Tur bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
उदगीर क्विंटल 490 5824 6225 6024
भोकर क्विंटल 68 4207 5353 4780
जालना लाल क्विंटल 32 5500 5800 5650
अकोला लाल क्विंटल 1635 5000 6125 5800
आर्वी लाल क्विंटल 975 5100 5900 5650
चिखली लाल क्विंटल 378 5400 5800 5600
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1745 5600 6350 6010
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल नग 122 5500 5700 5600
मलकापूर लाल क्विंटल 1210 5750 6155 6030
परतूर लाल क्विंटल 25 5300 5675 5600
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 5500 5800 5700
सेलु लाल क्विंटल 55 5650 5700 5698
भंडारा लाल क्विंटल 1 5700 5700 5700
दुधणी लाल क्विंटल 408 5650 6005 5800
जालना पांढरा क्विंटल 310 3500 5925 5850
माजलगाव पांढरा क्विंटल 33 5400 5675 5500
बीड पांढरा क्विंटल 12 5600 5631 5616
शेवगाव पांढरा क्विंटल 49 5500 5500 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 17 5400 5650 5641
सेलु पांढरा क्विंटल 12 5500 5551 5500
27/05/2022
चंद्रपूर क्विंटल 288 4200 5600 5200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 5400 5400 5400
पैठण क्विंटल 15 5352 5586 5450
उदगीर क्विंटल 435 5800 6231 6015
भोकर क्विंटल 13 2400 5363 3881
कारंजा क्विंटल 2200 5250 6055 5775
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5200 5200 5200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 5300 5300 5300
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 120 4900 5800 5600
हिंगोली गज्जर क्विंटल 445 5700 6130 5915
अकोला लाल क्विंटल 1880 5100 6190 5700
अमरावती लाल क्विंटल 4715 5700 6012 5856
यवतमाळ लाल क्विंटल 921 5400 6000 5700
परभणी लाल क्विंटल 30 5200 5600 5525
आर्वी लाल क्विंटल 1501 5600 5900 5700
चिखली लाल क्विंटल 490 5350 5800 5575
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3941 5500 6350 5870
वाशीम लाल क्विंटल 2400 5200 5850 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 130 5600 5700 5650
जिंतूर लाल क्विंटल 13 5700 5700 5700
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 205 5000 5961 5500
खामगाव लाल क्विंटल 2741 5400 6125 5762
मलकापूर लाल क्विंटल 1082 5700 6175 6050
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5600 5800 5700
मेहकर लाल क्विंटल 270 5300 5885 5600
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 5250 5250 5250
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 716 5000 5800 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 406 5100 5850 5700
नांदूरा लाल क्विंटल 700 5550 6030 6030
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 5700 5900 5800
भंडारा लाल क्विंटल 2 5000 5000 5000
कळमेश्वर लाल क्विंटल 110 5600 5815 5750
दुधणी लाल क्विंटल 188 5225 6070 5900
वर्धा लोकल क्विंटल 141 5050 5625 5450
काटोल लोकल क्विंटल 202 4100 5781 5250
येवला नं. २ क्विंटल 2 4400 4706 4660
जालना पांढरा क्विंटल 333 4000 6031 5800
माजलगाव पांढरा क्विंटल 31 5400 5700 5600
शेवगाव पांढरा क्विंटल 15 5500 5500 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 8 5600 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 44 5200 5750 5500
गेवराई पांढरा क्विंटल 48 5450 5625 5550
परतूर पांढरा क्विंटल 9 5560 5656 5600
गंगापूर पांढरा क्विंटल 24 5325 5440 5372
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 12 4000 5400 5300
26/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 8 4800 5225 5100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 24 5000 5661 5350
पैठण क्विंटल 16 4500 5600 4880
उदगीर क्विंटल 450 6150 6252 6251
भोकर क्विंटल 2 4201 5250 4725
कारंजा क्विंटल 2200 5300 6140 5820
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 66 5000 5868 5689
मंगळवेढा क्विंटल 2 400 4500 4500
मोर्शी क्विंटल 398 5500 6005 5752
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 80 5000 5800 5500
मुरुम गज्जर क्विंटल 85 5500 5825 5663
करमाळा काळी क्विंटल 1 5000 5000 5000
बारामती लाल क्विंटल 9 4500 5051 5000
जालना लाल क्विंटल 51 5750 5950 5825
अकोला लाल क्विंटल 2261 5000 6275 5900
अमरावती लाल क्विंटल 5164 5500 6050 5775
