Tur bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
उदगीर क्विंटल 85 7500 8000 7750
भोकर क्विंटल 9 3500 6963 5232
कारंजा क्विंटल 1100 7000 7850 7550
अकोला लाल क्विंटल 830 5900 7720 7300
अमरावती लाल क्विंटल 1848 7350 7740 7545
आर्वी लाल क्विंटल 53 6700 7555 7200
चिखली लाल क्विंटल 97 6250 7500 6875
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4408 6900 8405 7625
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 6800 7000 6900
सेलु लाल क्विंटल 41 6850 7501 7405
मेहकर लाल क्विंटल 170 6500 7500 6900
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 34 7200 7730 7465
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 26 7200 7551 7375
दुधणी लाल क्विंटल 175 7400 7800 7600
जालना पांढरा क्विंटल 106 6300 7525 6600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 44 6500 7501 7400
बीड पांढरा क्विंटल 54 4501 7545 6722
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 6400 6500 6400
गेवराई पांढरा क्विंटल 36 7050 7199 7060
सेलु पांढरा क्विंटल 15 6900 7375 7300
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 20 7400 7781 7590
29/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 54 5500 6500 6000
बार्शी क्विंटल 61 6600 7000 6700
पैठण क्विंटल 1 5401 5401 5401
उदगीर क्विंटल 175 7100 7750 7425
भोकर क्विंटल 13 5951 6900 6426
कारंजा क्विंटल 1000 6000 7595 6900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 7 6300 6800 6500
वैजापूर क्विंटल 2 6350 6350 6350
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 45 5100 6500 6300
हिंगोली गज्जर क्विंटल 80 5900 7500 6700
मुरुम गज्जर क्विंटल 1 7000 7000 7000
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 1 6600 6600 6600
धर्माबाद लाल क्विंटल 20 5900 7135 6100
अकोला लाल क्विंटल 993 5300 7465 7000
अमरावती लाल क्विंटल 2334 7150 7500 7325
यवतमाळ लाल क्विंटल 472 6800 7500 7150
आर्वी लाल क्विंटल 140 6500 7350 7000
चिखली लाल क्विंटल 178 6030 7500 6765
अक्कलकोट लाल क्विंटल 225 6200 6500 6300
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 300 6450 7330 7000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 3 4551 6600 6500
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 200 6500 7500 7200
खामगाव लाल क्विंटल 1223 6900 7775 7337
मलकापूर लाल क्विंटल 407 6500 7875 7640
दिग्रस लाल क्विंटल 115 7250 7500 7375
वणी लाल क्विंटल 151 6805 7185 7000
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 6900 7000 6900
वरोरा लाल क्विंटल 9 5000 6500 6300
मंठा लाल क्विंटल 3 6000 6000 6000
चाकूर लाल क्विंटल 3 7240 7401 7351
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 17 7100 7500 7300
उमरगा लाल क्विंटल 2 6501 6501 6501
पालम लाल क्विंटल 15 6850 6850 6850
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 259 6000 7500 7250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 96 6080 7160 6875
पातूर लाल क्विंटल 7 6500 7000 6800
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 31 6850 7150 7000
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 40 7150 7215 7200
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 221 6155 7475 7250
दुधणी लाल क्विंटल 118 7245 7570 7410
वर्धा लोकल क्विंटल 24 6725 7190 6950
काटोल लोकल क्विंटल 24 6111 6950 6550
जालना पांढरा क्विंटल 245 4200 7400 6500
माजलगाव पांढरा क्विंटल 95 5500 7455 7351
बीड पांढरा क्विंटल 60 5501 7450 7124
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 44 6300 7175 6700
गेवराई पांढरा क्विंटल 10 6201 7100 6800
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 6400 6400 6400
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5725 6900 6305
