Tur bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 2 ते 7 मे पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2022
भोकर क्विंटल 41 3707 5411 4559
मोर्शी क्विंटल 807 5800 6080 5940
अकोला लाल क्विंटल 1414 5000 6335 6000
पवनी लाल क्विंटल 39 5100 5100 5100
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 5800 6000 5900
दुधणी लाल क्विंटल 431 5725 6210 5840
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 11 5500 5600 5600
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 8 5000 5701 5400
08/05/2022
उदगीर क्विंटल 710 6000 6350 6175
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5800 5800 5800
रामटेक क्विंटल 13 5000 5700 5350
देवणी क्विंटल 2 5780 5940 5860
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 180 5500 6200 6000
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 6 4000 4651 4500
काटोल लोकल क्विंटल 212 4700 5930 5250
07/05/2022
पैठण क्विंटल 5 5600 5600 5600
उदगीर क्विंटल 705 6002 6380 6191
भोकर क्विंटल 66 2400 5529 3964
कारंजा क्विंटल 1500 5375 6300 5950
परळी-वैजनाथ क्विंटल 72 5165 5650 5550
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 24 5800 5900 5900
देवणी क्विंटल 16 5770 5940 5855
मुरुम गज्जर क्विंटल 190 5200 5992 5596
जालना लाल क्विंटल 166 5425 6055 5850
अकोला लाल क्विंटल 2366 5000 6345 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4705 5800 6212 6006
चिखली लाल क्विंटल 700 5400 5900 5650
नागपूर लाल क्विंटल 878 6000 6214 6161
अमळनेर लाल क्विंटल 10 4300 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 87 1800 2000 1900
जिंतूर लाल क्विंटल 5 5700 5700 5700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1870 5750 6125 5995
खामगाव लाल क्विंटल 4559 5200 6300 5750
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5800 6000 5800
मेहकर लाल क्विंटल 320 5500 6135 5900
लोहा लाल क्विंटल 5 5250 5576 5500
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 45 5600 5960 5800
पांढरकवडा लाल क्विंटल 15 5835 5835 5835
भंडारा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 15 5100 5200 5167
सिंदी लाल क्विंटल 34 5320 5760 5500
दुधणी लाल क्विंटल 540 5500 6145 5850
उमरेड लोकल क्विंटल 315 5400 5720 5630
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 5576 5576 5576
येवला नं. २ क्विंटल 3 4200 5500 5100
जालना पांढरा क्विंटल 752 5000 6050 5950
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 15 5000 5900 5450
माजलगाव पांढरा क्विंटल 57 5550 5976 5800
बीड पांढरा क्विंटल 79 3000 5899 5385
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 8 4500 5500 5000
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 18 5600 5700 5700
गेवराई पांढरा क्विंटल 71 5500 5797 5650
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 8 5000 5900 5790
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5400 5690 5536
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 5 5600 5650 5600
06/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5252 5301 5252
दोंडाईचा क्विंटल 31 4600 5250 5000
चंद्रपूर क्विंटल 166 5000 5680 5450
पैठण क्विंटल 20 5650 5650 5650
संगमनेर क्विंटल 1 4400 4400 4400
उदगीर क्विंटल 687 6111 6355 6233
भोकर क्विंटल 37 4800 5529 5164
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 5301 5651 5450
मानोरा क्विंटल 528 5200 6200 5800
देवणी क्विंटल 9 5695 5951 5823
मुरुम गज्जर क्विंटल 172 5000 5976 5488
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 5091 5301 5161
लातूर लाल क्विंटल 1495 5700 6280 6100
जालना लाल क्विंटल 142 5500 5970 5700
अकोला लाल क्विंटल 2179 5300 6380 5900
अमरावती लाल क्विंटल 5921 5900 6275 6088
जळगाव लाल क्विंटल 11 5400 5600 5600
यवतमाळ लाल क्विंटल 731 5700 6025 5862
आर्वी लाल क्विंटल 1025 5500 6100 5850
चिखली लाल क्विंटल 518 5300 6052 5676
नागपूर लाल क्विंटल 1830 6000 6322 6241
अमळनेर लाल क्विंटल 15 4100 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 90 5500 5700 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 5 5450 5675 5500
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 112 5500 6240 5900
खामगाव लाल क्विंटल 3477 5500 6400 5950
मलकापूर लाल क्विंटल 1528 5800 6450 6155
वणी लाल क्विंटल 471 5505 5950 5700
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5800 6000 5800
