Tur bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 65 4800 6700 5750
उदगीर क्विंटल 465 6050 6300 6175
भोकर क्विंटल 57 4000 5375 4688
कारंजा क्विंटल 2000 5370 6130 5810
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4700 4700 4700
देवणी क्विंटल 1 5780 5780 5780
मुरुम गज्जर क्विंटल 38 5800 5850 5825
लातूर लाल क्विंटल 2136 5250 6200 6000
अकोला लाल क्विंटल 2063 5250 6185 5900
अमरावती लाल क्विंटल 4653 5600 6156 5878
चिखली लाल क्विंटल 389 5400 5850 5625
नागपूर लाल क्विंटल 644 5900 6200 6125
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3274 6000 6330 6140
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 125 5600 5800 5700
जिंतूर लाल क्विंटल 5 5500 5500 5500
परतूर लाल क्विंटल 12 5675 5700 5690
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 5700 5900 5800
देउळगाव राजा लाल क्विंटल 7 5000 5500 5500
मेहकर लाल क्विंटल 390 5500 5875 5700
उमरगा लाल क्विंटल 7 4500 5800 5600
जालना पांढरा क्विंटल 392 3500 6041 5850
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 28 5600 5800 5700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 52 5350 5625 5500
बीड पांढरा क्विंटल 21 5300 5599 5471
शेवगाव पांढरा क्विंटल 48 5300 5500 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 11 5500 5600 5600
परतूर पांढरा क्विंटल 24 5450 5712 5675
गंगापूर पांढरा क्विंटल 12 5300 5400 5337
20/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5051 5051 5051
शहादा क्विंटल 5 4200 4300 4200
दोंडाईचा क्विंटल 3 5000 5000 5000
पैठण क्विंटल 10 5051 5620 5581
उदगीर क्विंटल 590 6000 6151 6075
भोकर क्विंटल 106 5087 5359 5223
कारंजा क्विंटल 2200 5400 6070 5850
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5500 5500 5500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 75 5251 5601 5451
देवणी क्विंटल 3 5811 5872 5841
मुरुम गज्जर क्विंटल 38 5600 5900 5750
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 4100 5180 5150
लातूर लाल क्विंटल 2508 5500 6200 6100
अकोला लाल क्विंटल 2232 5100 6170 5950
अमरावती लाल क्विंटल 5484 5750 6100 5925
धुळे लाल क्विंटल 16 4000 4600 4580
यवतमाळ लाल क्विंटल 708 5400 5880 5640
चिखली लाल क्विंटल 476 5440 5825 5635
नागपूर लाल क्विंटल 835 5800 6151 6063
हिंगणघाट लाल क्विंटल 7590 5700 6390 6010
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 118 5600 5800 5700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1450 5575 5995 5795
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 381 5500 6050 5800
मलकापूर लाल क्विंटल 1415 5700 6270 6000
सावनेर लाल क्विंटल 665 5540 5970 5850
परतूर लाल क्विंटल 15 5625 5700 5650
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 5700 5900 5800
मेहकर लाल क्विंटल 270 5500 5920 5700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 5200 5250 5250
उमरगा लाल क्विंटल 5 5700 5700 5700
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 668 4500 5790 5600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 444 5100 5910 5750
शेगाव लाल क्विंटल 53 5400 5800 5700
भंडारा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
कळमेश्वर लाल क्विंटल 150 5700 5930 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 45 5000 5370 5200
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 786 5200 5900 5750
वर्धा लोकल क्विंटल 132 5425 5800 5650
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 14 3500 5400 5200
काटोल लोकल क्विंटल 123 4950 5863 5250
येवला नं. २ क्विंटल 1 4001 4001 4001
जालना पांढरा क्विंटल 439 4500 6001 5850
माजलगाव पांढरा क्विंटल 60 5200 5601 5400
बीड पांढरा क्विंटल 19 4800 5450 5220
शेवगाव पांढरा क्विंटल 55 5500 5600 5500
करमाळा पांढरा क्विंटल 1 5300 5300 5300
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 47 5300 6071 5650
