Tur bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

 

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
पैठण क्विंटल 14 6787 6787 6787
उदगीर क्विंटल 105 7100 7600 7350
अकोला लाल क्विंटल 1589 5505 7420 7100
चिखली लाल क्विंटल 91 6000 6900 6450
नागपूर लाल क्विंटल 206 6500 7400 7175
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5152 6800 7890 7270
मलकापूर लाल क्विंटल 654 6000 7370 7000
सावनेर लाल क्विंटल 95 6595 7023 6850
तेल्हारा लाल क्विंटल 80 6965 7175 7020
निलंगा लाल क्विंटल 6 6600 6790 6700
चाकूर लाल क्विंटल 2 6500 6611 6500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 32 6700 7050 6875
पातूर लाल क्विंटल 34 6300 7000 6532
नांदूरा लाल क्विंटल 550 6100 7300 7300
दुधणी लाल क्विंटल 203 6930 7260 7095
जालना पांढरा क्विंटल 160 4200 7050 6650
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 5 4500 6700 5600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 15 5500 6900 6800
बीड पांढरा क्विंटल 12 5410 7151 6479
शेवगाव पांढरा क्विंटल 22 6000 6600 6600
गेवराई पांढरा क्विंटल 66 6200 6900 6600
परतूर पांढरा क्विंटल 10 6700 7000 6816
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 28 6800 7301 7050
22/07/2022
पैठण क्विंटल 6 6401 6850 6431
उदगीर क्विंटल 235 7000 7550 7275
भोकर क्विंटल 15 6111 6777 6444
कारंजा क्विंटल 2300 6000 7400 6800
अचलपूर क्विंटल 10 7000 7400 7200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 32 6000 6600 6500
हिंगोली गज्जर क्विंटल 292 6700 7150 6925
लातूर लाल क्विंटल 1398 5450 7200 7000
धर्माबाद लाल क्विंटल 20 6000 6950 6500
अकोला लाल क्विंटल 1051 5400 7455 7000
अमरावती लाल क्विंटल 4248 6850 7313 7111
यवतमाळ लाल क्विंटल 559 6650 7400 7025
आर्वी लाल क्विंटल 171 6500 7260 7000
चिखली लाल क्विंटल 93 5750 6900 6325
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 6350 6800 6650
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 127 6700 6900 6800
जिंतूर लाल क्विंटल 1 6300 6300 6300
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1105 6835 7335 7155
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 150 6000 7200 7000
खामगाव लाल क्विंटल 1955 6000 7300 6650
मलकापूर लाल क्विंटल 1140 6000 7440 7145
वणी लाल क्विंटल 173 6250 7070 6800
सावनेर लाल क्विंटल 35 6550 7011 6900
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 6600 6700 6600
मेहकर लाल क्विंटल 240 6500 7100 6700
मंठा लाल क्विंटल 7 6500 7200 7000
निलंगा लाल क्विंटल 10 6000 6900 6800
चाकूर लाल क्विंटल 2 5391 6701 6550
पुर्णा लाल क्विंटल 2 6400 6600 6500
पालम लाल क्विंटल 24 6650 6650 6650
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 542 5400 7225 7150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 266 6000 7040 6900
पातूर लाल क्विंटल 11 6100 6900 6554
नांदूरा लाल क्विंटल 751 6300 7305 7305
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 125 6890 6975 6950
पांढरकवडा लाल क्विंटल 24 6400 6575 6500
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5700 5900 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 8 5500 6750 6000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 336 6050 7200 7075
दुधणी लाल क्विंटल 198 6950 7225 7090
वर्धा लोकल क्विंटल 99 6850 7380 7150
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 4 5500 6500 6200
काटोल लोकल क्विंटल 43 5700 6841 6000
जालना पांढरा क्विंटल 277 5801 7151 6700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 56 6250 7135 7000
परतूर पांढरा क्विंटल 5 6500 6925 6925
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 6325 6325 6325
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 5800 5800 5800
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 13 6500 6899 6776
21/07/2022
बार्शी -वैराग क्विंटल 2 6700 6700 6700
चंद्रपूर क्विंटल 9 6005 6955 6200
उदगीर क्विंटल 200 7200 7600 7400
कारंजा क्विंटल 2000 6000 7290 6735
अचलपूर क्विंटल 496 7150 7400 7275
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 20 5500 7251 6969
कन्न्ड क्विंटल 1 3800 4000 3900
वैजापूर क्विंटल 2 6600 6600 6600
मोर्शी क्विंटल 510 6800 7160 6980
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 4 6600 6600 6600
बारामती लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
लातूर लाल क्विंटल 984 5800 7251 6900
अकोला लाल क्विंटल 1115 5500 7450 7000
अमरावती लाल क्विंटल 4251 7150 7400 7275
यवतमाळ लाल क्विंटल 453 6400 7145 6772