मेहकर लाल क्विंटल 410 5500 6265 5900
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 3 5300 5400 5350
लोहा लाल क्विंटल 6 5511 5703 5600
उमरगा लाल क्विंटल 3 5001 5151 5100
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 485 4500 5930 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 194 5500 6000 6000
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 63 5500 5950 5800
पांढरकवडा लाल क्विंटल 32 5800 5860 5830
भंडारा लाल क्विंटल 2 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 81 4700 5550 5167
कळमेश्वर लाल क्विंटल 120 5700 6025 5850
पुलगाव लाल क्विंटल 84 5445 5855 5650
सिंदी लाल क्विंटल 76 5200 6000 5740
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 901 5600 6130 5860
दुधणी लाल क्विंटल 492 5650 6125 5855
वर्धा लोकल क्विंटल 245 5550 6050 5800
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 28 4801 5650 5190
लाखंदूर लोकल क्विंटल 48 5400 5500 5450
काटोल लोकल क्विंटल 237 4700 5900 5200
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2000 5400 6245 6110
येवला नं. २ क्विंटल 3 4000 5100 4700
जालना पांढरा क्विंटल 664 4500 6025 5900
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 10 5400 5900 5650
माजलगाव पांढरा क्विंटल 70 5490 5825 5700
बीड पांढरा क्विंटल 81 4800 5871 5631
शेवगाव पांढरा क्विंटल 22 5500 5700 5700
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 45 5600 5700 5700
करमाळा पांढरा क्विंटल 9 5700 5900 5700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 139 5501 6070 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 87 5500 5818 5650
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 10 4500 5756 5500
05/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3000 3000 3000
शहादा क्विंटल 7 5000 5000 5000
दोंडाईचा क्विंटल 7 5300 5400 5400
चंद्रपूर क्विंटल 209 4000 5830 5300
पैठण क्विंटल 28 5300 5616 5540
उदगीर क्विंटल 630 6051 6399 6225
भोकर क्विंटल 24 5300 5525 5412
कारंजा क्विंटल 1700 5300 6355 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 4000 5000 4500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 70 5301 5651 5451
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 49 3500 6002 5844
मंगळवेढा क्विंटल 9 4610 4810 4810
कन्न्ड क्विंटल 1 5000 5000 5000
मानोरा क्विंटल 383 4809 6113 5240
मोर्शी क्विंटल 710 5800 6170 5985
रामटेक क्विंटल 37 5000 6000 5500
देवणी क्विंटल 2 5831 6000 5915
हिंगोली गज्जर क्विंटल 305 5805 6225 6015
मुरुम गज्जर क्विंटल 20 5900 5900 5900
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 6 5450 5650 5600
बारामती लाल क्विंटल 3 4200 4700 4200
लातूर लाल क्विंटल 2159 5900 6299 6150
जालना लाल क्विंटल 179 5700 6049 5790
अकोला लाल क्विंटल 1109 5400 6285 5900
अमरावती लाल क्विंटल 5047 5800 6300 6050
यवतमाळ लाल क्विंटल 796 5700 6200 5950
मालेगाव लाल क्विंटल 35 2800 5600 4800
चिखली लाल क्विंटल 310 5350 5900 5625
हिंगणघाट लाल क्विंटल 7776 5800 7000 6290
वाशीम लाल क्विंटल 2400 5700 6070 5800
अमळनेर लाल क्विंटल 5 4500 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 111 5500 5700 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 10 5400 5600 5400
खामगाव लाल क्विंटल 2278 5700 6325 6012
मलकापूर लाल क्विंटल 838 5700 6245 6050
वणी लाल क्विंटल 366 5300 5680 5500
कोपरगाव लाल क्विंटल 2 4850 4850 4850
शिरपूर लाल क्विंटल 5 4801 5125 4899
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5800 6000 5900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 414 5500 6400 5961
मेहकर लाल क्विंटल 450 5500 6220 5900
नांदगाव लाल क्विंटल 4 4000 5200 4900
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 3 5300 5400 5350
लोहा लाल क्विंटल 10 5400 5725 5701
उमरगा लाल क्विंटल 1 5401 5561 5500
पाथरी लाल क्विंटल 5 5000 5500 5300
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 636 4500 59155 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 328 5400 5995 5750
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 75 5505 5930 5850
पांढरकवडा लाल क्विंटल 21 5825 5825 5825
भंडारा लाल क्विंटल 2 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 85 4700 5565 5211
कळमेश्वर लाल क्विंटल 150 5700 5945 5800
पुलगाव लाल क्विंटल 95 5000 5905 5690
दुधणी लाल क्विंटल 554 5650 6065 5850