मंठा पांढरा क्विंटल 3 7000 7000 7000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 22 7350 7711 7530
28/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 40 5500 6200 5850
बार्शी क्विंटल 30 5000 6800 6000
भोकर क्विंटल 2 6777 6777 6777
कारंजा क्विंटल 1100 6000 7300 6800
अचलपूर क्विंटल 188 6400 7150 6775
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 3 6800 6999 6951
वैजापूर क्विंटल 2 6400 6400 6400
मोर्शी क्विंटल 2298 6500 7200 6850
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 85 5300 6700 5900
अकोट हायब्रीड क्विंटल 700 6330 7405 7400
अकोला लाल क्विंटल 683 6000 7245 7000
अमरावती लाल क्विंटल 3135 6750 7180 6965
यवतमाळ लाल क्विंटल 396 6300 7250 6775
चिखली लाल क्विंटल 145 6000 6900 6450
नागपूर लाल क्विंटल 234 6450 7000 6862
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4209 6800 7815 7255
अक्कलकोट लाल क्विंटल 127 6300 6800 6500
कळमनूरी लाल क्विंटल 20 5000 5000 5000
पाचोरा लाल क्विंटल 5 6451 6601 6511
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 815 6835 7245 7105
खामगाव लाल क्विंटल 737 6000 7480 6740
मलकापूर लाल क्विंटल 635 5975 7500 7150
दिग्रस लाल क्विंटल 67 6875 7245 7185
वणी लाल क्विंटल 79 6865 7155 7000
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 6900 7000 6900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 96 6005 7040 6750
मेहकर लाल क्विंटल 150 6500 7200 6900
वरोरा लाल क्विंटल 9 6250 6500 6350
औसा लाल क्विंटल 1 6601 6601 6601
सेनगाव लाल क्विंटल 64 6150 6850 6650
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 282 5700 7200 6950
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 136 6020 6955 6800
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 51 6850 7080 6965
नांदूरा लाल क्विंटल 400 6600 7401 7401
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 101 6830 6925 6900
दुधणी लाल क्विंटल 154 6900 7265 7080
उमरेड लोकल क्विंटल 10 5500 6030 5950
वर्धा लोकल क्विंटल 76 6925 7230 7050
काटोल लोकल क्विंटल 31 6500 6975 6800
जालना पांढरा क्विंटल 58 4700 6975 6400
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 18 6400 6800 6600
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 9 4500 6200 5500
27/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 41 5500 6500 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5501 5501 5501
उदगीर क्विंटल 190 7111 7501 7306
भोकर क्विंटल 24 4500 6777 5638
कारंजा क्विंटल 2000 5800 7270 6855
मनवत क्विंटल 6 6850 6890 6850
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5000 5000 5000
वैजापूर क्विंटल 3 6550 6550 6550
हिंगोली गज्जर क्विंटल 126 6600 7155 6877
मुरुम गज्जर क्विंटल 13 6850 7000 6925
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 4 6400 6400 6400
लातूर लाल क्विंटल 646 6001 7400 7312
अकोला लाल क्विंटल 863 5755 7290 7000
अमरावती लाल क्विंटल 2778 6750 7130 6940
धुळे लाल क्विंटल 3 5025 5025 5025
यवतमाळ लाल क्विंटल 404 6400 7145 6772
परभणी लाल क्विंटल 10 5900 6600 6400
मालेगाव लाल क्विंटल 4 6002 6041 6041
आर्वी लाल क्विंटल 91 6500 7130 6900
चिखली लाल क्विंटल 91 5800 6800 6300
नागपूर लाल क्विंटल 185 6400 6950 6813
अक्कलकोट लाल क्विंटल 290 6000 6500 6300
वाशीम लाल क्विंटल 3000 6200 7000 6800
पाचोरा लाल क्विंटल 4 6211 6500 6300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 119 6600 6800 6700
जिंतूर लाल क्विंटल 3 6400 6400 6400
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 110 6500 7100 6900
खामगाव लाल क्विंटल 1456 6300 7305 6802
मलकापूर लाल क्विंटल 927 6000 7390 7155
दिग्रस लाल क्विंटल 126 6580 7105 7065
वणी लाल क्विंटल 234 6400 6955 6700