मालेगाव लाल क्विंटल 16 1781 5900 5701
चिखली लाल क्विंटल 81 5900 6900 6400
नागपूर लाल क्विंटल 442 6500 7400 7125
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6582 7000 8055 7520
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 300 6550 7100 6950
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 151 6700 6900 6800
खामगाव लाल क्विंटल 1446 6000 7250 6625
मलकापूर लाल क्विंटल 1364 6000 7540 6950
वणी लाल क्विंटल 95 6715 7020 6800
सावनेर लाल क्विंटल 150 6694 7175 7000
शिरपूर लाल क्विंटल 1 3000 5150 5150
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 6600 6700 6600
सेलु लाल क्विंटल 15 6951 7100 7000
तेल्हारा लाल क्विंटल 125 7000 7305 7200
चांदूर बझार लाल क्विंटल 117 6000 7324 6900
मेहकर लाल क्विंटल 260 6500 7250 7000
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 4 5500 6200 5800
चाकूर लाल क्विंटल 2 6501 6751 6501
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 23 6901 7175 7038
उमरगा लाल क्विंटल 4 4300 6680 6500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 389 5700 7225 7125
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 198 6000 7050 6850
नांदूरा लाल क्विंटल 600 6200 7401 7401
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 151 6980 7040 7000
पांढरकवडा लाल क्विंटल 3 6500 6500 6500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 18 5500 6700 6100
देवळा लाल क्विंटल 1 4505 5150 5150
दुधणी लाल क्विंटल 252 7000 7310 7155
उमरेड लोकल क्विंटल 24 5000 6500 6400
वर्धा लोकल क्विंटल 90 6650 7200 6950
भिवापूर लोकल क्विंटल 3 5800 5800 5800
काटोल लोकल क्विंटल 103 5500 7045 6500
जालना पांढरा क्विंटल 198 5000 7150 6750
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 20 5500 6400 5950
माजलगाव पांढरा क्विंटल 102 6351 7141 7000
बीड पांढरा क्विंटल 88 5420 7500 7219
जामखेड पांढरा क्विंटल 8 5200 6000 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 145 4949 7001 6750
गेवराई पांढरा क्विंटल 77 6250 7000 6800
परतूर पांढरा क्विंटल 9 6500 6870 6750
सेलु पांढरा क्विंटल 14 6400 6900 6899
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 65 5800 6180 5950
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 4400 6800 4958
केज पांढरा क्विंटल 1 6500 6500 6500
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 27 7051 7400 7225
पाथरी पांढरा क्विंटल 6 5501 6651 6300
20/07/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4500 4500 4500
बार्शी क्विंटल 46 5800 7000 6800
चंद्रपूर क्विंटल 7 6400 6800 6600
उदगीर क्विंटल 245 7051 7635 7343
भोकर क्विंटल 40 6407 6767 6587
अचलपूर क्विंटल 295 7000 7100 7050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 7 6500 6750 6651
मनवत क्विंटल 17 6700 7090 6700
वैजापूर क्विंटल 10 6200 6955 6430
वडवणी क्विंटल 1 6601 6601 6601
हिंगोली गज्जर क्विंटल 311 6850 7200 7025
मुरुम गज्जर क्विंटल 30 6700 6700 6700
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 2 5450 5450 5450
लातूर लाल क्विंटल 482 5711 7500 7200
धर्माबाद लाल क्विंटल 25 6300 7000 6600
अकोला लाल क्विंटल 948 5400 7525 7000
अमरावती लाल क्विंटल 4806 6850 7355 7102
यवतमाळ लाल क्विंटल 974 6800 7200 7000
मालेगाव लाल क्विंटल 4 5200 5712 5570
आर्वी लाल क्विंटल 165 6500 7474 7100
चिखली लाल क्विंटल 73 5846 6950 6398
नागपूर लाल क्विंटल 685 6800 7700 7475
अक्कलकोट लाल क्विंटल 110 5000 6500 6300
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 822 6875 7250 7050
पाचोरा लाल क्विंटल 10 5900 6830 6400
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 129 6600 6800 6700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1255 6850 7230 7125
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 90 6700 7250 7000
खामगाव लाल क्विंटल 1846 6000 7300 6650
मलकापूर लाल क्विंटल 1543 6150 7520 7165
वणी लाल क्विंटल 86 6590 6895 6600
सावनेर लाल क्विंटल 185 6630 7059 6900
शिरपूर लाल क्विंटल 1 5199 5912 5912
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 6600 6700 6600
चांदूर बझार लाल क्विंटल 247 5500 7200 6620
मेहकर लाल क्विंटल 180 6400 7100 6800
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 24 6781 7000 6850
निलंगा लाल क्विंटल 13 6400 7060 6800
चाकूर लाल क्विंटल 1 6911 6911 6911
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 23 6951 7301 7126
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 5999 5999 5999