वर्धा लोकल क्विंटल 136 5610 6055 5850
परांडा लोकल क्विंटल 1 5200 5200 5200
भिवापूर लोकल क्विंटल 35 4500 5425 4960
काटोल लोकल क्विंटल 198 4600 5975 5250
बारामती पांढरा क्विंटल 4 4700 4700 4700
जालना पांढरा क्विंटल 815 5200 6100 5900
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 3 5000 5800 5400
माजलगाव पांढरा क्विंटल 83 5300 5850 5700
बीड पांढरा क्विंटल 27 5200 5750 5517
जामखेड पांढरा क्विंटल 49 5000 5200 5100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 264 5550 6000 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 144 5450 5769 5500
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 5000 5686 5686
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 4151 5552 5000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 15 5435 5720 5590
04/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 1 4800 5400 5100
चंद्रपूर क्विंटल 214 4000 5615 5200
पैठण क्विंटल 13 5190 5691 5641
उदगीर क्विंटल 576 5800 6330 6065
भोकर क्विंटल 32 3000 5411 5236
कारंजा क्विंटल 1450 5275 6225 5920
परळी-वैजनाथ क्विंटल 20 5600 5600 5600
मनवत क्विंटल 40 5550 5700 5600
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 10 5800 5900 5800
कन्न्ड क्विंटल 2 5000 5400 5200
मानोरा क्विंटल 271 5300 6052 5461
वडवणी क्विंटल 4 5000 5400 5300
देवणी क्विंटल 13 5780 6000 5890
मुरुम गज्जर क्विंटल 120 5700 5900 5850
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 5099 5241 5240
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 375 5000 6095 5600
लातूर लाल क्विंटल 2708 5200 6155 6000
जालना लाल क्विंटल 47 4600 5851 5600
अकोला लाल क्विंटल 1151 5000 6280 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4184 5700 6221 5961
यवतमाळ लाल क्विंटल 211 5000 5870 5435
मालेगाव लाल क्विंटल 30 2500 4600 4300
चिखली लाल क्विंटल 399 5101 5811 5456
नागपूर लाल क्विंटल 639 5800 6102 6027
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6094 5700 6770 6270
अमळनेर लाल क्विंटल 5 4100 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 152 5500 5700 5650
जिंतूर लाल क्विंटल 5 5450 5550 5450
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 255 5400 6050 5800
खामगाव लाल क्विंटल 3083 5600 6150 5875
मलकापूर लाल क्विंटल 1725 5740 6365 6100
दिग्रस लाल क्विंटल 100 5650 6110 5985
वणी लाल क्विंटल 425 5395 5620 5500
सावनेर लाल क्विंटल 751 5728 6046 5950
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5800 6000 5800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 428 5331 6126 5660
मेहकर लाल क्विंटल 370 5300 6070 5700
नांदगाव लाल क्विंटल 12 3101 5300 4851
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 5500 5500 5500
चाकूर लाल क्विंटल 5 5181 5751 5651
लोहा लाल क्विंटल 5 5301 5576 5450
उमरगा लाल क्विंटल 3 3500 5210 5201
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 435 4500 5895 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 175 5400 5925 5750
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 42 5505 5930 5805
शेगाव लाल क्विंटल 29 5400 5750 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 100 5750 5830 5800
राजूरा लाल क्विंटल 111 4710 5575 5143
पुलगाव लाल क्विंटल 89 5271 5900 5750
दुधणी लाल क्विंटल 511 5750 6055 5930
वर्धा लोकल क्विंटल 116 5610 5875 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 7 4900 4900 4900
काटोल लोकल क्विंटल 198 4300 5851 5300
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1800 5105 6140 6000
जालना पांढरा क्विंटल 364 5150 6000 5750
माजलगाव पांढरा क्विंटल 77 5500 5950 5800
बीड पांढरा क्विंटल 41 4200 5770 5488
शेवगाव पांढरा क्विंटल 70 5000 5650 5650
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 147 5500 5925 5750
गेवराई पांढरा क्विंटल 160 5300 5701 5600
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 6 5000 5700 5700
गंगापूर पांढरा क्विंटल 9 5490 5670 5625
03/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5201 5201 5201
पैठण क्विंटल 3 4000 5601 4851
भोकर क्विंटल 13 3000 5400 4200
मंगळवेढा क्विंटल 16 4000 4510 4500
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 21 4000 4500 4300
सेनगाव लाल क्विंटल 40 5500 5800 5650
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 220 5700 5900 5800
