Tur bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
मंगळवेढा क्विंटल 2 6000 6000 6000
लातूर लाल क्विंटल 228 5200 7201 6900
अकोला लाल क्विंटल 964 5600 7140 6700
अमरावती लाल क्विंटल 1416 6950 7350 7150
जिंतूर लाल क्विंटल 21 6600 6730 6675
मलकापूर लाल क्विंटल 198 6000 7450 7000
निलंगा लाल क्विंटल 15 6000 6780 6600
तुळजापूर लाल क्विंटल 20 6500 6500 6500
उमरगा लाल क्विंटल 2 6600 6600 6600
दुधणी लाल क्विंटल 529 6700 7175 6940
काटोल लोकल क्विंटल 18 6521 6900 6700
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 15 6000 6000 6000
17/07/2022
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 125 6500 7111 6850
वरोरा लाल क्विंटल 1 5500 5700 5600
काटोल लोकल क्विंटल 64 5900 6850 6450
मांढळ लोकल क्विंटल 2 4250 4300 4275
16/07/2022
पैठण क्विंटल 10 6561 6561 6561
परळी-वैजनाथ क्विंटल 5 5651 6350 6100
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 3 6150 6150 6150
सेलु काळी क्विंटल 5 5900 5900 5900
परभणी लाल क्विंटल 35 6000 6500 6300
मालेगाव लाल क्विंटल 6 5471 5751 5500
आर्वी लाल क्विंटल 150 6100 6890 6700
नागपूर लाल क्विंटल 230 6440 7001 6860
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 108 6200 6600 6400
सावनेर लाल क्विंटल 151 6295 6745 6600
परतूर लाल क्विंटल 12 6000 6630 6300
सेलु लाल क्विंटल 91 5730 6850 6700
मेहकर लाल क्विंटल 160 6300 6935 6600
वरोरा लाल क्विंटल 25 6050 6200 6100
चाकूर लाल क्विंटल 2 5600 6612 6561
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 70 6500 6925 6800
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 54 6175 6800 6500
सेलु पांढरा क्विंटल 51 5790 6774 6200
15/07/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4713 4713 4713
उदगीर क्विंटल 255 6750 7350 7050
भोकर क्विंटल 12 6025 6100 6062
कारंजा क्विंटल 2800 6000 7250 6620
परळी-वैजनाथ क्विंटल 13 5900 6300 6000
मनवत क्विंटल 51 6500 6800 6600
वैजापूर क्विंटल 5 6000 6320 6200
हिंगोली गज्जर क्विंटल 185 6600 7000 6800
मुरुम गज्जर क्विंटल 2 6700 6700 6700
लातूर लाल क्विंटल 216 6080 6990 6900
अकोला लाल क्विंटल 403 5200 7065 6500
अमरावती लाल क्विंटल 2307 6650 7050 6850
यवतमाळ लाल क्विंटल 933 6500 6900 6700
परभणी लाल क्विंटल 60 6000 6400 6100
चिखली लाल क्विंटल 126 5800 6771 6285
वाशीम लाल क्विंटल 2400 6000 6850 6200
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 937 5955 7100 6750
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 89 6300 6500 6400
जिंतूर लाल क्विंटल 18 6350 6550 6400
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1505 6550 6950 6765
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 160 6400 7100 6800
खामगाव लाल क्विंटल 2020 5400 7055 6227
मलकापूर लाल क्विंटल 2315 6000 7095 6655
दिग्रस लाल क्विंटल 220 6205 7045 6985
चांदूर बझार लाल क्विंटल 158 6500 7000 6748
मेहकर लाल क्विंटल 110 6200 6800 6500
मंठा लाल क्विंटल 5 6100 6200 6100
निलंगा लाल क्विंटल 10 6400 6650 6500
चाकूर लाल क्विंटल 16 5500 6550 6450
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 18 6600 6875 6737
उमरगा लाल क्विंटल 1 6610 6610 6610
सेनगाव लाल क्विंटल 40 6000 6600 6250
पुर्णा लाल क्विंटल 6 6300 6300 6300
पालम लाल क्विंटल 12 6650 6650 6650
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 641 4500 6900 6700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 217 6000 6760 6525
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 83 6751 7000 6850
शेगाव लाल क्विंटल 20 6200 6700 6600