सावनेर लाल क्विंटल 87 6495 6800 6700
शिरपूर लाल क्विंटल 1 5860 5860 5860
परतूर लाल क्विंटल 10 5500 6800 6651
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 6800 7000 6900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 179 5700 7076 6875
वरोरा लाल क्विंटल 8 6000 6500 6300
औसा लाल क्विंटल 9 6300 6701 6534
निलंगा लाल क्विंटल 7 6400 6725 6600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 17 6801 7055 6928
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 6300 6300 6300
सेनगाव लाल क्विंटल 80 6100 6800 6500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 574 5000 6950 6800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 212 5000 6975 6750
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 86 6750 6900 6825
नांदूरा लाल क्विंटल 585 6251 7251 7251
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 219 6850 6900 6890
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5800 6000 5900
राजूरा लाल क्विंटल 10 6315 6605 6575
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 12 6000 6370 6200
सिंदी लाल क्विंटल 25 5450 7005 6510
देवळा लाल क्विंटल 1 4000 4000 4000
दुधणी लाल क्विंटल 256 6700 7305 7000
वर्धा लोकल क्विंटल 41 6650 7080 6850
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5657 5657 5657
काटोल लोकल क्विंटल 15 6600 6840 6750
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 800 5000 7260 6980
जालना पांढरा क्विंटल 75 6150 6925 6600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 134 5500 7018 6900
बीड पांढरा क्विंटल 56 5601 7100 6704
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 156 5400 6991 6600
गेवराई पांढरा क्विंटल 10 6797 6842 6800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 5 5400 6670 6184
केज पांढरा क्विंटल 3 5801 6501 6376
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 17 7000 7441 7220
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 5800 6500 6500
26/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 14 5800 6500 6150
बार्शी क्विंटल 45 6100 6800 6500
बार्शी -वैराग क्विंटल 14 6100 6300 6251
पैठण क्विंटल 34 6786 6786 6786
उदगीर क्विंटल 75 6800 7350 7075
कारंजा क्विंटल 1700 6000 7100 6640
कन्न्ड क्विंटल 1 4500 5000 4750
वैजापूर क्विंटल 4 6255 6710 6540
मानोरा क्विंटल 171 6300 7300 6785
मुरुम गज्जर क्विंटल 38 6400 7007 6704
लातूर लाल क्विंटल 612 6690 7301 7200
अकोला लाल क्विंटल 976 5650 7380 7100
अमरावती लाल क्विंटल 2436 6800 7265 7032
धुळे लाल क्विंटल 10 5355 6050 6030
यवतमाळ लाल क्विंटल 348 6550 6950 6750
मालेगाव लाल क्विंटल 21 5400 6026 5600
आर्वी लाल क्विंटल 140 6500 7145 6850
चिखली लाल क्विंटल 59 5925 7000 6462
नागपूर लाल क्विंटल 286 6400 7100 6925
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 150 6460 6900 6600
पाचोरा लाल क्विंटल 22 5151 6475 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 116 6600 6800 6700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 870 6725 7185 7055
खामगाव लाल क्विंटल 1052 6500 7150 6825
मलकापूर लाल क्विंटल 1071 6000 7335 7151
दिग्रस लाल क्विंटल 25 6050 6950 6850
वणी लाल क्विंटल 8 6880 6880 6880
सावनेर लाल क्विंटल 211 6563 6900 6750
कोपरगाव लाल क्विंटल 2 4000 5000 4700
चांदूर बझार लाल क्विंटल 106 6451 7000 6751
मेहकर लाल क्विंटल 140 6500 7000 6700
वरोरा लाल क्विंटल 5 6200 6500 6350
औसा लाल क्विंटल 1 6501 6501 6501
निलंगा लाल क्विंटल 2 6600 6775 6700
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 12 6950 7072 7011
सेनगाव लाल क्विंटल 32 6200 6600 6400
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 69 6000 6970 6800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 283 5495 6940 6800