गेवराई पांढरा क्विंटल 45 5200 5675 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 20 5621 5650 5625
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 5300 5300 5300
केज पांढरा क्विंटल 8 3000 5160 5000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 5 4400 5451 4711
19/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 51 4700 5700 5200
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4051 4051 4051
चंद्रपूर क्विंटल 288 5300 5785 5500
उदगीर क्विंटल 750 5911 6363 6137
भोकर क्विंटल 37 5111 5325 5218
कारंजा क्विंटल 2000 5360 6000 5820
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4700 4700 4700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 50 5200 5600 5350
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 52 4000 5800 5630
मंगळवेढा क्विंटल 8 4600 5300 5300
मोर्शी क्विंटल 936 5500 6050 5775
रामटेक क्विंटल 20 5000 5500 5250
देवणी क्विंटल 5 5752 5871 5811
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 5650 6161 5905
मुरुम गज्जर क्विंटल 281 5600 5982 5791
बारामती लाल क्विंटल 8 4000 4700 4200
लातूर लाल क्विंटल 1718 5400 6200 6100
जालना लाल क्विंटल 84 5700 5850 5750
अकोला लाल क्विंटल 1663 5000 6135 5950
अमरावती लाल क्विंटल 6585 5700 6119 5910
धुळे लाल क्विंटल 3 3600 4800 4555
जळगाव लाल क्विंटल 27 4950 4950 4950
यवतमाळ लाल क्विंटल 838 5400 5900 5650
मालेगाव लाल क्विंटल 21 3326 4455 4200
चिखली लाल क्विंटल 535 5400 5850 5625
नागपूर लाल क्विंटल 650 5900 6100 6050
वाशीम लाल क्विंटल 3000 5600 6002 5800
अमळनेर लाल क्विंटल 7 4700 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 5600 5800 5700
जिंतूर लाल क्विंटल 18 5661 5661 5661
खामगाव लाल क्विंटल 2434 5725 6150 5937
मलकापूर लाल क्विंटल 1421 5700 6240 6000
सावनेर लाल क्विंटल 1085 5600 5959 5850
कोपरगाव लाल क्विंटल 6 3500 5000 4900
परतूर लाल क्विंटल 25 5650 5701 5682
मेहकर लाल क्विंटल 300 5500 5900 5700
चाकूर लाल क्विंटल 15 5201 5500 5440
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 25 5500 5911 5705
तुळजापूर लाल क्विंटल 23 5000 5665 5350
सेनगाव लाल क्विंटल 60 5500 5800 5600
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 884 4500 5890 5750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 498 5200 5840 5650
शेगाव लाल क्विंटल 60 5400 5900 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 32 5600 5700 5680
भंडारा लाल क्विंटल 2 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 78 4705 5505 5162
कळमेश्वर लाल क्विंटल 175 5500 5800 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 65 5000 5450 5200
दुधणी लाल क्विंटल 255 5000 5975 5800
वर्धा लोकल क्विंटल 83 5250 5650 5400
परांडा लोकल क्विंटल 1 5400 5400 5400
लाखंदूर लोकल क्विंटल 55 4950 5000 4975
काटोल लोकल क्विंटल 220 4600 5776 5150
येवला नं. २ क्विंटल 12 4000 5201 4900
बारामती पांढरा क्विंटल 1 4600 4600 4600
जालना पांढरा क्विंटल 652 3700 6000 5850
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 8 5250 5500 5375
माजलगाव पांढरा क्विंटल 75 5300 5700 5600
बीड पांढरा क्विंटल 24 5000 5471 5282
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 10 5400 5500 5500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 86 5100 5925 5600
गेवराई पांढरा क्विंटल 89 5075 5679 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 11 5600 5650 5601
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 5000 5551 5400
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 7 4500 5101 4800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 15 4650 5400 5209
केज पांढरा क्विंटल 9 4000 5150 5000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 57 5750 6001 5875
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 17 4701 5400 5301
18/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4000 4000 4000
चंद्रपूर क्विंटल 230 5000 5785 5600
