Tur bajar bhav : 20 ते 25 पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 20 ते 25 पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/06/2022
उदगीर क्विंटल 250 6510 6800 6655
भोकर क्विंटल 14 5519 5700 5609
अचलपूर क्विंटल 10 6000 6100 6050
देवणी क्विंटल 1 6390 6390 6390
हिंगोली गज्जर क्विंटल 50 6125 6535 6330
गेवराई काळी क्विंटल 2 5200 5200 5200
मोहोळ काळी क्विंटल 11 6000 6000 6000
लातूर लाल क्विंटल 1096 5000 6606 6400
जालना लाल क्विंटल 10 5600 6175 5850
अकोला लाल क्विंटल 841 5000 6460 6100
अमरावती लाल क्विंटल 3273 6100 6525 6312
धुळे लाल क्विंटल 3 3500 5195 4555
यवतमाळ लाल क्विंटल 228 5800 6445 6122
आर्वी लाल क्विंटल 345 5900 6375 6200
चिखली लाल क्विंटल 90 5450 6278 5864
वाशीम लाल क्विंटल 1500 5400 6595 6000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 108 6000 6300 6150
मलकापूर लाल क्विंटल 1744 5700 6650 6350
दिग्रस लाल क्विंटल 150 6000 6550 6385
वणी लाल क्विंटल 208 5560 6255 6000
सावनेर लाल क्विंटल 455 5900 6367 6240
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5500 5700 5600
सेलु लाल क्विंटल 79 5850 6139 6000
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4899 4899 4899
उमरगा लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पांढरकवडा लाल क्विंटल 30 6000 6200 6150
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 40 5000 5850 5400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 28 5000 5850 5400
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 95 6000 6400 6250
दुधणी लाल क्विंटल 244 6000 6270 6150
वर्धा लोकल क्विंटल 73 5950 6355 6150
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 17 3800 4300 4150
जालना पांढरा क्विंटल 135 5000 6150 6100
माजलगाव पांढरा क्विंटल 86 5500 6161 6000
बीड पांढरा क्विंटल 49 5500 6090 5929
शेवगाव पांढरा क्विंटल 46 5500 5750 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5400 5600 5600
करमाळा पांढरा क्विंटल 2 5700 5700 5700
गेवराई पांढरा क्विंटल 166 5100 6261 6050
सेलु पांढरा क्विंटल 4 6031 6031 6031
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 5000 5000 5000
केज पांढरा क्विंटल 2 4800 5400 5201
23/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 5000 5800 5400
दोंडाईचा क्विंटल 14 3300 5200 4500
बार्शी क्विंटल 21 4500 5800 5050
पैठण क्विंटल 13 5890 5925 5911
उदगीर क्विंटल 205 6511 6800 6655
अचलपूर क्विंटल 325 5900 6400 6150
श्रीरामपूर क्विंटल 3 4800 4800 4800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 5100 5700 5300
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 7 3000 6250 6011
मोर्शी क्विंटल 500 6000 6350 6175
देवणी क्विंटल 11 6206 6321 6263
करमाळा काळी क्विंटल 1 4500 4500 4500
लातूर लाल क्विंटल 1126 5500 6500 6400
जालना लाल क्विंटल 37 6050 6225 6100
अकोला लाल क्विंटल 1319 5800 6470 6250
अमरावती लाल क्विंटल 417 5900 6460 6180
धुळे लाल क्विंटल 3 5135 5135 5135
यवतमाळ लाल क्विंटल 218 6000 6400 6200
परभणी लाल क्विंटल 88 5200 5700 5600
मालेगाव लाल क्विंटल 12 3200 4700 4400
चिखली लाल क्विंटल 90 5400 6114 5757
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5451 6000 7000 6420
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 60 5650 6185 5850
कळमनूरी लाल क्विंटल 20 5000 5000 5000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10 4300 5102 4799
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 92 6000 6200 6100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 550 6070 6420 6295
खामगाव लाल क्विंटल 1389 6000 6480 6240
मलकापूर लाल क्विंटल 1125 5900 6500 6300
दिग्रस लाल क्विंटल 145 6000 6400 6295
वणी लाल क्विंटल 225 5840 6125 6000
सावनेर लाल क्विंटल 611 6030 6292 6150
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 5600 5800 5700
चांदूर बझार लाल क्विंटल 241 5000 6300 5770
लोणार लाल क्विंटल 30 5800 6250 6025