भंडारा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
सिंदी लाल क्विंटल 29 6350 6760 6500
दुधणी लाल क्विंटल 227 6700 6900 6800
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
काटोल लोकल क्विंटल 15 6800 6821 6815
जालना पांढरा क्विंटल 218 5500 6850 6450
माजलगाव पांढरा क्विंटल 135 6000 6775 6500
बीड पांढरा क्विंटल 20 6701 6751 6726
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 5000 6000 5500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 90 6000 6775 6450
गेवराई पांढरा क्विंटल 27 6400 6775 6600
गंगापूर पांढरा क्विंटल 6 4100 6600 5748
मंठा पांढरा क्विंटल 6 6000 6050 6050
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 48 6801 7101 6951
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 3 5400 6430 6430
14/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 141 4000 6400 5200
शहादा क्विंटल 1 4900 4900 4900
उदगीर क्विंटल 140 6576 7175 6875
कारंजा क्विंटल 2000 5900 7245 6575
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 4 5960 6899 6660
कन्न्ड क्विंटल 1 4000 5000 4500
वैजापूर क्विंटल 6 6110 6305 6220
मोर्शी क्विंटल 300 6500 6800 6650
मुरुम गज्जर क्विंटल 148 6650 6700 6675
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 12 6400 6800 6600
लातूर लाल क्विंटल 645 5970 6700 6400
अकोला लाल क्विंटल 299 6250 6975 6780
अमरावती लाल क्विंटल 1677 6650 7005 6827
यवतमाळ लाल क्विंटल 372 6500 6910 6705
मालेगाव लाल क्विंटल 7 4100 5880 5711
चिखली लाल क्विंटल 105 5800 6400 6100
अक्कलकोट लाल क्विंटल 60 6000 6000 6000
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 474 5900 6850 6650
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 51 6000 6300 6150
खामगाव लाल क्विंटल 683 5500 6930 6215
मलकापूर लाल क्विंटल 465 6100 7050 6640
दिग्रस लाल क्विंटल 31 6755 6810 6795
चांदूर बझार लाल क्विंटल 141 5500 6901 5840
वरोरा लाल क्विंटल 11 6200 6300 6250
दौंड लाल क्विंटल 2 5001 5001 5001
औसा लाल क्विंटल 11 6301 6401 6368
निलंगा लाल क्विंटल 3 6300 6571 6400
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 11 6500 6800 6650
सेनगाव लाल क्विंटल 20 5500 6500 6200
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 155 4500 6885 6600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 44 6000 6700 6550
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 157 6650 6700 6700
देवळा लाल क्विंटल 1 5505 5505 5505
दुधणी लाल क्विंटल 544 6350 6745 6550
उमरेड लोकल क्विंटल 7 5000 5700 5600
वर्धा लोकल क्विंटल 42 6350 6505 6400
काटोल लोकल क्विंटल 39 6250 6691 6450
येवला नं. २ क्विंटल 1 5950 5950 5950
जालना पांढरा क्विंटल 89 5952 6850 6200
माजलगाव पांढरा क्विंटल 36 5900 6651 6500
बीड पांढरा क्विंटल 25 5800 6800 6493
जामखेड पांढरा क्विंटल 22 5000 6000 5500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 190 5700 6881 6550
गेवराई पांढरा क्विंटल 12 6300 6689 6500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5050 6275 5662
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 10 6650 7000 6825
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 3601 6300 6100
13/07/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4301 4301 4301
शहादा क्विंटल 1 4000 4000 4000
पैठण क्विंटल 6 6400 6400 6400
कारंजा क्विंटल 800 5800 7205 6545
वैजापूर क्विंटल 2 6350 6350 6350
लातूर लाल क्विंटल 268 5700 6824 6600
अकोला लाल क्विंटल 901 5900 7090 6900
अमरावती लाल क्विंटल 1050 6650 7001 6825