सेनगाव लाल क्विंटल 60 6200 7000 6500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 591 5600 7140 6900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 180 6000 7035 6800
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 229 6930 7000 6950
पांढरकवडा लाल क्विंटल 3 6580 6580 6580
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 23 5500 6700 6100
दुधणी लाल क्विंटल 307 6890 7280 7085
वर्धा लोकल क्विंटल 31 6650 7205 6850
परांडा लोकल क्विंटल 4 6700 6700 6700
काटोल लोकल क्विंटल 34 3950 6950 5200
जालना पांढरा क्विंटल 244 4000 7180 6600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 120 5700 7224 7100
बीड पांढरा क्विंटल 27 6700 7400 7188
शेवगाव पांढरा क्विंटल 6 5625 6100 6100
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 4 6500 6500 6500
करमाळा पांढरा क्विंटल 10 5811 6900 5811
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 72 5900 6855 6551
गेवराई पांढरा क्विंटल 26 6500 7039 6975
परतूर पांढरा क्विंटल 3 5500 6899 6751
केज पांढरा क्विंटल 1 5000 5000 5000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 21 7000 7470 7235
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 2 4600 4600 4600
19/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 118 4200 6300 5250
दोंडाईचा क्विंटल 1 3500 5000 5000
बार्शी क्विंटल 25 4200 6800 5500
चंद्रपूर क्विंटल 19 6900 6900 6900
पैठण क्विंटल 1 6826 6826 6826
उदगीर क्विंटल 320 7200 7650 7425
भोकर क्विंटल 19 4000 6700 5353
कारंजा क्विंटल 2200 6005 7480 6875
परळी-वैजनाथ क्विंटल 22 6000 6450 6200
वैजापूर क्विंटल 6 6605 6800 6725
मुरुम गज्जर क्विंटल 107 7051 7171 7111
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 12 6331 6750 6400
लातूर लाल क्विंटल 1092 7000 7500 7200
अमरावती लाल क्विंटल 1575 6850 7440 7145
यवतमाळ लाल क्विंटल 758 6800 7340 7070
मालेगाव लाल क्विंटल 6 1400 6136 6000
आर्वी लाल क्विंटल 47 6500 7450 7000
चिखली लाल क्विंटल 47 5850 7100 6475
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3242 6800 7900 7220
अक्कलकोट लाल क्विंटल 100 5800 6300 6200
वाशीम लाल क्विंटल 2400 6000 7200 7000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 6550 7150 6800
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 763 5555 7380 7000
पाचोरा लाल क्विंटल 5 6000 6271 6051
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 102 6600 6800 6700
खामगाव लाल क्विंटल 1456 5800 7505 6652
मलकापूर लाल क्विंटल 1110 6000 7635 7395
दिग्रस लाल क्विंटल 141 7000 7300 7265
वणी लाल क्विंटल 144 6555 6960 6700
सावनेर लाल क्विंटल 305 6718 7170 7000
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 6600 6700 6600
तेल्हारा लाल क्विंटल 125 7000 7345 7220
चांदूर बझार लाल क्विंटल 128 5500 7349 5840
मेहकर लाल क्विंटल 170 6400 7235 6700
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 8 5600 5700 5650
निलंगा लाल क्विंटल 20 6000 6900 6700
चाकूर लाल क्विंटल 2 5601 6901 6822
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 45 7091 7401 7246
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 4500 6400 6400
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 485 5900 7275 7100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 109 6000 7035 6900
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 128 6850 6925 6900
पांढरकवडा लाल क्विंटल 6 7000 7000 7000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 21 5500 6700 6100
दुधणी लाल क्विंटल 388 6700 7325 7110
काटोल लोकल क्विंटल 103 5000 7051 6000
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 800 5800 7800 7650
जालना पांढरा क्विंटल 249 5700 7160 6850
माजलगाव पांढरा क्विंटल 199 5555 7282 7100
बीड पांढरा क्विंटल 69 6000 7401 6918
करमाळा पांढरा क्विंटल 1 6000 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 26 6431 6975 6877
गेवराई पांढरा क्विंटल 33 6501 7087 7000
परतूर पांढरा क्विंटल 14 6200 6776 6641
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 6300 6300 6300
गंगापूर पांढरा क्विंटल 12 6687 7001 6844
केज पांढरा क्विंटल 13 3000 7000 6700
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 49 7200 7501 7350
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 2 6051 6151 6151
18/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 65 5500 6400 5950
बार्शी क्विंटल 57 5800 6500 6100
कारंजा क्विंटल 600 5965 7270 6800
अचलपूर क्विंटल 25 6500 7000 6750