मेहकर लाल क्विंटल 170 5500 6300 5900
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4099 4700 4500
दौंड लाल क्विंटल 2 2500 2500 2500
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 3 5200 5500 5400
तुळजापूर लाल क्विंटल 30 5700 6000 5800
उमरगा लाल क्विंटल 3 5750 6000 5900
सेनगाव लाल क्विंटल 40 5200 6000 5500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 241 5800 6380 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 194 5800 6300 6200
नांदूरा लाल क्विंटल 700 5800 6451 6451
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 174 6000 6250 6150
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 51 5000 5900 5500
दुधणी लाल क्विंटल 435 5850 6165 6000
उमरेड लोकल क्विंटल 65 5000 6000 5900
वर्धा लोकल क्विंटल 64 5825 6225 6020
काटोल लोकल क्विंटल 70 4900 6300 5500
जालना पांढरा क्विंटल 318 4000 6200 6050
माजलगाव पांढरा क्विंटल 7 5300 6000 5800
बीड पांढरा क्विंटल 44 5225 6000 5688
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 5000 5200 5100
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 2 5600 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 39 5752 6116 6000
गेवराई पांढरा क्विंटल 47 5400 6144 6000
परतूर पांढरा क्विंटल 4 5560 6000 5900
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 5286 5400 5350
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5635 5635 5635
केज पांढरा क्विंटल 4 4850 5601 5500
22/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 62 4100 5700 4900
दोंडाईचा क्विंटल 1 4400 4400 4400
बार्शी क्विंटल 10 5000 5800 5500
पैठण क्विंटल 2 5752 5752 5752
उदगीर क्विंटल 255 6100 6670 6385
भोकर क्विंटल 21 5250 5557 5403
कारंजा क्विंटल 1200 5440 6340 5950
अचलपूर क्विंटल 215 5900 6300 6100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 4 5550 5700 5550
मनवत क्विंटल 10 5905 6000 6000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5000 5000 5000
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 105 4900 5600 5300
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 5800 6320 6060
मुरुम गज्जर क्विंटल 7 6001 6001 6001
लातूर लाल क्विंटल 1972 5340 6390 6250
धर्माबाद लाल क्विंटल 45 5300 5970 5500
जालना लाल क्विंटल 29 5800 6150 6000
अकोला लाल क्विंटल 991 5100 6455 6350
अमरावती लाल क्विंटल 2520 5800 6423 6113
धुळे लाल क्विंटल 3 4990 4990 4990
यवतमाळ लाल क्विंटल 375 5800 6235 6017
मालेगाव लाल क्विंटल 8 4180 4840 4500
चोपडा लाल क्विंटल 2 5150 5400 5400
आर्वी लाल क्विंटल 390 5800 6200 6000
चिखली लाल क्विंटल 120 5500 6050 5775
नागपूर लाल क्विंटल 451 5900 6182 6112
वाशीम लाल क्विंटल 1500 5400 6450 6000
अमळनेर लाल क्विंटल 9 4400 4850 4850
चाळीसगाव लाल क्विंटल 24 4800 5361 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 107 5800 6200 6000
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 137 5500 6200 5900
खामगाव लाल क्विंटल 1836 5650 6400 6025
मलकापूर लाल क्विंटल 1483 5700 6425 6185
दिग्रस लाल क्विंटल 44 6270 6410 6375
वणी लाल क्विंटल 206 5360 5930 5600
सावनेर लाल क्विंटल 465 5950 6275 6150
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5500 5700 5600
चांदूर बझार लाल क्विंटल 246 5201 6331 5859
लोणार लाल क्विंटल 25 5800 6170 5985
मेहकर लाल क्विंटल 150 5400 6090 5700
लोहा लाल क्विंटल 4 5250 6055 5600
उमरगा लाल क्विंटल 4 4001 5701 5500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 218 4500 6130 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 120 5600 6160 6100
नांदूरा लाल क्विंटल 800 5800 6341 6341
शेगाव लाल क्विंटल 44 5800 6150 6000
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 122 5200 5950 5400
पांढरकवडा लाल क्विंटल 24 6000 6125 6100
राजूरा लाल क्विंटल 14 5745 5860 5850
कळमेश्वर लाल क्विंटल 105 5600 6145 5900
दुधणी लाल क्विंटल 503 5700 6100 5900