चिखली लाल क्विंटल 428 5300 5811 5555
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3217 5500 6350 6005
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 122 5600 5800 5700
खामगाव लाल क्विंटल 3585 5500 6100 5800
मलकापूर लाल क्विंटल 1270 5800 6205 6100
शिरपूर लाल क्विंटल 5 4676 4800 4800
परतूर लाल क्विंटल 20 5550 5666 5650
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 5700 5800 5700
चांदूर बझार लाल क्विंटल 700 5500 5850 5711
मेहकर लाल क्विंटल 330 5500 5865 5700
वरोरा लाल क्विंटल 162 4800 6400 5250
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 5 5100 5900 5600
लोहा लाल क्विंटल 11 5200 5661 5400
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 5100 5151 5151
उमरगा लाल क्विंटल 2 4200 5600 5500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 374 4700 5850 5650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 268 5200 5860 5700
नांदूरा लाल क्विंटल 655 5775 6135 6135
पांढरकवडा लाल क्विंटल 35 5720 5790 5740
कळमेश्वर लाल क्विंटल 105 5600 5805 5700
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 802 5250 5800 5570
दुधणी लाल क्विंटल 230 5375 6200 6000
उमरेड लोकल क्विंटल 253 5000 5300 5200
वर्धा लोकल क्विंटल 154 5225 5650 5450
काटोल लोकल क्विंटल 198 4500 5751 5250
येवला नं. २ क्विंटल 1 4350 4851 4502
जालना पांढरा क्विंटल 490 5150 6059 5950
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 18 5000 5951 5475
माजलगाव पांढरा क्विंटल 40 5400 5774 5600
बीड पांढरा क्विंटल 17 5450 5631 5588
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 9 5500 5600 5600
करमाळा पांढरा क्विंटल 2 4500 5300 4500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 101 5200 5850 5500
गेवराई पांढरा क्विंटल 27 5001 5667 5350
परतूर पांढरा क्विंटल 22 5600 5700 5671
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 5000 5000 5000
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 33 4401 5599 5100
गंगापूर पांढरा क्विंटल 9 5100 5556 5340
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 4 4850 5360 5130
25/05/2022
शहादा क्विंटल 7 4000 4300 4000
चंद्रपूर क्विंटल 178 5200 5805 5500
नंदूरबार क्विंटल 6 4100 4450 4275
पैठण क्विंटल 4 5911 5911 5911
उदगीर क्विंटल 570 5900 6150 6025
भोकर क्विंटल 34 3800 5363 4581
कारंजा क्विंटल 2000 5400 6200 5885
परळी-वैजनाथ क्विंटल 150 5350 5550 5450
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 100 5100 5800 5500
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 4950 5171 5052
लातूर लाल क्विंटल 2524 5400 6271 6000
जालना लाल क्विंटल 70 5500 6065 5950
अकोला लाल क्विंटल 2627 5700 6260 6000
अमरावती लाल क्विंटल 6482 5500 6128 5814
यवतमाळ लाल क्विंटल 986 5500 6050 5775
चिखली लाल क्विंटल 550 5000 5850 5425
वाशीम लाल क्विंटल 2400 5500 5950 5600
अमळनेर लाल क्विंटल 15 4500 5100 5100
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 111 5600 5800 5700
जिंतूर लाल क्विंटल 3 5700 5700 5700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1110 5650 5950 5835
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 250 5200 6050 5700
खामगाव लाल क्विंटल 3155 5300 6100 5700
मलकापूर लाल क्विंटल 1365 5755 6260 6100
शिरपूर लाल क्विंटल 7 4400 4800 4500
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5700 5800 5700
चांदूर बझार लाल क्विंटल 512 5500 6200 5750
मेहकर लाल क्विंटल 300 5500 5900 5700
वरोरा लाल क्विंटल 165 4750 5300 5150
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4200 4601 4501
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 30 5400 5800 5600
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
उमरगा लाल क्विंटल 1 5602 5602 5602
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 510 5000 5755 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 213 5300 5860 5650
नांदूरा लाल क्विंटल 630 5905 6100 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 27 5750 5750 5750
राजूरा लाल क्विंटल 81 5200 5590 5405
कळमेश्वर लाल क्विंटल 120 5700 5850 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 88 5000 5490 5250
