तूर बाजार भाव

Tur bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे तूर बाजार भाव

Tur bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे तूर बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/06/2022
देवणी क्विंटल 11 5750 5940 5845
04/06/2022
उदगीर क्विंटल 690 5860 6360 6110
भोकर क्विंटल 83 3000 5381 4190
कारंजा क्विंटल 1800 5335 6050 5750
देवणी क्विंटल 7 5800 5930 5865
मुरुम गज्जर क्विंटल 88 5700 5825 5762
लातूर लाल क्विंटल 1449 5001 6141 6000
जालना लाल क्विंटल 61 4750 5800 5700
अकोला लाल क्विंटल 1438 5300 6155 5850
मालेगाव लाल क्विंटल 20 3451 4501 4300
चिखली लाल क्विंटल 347 5350 5860 5605
नागपूर लाल क्विंटल 198 5800 5998 5944
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4922 5700 6375 6000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 5250 5750 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 147 5550 5650 5600
मलकापूर लाल क्विंटल 700 5500 6150 5925
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 5500 5600 5500
मेहकर लाल क्विंटल 300 5200 5820 5500
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 50 5570 5645 5600
दुधणी लाल क्विंटल 277 5505 6000 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 156 5000 5370 5300
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1300 4805 6055 5900
जालना पांढरा क्विंटल 409 4000 5999 5875
बीड पांढरा क्विंटल 46 5196 5570 5408
शेवगाव पांढरा क्विंटल 14 5000 5600 5600
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 7 5000 5500 5000
गेवराई पांढरा क्विंटल 77 5050 5679 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 30 5551 5651 5600
गंगापूर पांढरा क्विंटल 9 5200 5390 5322
03/06/2022
शहादा क्विंटल 48 4826 4826 4826
दोंडाईचा क्विंटल 5 4500 4800 4600
पैठण क्विंटल 25 5500 5620 5551
उदगीर क्विंटल 570 6000 6230 6115
भोकर क्विंटल 33 2400 5301 3850
कारंजा क्विंटल 2300 5325 6005 5805
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4500 4500 4500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 5100 5400 5250
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 60 4500 5600 5000
देवणी क्विंटल 9 5800 6031 5915
हिंगोली गज्जर क्विंटल 600 5500 5950 5725
मुरुम गज्जर क्विंटल 34 5400 5825 5613
धर्माबाद लाल क्विंटल 40 5000 5560 5300
जालना लाल क्विंटल 39 5771 5950 5900
अकोला लाल क्विंटल 1374 5000 6150 5700
अमरावती लाल क्विंटल 4998 5500 6100 5800
आर्वी लाल क्विंटल 1005 5100 5800 5550
चिखली लाल क्विंटल 379 5300 5860 5580
नागपूर लाल क्विंटल 300 5800 5982 5937
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 300 5600 5850 5700
अमळनेर लाल क्विंटल 5 4300 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 125 5500 5600 5550
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1105 5650 5925 5815
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 112 5000 5825 5500
खामगाव लाल क्विंटल 2586 5400 6000 5700
मलकापूर लाल क्विंटल 1090 5535 6165 5905
दिग्रस लाल क्विंटल 255 5305 5805 5765
वणी लाल क्विंटल 472 5355 5610 5500
परतूर लाल क्विंटल 7 5555 5606 5600
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5500 5700 5600
मेहकर लाल क्विंटल 360 5000 5600 5400
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 8 4050 5150 4800
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 649 4500 5650 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 413 5200 5730 5575
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 73 5400 5650 5550
पांढरकवडा लाल क्विंटल 24 5800 5800 5800
राजूरा लाल क्विंटल 37 4500 5225 4825
कळमेश्वर लाल क्विंटल 80 5300 5745 5500
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 90 5000 5420 5200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 102 5000 5420 5200
सिंदी लाल क्विंटल 78 5350 5950 5600
दुधणी लाल क्विंटल 296 5300 5945 5600
वर्धा लोकल क्विंटल 174 5250 5750 5500
परांडा लोकल क्विंटल 7 5400 5400 5400
काटोल लोकल क्विंटल 128 4200 5740 5250
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1900 5200 5960 5800
येवला नं. २ क्विंटल 1 4000 5101 5101
चाकूर नं. ३ क्विंटल 5 4900 5451 5401
जालना पांढरा क्विंटल 280 4200 6040 5975
माजलगाव पांढरा क्विंटल 52 5400 5686 5500
बीड पांढरा क्विंटल 23 5000 5551 5351
शेवगाव पांढरा क्विंटल 23 5000 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 32 5200 5700 5500
गेवराई पांढरा क्विंटल 64 4900 5600 5400
परतूर पांढरा क्विंटल 12 5600 5700 5650
गंगापूर पांढरा क्विंटल 18 4125 5780 5270
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 12 4301 5400 5253
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 45 5466 5700 5500
02/06/2022
दोंडाईचा क्विंटल 1 4200 4200 4200
चंद्रपूर क्विंटल 28 5000 5300 5100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4401 4401 4401
पैठण क्विंटल 15 4701 5581 5451
उदगीर क्विंटल 575 6000 6360 6180
भोकर क्विंटल 4 5059 5100 5080
कारंजा क्विंटल 2400 5275 5930 5700