वर्धा लोकल क्विंटल 98 5725 6150 5850
काटोल लोकल क्विंटल 69 4940 6231 5550
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 10 5100 5920 5400
जालना पांढरा क्विंटल 306 4500 6125 6000
बार्शी -वैराग पांढरा क्विंटल 51 5501 5900 5501
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 4 5000 5500 5250
माजलगाव पांढरा क्विंटल 44 5300 6000 5800
बीड पांढरा क्विंटल 9 5611 5975 5845
शेवगाव पांढरा क्विंटल 4 5800 5800 5800
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5600 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 19 5300 6111 5850
गेवराई पांढरा क्विंटल 37 5340 6035 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 6 5802 5951 5900
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 5500 5500 5500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 7 5450 5660 5562
केज पांढरा क्विंटल 4 4601 5299 5200
21/06/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2301 2301 2301
दोंडाईचा क्विंटल 10 5000 5000 5000
बार्शी क्विंटल 10 5000 5800 5500
चंद्रपूर क्विंटल 35 5290 5995 5750
नंदूरबार क्विंटल 4 3800 4900 4350
पैठण क्विंटल 3 5790 5891 5871
उदगीर क्विंटल 250 6300 6641 6470
भोकर क्विंटल 41 3000 5555 4278
कारंजा क्विंटल 1100 5450 6350 5970
अचलपूर क्विंटल 44 5800 6300 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 10 5750 5750 5750
रिसोड क्विंटल 1800 5670 6190 5925
देवणी क्विंटल 6 6100 6300 6200
मुरुम गज्जर क्विंटल 100 5531 6096 5814
लातूर लाल क्विंटल 1911 5451 6376 6200
जालना लाल क्विंटल 54 5000 6150 5900
अकोला लाल क्विंटल 1232 5000 6485 6135
अमरावती लाल क्विंटल 4218 5800 6375 6087
धुळे लाल क्विंटल 3 4705 5000 5000
जळगाव लाल क्विंटल 5 5600 5600 5600
यवतमाळ लाल क्विंटल 441 5800 6225 6012
मालेगाव लाल क्विंटल 13 3090 4752 4500
आर्वी लाल क्विंटल 37 5800 6200 6000
चिखली लाल क्विंटल 73 5450 6150 5800
नागपूर लाल क्विंटल 475 6000 6272 6204
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6084 6000 6880 6410
चाळीसगाव लाल क्विंटल 15 3951 4881 4801
पाचोरा लाल क्विंटल 15 4825 5280 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 60 5800 6000 5900
जिंतूर लाल क्विंटल 1 5950 5950 5950
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1050 6050 6475 6295
खामगाव लाल क्विंटल 1785 5700 6405 6052
मलकापूर लाल क्विंटल 1525 5770 6405 6170
दिग्रस लाल क्विंटल 73 5705 6340 6235
वणी लाल क्विंटल 162 5840 6085 5900
सावनेर लाल क्विंटल 412 6024 6293 6150
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 5500 5700 5600
चांदूर बझार लाल क्विंटल 298 5900 6300 6051
लोणार लाल क्विंटल 50 5600 6200 5900
मेहकर लाल क्विंटल 140 5400 6150 5700
नांदगाव लाल क्विंटल 3 3000 4831 4500
औसा लाल क्विंटल 9 5551 5800 5688
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 32 6051 6360 6205
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 424 4600 6200 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 116 5800 6200 6100
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 111 5700 5950 5800
पांढरकवडा लाल क्विंटल 9 6175 6175 6175
भंडारा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 21 5740 5865 5840
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 23 5000 5750 5300
पुलगाव लाल क्विंटल 53 5750 6030 5875
सिंदी लाल क्विंटल 20 5280 6000 5900
दुधणी लाल क्विंटल 533 5825 6130 5930
वर्धा लोकल क्विंटल 95 5875 6325 6050
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 9 4610 5401 4901
परांडा लोकल क्विंटल 4 5300 5500 5300
काटोल लोकल क्विंटल 122 5200 6200 5800
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1600 5215 6350 6200
जालना पांढरा क्विंटल 278 5000 6219 6050
माजलगाव पांढरा क्विंटल 80 5500 6074 5900
बीड पांढरा क्विंटल 72 4300 6042 5738
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 35 5000 5500 5000