जामखेड पांढरा क्विंटल 8 5200 5400 5300
शेवगाव पांढरा क्विंटल 28 5000 5700 5700
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 2 5700 5700 5700
02/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3001 4000 4000
चंद्रपूर क्विंटल 178 5095 5600 5350
नंदूरबार क्विंटल 19 4250 5100 4700
संगमनेर क्विंटल 2 5000 5000 5000
भोकर क्विंटल 49 5202 5454 5328
कारंजा क्विंटल 1800 5270 6395 5820
श्रीगोंदा क्विंटल 14 6000 6000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4650 4650 4650
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 5250 5651 5450
मनवत क्विंटल 83 5500 5750 5600
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 34 5800 5900 5800
मानोरा क्विंटल 317 4500 6100 5232
मोर्शी क्विंटल 1011 5800 6020 5910
मुरुम गज्जर क्विंटल 163 5700 5800 5750
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 134 5100 5955 5550
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 2 5400 5500 5450
बारामती लाल क्विंटल 7 4070 4870 4652
लातूर लाल क्विंटल 3243 5200 6155 6000
जालना लाल क्विंटल 104 5600 5919 5750
अकोला लाल क्विंटल 1860 5200 6300 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4050 5650 6161 5905
यवतमाळ लाल क्विंटल 854 5500 6090 5795
मालेगाव लाल क्विंटल 35 2501 4700 4400
चिखली लाल क्विंटल 425 5100 5800 5450
नागपूर लाल क्विंटल 257 5800 6000 5950
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5819 5800 6655 6270
वाशीम लाल क्विंटल 2100 5700 6025 5800
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 5800 6000 5900
अमळनेर लाल क्विंटल 7 4500 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 195 5500 5600 5550
खामगाव लाल क्विंटल 3043 5700 6150 5925
मलकापूर लाल क्विंटल 845 5500 6200 6000
दिग्रस लाल क्विंटल 100 5750 6015 5985
वणी लाल क्विंटल 597 5300 5820 5600
सावनेर लाल क्विंटल 775 5575 5981 5860
शिरपूर लाल क्विंटल 1 4500 4800 4600
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 5800 6000 5800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 822 5351 6090 5707
मेहकर लाल क्विंटल 350 5300 5925 5650
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 9 4600 5150 5000
नांदगाव लाल क्विंटल 4 4675 5300 5000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 5600 5600 5600
लोहा लाल क्विंटल 12 5555 5700 5650
तुळजापूर लाल क्विंटल 30 5000 5400 5200
उमरगा लाल क्विंटल 11 5361 5500 5450
सेनगाव लाल क्विंटल 40 5500 5900 5700
ताडकळस लाल क्विंटल 3 5500 5800 5500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 553 5500 5930 5725
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 197 5500 5930 5750
शेगाव लाल क्विंटल 43 5300 5800 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 24 5600 5670 5620
भंडारा लाल क्विंटल 2 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 198 4600 5350 4997
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 153 5000 5500 5250
पुलगाव लाल क्विंटल 89 5425 6045 5550
सिंदी लाल क्विंटल 22 5265 5845 5550
दुधणी लाल क्विंटल 482 5625 5955 5800
वर्धा लोकल क्विंटल 113 5500 5875 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 3 5000 5000 5000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 15 3800 5601 5350
काटोल लोकल क्विंटल 231 4000 5850 5050
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1800 5695 6150 6000
येवला नं. २ क्विंटल 23 4000 5250 4800
शिरुर नं. ३ क्विंटल 4 2500 2500 2500
चाकूर नं. ३ क्विंटल 15 5000 6000 5600
बारामती पांढरा क्विंटल 4 4000 5152 5152
जालना पांढरा क्विंटल 653 4500 6125 5950
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 4 4500 6700 5600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 2 6500 6500 6500
बीड पांढरा क्विंटल 163 5300 5800 5609
शेवगाव पांढरा क्विंटल 64 5500 5700 5700
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 5700 5700 5700
करमाळा पांढरा क्विंटल 3 5400 5600 5400
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 141 5550 6015 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 153 5500 5705 5600
परतूर पांढरा क्विंटल 17 5670 5900 5750
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 5300 5700 5500
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 24 4000 5400 5000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 15 5440 5687 5565

 

Leave a Comment