धुळे लाल क्विंटल 4 6060 6100 6100
यवतमाळ लाल क्विंटल 136 6150 6805 6477
मालेगाव लाल क्विंटल 4 4275 5501 4715
चिखली लाल क्विंटल 15 5800 6600 6200
नागपूर लाल क्विंटल 455 6000 6700 6525
अक्कलकोट लाल क्विंटल 45 6000 6300 6200
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 212 5865 6695 6400
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 41 6000 6400 6200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 510 6650 6900 6815
खामगाव लाल क्विंटल 888 5900 6875 6387
मलकापूर लाल क्विंटल 853 6000 7050 6500
मेहकर लाल क्विंटल 30 6200 6700 6500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 64 4575 6790 6575
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 52 6050 6600 6475
नांदूरा लाल क्विंटल 350 6151 6950 6950
शेगाव लाल क्विंटल 1 6600 6600 6600
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 1 6800 6800 6800
काटोल लोकल क्विंटल 4 6300 6300 6300
जालना पांढरा क्विंटल 104 5400 6750 6400
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 41 6281 6851 6500
12/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 86 4000 6500 5250
पैठण क्विंटल 1 5990 5990 5990
उदगीर क्विंटल 30 6800 7100 6950
कारंजा क्विंटल 1700 5890 7235 6555
कन्न्ड क्विंटल 1 5300 5500 5400
वैजापूर क्विंटल 5 5850 6670 6230
मुरुम गज्जर क्विंटल 42 6350 6701 6526
लातूर लाल क्विंटल 901 6401 6700 6600
अकोला लाल क्विंटल 827 5300 7045 6800
अमरावती लाल क्विंटल 2505 6700 7054 6877
यवतमाळ लाल क्विंटल 456 6200 6950 6575
मालेगाव लाल क्विंटल 8 4800 6000 5800
आर्वी लाल क्विंटल 215 6100 6835 6550
चिखली लाल क्विंटल 55 5676 6700 6188
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4778 6500 7270 6870
अक्कलकोट लाल क्विंटल 119 5500 6500 6300
वाशीम लाल क्विंटल 1500 6000 6900 6200
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 30 6250 6650 6500
धामणगाव -रेल्वे लाल नग 601 5650 6925 6600
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 46 6000 6400 6200
खामगाव लाल क्विंटल 1403 5800 7000 6400
मलकापूर लाल क्विंटल 1430 6000 7100 6525
सावनेर लाल क्विंटल 241 6258 6912 6700
शिरपूर लाल क्विंटल 1 5200 5726 5726
चांदूर बझार लाल क्विंटल 252 6500 7051 6825
मेहकर लाल क्विंटल 120 6200 6935 6600
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 3 5650 5650 5650
औसा लाल क्विंटल 12 6400 6651 6461
निलंगा लाल क्विंटल 5 6400 6700 6600
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 6000 6000 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 230 5000 6835 6650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 87 6000 6600 6500
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 43 6000 6895 6700
शेगाव लाल क्विंटल 24 6000 6750 6500
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 1 6500 6700 6600
वर्धा लोकल क्विंटल 63 6225 6650 6450
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1 6001 6001 6001
काटोल लोकल क्विंटल 114 5800 6701 6000
जालना पांढरा क्विंटल 199 5800 6775 6500
बीड पांढरा क्विंटल 27 6500 7001 6779
जामखेड पांढरा क्विंटल 5 5000 6000 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 2 5600 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 102 5400 6797 6400
गेवराई पांढरा क्विंटल 8 6400 6735 6550
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5525 6390 5958
11/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 92 4300 6300 5300
बार्शी क्विंटल 56 5900 6500 6100
भोकर क्विंटल 4 5700 6000 5850