करमाळा पांढरा क्विंटल 1 5000 5000 5000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 58 5500 6100 5900
गेवराई पांढरा क्विंटल 65 5500 6049 5950
परतूर पांढरा क्विंटल 6 5600 5900 5830
गंगापूर पांढरा क्विंटल 6 3300 5600 4855
केज पांढरा क्विंटल 4 4800 5600 5001
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 32 6201 6531 6366
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 4000 4000 4000
20/06/2022
बार्शी क्विंटल 93 3800 6300 5000
नांदेड क्विंटल 10 3550 4760 4760
चंद्रपूर क्विंटल 24 5355 5940 5700
नंदूरबार क्विंटल 1 4375 4375 4375
भोकर क्विंटल 34 4000 5650 4825
कारंजा क्विंटल 1500 5300 6280 5950
अचलपूर क्विंटल 166 5500 6200 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 18 5000 5600 5400
मंगळवेढा क्विंटल 1 4830 4830 4830
मोर्शी क्विंटल 400 6000 6290 6145
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 60 5100 5600 5200
हिंगोली गज्जर क्विंटल 280 5900 6410 6155
मुरुम गज्जर क्विंटल 26 3535 6083 4809
बारामती लाल क्विंटल 3 5000 5100 5100
लातूर लाल क्विंटल 1783 5690 6370 6200
धर्माबाद लाल क्विंटल 75 5400 6060 5800
जालना लाल क्विंटल 37 4500 5900 5750
अकोला लाल क्विंटल 1854 5200 6470 6000
अमरावती लाल क्विंटल 3297 5800 6325 6062
यवतमाळ लाल क्विंटल 283 5800 6280 6040
मालेगाव लाल क्विंटल 23 3901 5111 4100
आर्वी लाल क्विंटल 360 5800 6260 6000
चिखली लाल क्विंटल 204 5301 6101 5701
नागपूर लाल क्विंटल 200 6000 6311 6233
वाशीम लाल क्विंटल 2200 5400 6376 6000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 50 5800 6000 5900
जिंतूर लाल क्विंटल 9 5500 5800 5705
खामगाव लाल क्विंटल 1802 5800 6525 6162
मलकापूर लाल क्विंटल 1100 5800 6500 6285
दिग्रस लाल क्विंटल 122 5575 6400 6295
वणी लाल क्विंटल 146 5800 6000 5900
सावनेर लाल क्विंटल 411 5908 6329 6200
शिरपूर लाल क्विंटल 14 4535 4776 4650
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 5600 5700 5600
चांदूर बझार लाल क्विंटल 576 5900 6400 6125
लोणार लाल क्विंटल 35 5800 6270 6035
मेहकर लाल क्विंटल 85 5400 6100 5700
नांदगाव लाल क्विंटल 3 5100 5451 5201
औसा लाल क्विंटल 30 5601 5801 5701
चाकूर लाल क्विंटल 3 5352 5551 5541
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 40 6000 6390 6145
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 5300 5500 5300
ताडकळस लाल क्विंटल 2 5500 5500 5500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 535 4500 6300 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 126 5200 6150 6100
नांदूरा लाल क्विंटल 700 5800 6400 6400
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 54 5800 5950 5850
राजूरा लाल क्विंटल 7 5675 5690 5679
कळमेश्वर लाल क्विंटल 35 5800 6225 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 46 5000 5800 5400
सिंदी लाल क्विंटल 18 5350 6000 5750
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 87 5500 6300 6150
दुधणी लाल क्विंटल 531 5655 6235 5900
वर्धा लोकल क्विंटल 103 5850 6200 6050
तुमसर लोकल क्विंटल 1 8800 8800 8800
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 16 5451 5961 5500
काटोल लोकल क्विंटल 82 4876 6261 5460
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1700 5100 6330 6200
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 30 5100 5980 5600
जालना पांढरा क्विंटल 172 4800 6250 5950
माजलगाव पांढरा क्विंटल 125 5400 6050 5900
बीड पांढरा क्विंटल 18 5800 6000 5929
शेवगाव पांढरा क्विंटल 4 5500 5500 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 6 5600 5750 5600
करमाळा पांढरा क्विंटल 1 5851 5851 5851
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 17 5200 5900 5600
गेवराई पांढरा क्विंटल 87 5401 6001 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 13 5800 5951 5801
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 22 5000 6048 5700
गंगापूर पांढरा क्विंटल 6 5430 5540 5460
