 400 5000 3100
राहता क्विंटल 17 2000 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3075 4000 3665
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 44 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1582 2500 5000 3750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 338 2000 4500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 700 4000 5000 4750
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4500 4300
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 12 3000 5000 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1351 4500 5500 5000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 7000 7500 7200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 343 1000 5000 2500
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 105 4000 4500 4500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 8 5000 5000 5000
08/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 240 1200 5000 3100
पुणे-मांजरी क्विंटल 331 3600 4500 4100
औरंगाबाद क्विंटल 67 1800 4200 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 314 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 25 1300 4300 2800
खेड-चाकण क्विंटल 228 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 46 4000 5500 4500
मंगळवेढा क्विंटल 30 1300 6300 4500
राहता क्विंटल 9 2000 5500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2509 350 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4800 5200 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3225 4000 3685
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 18 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 4000 4500 4250
पुणे लोकल क्विंटल 1257 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 3500 5000 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 600 4000 5000 4750
चांदवड लोकल क्विंटल 19 2000 5000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 230 4000 7000 5500
पेन लोकल क्विंटल 78 7200 7400 7200
वाई लोकल क्विंटल 70 2500 5500 4000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 25 3000 4500 4000
मुंबई नं. १ क्विंटल 2061 4000 6500 5300
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 6000 7500 6500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 200 1000 5000 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 25 2500 6000 4000
नागपूर वैशाली क्विंटल 700 4500 5000 4875
कराड वैशाली क्विंटल 60 3500 4500 4500
फलटण वैशाली क्विंटल 20 1400 6000 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 10 5000 5000 5000
07/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 54 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 369 3200 4500 3600
औरंगाबाद क्विंटल 45 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 527 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 7 4000 5000 4500
संगमनेर क्विंटल 2532 2500 5000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 170 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 30 4000 5000 4500
पलूस क्विंटल 13 5000 7000 6000
राहता क्विंटल 17 2000 5500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2719 350 5500 4000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 48 1000 5600 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4800 5200 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 4230 4500 4350
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 28 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 4000 4500 4250
पुणे लोकल क्विंटल 1545 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3200 3100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3500 4000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 189 2500 5000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 500 4000 5000 4750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 230 5000 8000 6000
वाई लोकल क्विंटल 70 2500 5000 4850
कामठी लोकल क्विंटल 15 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 5500 6000 5800
मुंबई नं. १ क्विंटल 2346 4000 7000 5500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 276 1000 5100 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 28 2000 5000 3500
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 3000 4000 3750
कराड वैशाली क्विंटल 60 2500 3500 3500
फलटण वैशाली क्विंटल 19 650 5500 4000
06/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 143 1000 5000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 357 3600 5400 4500
औरंगाबाद क्विंटल 36 2500 5500 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 674 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 23 1500 5500 3500
पाटन क्विंटल 7 4000 5000 4500
संगमनेर क्विंटल 3252 2500 5000 3725
श्रीरामपूर क्विंटल 24 3500 4500 4000
नवापूर क्विंटल 156 3500 4500 3968
सातारा क्विंटल 30 4000 5500 4500
मंगळवेढा क्विंटल 35 1000 6300 5100
राहता क्विंटल 11 1500 5000 3200
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 19 1500 5800 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
पुणे लोकल क्विंटल 938 2500 5000 3750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 267 2500 5000 3750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1370 4000 5500 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 800 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 3371 4000 7000 5500
चांदवड लोकल क्विंटल 19 1500 5000 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 140 1000 6000 2800
वाई लोकल क्विंटल 60 2500 6000 5500
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3500 4500 4000
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 6000 7000 6500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 213 900 4500 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 45 2000 5000 3500
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 18 3000 4000 4000
05/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 170 1000 5000 3000
अहमदनगर क्विंटल 167 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 364 3600 4500 4100
औरंगाबाद क्विंटल 82 1500 4500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 651 2000 3000 2500
संगमनेर क्विंटल 2580 1500 5000 3250
खेड-चाकण क्विंटल 190 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 28 3000 4000 3550
नवापूर क्विंटल 120 3500 6000 4375
सातारा क्विंटल 110 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 15 900 6600 5300
राहता क्विंटल 5 2500 5500 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2697 350 6000 4125
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 3570 4000 3830
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 45 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 2138 2500 5000 3750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2200 3500 2850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 195 2000 5000 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1210 3500 5500 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 700 4000 5000 4750
चांदवड लोकल क्विंटल 16 1000 5250 3250
वाई लोकल क्विंटल 8 3000 6000 5300
कामठी लोकल क्विंटल 40 4000 4500 4400
नागपूर वैशाली क्विंटल 450 4000 4500 4350
कराड वैशाली क्विंटल 54 3500 4000 4000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 43 6000 6000 6000
04/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 283 1000 5500 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 404 3200 4500 3600
औरंगाबाद क्विंटल 61 2000 4000 3000
राहूरी क्विंटल 50 1500 5500 3500
पाटन क्विंटल 6 3000 4000 3500
संगमनेर क्विंटल 2300 1500 5000 3250
खेड-चाकण क्विंटल 151 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 4500 5500 5000
नवापूर क्विंटल 190 3000 5000 3947
मंगळवेढा क्विंटल 27 1900 5900 4400
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 31 1000 5100 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 5385 6000 5615
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 20 4000 5000 4500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 140 3500 4000 3750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 996 3500 5500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 3500 5500 5025
मुंबई लोकल क्विंटल 2533 4000 5500 4800
चांदवड लोकल क्विंटल 4 5000 6150 5500
पेन लोकल क्विंटल 105 6800 7000 6800
वाई लोकल क्विंटल 60 3000 6500 6250
कामठी लोकल क्विंटल 40 4000 4500 4300
पनवेल नं. १ क्विंटल 623 4800 5000 4900
सोलापूर वैशाली क्विंटल 353 500 4600 2200
जळगाव वैशाली क्विंटल 42 2500 4000 3200
नागपूर वैशाली क्विंटल 400 4000 5000 4750
कराड वैशाली क्विंटल 36 4000 4500 4500
फलटण वैशाली क्विंटल 11 1500 5500 3800
भुसावळ वैशाली क्विंटल 3 5000 5000 5000