Tur bajar bhav : 1 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्ट पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 1 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्ट पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/08/2022
पैठण क्विंटल 1 7400 7400 7400
उदगीर क्विंटल 115 8200 8700 8450
भोकर क्विंटल 2 7150 7551 7350
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 47 7500 8000 7700
अमरावती गज्जर क्विंटल 3 7800 8300 8050
मुरुम गज्जर क्विंटल 30 7878 7878 7878
अकोला लाल क्विंटल 635 6400 8130 7355
अमरावती लाल क्विंटल 1560 8100 8500 8300
आर्वी लाल क्विंटल 102 7000 8045 7400
चिखली लाल क्विंटल 12 6000 7700 6850
नागपूर लाल क्विंटल 400 7150 8011 7796
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2128 7000 8700 7625
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 150 7150 8150 7650
मलकापूर लाल क्विंटल 305 6500 8500 7755
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 6800 7000 6900
लोणार लाल क्विंटल 25 7150 8025 7588
मेहकर लाल क्विंटल 180 7000 7900 7600
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 5 6400 7700 7500
निलंगा लाल क्विंटल 2 7500 7860 7700
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 5 7750 8200 8150
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 7 7775 8115 7945
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 74 6450 7989 7800
दुधणी लाल क्विंटल 82 7905 8235 8070
जालना पांढरा क्विंटल 165 4700 7831 6700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 42 6200 7921 7800
बीड पांढरा क्विंटल 6 6701 7449 7075
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 5200 7200 6200
05/08/2022
अहमदनगर क्विंटल 18 5500 6500 6000
चंद्रपूर क्विंटल 54 6800 7490 7150
पैठण क्विंटल 2 7280 7280 7280
उदगीर क्विंटल 105 8000 8150 8075
भोकर क्विंटल 10 6788 7260 7024
अचलपूर क्विंटल 38 7000 7500 7250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 35 6600 7100 7100
हिंगोली गज्जर क्विंटल 140 7580 8000 7790
लातूर लाल क्विंटल 238 6000 8100 8000
धर्माबाद लाल क्विंटल 50 5700 7300 6600
अकोला लाल क्विंटल 637 6500 8065 7800
अमरावती लाल क्विंटल 1041 7800 8200 8000
यवतमाळ लाल क्विंटल 252 7000 8000 7500
परभणी लाल क्विंटल 30 6000 6800 6500
आर्वी लाल क्विंटल 66 6600 7800 7200
चिखली लाल क्विंटल 95 6000 7500 6750
नागपूर लाल क्विंटल 119 6700 7700 7450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1639 7000 8600 7480
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 150 7250 7800 7550
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 94 7300 7500 7400
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 550 7545 8135 7805
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 67 7500 8100 7900
खामगाव लाल क्विंटल 1325 7500 8200 7850
मलकापूर लाल क्विंटल 445 6300 8225 7625
दिग्रस लाल क्विंटल 96 7200 7880 7785
वणी लाल क्विंटल 109 7330 7700 7400
सावनेर लाल क्विंटल 65 7373 7849 7550
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 6800 7000 6800
लोणार लाल क्विंटल 40 7000 7751 7076
मेहकर लाल क्विंटल 150 7000 7750 7400
वरोरा लाल क्विंटल 5 6500 7000 6800
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 6 7500 7500 7500
मंठा लाल क्विंटल 11 7150 7400 7300
निलंगा लाल क्विंटल 4 7200 7700 7600
तुळजापूर लाल क्विंटल 17 7000 7210 7100
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 182 6000 7995 7700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 41 6400 7550 7375
पातूर लाल क्विंटल 16 6900 7550 7437
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 7 6100 6200 6150
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 42 7750 8000 7875
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 86 7450 7505 7500
सोनपेठ लाल क्विंटल 21 7300 7565 7450
दुधणी लाल क्विंटल 306 7450 7900 7700
वर्धा लोकल क्विंटल 45 7725 8005 7850
काटोल लोकल क्विंटल 5 6900 6900 6900
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 5 10600 11600 11200
जालना पांढरा क्विंटल 51 6481 7635 6800
माजलगाव पांढरा क्विंटल 53 6500 7518 7400
बीड पांढरा क्विंटल 8 5710 7690 7020
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 6 6700 7000 6700
गेवराई पांढरा क्विंटल 90 6667 7500 7400
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 6000 6000 6000