केज पांढरा क्विंटल 26 4000 5500 5200
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 33 6200 6542 6371
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 4 5151 5300 5151
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 17 5400 5901 5701
19/06/2022
उदगीर क्विंटल 315 6203 6650 6426
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 123 5500 6350 5900
औसा लाल क्विंटल 17 5401 5802 5664
उमरी लाल क्विंटल 5 5500 5600 5550
बाळापूर लाल क्विंटल 440 4250 6250 6175
काटोल लोकल क्विंटल 105 3500 6121 4990
18/06/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2500 2500 2500
बार्शी क्विंटल 62 4000 6000 5200
पैठण क्विंटल 2 4600 4600 4600
उदगीर क्विंटल 460 6145 6554 6349
भोकर क्विंटल 24 3500 5611 4555
कारंजा क्विंटल 1400 5425 6300 5905
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4000 4000 4000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 16 5000 5650 5300
वैजापूर क्विंटल 3 5200 5680 5450
देवणी क्विंटल 10 5600 6170 5885
मुरुम गज्जर क्विंटल 20 5900 5900 5900
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 10 5300 5500 5400
लातूर लाल क्विंटल 1681 5100 6500 6300
जालना लाल क्विंटल 34 5200 6140 5850
अकोला लाल क्विंटल 1521 5100 6480 6200
अमरावती लाल क्विंटल 4305 5850 6313 6081
धुळे लाल क्विंटल 3 4945 4945 4945
जळगाव लाल क्विंटल 8 5300 5300 5300
मालेगाव लाल क्विंटल 3 4681 5150 4850
चिखली लाल क्विंटल 121 5300 6100 5700
नागपूर लाल क्विंटल 542 6000 6352 6264
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4251 5800 6805 6380
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 80 5700 6000 5850
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 650 5950 6450 6295
खामगाव लाल क्विंटल 2112 5700 6450 6075
मलकापूर लाल क्विंटल 1489 5840 6450 6100
सावनेर लाल क्विंटल 335 5900 6300 6150
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5500 5700 5600
लोणार लाल क्विंटल 600 5100 6350 5725
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 9 4100 5200 5000
चाकूर लाल क्विंटल 5 5300 5601 5500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 50 6000 6285 6142
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 5152 5291 5291
पातूर लाल क्विंटल 88 5500 6050 5946
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 45 5700 6100 5900
नांदूरा लाल क्विंटल 800 5900 6361 6361
पांढरकवडा लाल क्विंटल 27 6200 6200 6200
भंडारा लाल क्विंटल 1 4900 4900 4900
सिंदी लाल क्विंटल 35 5540 5980 5765
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 148 5450 6250 6050
दुधणी लाल क्विंटल 355 5600 6260 5950
उमरेड लोकल क्विंटल 32 5000 5670 5550
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1800 5690 6305 6150
येवला नं. २ क्विंटल 1 4000 4000 4000
जालना पांढरा क्विंटल 471 4500 6251 5900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 64 5200 6100 5900
बीड पांढरा क्विंटल 50 5100 6051 5750
जामखेड पांढरा क्विंटल 13 5000 5200 5100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 44 5400 6015 5700
गेवराई पांढरा क्विंटल 87 5525 6025 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 9 5726 5940 5880
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 5000 5700 5700
गंगापूर पांढरा क्विंटल 9 5200 5651 5475
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 36 6050 6464 6257
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 10 5300 5500 5425
17/06/2022
बार्शी क्विंटल 96 4500 6050 5500
चंद्रपूर क्विंटल 117 5150 5995 5750
उदगीर क्विंटल 385 6225 6471 6348
भोकर क्विंटल 15 5300 5619 5460
कारंजा क्विंटल 1500 5400 6275 5890
अचलपूर क्विंटल 100 5500 6210 5855
परळी-वैजनाथ क्विंटल 50 5000 5550 5200
मनवत क्विंटल 2 5800 5800 5800
कुर्डवाडी क्विंटल 1 6000 6000 6000
वैजापूर क्विंटल 3 5100 5510 5320
