Tomato bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

Tomato bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे टोमॅटो बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 180 500 4500 2500
औरंगाबाद क्विंटल 57 2000 3500 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 468 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1000 1800 1400
मंगळवेढा क्विंटल 36 600 3100 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2080 2500 2230
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 2400 3000 2700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1800 2500 2150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 253 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 550 2500 3000 2875
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 40 3000 3500 3400
नागपूर वैशाली क्विंटल 600 3200 3500 3450
13/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 300 1800 3600 2700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 714 2000 3000 2500
संगमनेर क्विंटल 1900 500 3500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 212 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 28 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 29 500 3200 2900
राहता क्विंटल 14 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 3230 3500 3340
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 2500 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 1516 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1800 2500 2150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 136 1500 3500 2500
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 3500 2800
कामठी लोकल क्विंटल 30 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 554 3600 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 2783 3200 5400 4300
सोलापूर वैशाली क्विंटल 110 600 5100 2500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 11 2000 2000 2000
12/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 252 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 329 1800 3600 2700
औरंगाबाद क्विंटल 55 2000 3200 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 407 1500 2500 2000
संगमनेर क्विंटल 1900 500 3500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 200 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 27 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 25 500 4500 3600
राहता क्विंटल 17 500 2800 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 4064 350 3375 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4200 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2670 3000 2880
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 34 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 1693 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1600 3000 2300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 302 1200 4000 2600
नागपूर लोकल क्विंटल 600 2500 3000 2850
चांदवड लोकल क्विंटल 10 750 2850 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 240 1000 3600 2100
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2800
मुंबई नं. १ क्विंटल 2065 3400 5400 4400
सोलापूर वैशाली क्विंटल 144 600 3700 1800
जळगाव वैशाली क्विंटल 22 1500 3500 2500
उस्मानाबाद वैशाली क्विंटल 12 1100 4000 2550
नागपूर वैशाली क्विंटल 400 3000 3500 3350
कराड वैशाली क्विंटल 141 1800 2200 2200
भुसावळ वैशाली क्विंटल 19 2000 2000 2000
11/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 238 500 3700 2100
पुणे-मांजरी क्विंटल 352 2700 3600 3200
औरंगाबाद क्विंटल 54 1600 3100 2350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 585 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 18 3500 5500 4500
संगमनेर क्विंटल 1910 1000 3500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 123 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 25 1500 2000 1750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 32 1250 3500 3000
सातारा क्विंटल 28 2000 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 14 500 3400 3000
राहता क्विंटल 18 1000 2800 1900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 4702 350 3500 1875
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 2670 3000 2870
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 1800 2000 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 2500 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 1148 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 2500 3500 3000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1390 2000 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 500 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 14 250 2750 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 260 1000 3500 2100
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 4500 3250
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 2500 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 415 3500 3700 3600
मुंबई नं. १ क्विंटल 1888 4000 5000 4500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 251 500 3800 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 20 1500 3000 2500
नागपूर वैशाली क्विंटल 400 3000 3200 3150
कराड वैशाली क्विंटल 87 3000 3500 3500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 42 1500 1500 1500
10/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 143 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 332 1800 3600 2700
औरंगाबाद क्विंटल 84 1400 3200 2300
संगमनेर क्विंटल 1896 500 3500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 163 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 3 2500 7000 4750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 24 500 3500 2500
सातारा क्विंटल 66 2000 3500 2700
राहता क्विंटल 20 1000 2800 1900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 3873 375 3625 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 2085 2500 2315
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 28 2000 2400 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 1711 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2600 4000 3300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 231 2000 3500 2750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1156 2000 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 500 3000 4000 3750
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 4500 3150
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 2800 3200 3000
कामठी लोकल क्विंटल 35 3000 3500 3400
मुंबई नं. १ क्विंटल 1577 4000 5000 4500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 378 500 4000 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 35 1200 2500 2000
नागपूर वैशाली क्विंटल 400 3000 4000 3750
कराड वैशाली क्विंटल 54 2000 2500 2500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 30 2000 2000 2000
09/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 245 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 307 2700 3600 3200
औरंगाबाद क्विंटल 57 2000 3500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 20 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 24 500 3600 2500
सातारा क्विंटल 4 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 85 700 3700 2700
राहता क्विंटल 10 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 4147 350 3750 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3800 4200 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 1234 1600 4000 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2300 3500 2900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 233 3000 3500 3250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1356 2000 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 700 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 25 1000 3500 2250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 230 1000 4000 2800
पेन लोकल क्विंटल 168 5200 5400 5200
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 850 3000 3500 3250
मुंबई नं. १ क्विंटल 3100 4000 5000 4500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 250 500 3600 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 45 1000 2500 1800
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 3000 3500 3350
कराड वैशाली क्विंटल 87 2500 3200 3200
08/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 167 1000 3500 2250
अहमदनगर क्विंटल 80 1000 3500 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 341 2300 3600 3200
औरंगाबाद क्विंटल 109 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 822 1000 2000 1500
संगमनेर क्विंटल 2400 1000 3250 2125
खेड-चाकण क्विंटल 130 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 2 1000 6400 3400
श्रीरामपूर क्विंटल 25 800 1500 1150
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 24 500 3500 2500
सातारा क्विंटल 110 3000 4500 3750
मंगळवेढा क्विंटल 25 700 3300 3000
राहता क्विंटल 12 2500 3000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5767 350 3750 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 2585 3000 2815
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 24 2000 2400 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 1600 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 1919 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1800 2500 2150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 214 2500 3000 2750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1356 2000 3500 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 5 550 3000 2000
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4200 3100
कामठी लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2800
कराड वैशाली क्विंटल 105 2000 2200 2200
फलटण वैशाली क्विंटल 24 625 5000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 36 2000 2000 2000
07/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 399 1500 5000 3250
पुणे-मांजरी क्विंटल 418 1800 4100 3200
औरंगाबाद क्विंटल 73 2000 3200 2600
राहूरी क्विंटल 26 700 3500 2100
पाटन क्विंटल 14 3500 5500 4500
संगमनेर क्विंटल 2550 1000 3250 2125
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 20 500 3500 2500
सातारा क्विंटल 31 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 42 600 3100 2700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2670 3000 2880
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 28 2400 2800 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 203 2500 3500 3000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 1303 2000 3500 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 2500 3500 3250
चांदवड लोकल क्विंटल 7 400 2600 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 1000 3000 2600
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 4200 3100
कामठी लोकल क्विंटल 20 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 2297 3000 4000 3500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 171 1000 4000 2000
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 3500 4000 3850
कराड वैशाली क्विंटल 69 2000 2500 2500
फलटण वैशाली क्विंटल 13 750 5000 3200