केज पांढरा क्विंटल 6 3000 7200 6799
04/08/2022
अहमदनगर क्विंटल 45 5200 6100 5650
चंद्रपूर क्विंटल 13 6980 7385 7000
पैठण क्विंटल 1 4800 4800 4800
उदगीर क्विंटल 108 7401 8076 7738
भोकर क्विंटल 7 6811 7011 6911
कारंजा क्विंटल 850 6950 8015 7700
अचलपूर क्विंटल 177 7350 7630 7490
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 6200 7150 7000
मनवत क्विंटल 10 6725 7650 7500
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 5 7300 7699 7614
मंगळवेढा क्विंटल 1 6500 6500 6500
वैजापूर क्विंटल 2 6305 6305 6305
मानोरा क्विंटल 63 7000 8001 7812
मोर्शी क्विंटल 308 7300 7660 7480
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 38 7200 7600 7400
लातूर लाल क्विंटल 721 6500 7900 7600
अकोला लाल क्विंटल 663 6300 8025 7550
अमरावती लाल क्विंटल 1521 7600 7750 7675
धुळे लाल क्विंटल 3 5980 6700 6525
यवतमाळ लाल क्विंटल 106 6800 7740 7270
परभणी लाल क्विंटल 30 6000 6800 6700
मालेगाव लाल क्विंटल 5 1800 6670 6351
चोपडा लाल क्विंटल 1 6300 6300 6300
चिखली लाल क्विंटल 89 6300 7400 6850
नागपूर लाल क्विंटल 77 6500 7450 7213
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2255 7000 8500 7620
वाशीम लाल क्विंटल 1500 6800 7765 7000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 450 7250 7650 7500
पाचोरा लाल क्विंटल 6 7025 7200 7100
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 93 7300 7500 7400
खामगाव लाल क्विंटल 1005 7000 7900 7450
मलकापूर लाल क्विंटल 368 7000 8025 7850
दिग्रस लाल क्विंटल 42 7200 7880 7785
वणी लाल क्विंटल 33 6890 7680 7300
सावनेर लाल क्विंटल 130 7141 7650 7500
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
सेलु लाल क्विंटल 13 7400 7576 7500
चांदूर बझार लाल क्विंटल 58 6201 7800 7150
लोणार लाल क्विंटल 27 6500 7630 7065
मेहकर लाल क्विंटल 150 7000 7785 7400
निलंगा लाल क्विंटल 4 7350 7531 7400
चाकूर लाल क्विंटल 10 7501 8001 7800
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 11 7000 7600 7300
कंधार लाल क्विंटल 7 6100 6300 6200
उमरगा लाल क्विंटल 5 6200 6200 6200
सेनगाव लाल क्विंटल 30 7000 7500 7250
ताडकळस लाल क्विंटल 5 6500 6500 6500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 43 6000 7650 7500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 44 6000 7505 7350
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 10 7475 7625 7550
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 31 7550 8000 7775
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 83 7590 7700 7650
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 23 6350 7400 7200
देवळा लाल क्विंटल 1 4905 4905 4905
उमरेड लोकल क्विंटल 34 5940 6200 6100
वर्धा लोकल क्विंटल 42 7550 8000 7750
काटोल लोकल क्विंटल 18 5300 7000 6500
जालना पांढरा क्विंटल 71 4500 7550 6800
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 3 6800 7000 6900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 69 5811 7550 7400
बीड पांढरा क्विंटल 7 5101 7540 6773
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 32 6500 7324 7000
गेवराई पांढरा क्विंटल 1 7300 7300 7300
सेलु पांढरा क्विंटल 10 7001 7500 7500
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 3200 3200 3200
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 4 5400 5400 5400
केज पांढरा क्विंटल 4 5900 6500 6400
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 30 7201 7795 7498
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 80 6400 7200 7100
03/08/2022
अहमदनगर क्विंटल 56 5800 7000 6400
चंद्रपूर क्विंटल 15 6855 7300 7000
उदगीर क्विंटल 130 7400 7950 7675
भोकर क्विंटल 12 4000 7121 5560
कारंजा क्विंटल 700 6700 7905 7510
अचलपूर क्विंटल 25 7000 7250 7125
परळी-वैजनाथ क्विंटल 7 6600 7250 6800
वैजापूर क्विंटल 4 6450 6935 6700
मानोरा क्विंटल 141 6300 8000 7375
हिंगोली गज्जर क्विंटल 130 7000 7560 7280
मुरुम गज्जर क्विंटल 2 7575 7575 7575
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 4 6200 6500 6500
मोहोळ काळी क्विंटल 9 6000 6000 6000
धर्माबाद लाल क्विंटल 10 6310 7180 6500
अकोला लाल क्विंटल 634 6200 7975 7795
अमरावती लाल क्विंटल 1305 7350 7630 7490
यवतमाळ लाल क्विंटल 175 7000 7595 7297
आर्वी लाल क्विंटल 27 6600 7500 7200
चिखली लाल क्विंटल 92 6500 7300 6900
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1955 7500 8345 7845
चाळीसगाव लाल क्विंटल 6 2500 5711 3500