मानोरा क्विंटल 328 5304 6276 5707
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 85 4200 5100 4600
देवणी क्विंटल 4 5870 6090 5980
हिंगोली गज्जर क्विंटल 250 5800 6325 6062
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 4799 4800 4799
लातूर लाल क्विंटल 945 5000 6325 6200
धर्माबाद लाल क्विंटल 45 5100 5815 5400
जालना लाल क्विंटल 70 5300 6075 5840
अकोला लाल क्विंटल 928 5100 6475 5800
अमरावती लाल क्विंटल 5238 5800 6313 6056
धुळे लाल क्विंटल 3 4945 4945 4945
जळगाव लाल क्विंटल 9 5400 5600 5600
यवतमाळ लाल क्विंटल 280 5560 6240 5900
परभणी लाल क्विंटल 25 5200 5600 5400
आर्वी लाल क्विंटल 785 5700 6200 5900
चिखली लाल क्विंटल 116 5350 6100 5725
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 300 5150 5850 5500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 6 4350 5000 4850
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 48 5600 5700 5650
जिंतूर लाल क्विंटल 8 5700 5800 5700
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 104 5600 6300 6000
खामगाव लाल क्विंटल 1916 5900 6450 6175
मलकापूर लाल क्विंटल 1250 5705 6450 6200
वणी लाल क्विंटल 275 5400 6020 5600
सावनेर लाल क्विंटल 495 5900 6324 6200
शिरपूर लाल क्विंटल 1 4450 4450 4450
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5600 5700 5600
चांदूर बझार लाल क्विंटल 612 5250 6400 5840
लोणार लाल क्विंटल 500 5800 6350 6075
मेहकर लाल क्विंटल 250 5400 6150 5700
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 10 3000 5050 4700
नांदगाव लाल क्विंटल 3 3500 4971 4500
औसा लाल क्विंटल 1 5701 5701 5701
चाकूर लाल क्विंटल 5 5350 5570 5481
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 44 5950 6155 6052
कंधार लाल क्विंटल 7 5800 6000 5900
उमरी लाल क्विंटल 11 5500 5600 5550
उमरगा लाल क्विंटल 2 5501 5501 5501
पालम लाल क्विंटल 20 5650 5650 5650
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 534 4500 6180 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 205 5000 5990 5700
पातूर लाल क्विंटल 23 5600 6100 6000
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 80 5400 6100 5900
नांदूरा लाल क्विंटल 1000 5800 6421 6421
पांढरकवडा लाल क्विंटल 35 6000 6200 6150
भंडारा लाल क्विंटल 5 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 16 5385 5676 5500
कळमेश्वर लाल क्विंटल 90 5800 6125 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 48 5000 5850 5300
सिंदी लाल क्विंटल 17 5450 5900 5640
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 324 5350 6250 6150
देवळा लाल क्विंटल 1 4405 4405 4405
दुधणी लाल क्विंटल 544 5875 6260 6100
वर्धा लोकल क्विंटल 65 5550 6100 5750
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 22 4701 5840 5700
काटोल लोकल क्विंटल 115 3800 6041 5250
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2000 5500 6350 6200
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4200 4200 4200
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 60 4960 5200 5190
जालना पांढरा क्विंटल 252 3500 6149 5900
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 3 4500 5500 5000
माजलगाव पांढरा क्विंटल 20 5451 5925 5700
बीड पांढरा क्विंटल 57 4001 5951 5627
जामखेड पांढरा क्विंटल 12 5000 5200 5100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 27 5500 5500 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 7 5400 5600 5600
करमाळा पांढरा क्विंटल 3 4500 5800 5700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 79 5600 5931 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 78 5100 6000 5750
परतूर पांढरा क्विंटल 4 5700 5800 5750
गंगापूर पांढरा क्विंटल 6 3300 5775 4975
केज पांढरा क्विंटल 3 3500 5601 5400
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 37 6000 6400 6200
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 2 4900 4900 4900