कारंजा क्विंटल 1700 5900 7355 6605
परळी-वैजनाथ क्विंटल 30 6100 6300 6211
मनवत क्विंटल 23 6390 6770 6600
मंगळवेढा क्विंटल 1 5410 5410 5410
मानोरा क्विंटल 241 5095 7000 6518
मोर्शी क्विंटल 300 6700 6920 6810
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 57 4500 5200 4700
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 6790 7225 7007
मुरुम गज्जर क्विंटल 67 6281 6791 6536
करमाळा काळी क्विंटल 1 5200 5200 5200
लातूर लाल क्विंटल 761 6011 7200 7000
धर्माबाद लाल क्विंटल 40 6100 6700 6400
अकोला लाल क्विंटल 1008 5500 6990 6600
अमरावती लाल क्विंटल 2028 6600 7061 6830
यवतमाळ लाल क्विंटल 561 6550 7000 6775
परभणी लाल क्विंटल 40 6000 6400 6200
चोपडा लाल क्विंटल 1 5001 5001 5001
आर्वी लाल क्विंटल 255 6100 6980 6550
चिखली लाल क्विंटल 90 5860 6750 6305
अक्कलकोट लाल क्विंटल 60 6000 6500 6200
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 150 6150 6700 6450
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 265 5300 6890 6650
पाचोरा लाल क्विंटल 10 5800 6261 6100
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 67 6000 6300 6150
जिंतूर लाल क्विंटल 9 6501 6501 6501
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 695 6750 7105 6895
खामगाव लाल क्विंटल 1067 6400 7050 6725
मलकापूर लाल क्विंटल 856 6000 7151 6600
दिग्रस लाल क्विंटल 126 6300 7100 6985
वणी लाल क्विंटल 7 6385 6385 6385
सावनेर लाल क्विंटल 325 6528 7034 6850
शिरपूर लाल क्विंटल 2 5450 5676 5676
चांदूर बझार लाल क्विंटल 130 6500 7025 6844
मेहकर लाल क्विंटल 240 6200 6895 6600
वरोरा लाल क्विंटल 6 5800 6000 5850
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1 6150 6150 6150
औसा लाल क्विंटल 12 6400 6651 6461
चाकूर लाल क्विंटल 5 6000 6571 6447
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 30 6500 6911 6705
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 5800 5970 5970
उमरगा लाल क्विंटल 1 6450 6450 6450
सेनगाव लाल क्विंटल 30 5500 6500 6000
पुर्णा लाल क्विंटल 6 6450 6551 6500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 312 5458 7110 6600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 128 6000 6635 6500
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 3 6925 7000 7000
नांदूरा लाल क्विंटल 575 6251 7051 7051
शेगाव लाल क्विंटल 10 6200 6925 6700
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 107 6700 6800 6750
पांढरकवडा लाल क्विंटल 3 6550 6550 6550
कळमेश्वर लाल क्विंटल 70 6000 6680 6400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 63 5500 6505 6000
सिंदी लाल क्विंटल 56 5490 6700 6275
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 115 5950 7000 6850
दुधणी लाल क्विंटल 1015 6130 6850 6620
वर्धा लोकल क्विंटल 77 6150 6600 6450
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 3 3500 6001 5800
काटोल लोकल क्विंटल 75 4401 6851 5250
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 20 6200 6650 6300
जालना पांढरा क्विंटल 180 3700 6875 6411
बीड पांढरा क्विंटल 186 6000 7400 7002
गेवराई पांढरा क्विंटल 19 5900 6798 6350
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 55 2200 5550 5000
केज पांढरा क्विंटल 28 5676 6299 6001
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 35 6800 7100 6950
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 7 5500 6370 6250
पाथरी पांढरा क्विंटल 3 5800 6200 6100
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 47 6000 6600 6500