पाचोरा लाल क्विंटल 3 7280 7295 7285
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 80 7300 7500 7400
जिंतूर लाल क्विंटल 2 7201 7201 7201
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 595 7375 7925 7555
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 44 7000 7700 7400
मलकापूर लाल क्विंटल 632 6000 7960 7600
दिग्रस लाल क्विंटल 61 7200 8000 7785
वणी लाल क्विंटल 109 7100 7410 7200
सावनेर लाल क्विंटल 40 7400 7535 7535
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 7000 7200 7000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 247 6399 7711 6950
मेहकर लाल क्विंटल 170 7000 7700 7400
निलंगा लाल क्विंटल 20 7200 7500 7400
चाकूर लाल क्विंटल 4 7101 7901 7405
उमरगा लाल क्विंटल 8 7241 7600 7400
सेनगाव लाल क्विंटल 30 7000 7500 7200
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 76 6000 7600 7500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 50 6125 7675 7450
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 29 7250 7650 7450
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 78 7550 7700 7600
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 100 6375 7600 7450
दुधणी लाल क्विंटल 9 7300 7500 7400
वर्धा लोकल क्विंटल 33 7150 7500 7250
काटोल लोकल क्विंटल 57 5800 7201 6500
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 10 5210 6500 6100
जालना पांढरा क्विंटल 18 6500 7200 6800
माजलगाव पांढरा क्विंटल 73 6000 7500 7300
बीड पांढरा क्विंटल 30 6401 7492 7202
शेवगाव पांढरा क्विंटल 12 7000 7100 7100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 35 6500 7200 6700
गेवराई पांढरा क्विंटल 14 6500 7250 7100
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 6990 6990 6990
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 3 5500 6800 6800
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 120 6000 7000 6900
02/08/2022
कारंजा क्विंटल 270 6675 7905 7500
अचलपूर क्विंटल 40 7000 7300 7150
मानोरा क्विंटल 66 4399 8200 6448
बारामती लाल क्विंटल 2 3500 5551 4500
लातूर लाल क्विंटल 433 6700 7770 7500
अकोला लाल क्विंटल 1257 6000 8100 7300
परभणी लाल क्विंटल 80 6000 6500 6200
नागपूर लाल क्विंटल 94 7000 7875 7656
पाचोरा लाल क्विंटल 42 7220 7369 7311
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 64 7200 7400 7300
खामगाव लाल क्विंटल 214 6500 7777 7137
मलकापूर लाल क्विंटल 330 6025 8115 7700
शिरपूर लाल क्विंटल 1 4501 4501 4501
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 7000 7300 7000
नांदगाव लाल क्विंटल 3 5200 6451 5501
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 137 6000 7700 7500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 28 6000 7505 7400
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 24 7690 7790 7750
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 600 5700 7895 7625
जालना पांढरा क्विंटल 67 4500 7590 6800
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 5000 6000 5500
01/08/2022
बार्शी क्विंटल 5 6500 6500 6500
नांदेड क्विंटल 4 6600 7250 7250
भोकर क्विंटल 6 4500 7225 5862
कारंजा क्विंटल 700 7100 8125 7700
अचलपूर क्विंटल 50 7000 7250 7125
मनवत क्विंटल 92 7360 8000 7700
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5200 5200 5200
मंगळवेढा क्विंटल 7 7300 7300 7300
मानोरा क्विंटल 203 6200 8202 6908
मोर्शी क्विंटल 2690 7400 7800 7600
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 75 7100 7500 7300
मुरुम गज्जर क्विंटल 48 7777 7900 7839
अकोला लाल क्विंटल 1353 5200 7800 7200
अमरावती लाल क्विंटल 2166 7750 7961 7855
यवतमाळ लाल क्विंटल 348 7000 7770 7385
मालेगाव लाल क्विंटल 7 4660 6600 6000
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1316 7000 8600 7560
वाशीम लाल क्विंटल 6 1300 2050 1600
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 300 7150 7850 7500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 3 4251 7051 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 90 7300 7500 7400
मलकापूर लाल क्विंटल 445 7000 8100 7780
दिग्रस लाल क्विंटल 72 7000 8000 7785
वणी लाल क्विंटल 22 7035 7430 7200
सावनेर लाल क्विंटल 108 7377 7524 7450
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 6800 7000 6900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 82 6400 7950 7750