श्रीगोंदा क्विंटल 1 6600 6600 6600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 16 6400 6450 6400
मंगळवेढा क्विंटल 2 6000 6000 6000
मानोरा क्विंटल 65 6751 7031 6940
मोर्शी क्विंटल 520 6700 7170 6935
हिंगोली गज्जर क्विंटल 80 6800 7175 6987
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 17 6761 6761 6761
बारामती लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
लातूर लाल क्विंटल 228 5200 7201 6900
धर्माबाद लाल क्विंटल 40 6310 6790 6500
अकोला लाल क्विंटल 964 5600 7140 6700
अमरावती लाल क्विंटल 1416 6950 7350 7150
धुळे लाल क्विंटल 3 4905 4905 4905
मालेगाव लाल क्विंटल 4 5801 5801 5801
आर्वी लाल क्विंटल 60 6100 6900 6700
चिखली लाल क्विंटल 101 5811 6951 6381
अक्कलकोट लाल क्विंटल 324 6000 6500 6200
कळमनूरी लाल क्विंटल 30 5000 5000 5000
पाचोरा लाल क्विंटल 12 6000 6390 6200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 93 6600 6800 6700
जिंतूर लाल क्विंटल 21 6600 6730 6675
खामगाव लाल क्विंटल 558 6000 7250 6625
मलकापूर लाल क्विंटल 198 6000 7450 7000
वणी लाल क्विंटल 20 6000 6655 6300
सावनेर लाल क्विंटल 395 6550 7007 6800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 30 6500 7300 6875
मेहकर लाल क्विंटल 65 6400 7035 6700
निलंगा लाल क्विंटल 15 6000 6780 6600
चाकूर लाल क्विंटल 2 6763 6852 6801
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 38 6800 7100 6950
लोहा लाल क्विंटल 8 6501 6801 6601
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 8 6226 6500 6226
तुळजापूर लाल क्विंटल 20 6500 6500 6500
उमरगा लाल क्विंटल 2 6600 6600 6600
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 23 5505 6835 6550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 52 6000 6700 6500
दुधणी लाल क्विंटल 529 6700 7175 6940
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 14 5800 6655 6400
काटोल लोकल क्विंटल 18 6521 6900 6700
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 600 5600 7340 7175
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 30 6290 6600 6400
जालना पांढरा क्विंटल 176 6000 7000 6600
बीड पांढरा नग 45 5600 7150 6771
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 5000 6000 5500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 38 5600 6900 6541
गेवराई पांढरा क्विंटल 24 6300 6915 6800
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 9 4901 5800 5500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 6370 6540 6470
केज पांढरा क्विंटल 22 6000 6500 6400
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 45 7000 7270 7135
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 28 5800 6200 6200
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 15 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 5800 6326 6296
17/07/2022
पैठण क्विंटल 6 6591 6591 6591
उदगीर क्विंटल 210 7051 7450 7250
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 125 6500 7111 6850
वरोरा लाल क्विंटल 1 5500 5700 5600
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 3 5500 5800 5600
बाळापूर लाल क्विंटल 401 6300 7000 6800
भिवापूर लोकल क्विंटल 3 5500 5850 5670
काटोल लोकल क्विंटल 64 5900 6850 6450
मांढळ लोकल क्विंटल 2 4250 4300 4275
शेवगाव पांढरा क्विंटल 20 6000 6000 6000
16/07/2022
पैठण क्विंटल 10 6561 6561 6561
परळी-वैजनाथ क्विंटल 5 5651 6350 6100
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 3 6150 6150 6150
सेलु काळी क्विंटल 5 5900 5900 5900
परभणी लाल क्विंटल 35 6000 6500 6300
मालेगाव लाल क्विंटल 6 5471 5751 5500
आर्वी लाल क्विंटल 150 6100 6890 6700
नागपूर लाल क्विंटल 230 6440 7001 6860
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 108 6200 6600 6400
सावनेर लाल क्विंटल 151 6295 6745 6600
परतूर लाल क्विंटल 12 6000 6630 6300
सेलु लाल क्विंटल 91 5730 6850 6700
मेहकर लाल क्विंटल 160 6300 6935 6600
वरोरा लाल क्विंटल 25 6050 6200 6100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 1 4700 4700 4700
चाकूर लाल क्विंटल 2 5600 6612 6561
लोहा लाल क्विंटल 5 6500 6726 6600
पातूर लाल क्विंटल 64 6000 6600 6495
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 70 6500 6925 6800
शेगाव लाल क्विंटल 41 6400 6800 6700
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 131 6600 6700 6650
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 210 5970 7000 6750
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 54 6175 6800 6500
सेलु पांढरा क्विंटल 51 5790 6774 6200
पाथरी पांढरा क्विंटल 3 5000 6500 5800