Tomato bajar bhav today : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे टोमॅटो बाजार भाव

Tomato bajar bhav today : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे टोमॅटो बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (Tomato price today in maharashtra)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 388 500 1500 1000
मंगळवेढा क्विंटल 35 400 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 280 600 1200 900
नागपूर लोकल क्विंटल 450 700 1200 1025
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 1000 1400 1200
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 1500 1700 1650
भुसावळ वैशाली क्विंटल 49 1000 1000 1000
18/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 312 900 1400 1100
खेड-चाकण क्विंटल 136 1000 1500 1250
श्रीरामपूर क्विंटल 33 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 31 500 1250 1000
मंगळवेढा क्विंटल 55 200 1100 800
पलूस क्विंटल 26 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 16 500 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 715 1000 895
पुणे लोकल क्विंटल 2141 600 1200 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 1800 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 190 600 1500 1050
कामठी लोकल क्विंटल 81 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 663 1000 1200 1100
मुंबई नं. १ क्विंटल 2035 1600 1800 1700
सोलापूर वैशाली क्विंटल 151 100 600 300
भुसावळ वैशाली क्विंटल 63 1000 1000 1000
17/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 272 600 1500 1050
पुणे-मांजरी क्विंटल 350 900 1800 1400
औरंगाबाद क्विंटल 118 400 1000 700
खेड-चाकण क्विंटल 186 500 1500 1000
मंचर क्विंटल 1 300 1500 900
श्रीरामपूर क्विंटल 24 1000 2000 1550
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 46 350 1150 750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 26 350 1325 750
सातारा क्विंटल 80 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 53 200 1300 900
राहता क्विंटल 24 500 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 2000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 71 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 845 1000 965
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 74 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 2038 500 1400 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 359 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 320 500 1750 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1000 1200 1150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 110 900 2600 1600
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 2200 1600
कामठी लोकल क्विंटल 42 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 503 1200 1400 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 2283 1600 2000 1800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 121 100 700 400
जळगाव वैशाली क्विंटल 42 500 1000 700
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 1500 1700 1650
भुसावळ वैशाली क्विंटल 53 1000 1000 1000
16/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 389 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 326 900 1800 1400
औरंगाबाद क्विंटल 114 500 1000 750
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 160 250 1500 1000
राहूरी क्विंटल 14 600 1400 1000
खेड-चाकण क्विंटल 269 1000 1600 1400
श्रीरामपूर क्विंटल 35 1000 2000 1550
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 54 350 1255 805
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 31 500 1750 1000
सातारा क्विंटल 64 1000 1800 1400
मंगळवेढा क्विंटल 55 300 1500 1100
राहता क्विंटल 10 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 603 350 2000 1250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 37 400 1700 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 995 1200 1125
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 1418 500 1400 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1500 2000 1750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 430 500 1750 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1200 1500 1350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 900 2600 1800
पेन लोकल क्विंटल 198 3500 3700 3500
वाई लोकल क्विंटल 70 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 60 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 580 1000 1400 1200
मुंबई नं. १ क्विंटल 2713 1600 2000 1800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 212 100 600 300
जळगाव वैशाली क्विंटल 65 500 1200 1000
नागपूर वैशाली क्विंटल 250 1500 1700 1650
कराड वैशाली क्विंटल 105 1000 1500 1500
फलटण वैशाली क्विंटल 57 250 1500 900
भुसावळ वैशाली क्विंटल 94 1000 1000 1000
15/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 121 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 119 900 1800 1400
औरंगाबाद क्विंटल 112 500 1300 900
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 140 250 1750 1000
राहूरी क्विंटल 30 300 1500 900
पाटन क्विंटल 9 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 178 1000 1600 1300
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 64 350 1055 755
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 21 600 1500 1000
सातारा क्विंटल 73 1000 2000 1500
पलूस क्विंटल 26 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 20 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 797 350 1750 1100
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 61 300 2200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 545 900 835