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 71 6750 7000 6875
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 117 6860 6900 6870
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 32 6000 6500 6200
दुधणी लाल क्विंटल 239 6985 7335 7160
वर्धा लोकल क्विंटल 12 6450 6800 6650
काटोल लोकल क्विंटल 37 5850 6751 6000
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 900 5400 7145 6900
जालना पांढरा क्विंटल 119 5500 7000 6600
बीड पांढरा क्विंटल 10 3601 7071 6126
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 21 6500 6951 6900
गेवराई पांढरा क्विंटल 37 6000 6874 6700
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 4400 6020 5210
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 9 6900 7300 7100
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 8 5001 6301 6300
25/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 26 5000 6300 5650
बार्शी क्विंटल 2 6800 6800 6800
बार्शी -वैराग क्विंटल 5 6100 6100 6100
चंद्रपूर क्विंटल 69 6005 6815 6500
भोकर क्विंटल 10 6100 6777 6440
कारंजा क्विंटल 2000 5905 7300 6800
अचलपूर क्विंटल 59 6700 7000 6850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 6150 6600 6500
मानोरा क्विंटल 403 5400 7200 6603
मोर्शी क्विंटल 310 6800 7050 6925
हिंगोली गज्जर क्विंटल 113 6500 6990 6745
साक्री हायब्रीड क्विंटल 6 4242 4242 4242
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 1 6201 6201 6201
लातूर लाल क्विंटल 742 6100 7301 7025
धर्माबाद लाल क्विंटल 20 6390 6840 6500
अकोला लाल क्विंटल 1165 5500 7375 7150
अमरावती लाल क्विंटल 2217 6850 7255 7052
यवतमाळ लाल क्विंटल 493 6700 7135 6917
मालेगाव लाल क्विंटल 7 5500 5701 5600
आर्वी लाल क्विंटल 90 6500 7265 6950
चिखली लाल क्विंटल 102 6040 7000 6520
नागपूर लाल क्विंटल 292 6500 7250 7047
वाशीम लाल क्विंटल 2400 6000 7101 6500
कळमनूरी लाल क्विंटल 20 5000 5000 5000
पाचोरा लाल क्विंटल 15 5400 6690 6000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 96 6800 7000 6900
जिंतूर लाल क्विंटल 16 6600 6700 6691
खामगाव लाल क्विंटल 1089 6570 7300 6935
मलकापूर लाल क्विंटल 590 6000 7311 7151
दिग्रस लाल क्विंटल 145 6800 7200 7110
वणी लाल क्विंटल 93 6505 7050 6800
सावनेर लाल क्विंटल 121 6625 7015 6900
शिरपूर लाल क्विंटल 2 5951 5951 5951
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 6900 7000 6900
मनवत लाल क्विंटल 74 6600 6900 6800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 249 6711 7050 6930
लोणार लाल क्विंटल 250 6500 7095 6798
मेहकर लाल क्विंटल 240 6500 7200 7000
वरोरा लाल क्विंटल 11 6400 6500 6450
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 6 6300 6500 6400
नांदगाव लाल क्विंटल 7 5799 6461 6201
निलंगा लाल क्विंटल 15 5000 6900 6600
चाकूर लाल क्विंटल 14 5001 6801 6687
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 31 6901 7101 7001
कंधार लाल क्विंटल 4 6200 6400 6300
सेनगाव लाल क्विंटल 65 6200 7000 6800
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 447 5600 7065 6850
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 129 6000 7025 6850
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 15 6670 6950 6810
नांदूरा लाल क्विंटल 550 6500 7225 7225
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 201 6890 6955 6930
राजूरा लाल क्विंटल 4 6005 6005 6005
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 10 5500 6600 6000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 230 6000 7100 6850
दुधणी लाल क्विंटल 265 7000 7400 7200
वर्धा लोकल क्विंटल 52 6850 7125 7050
परांडा लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