पैठण क्विंटल 3 5496 5496 5496
उदगीर क्विंटल 740 6100 6280 6190
भोकर क्विंटल 41 4004 5313 4658
कारंजा क्विंटल 2000 5300 6045 5700
श्रीरामपूर क्विंटल 7 4600 5200 4950
परळी-वैजनाथ क्विंटल 125 5200 5600 5350
मनवत क्विंटल 79 5300 5611 5550
वडवणी क्विंटल 3 4500 5000 4800
देवणी क्विंटल 4 5805 5805 5805
मुरुम गज्जर क्विंटल 54 5871 5941 5906
लातूर लाल क्विंटल 2162 5600 6151 6000
जालना लाल क्विंटल 36 4500 5899 5700
अकोला लाल क्विंटल 1793 5300 6130 5800
अमरावती लाल क्विंटल 5331 5700 6108 5904
धुळे लाल क्विंटल 14 3800 4750 4000
यवतमाळ लाल क्विंटल 1026 5400 6100 5750
मालेगाव लाल क्विंटल 24 3500 4401 4305
आर्वी लाल क्विंटल 1425 5200 5940 5700
चिखली लाल क्विंटल 519 5350 5900 5625
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5533 5600 6555 6200
पवनी लाल क्विंटल 18 5100 5100 5100
अमळनेर लाल क्विंटल 10 4500 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 99 5600 5800 5600
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1280 5670 5955 5815
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 245 5200 6080 5700
खामगाव लाल क्विंटल 2834 5500 6000 5750
मलकापूर लाल क्विंटल 1330 5625 6165 6070
दिग्रस लाल क्विंटल 120 5705 6045 5980
शिरपूर लाल क्विंटल 22 4700 5700 5125
रावेर लाल क्विंटल 5 5305 5305 5305
परतूर लाल क्विंटल 30 5600 5700 5650
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 5700 5900 5800
सेलु लाल क्विंटल 66 5550 5766 5650
मेहकर लाल क्विंटल 310 5500 5950 5700
चाकूर लाल क्विंटल 15 5100 5802 5600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 32 5600 5851 5725
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 9 4500 5490 5300
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 797 5000 5820 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 274 5300 5820 5700
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 71 5600 5750 5700
शेगाव लाल क्विंटल 38 5400 5850 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 51 5600 5680 5630
राजूरा लाल क्विंटल 114 4500 5615 5065
कळमेश्वर लाल क्विंटल 135 5600 5800 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 100 5000 5450 5200
पुलगाव लाल क्विंटल 61 4800 5665 5500
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 981 5400 5950 5760
दुधणी लाल क्विंटल 381 5000 5885 5700
वर्धा लोकल क्विंटल 137 5050 5600 5350
काटोल लोकल क्विंटल 287 4550 5790 5350
येवला नं. २ क्विंटल 1 3501 4501 4200
जालना पांढरा क्विंटल 490 3500 6011 5900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 37 5200 5650 5200
बीड पांढरा क्विंटल 25 4500 5502 5298
शेवगाव पांढरा क्विंटल 40 5550 5550 5550
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 21 5500 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 59 5350 6071 5600
गेवराई पांढरा क्विंटल 123 5000 5645 5150
परतूर पांढरा क्विंटल 12 5600 5655 5610
सेलु पांढरा क्विंटल 10 5500 5500 5500
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 10 4500 4800 4800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 21 4800 5490 5314
केज पांढरा क्विंटल 14 4500 5200 5100
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 62 5700 5900 5800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 27 5000 5626 5401
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 3 5201 5201 5201
17/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 35 4800 6000 5400
दोंडाईचा क्विंटल 1 4700 5250 5100
नांदेड क्विंटल 16 5000 5100 5000
चंद्रपूर क्विंटल 183 4200 5685 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4000 4000 4000
पैठण क्विंटल 7 4701 5576 5491
उदगीर क्विंटल 690 5911 6375 6143
भोकर क्विंटल 26 2400 5359 3879
कारंजा क्विंटल 2400 5275 6100 5780
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 5300 5600 5400
देवणी क्विंटल 16 5700 6000 5850