पुलगाव लाल क्विंटल 26 5000 5590 5525
सिंदी लाल क्विंटल 58 5160 5895 5710
दुधणी लाल क्विंटल 176 5125 5950 5650
वर्धा लोकल क्विंटल 180 5250 5650 5400
लाखंदूर लोकल क्विंटल 14 5000 5600 5300
काटोल लोकल क्विंटल 147 4000 5801 5050
चाकूर नं. ३ क्विंटल 20 5614 5812 5660
जालना पांढरा क्विंटल 335 5000 6051 5925
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 21 5500 5883 5693
माजलगाव पांढरा क्विंटल 36 5400 5830 5700
बीड पांढरा क्विंटल 16 5000 5596 5410
शेवगाव पांढरा क्विंटल 54 5300 5575 5300
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 7 5400 5500 5500
करमाळा पांढरा क्विंटल 1 5700 5700 5700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 95 5500 5910 5650
गेवराई पांढरा क्विंटल 84 5200 5680 5400
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 4 5000 5500 5500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5400 5400 5400
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 45 5500 5900 5700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 9 4500 5600 5480
24/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4500 4500 4500
दोंडाईचा क्विंटल 4 4800 4800 4800
चंद्रपूर क्विंटल 178 5140 5740 5500
नंदूरबार क्विंटल 3 3800 3800 3800
पैठण क्विंटल 30 4991 5591 5251
उदगीर क्विंटल 580 6250 6300 6275
भोकर क्विंटल 56 4000 5369 4685
कारंजा क्विंटल 2600 5390 6175 5840
परळी-वैजनाथ क्विंटल 70 5250 5550 5300
कन्न्ड क्विंटल 4 5000 5500 5250
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 89 5000 5700 5400
देवणी क्विंटल 18 5791 5900 5845
मुरुम गज्जर क्विंटल 124 5601 5946 5773
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1 5000 5060 5000
लातूर लाल क्विंटल 1571 4902 6232 6140
जालना लाल क्विंटल 55 5100 6061 5800
अकोला लाल क्विंटल 2334 5000 6225 6100
अमरावती लाल क्विंटल 7807 5650 6175 5912
धुळे लाल क्विंटल 6 4500 4705 4600
चिखली लाल क्विंटल 600 5500 6000 5750
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6317 5600 6355 6005
अमळनेर लाल क्विंटल 10 4600 5100 5100
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 5600 5800 5700
खामगाव लाल क्विंटल 3125 5500 6150 5825
मलकापूर लाल क्विंटल 1365 5650 6275 6010
शिरपूर लाल क्विंटल 7 2000 4600 4301
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 5700 5900 5800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 312 5500 6151 5940
मेहकर लाल क्विंटल 360 5500 5875 5700
वरोरा लाल क्विंटल 275 4800 5400 5300
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 11 0 6500 5800
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 24 4100 5200 5000
धरणगाव लाल क्विंटल 25 4920 4920 4920
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4299 5200 4800
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 12 4500 5500 5100
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 45 5500 5850 5675
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 5000 5100 5100
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 94 5500 5800 5700
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 953 5000 5875 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 738 5150 5850 5500
पांढरकवडा लाल क्विंटल 52 5800 5875 5830
भंडारा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 150 4705 5505 4998
कळमेश्वर लाल क्विंटल 160 5700 5905 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 96 5000 5600 5300
सिंदी लाल क्विंटल 80 5235 5900 5640
दुधणी लाल क्विंटल 445 5175 6000 5800
वर्धा लोकल क्विंटल 313 5025 5675 5450
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 11 4200 5601 4900
काटोल लोकल क्विंटल 218 4200 5865 4850
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1400 5600 6125 5925
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4500 4500 4500
जालना पांढरा क्विंटल 493 4500 6023 5850
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 122 5500 5800 5650
माजलगाव पांढरा क्विंटल 46 5350 5700 5550
बीड पांढरा क्विंटल 16 5200 5351 5293