काटोल लोकल क्विंटल 57 5000 6430 6000
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 900 5600 7210 6950
जालना पांढरा क्विंटल 56 5000 7000 6550
माजलगाव पांढरा क्विंटल 135 6050 7050 6900
बीड पांढरा क्विंटल 20 6000 7050 6669
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 5500 6000 5750
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 4 6400 6500 6500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 63 6200 7088 6550
गेवराई पांढरा क्विंटल 31 6500 6900 6800
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 31 4851 6251 5700
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 3800 6650 5750
केज पांढरा क्विंटल 4 6000 6551 6400
औसा पांढरा क्विंटल 2 6201 6201 6201
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 29 6800 7345 7072
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 2 3200 6100 6100
पाथरी पांढरा क्विंटल 48 6501 6551 6525
24/07/2022
पैठण क्विंटल 2 6895 6895 6895
उदगीर क्विंटल 160 7100 7550 7325
कन्न्ड क्विंटल 1 4600 5000 4800
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 180 6000 7200 6800
दौंड लाल क्विंटल 1 4200 4200 4200
औसा लाल क्विंटल 9 6251 6551 6444
बाळापूर लाल क्विंटल 196 6000 7200 6900
भिवापूर लोकल क्विंटल 6 5800 5800 5800
काटोल लोकल क्विंटल 48 4500 6610 5200
23/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 72 5300 6600 5950
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4000 4000 4000
बार्शी क्विंटल 24 4200 6800 5500
बार्शी -वैराग क्विंटल 4 5811 5811 5811
पैठण क्विंटल 14 6787 6787 6787
उदगीर क्विंटल 105 7100 7600 7350
रिसोड क्विंटल 660 6820 7120 6975
कन्न्ड क्विंटल 1 5200 5500 5350
वैजापूर क्विंटल 3 6325 6325 6325
अकोला लाल क्विंटल 1589 5505 7420 7100
अमरावती लाल क्विंटल 1779 6850 7230 7040
धुळे लाल क्विंटल 3 6395 6395 6395
मालेगाव लाल क्विंटल 2 5905 5905 5905
चिखली लाल क्विंटल 91 6000 6900 6450
नागपूर लाल क्विंटल 206 6500 7400 7175
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5152 6800 7890 7270
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 493 6395 7170 6895
पाचोरा लाल क्विंटल 10 5550 6811 6000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 116 6600 6800 6700
खामगाव लाल क्विंटल 1299 5800 7100 6450
मलकापूर लाल क्विंटल 654 6000 7370 7000
सावनेर लाल क्विंटल 95 6595 7023 6850
तेल्हारा लाल क्विंटल 80 6965 7175 7020
लोणार लाल क्विंटल 55 6070 7050 6560
निलंगा लाल क्विंटल 6 6600 6790 6700
चाकूर लाल क्विंटल 2 6500 6611 6500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 32 6700 7050 6875
पातूर लाल क्विंटल 34 6300 7000 6532
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 37 6665 6975 6820
नांदूरा लाल क्विंटल 550 6100 7300 7300
शेगाव लाल क्विंटल 13 6500 7125 6900
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 74 6960 7025 7000
दुधणी लाल क्विंटल 203 6930 7260 7095
उमरेड लोकल क्विंटल 6 5500 6000 5900
अहमहपूर लोकल क्विंटल 55 6500 6800 6650
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 700 5105 7275 7000
जालना पांढरा क्विंटल 160 4200 7050 6650
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 5 4500 6700 5600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 15 5500 6900 6800
बीड पांढरा क्विंटल 12 5410 7151 6479
शेवगाव पांढरा क्विंटल 22 6000 6600 6600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 60 6275 6896 6700
गेवराई पांढरा क्विंटल 66 6200 6900 6600
परतूर पांढरा क्विंटल 10 6700 7000 6816
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 4300 6500 4400
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 28 6800 7301 7050
पाथरी पांढरा क्विंटल 3 5801 6501 6300