हिंगोली गज्जर क्विंटल 400 5500 6100 5800
मुरुम गज्जर क्विंटल 222 5500 5885 5693
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 4000 4700 4500
लातूर लाल क्विंटल 2168 5600 6131 6000
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 36 5300 5500 5400
जालना लाल क्विंटल 58 5300 5820 5700
अकोला लाल क्विंटल 1904 5000 6295 6100
अमरावती लाल क्विंटल 7160 5650 6041 5845
धुळे लाल क्विंटल 3 4200 4500 4400
यवतमाळ लाल क्विंटल 922 5500 6005 5722
मालेगाव लाल क्विंटल 23 3499 4441 4200
नागपूर लाल क्विंटल 449 5800 6172 6075
हिंगणघाट लाल क्विंटल 8319 5700 6445 6040
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 60 5450 5650 5550
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 112 5500 5700 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 9 5505 5561 5505
खामगाव लाल क्विंटल 2656 5500 6125 5812
मलकापूर लाल क्विंटल 1356 5700 6200 6090
दिग्रस लाल क्विंटल 126 5600 5965 5885
वणी लाल क्विंटल 533 5305 5660 5500
सावनेर लाल क्विंटल 740 5600 5902 5800
शिरपूर लाल क्विंटल 10 4500 5000 4800
रावेर लाल क्विंटल 2 4850 5305 5305
परतूर लाल क्विंटल 6 5580 5650 5600
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5700 5900 5800
मेहकर लाल क्विंटल 360 5500 5900 5700
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 10 4500 5500 5200
चाकूर लाल क्विंटल 15 5550 5690 5576
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 39 5600 5826 5713
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 3 5000 5390 5152
उमरगा लाल क्विंटल 16 4700 5551 5400
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 714 4700 5850 5650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 765 5400 5855 5700
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 88 5500 5775 5625
शेगाव लाल क्विंटल 83 5400 5900 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 60 5650 5700 5680
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 5400 5800 5700
भंडारा लाल क्विंटल 17 5500 5500 5500
राजूरा लाल क्विंटल 107 4700 5415 5021
कळमेश्वर लाल क्विंटल 146 5600 5820 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 181 5000 5565 5250
पुलगाव लाल क्विंटल 115 5500 5800 5700
सिंदी लाल क्विंटल 28 5128 6000 5560
दुधणी लाल क्विंटल 588 5275 5975 5700
बोरी लाल क्विंटल 8 5400 5555 5550
वर्धा लोकल क्विंटल 253 5050 5650 5350
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 16 4500 5500 5101
काटोल लोकल क्विंटल 209 4600 5731 5350
जालना पांढरा क्विंटल 673 5300 6000 5850
माजलगाव पांढरा क्विंटल 71 5351 5775 5511
बीड पांढरा क्विंटल 55 5096 5601 5340
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 5000 5200 5100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 45 5600 5600 5600
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 6 5700 5700 5700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 88 5300 6095 5600
गेवराई पांढरा क्विंटल 191 5100 5700 5575
परतूर पांढरा क्विंटल 14 5600 5700 5650
तळोदा पांढरा क्विंटल 2 5099 5152 5100
गंगापूर पांढरा क्विंटल 19 5285 5595 5456
केज पांढरा क्विंटल 30 4800 5400 5300
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 69 5511 5901 5706
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 39 4700 5711 5500
16/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 36 4200 5600 4900
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5000 5000 5000
चंद्रपूर क्विंटल 176 5200 5800 5650
नंदूरबार क्विंटल 32 5163 5163 5163
भोकर क्विंटल 48 4000 5411 4706
कुर्डवाडी क्विंटल 1 3000 3000 3000
बारामती लाल क्विंटल 2 3600 4000 3900
सावनेर लाल क्विंटल 371 5724 5920 5850
लोहा लाल क्विंटल 12 5590 5760 5675
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 200 5400 5800 5600
राजूरा लाल क्विंटल 5 5000 5000 5000
काटोल लोकल क्विंटल 200 4000 5821 5450