शेवगाव पांढरा क्विंटल 32 5500 5500 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 7 5700 5700 5700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 56 5500 5920 5650
गेवराई पांढरा क्विंटल 63 5001 5745 5550
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 5100 5400 5400
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5370 5601 5444
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 85 5500 5925 5712
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 13 4700 5501 5400
23/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4000 4000 4000
नंदूरबार क्विंटल 14 4200 4350 4275
भोकर क्विंटल 51 4000 5359 4680
कारंजा क्विंटल 2000 5370 6175 5820
श्रीगोंदा क्विंटल 2 6000 6000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 2 5000 5000 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 5251 5551 5351
मनवत क्विंटल 73 5300 5700 5550
कुर्डवाडी क्विंटल 10 5700 5700 5700
मंगळवेढा क्विंटल 1 4010 4010 4010
मोर्शी क्विंटल 510 6000 6070 6035
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 86 4800 5900 5700
हिंगोली गज्जर क्विंटल 245 5800 6265 6032
मुरुम गज्जर क्विंटल 68 5400 6021 5711
झरीझामिणी गज्जर क्विंटल 10 5657 5657 5657
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 4500 5180 5120
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 4 5600 5600 5600
बारामती लाल क्विंटल 4 4000 4600 4300
लातूर लाल क्विंटल 2123 5401 6204 6100
जालना लाल क्विंटल 53 5700 5950 5811
अकोला लाल क्विंटल 1397 5200 6190 5700
अमरावती लाल क्विंटल 5913 5700 6165 5932
धुळे लाल क्विंटल 3 4600 4800 4725
यवतमाळ लाल क्विंटल 803 5300 5905 5605
आर्वी लाल क्विंटल 1495 5200 5950 5500
चिखली लाल क्विंटल 340 5400 5860 5630
नागपूर लाल क्विंटल 738 5800 6168 6076
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6518 5700 6450 6040
वाशीम लाल क्विंटल 3000 5600 6051 5800
चाळीसगाव लाल क्विंटल 7 3500 4400 4000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 111 5500 5700 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 6 5400 5400 5400
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1810 5650 6000 5805
खामगाव लाल क्विंटल 3092 5500 6150 5825
मलकापूर लाल क्विंटल 1405 5785 6270 6130
दिग्रस लाल क्विंटल 76 5875 6025 5985
शिरपूर लाल क्विंटल 1 5000 5026 5026
परतूर लाल क्विंटल 12 5651 5700 5686
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5700 5900 5800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 374 5700 6125 5840
मेहकर लाल क्विंटल 180 5500 5900 5700
वरोरा लाल क्विंटल 321 5000 5350 5200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 37 4000 5200 5000
चाकूर लाल क्विंटल 10 4350 4456 4435
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 33 5501 5851 5676
लोहा लाल क्विंटल 14 5451 5651 5551
उमरी लाल क्विंटल 12 5400 5500 5450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 10 4500 5200 5200
उमरगा लाल क्विंटल 1 5400 5400 5400
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 934 4500 5900 5725
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 500 5100 5880 5650
पांढरकवडा लाल क्विंटल 21 5800 5800 5800
भंडारा लाल क्विंटल 6 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 115 4750 5575 5157
कळमेश्वर लाल क्विंटल 180 5600 5885 5700
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 41 5000 5700 5400
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 153 5000 5590 5400
पुलगाव लाल क्विंटल 155 5000 5745 5600
सिंदी लाल क्विंटल 334 4050 4205 4135
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 254 5230 5950 5650
दुधणी लाल क्विंटल 376 5500 5875 5750
बोरी लाल क्विंटल 3 5300 5540 5445
वर्धा लोकल क्विंटल 327 5350 5680 5500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 27 4001 5400 5200
परांडा लोकल क्विंटल 3 5300 5600 5300
लाखंदूर लोकल क्विंटल 12 4950 5000 4975
काटोल लोकल क्विंटल 288 4700 5871 5350
येवला नं. २ क्विंटल 4 3603 4000 3899
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 45 5050 5650 5200
जालना पांढरा क्विंटल 669 3500 6000 5850
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 53 5500 5700 5600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 65 5500 5800 5700