लोणार लाल क्विंटल 60 6900 7643 7272
मेहकर लाल क्विंटल 150 7000 7765 7400
वरोरा लाल क्विंटल 3 6500 7000 6700
चाकूर लाल क्विंटल 3 5501 8001 7701
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 17 7500 7900 7700
सेनगाव लाल क्विंटल 70 6500 7000 6800
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 181 6000 8205 7900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 91 6200 7665 7500
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 35 7000 7700 7350
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 64 7790 7895 7850
सिंदी लाल क्विंटल 20 7000 7605 7350
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 187 6350 7725 7550
सोनपेठ लाल क्विंटल 6 7201 7500 7351
दुधणी लाल क्विंटल 179 7950 8205 8080
वर्धा लोकल क्विंटल 61 7450 8011 7650
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 5700 6900 6900
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 6 5500 7400 6800
काटोल लोकल क्विंटल 31 5400 7650 6400
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1000 5600 8055 7750
जालना पांढरा क्विंटल 143 5000 7750 6800
माजलगाव पांढरा क्विंटल 112 7000 7790 7600
बीड पांढरा नग 64 4401 7740 7205
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 6000 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 29 6541 7126 6900
गेवराई पांढरा क्विंटल 7 6800 7500 7400
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 6 6000 6581 6400
गंगापूर पांढरा क्विंटल 9 5900 7325 6629
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 22 7601 8048 7824
31/07/2022
पैठण क्विंटल 1 5001 5001 5001
उदगीर क्विंटल 95 7711 8225 7968
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 176 7000 8001 7600
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 1 5100 5700 5500
बाळापूर लाल क्विंटल 187 6500 7800 7000
काटोल लोकल क्विंटल 8 6100 7380 6500
शेवगाव पांढरा क्विंटल 3 7000 7000 7000
30/07/2022
बार्शी क्विंटल 93 6000 6800 6500
उदगीर क्विंटल 85 7500 8000 7750
भोकर क्विंटल 9 3500 6963 5232
कारंजा क्विंटल 1100 7000 7850 7550
परळी-वैजनाथ क्विंटल 63 5850 6850 6000
रिसोड क्विंटल 660 7020 7530 7265
वैजापूर क्विंटल 4 6200 6790 6630
अकोला लाल क्विंटल 830 5900 7720 7300
अमरावती लाल क्विंटल 1848 7350 7740 7545
मालेगाव लाल क्विंटल 2 5350 5999 5999
आर्वी लाल क्विंटल 53 6700 7555 7200
चिखली लाल क्विंटल 97 6250 7500 6875
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4408 6900 8405 7625
अक्कलकोट लाल क्विंटल 35 6300 6500 6350
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 106 7300 7500 7400
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 645 6995 7615 7315
खामगाव लाल क्विंटल 140 6000 7700 6850
मलकापूर लाल क्विंटल 281 6260 8000 7525
सावनेर लाल क्विंटल 37 7377 7524 7450
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 6800 7000 6900
सेलु लाल क्विंटल 41 6850 7501 7405
लोणार लाल क्विंटल 50 6800 7551 7175
मेहकर लाल क्विंटल 170 6500 7500 6900
वरोरा लाल क्विंटल 1 5200 5500 5300
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 2 6100 6200 6150
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 34 7200 7730 7465
मुखेड लाल क्विंटल 12 6800 7300 7200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 6100 6100 6100
सेनगाव लाल क्विंटल 70 6500 7000 6800
पातूर लाल क्विंटल 56 6500 7500 6987
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 26 7200 7551 7375
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 43 7390 7440 7400
दुधणी लाल क्विंटल 175 7400 7800 7600
उमरेड लोकल क्विंटल 15 5200 6010 5960
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 6701 6701 6701
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1000 5500 7800 7550
जालना पांढरा क्विंटल 106 6300 7525 6600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 44 6500 7501 7400
बीड पांढरा क्विंटल 54 4501 7545 6722
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 6400 6500 6400
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 69 5301 7400 6700
गेवराई पांढरा क्विंटल 36 7050 7199 7060
सेलु पांढरा क्विंटल 15 6900 7375 7300
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 6791 6791 6791
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 20 7400 7781 7590
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 2 5000 6400 6300