येवला नं. २ क्विंटल 1 4000 4790 4400
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 3700 3700 3700
बारामती पांढरा क्विंटल 1 4500 4500 4500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 113 5300 5800 5600
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 32 5400 5630 5550
15/05/2022
पैठण क्विंटल 15 5586 5586 5586
उदगीर क्विंटल 595 5885 6401 6143
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5500 5500 5500
देवणी क्विंटल 3 5821 5951 5886
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 141 5400 6100 5800
औसा लाल क्विंटल 43 5401 5601 5517
बाळापूर लाल क्विंटल 591 5600 6000 5900
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 140 5000 5650 5300
तुमसर लोकल क्विंटल 2 4600 4600 4600
भिवापूर लोकल क्विंटल 22 4700 5200 4950
काटोल लोकल क्विंटल 265 5000 5851 5450
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
14/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 16 5500 5600 5550
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5176 5176 5176
पैठण क्विंटल 2 4851 4851 4851
उदगीर क्विंटल 490 5800 6282 6042
भोकर क्विंटल 44 3004 5450 4227
परळी-वैजनाथ क्विंटल 33 5500 5600 5550
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 27 5500 5600 5600
देवणी क्विंटल 9 5730 5870 5800
मुरुम गज्जर क्विंटल 94 5800 5931 5866
जालना लाल क्विंटल 34 5300 5795 5750
अकोला लाल क्विंटल 2795 5300 6370 5900
अमरावती लाल क्विंटल 4346 5750 6120 5935
मालेगाव लाल क्विंटल 23 3000 4571 4300
आर्वी लाल क्विंटल 930 5200 6100 5900
चिखली लाल क्विंटल 489 5300 5850 5575
नागपूर लाल क्विंटल 521 5800 6021 5966
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2752 5700 6430 6030
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 5600 5700 5650
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1285 5560 5975 5795
खामगाव लाल क्विंटल 2209 5500 6150 5825
मलकापूर लाल क्विंटल 400 5700 6255 6000
सावनेर लाल क्विंटल 495 5600 5942 5850
रावेर लाल क्विंटल 1 4810 4810 4810
परतूर लाल क्विंटल 13 5620 5720 5650
चाकूर लाल क्विंटल 5 5551 5778 5701
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 29 5600 5851 5721
लोहा लाल क्विंटल 11 5571 5876 5760
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 3 2900 3600 3000
उमरगा लाल क्विंटल 6 5600 5600 5600
पातूर लाल क्विंटल 73 5200 5800 5604
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 45 5800 6000 5900
शेगाव लाल क्विंटल 48 5400 5940 5800
पांढरकवडा लाल क्विंटल 21 5700 5700 5700
भंडारा लाल क्विंटल 7 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 5 5000 5000 5000
सिंदी लाल क्विंटल 24 5320 5860 5500
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 497 5250 6000 5650
दुधणी लाल क्विंटल 387 5600 5990 5750
उमरेड लोकल क्विंटल 287 5400 5850 5750
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5200 5200 5200
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1600 5500 6135 6030
येवला नं. २ क्विंटल 2 4500 5101 5101
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4500 4500 4500
चाकूर नं. ३ क्विंटल 10 5000 5551 5500
जालना पांढरा क्विंटल 514 4775 5925 5850
माजलगाव पांढरा क्विंटल 17 5250 5551 5400
बीड पांढरा क्विंटल 8 5000 5210 5070
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 5 4600 5300 5000
जामखेड पांढरा क्विंटल 7 5000 5200 5100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 25 5500 5600 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 13 5500 5600 5500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 82 5400 5836 5650
गेवराई पांढरा क्विंटल 50 5000 5674 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 4 4000 5500 5400
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 32 5500 5900 5700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 13 4700 5726 5500