बीड पांढरा क्विंटल 112 5000 5668 5439
शेवगाव पांढरा क्विंटल 32 5500 5500 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 14 5600 5700 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 164 5400 5900 5850
गेवराई पांढरा क्विंटल 132 4751 5701 5525
परतूर पांढरा क्विंटल 9 5600 5700 5671
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 9 4500 5200 5000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 8 3675 5430 4801
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 53 5501 5951 5726
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 8 4000 5441 5252
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 72 5391 5570 5431
22/05/2022
पैठण क्विंटल 3 5580 5580 5580
उदगीर क्विंटल 414 6100 6381 6240
देवणी क्विंटल 6 5751 5860 5805
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 331 5000 6200 5700
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 89 4000 5275 5000
बाळापूर लाल क्विंटल 660 5700 5950 5800
तुमसर लोकल क्विंटल 2 4800 4800 4800
भिवापूर लोकल क्विंटल 37 4100 5475 4825
काटोल लोकल क्विंटल 148 4010 5827 4890
मांढळ लोकल क्विंटल 10 4975 4975 4975
शेवगाव पांढरा क्विंटल 31 5500 5500 5500
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 65 4800 6700 5750
पैठण क्विंटल 30 5561 5595 5590
उदगीर क्विंटल 465 6050 6300 6175
भोकर क्विंटल 57 4000 5375 4688
कारंजा क्विंटल 2000 5370 6130 5810
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4700 4700 4700
परळी-वैजनाथ क्विंटल 30 5300 5500 5400
रिसोड क्विंटल 2600 5550 6000 5800
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 80 5100 5800 5500
देवणी क्विंटल 1 5780 5780 5780
मुरुम गज्जर क्विंटल 38 5800 5850 5825
लातूर लाल क्विंटल 2136 5250 6200 6000
अकोला लाल क्विंटल 2063 5250 6185 5900
अमरावती लाल क्विंटल 4653 5600 6156 5878
धुळे लाल क्विंटल 7 4003 4850 4600
चिखली लाल क्विंटल 389 5400 5850 5625
नागपूर लाल क्विंटल 644 5900 6200 6125
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3274 6000 6330 6140
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 125 5600 5800 5700
जिंतूर लाल क्विंटल 5 5500 5500 5500
खामगाव लाल क्विंटल 2749 6000 6175 6087
मलकापूर लाल क्विंटल 928 5700 6250 5915
परतूर लाल क्विंटल 12 5675 5700 5690
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 5700 5900 5800
तेल्हारा लाल क्विंटल 400 5765 6000 5940
देउळगाव राजा लाल क्विंटल 7 5000 5500 5500
मेहकर लाल क्विंटल 390 5500 5875 5700
वरोरा लाल क्विंटल 113 5000 5300 5200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 21 4000 5250 5000
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4680 5281 4901
चाकूर लाल क्विंटल 3 5099 5700 5099
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 15 5600 5826 5713
लोहा लाल क्विंटल 10 5100 5685 5351
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 7 4701 5551 5291
उमरगा लाल क्विंटल 7 4500 5800 5600
पातूर लाल क्विंटल 78 5100 5800 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 18 5700 5700 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 49 5300 5500 5450
दुधणी लाल क्विंटल 694 5125 5940 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 4 4900 4900 4900
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1800 5000 6080 5950
येवला नं. २ क्विंटल 1 4576 4576 4576
जालना पांढरा क्विंटल 392 3500 6041 5850
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 28 5600 5800 5700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 52 5350 5625 5500
बीड पांढरा क्विंटल 21 5300 5599 5471
शेवगाव पांढरा क्विंटल 48 5300 5500 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 11 5500 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 90 5500 6000 5700
गेवराई पांढरा क्विंटल 96 5000 5705 5450
परतूर पांढरा क्विंटल 24 5450 5712 5675
गंगापूर पांढरा क्विंटल 12 5300 5400 5337
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 28 5601 5901 5751
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 18 4800 5491 5252