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 70 600 800 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 2291 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 202 500 1500 1000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 455 500 1750 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 6 1125 1500 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 800 2500 1500
वाई लोकल क्विंटल 70 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 57 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 720 1600 1800 1700
मुंबई नं. १ क्विंटल 3336 1600 1800 1700
सोलापूर वैशाली क्विंटल 277 100 600 300
जळगाव वैशाली क्विंटल 48 600 1000 800
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 1000 1500 1350
कराड वैशाली क्विंटल 69 1000 1200 1200
फलटण वैशाली क्विंटल 25 750 1750 1400
भुसावळ वैशाली क्विंटल 94 1000 1000 1000
14/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 311 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 288 1400 1800 1600
औरंगाबाद क्विंटल 133 500 1300 900
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 160 300 2000 1000
राहूरी क्विंटल 24 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 22 1000 1800 1400
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 199 505 1325 905
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 34 750 1750 1250
सातारा क्विंटल 100 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 104 300 1600 1100
राहता क्विंटल 16 1000 1300 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 875 350 1750 1100
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 43 300 1000 500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 140 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 1656 600 1600 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 397 600 1500 1050
नागपूर लोकल क्विंटल 350 700 1200 1025
चांदवड लोकल क्विंटल 24 500 1650 1250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 70 500 1500 900
वाई लोकल क्विंटल 70 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 1134 1200 1400 1300
मुंबई नं. १ क्विंटल 2212 1600 2000 1800
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 2000 2500 2200
सोलापूर वैशाली क्विंटल 127 100 800 400
जळगाव वैशाली क्विंटल 45 800 1500 1200
नागपूर वैशाली क्विंटल 250 1500 1700 1650
कराड वैशाली क्विंटल 9 1000 1200 1200
13/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 273 500 1500 1000
अहमदनगर क्विंटल 317 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 315 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 180 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 445 600 1200 1000
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 180 250 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 210 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 1 600 1250 925
श्रीरामपूर क्विंटल 36 1000 2000 1550
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 88 405 1255 855
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 30 750 2000 1750
विटा क्विंटल 20 1000 1500 1350
सातारा क्विंटल 126 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 56 400 1500 1100
पलूस क्विंटल 15 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 13 1000 1800 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 918 350 1500 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 715 1000 890
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 110 600 800 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 140 900 1800 1350
पुणे लोकल क्विंटल 4244 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 494 600 1500 1050
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 385 500 1750 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 700 1000 950
चांदवड लोकल क्विंटल 8 750 1675 1250
पेन लोकल क्विंटल 144 3800 4000 3800
वाई लोकल क्विंटल 70 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 130 800 1200 1100
नागपूर वैशाली क्विंटल 250 1200 1500 1350
कराड वैशाली क्विंटल 60 800 1000 1000
फलटण वैशाली क्विंटल 75 350 2000 1200
भुसावळ वैशाली क्विंटल 58 1000 1000 1000
12/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 308 500 2000 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 318 900 1800 1400
औरंगाबाद क्विंटल 117 700 1200 950
सिन्नर – पांढूरली क्विंटल 200 250 1750 1000
राहूरी क्विंटल 49 500 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 183 1000 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1000 2000 1550
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 95 500 1505 1255
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 33 825 2500 2000
विटा क्विंटल 20 1000 1500 1350
सातारा क्विंटल 113 1000 2200 1600
मंगळवेढा क्विंटल 68 300 1300 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 732 400 2250 1250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 55 500 2000 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 965 1200 1125
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 54 600 800 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 306 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 350 500 2000 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 600 1800 1200
पेन लोकल क्विंटल 201 4000 4200 4000
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 2700 1800
कामठी लोकल क्विंटल 53 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 730 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 2873 1600 2000 1800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 118 100 800 400
जळगाव वैशाली क्विंटल 75 500 1000 700
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 1500 1700 1650
कराड वैशाली क्विंटल 87 800 1200 1200
फलटण वैशाली क्विंटल 52 250 2000 1250
भुसावळ वैशाली क्विंटल 54 1000 1000 1000

 

Leave a Comment