Tomato bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे टोमॅटो बाजार भाव

Tomato bajar bhav  : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे टोमॅटो बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price today in maharashtra)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 254 1000 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 69 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 470 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 99 500 1900 1500
राहता क्विंटल 10 1000 2200 2000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 37 500 3500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 1902 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1600 2200 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1200 2500 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 275 1000 1500 1250
मुंबई नं. १ क्विंटल 2784 1600 2400 2000
06/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 150 500 3000 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 293 1400 2300 1800
औरंगाबाद क्विंटल 81 1000 1600 1300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 446 800 1200 1000
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 180 300 2500 1500
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 28 600 2250 1050
सातारा क्विंटल 117 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 47 500 2100 1500
राहता क्विंटल 12 1000 2200 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 612 400 3000 1350
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 1055 1500 1265
पुणे लोकल क्विंटल 2344 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1900 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 280 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 246 500 1000 750
फलटण वैशाली क्विंटल 65 500 2500 1600
भुसावळ वैशाली क्विंटल 65 2000 2000 2000
05/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 412 500 3000 1750
पुणे-मांजरी क्विंटल 243 1800 3200 2300
औरंगाबाद क्विंटल 78 600 1400 1000
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 120 300 2000 1000
राहूरी क्विंटल 37 600 3000 1800
खेड-चाकण क्विंटल 157 2000 3000 2500
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 177 500 2505 1955
विटा क्विंटल 35 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 90 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 50 400 2000 1600
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 28 500 2200 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1025 1500 1235
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 42 1800 2000 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 1000 1800 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 211 600 2000 1300
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 220 500 2250 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1500 2000 1875
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 3500 2700
कामठी लोकल क्विंटल 23 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 2570 1600 2600 2100
सोलापूर वैशाली क्विंटल 124 300 2000 1000
नागपूर वैशाली क्विंटल 250 2000 2500 2350
कराड वैशाली क्विंटल 69 1500 2000 2000
फलटण वैशाली क्विंटल 29 500 2750 1750
भुसावळ वैशाली क्विंटल 9 2000 2000 2000
04/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 253 1800 2700 2300
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 170 250 2050 1000
खेड-चाकण क्विंटल 152 1500 2500 2000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 163 455 2375 1755
विटा क्विंटल 25 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 37 600 1600 1300
पलूस क्विंटल 15 1800 2200 1900
राहता क्विंटल 24 1000 2300 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 464 400 3250 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2600 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1050 1500 1310
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 130 700 1600 1150
पुणे लोकल क्विंटल 1848 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1100 1500 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1800 2500 2150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 232 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 246 500 2250 1200
चांदवड लोकल क्विंटल 13 750 2075 1500
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 3500 2750
कामठी लोकल क्विंटल 54 1000 1600 1400
मुंबई नं. १ क्विंटल 2468 1600 2200 1900
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 275 2000 2600 2300
सोलापूर वैशाली क्विंटल 96 300 1300 700
जळगाव वैशाली क्विंटल 60 1000 2200 1500
फलटण वैशाली क्विंटल 20 500 3000 1800
भुसावळ वैशाली क्विंटल 23 2000 2000 2000
03/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 184 500 2500 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 308 1100 1800 1400
औरंगाबाद क्विंटल 88 1000 1800 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 450 700 1200 1000
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 180 300 2000 1000
राहूरी क्विंटल 23 700 2500 1600
खेड-चाकण क्विंटल 184 1500 2500 2000
मंचर- वणी क्विंटल 3 1500 1500 1500
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 130 350 2105 1500
विटा क्विंटल 15 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 79 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 57 500 1800 1300
राहता क्विंटल 21 1000 2300 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 545 250 2250 1250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 25 400 3000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2400 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 825 1000 965
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 64 1400 1600 1500
पुणे लोकल क्विंटल 1567 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 290 800 1500 1150
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 305 500 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1000 1500 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 6 600 2075 1500
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 2500 1750
कामठी लोकल क्विंटल 94 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 531 1600 1800 1700
मुंबई नं. १ क्विंटल 2120 1600 2000 1800
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 2000 2500 2200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 288 200 1200 700
जळगाव वैशाली क्विंटल 40 1000 1500 1200
नागपूर वैशाली क्विंटल 350 1500 1700 1650
कराड वैशाली क्विंटल 141 1000 1500 1500
फलटण वैशाली क्विंटल 18 750 2750 1700
भुसावळ वैशाली क्विंटल 12 1500 1500 1500
02/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 187 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 268 1800 2700 2300
औरंगाबाद क्विंटल 67 1000 1500 1250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 587 600 1000 800
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 210 250 1800 1000
राहूरी क्विंटल 13 800 2000 1400
खेड-चाकण क्विंटल 148 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 2 1000 3600 2300
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 240 300 1755 1005
सातारा क्विंटल 49 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 41 400 1900 1400
राहता क्विंटल 14 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 520 250 2250 1300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2100 2400 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 825 1000 965
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 800 1000 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 700 1400 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2000 2000 2000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 398 500 2000 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 11 650 2150 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 1000 2200 1800
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 2500 1700
कामठी लोकल क्विंटल 54 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 643 2000 2500 2300
मुंबई नं. १ क्विंटल 1914 1600 2200 1900
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 295 2000 2500 2200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 180 200 1000 600
जळगाव वैशाली क्विंटल 43 500 1000 700
कराड वैशाली क्विंटल 45 1500 2000 2000
फलटण वैशाली क्विंटल 22 750 2250 1750
भुसावळ वैशाली क्विंटल 42 1500 1500 1500
01/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 282 900 1400 1100
औरंगाबाद क्विंटल 67 1400 1500 1450
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 200 300 2000 1000
खेड-चाकण क्विंटल 350 1000 2000 1500
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 150 375 2055 1505
विटा क्विंटल 20 1500 3000 2000
राहता क्विंटल 11 1000 2200 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 510 250 2250 1300
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 45 400 2000 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2400 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 885 1000 975
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 70 600 800 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 160 700 1400 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 285 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1200 1025
चांदवड लोकल क्विंटल 8 750 1500 1125
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 100 600 2000 900
वाई लोकल क्विंटल 60 1500 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 47 600 1400 1200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 223 100 1300 600
जळगाव वैशाली क्विंटल 60 1000 2200 1500
नागपूर वैशाली क्विंटल 250 1500 1700 1650
कराड वैशाली क्विंटल 51 1000 1800 1800
31/01/2022
कोल्हापूर क्विंटल 228 500 2000 1250
औरंगाबाद क्विंटल 82 500 1300 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 450 700 1200 1000
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 260 250 2000 1000
पाटन क्विंटल 9 1000 1500 1250
मंचर- वणी क्विंटल 4 1400 1400 1400
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 436 375 1755 1105
सातारा क्विंटल 67 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 67 300 2100 1200
राहता क्विंटल 10 1000 1800 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 671 250 2200 1300
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 23 600 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 1274 700 1800 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 276 600 1200 900
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1200 1025
चांदवड लोकल क्विंटल 15 500 2255 1625
पेन लोकल क्विंटल 438 2600 2800 2600
वाई लोकल क्विंटल 80 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 800 1600 1800 1700
मुंबई नं. १ क्विंटल 2665 1600 2000 1800
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 288 1500 2200 1800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 92 200 1000 600
जळगाव वैशाली क्विंटल 48 700 1500 1000
नागपूर वैशाली क्विंटल 250 1500 1700 1650
कराड वैशाली क्विंटल 87 1000 2000 2000

 

Leave a Comment