श्रीगोंदा क्विंटल 1 6000 6000 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 5100 5100 5100
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 64 4900 5740 5588
मोर्शी क्विंटल 600 5500 5900 5700
देवणी क्विंटल 8 5701 5970 5835
मुरुम गज्जर क्विंटल 152 5400 5875 5638
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 10 5000 5401 5200
बारामती लाल क्विंटल 14 4300 5121 4900
लातूर लाल क्विंटल 2469 5300 6200 6000
धर्माबाद लाल क्विंटल 50 5000 5600 5300
जालना लाल क्विंटल 48 3500 5850 5500
अकोला लाल क्विंटल 1236 5000 6140 5800
अमरावती लाल क्विंटल 4011 5600 6050 5825
यवतमाळ लाल क्विंटल 1025 5400 5800 5750
मालेगाव लाल क्विंटल 17 2800 4400 4200
चिखली लाल क्विंटल 368 5350 5925 5600
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6057 5600 6290 5880
वाशीम लाल क्विंटल 1900 5100 5790 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 135 5500 5700 5600
खामगाव लाल क्विंटल 3516 5600 6050 5825
मलकापूर लाल क्विंटल 965 5500 6150 5895
दिग्रस लाल क्विंटल 205 5500 5830 5785
वणी लाल क्विंटल 425 5325 5625 5400
सावनेर लाल क्विंटल 558 5500 5763 5675
शिरपूर लाल क्विंटल 8 4401 4401 4401
परतूर लाल क्विंटल 19 5500 5616 5600
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5500 5700 5600
चांदूर बझार लाल क्विंटल 240 5000 5900 5561
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 22 5000 5100 5050
नांदगाव लाल क्विंटल 3 3001 5100 4700
चाकूर लाल क्विंटल 15 5190 5561 5450
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 46 5500 5900 5700
लोहा लाल क्विंटल 7 5500 5600 5550
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 4100 4100 4100
उमरगा लाल क्विंटल 3 4500 5600 5200
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 400 4400 5650 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 201 5250 5700 5575
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 75 5200 5640 5600
पांढरकवडा लाल क्विंटल 45 5750 5830 5800
राजूरा लाल क्विंटल 71 5100 5405 5128
कळमेश्वर लाल क्विंटल 75 5400 5760 5500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 143 5000 5500 5300
देवळा लाल क्विंटल 2 4300 4450 4450
दुधणी लाल क्विंटल 307 5500 5800 5700
उमरेड लोकल क्विंटल 165 5000 5370 5260
लाखंदूर लोकल क्विंटल 29 5000 5700 5350
काटोल लोकल क्विंटल 137 5350 5750 5550
येवला नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
बारामती पांढरा क्विंटल 4 4400 4700 4400
जालना पांढरा क्विंटल 499 5000 6040 5900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 66 5300 5650 5500
बीड पांढरा क्विंटल 23 5200 5600 5476
जामखेड पांढरा क्विंटल 12 5000 5200 5100
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5700 5700 5700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 80 5400 5847 5575
गेवराई पांढरा क्विंटल 101 5300 5616 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 24 5556 5700 5640
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 4800 4800 4800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 4300 5400 5083
केज पांढरा क्विंटल 5 3500 5001 4900
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 70 5600 6040 5820
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 4 4501 5200 5200
पाथरी पांढरा क्विंटल 25 4500 5400 5000
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 5 5400 5610 5610
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 60 5400 6100 5800
01/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 80 4300 5500 4900
शहादा क्विंटल 7 4900 4900 4900
दोंडाईचा क्विंटल 2 4800 4800 4800
चंद्रपूर क्विंटल 169 4800 5600 5400
पैठण क्विंटल 16 5100 5650 5551
उदगीर क्विंटल 541 5700 6295 5977
भोकर क्विंटल 66 2400 5359 3879
कारंजा क्विंटल 2200 5300 6000 5775
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 5300 5500 5400
मनवत क्विंटल 47 5200 5631 5500
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5200 5200 5200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 68 4600 5800 5100
वडवणी क्विंटल 3 4700 5000 4700
देवणी क्विंटल 34 5301 5971 5636
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 6 5000 5300 5000
लातूर लाल क्विंटल 1232 5500 6171 6000
धर्माबाद लाल क्विंटल 30 5100 5700 5300
जालना लाल क्विंटल 44 5400 5850 5700
अकोला लाल क्विंटल 1883 5100 6145 5650
अमरावती लाल क्विंटल 4521 5650 6025 5837
धुळे लाल क्विंटल 23 4400 4500 4500
जळगाव लाल क्विंटल 3 5400 5400 5400
मालेगाव लाल क्विंटल 17 1900 4370 4100
चोपडा लाल क्विंटल 5 4000 5071 5000
आर्वी लाल क्विंटल 1365 5100 5860 5650
चिखली लाल क्विंटल 318 5300 5900 5600
नागपूर लाल क्विंटल 578 5800 6131 6000
अमळनेर लाल क्विंटल 1 4700 4700 4700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 26 3672 5140 4700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 168 5500 5700 5600
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 78 5000 5900 5500
खामगाव लाल क्विंटल 2191 5500 6000 5750
मलकापूर लाल क्विंटल 1292 5350 6160 5875
दिग्रस लाल क्विंटल 110 5850 5995 5945
वणी लाल क्विंटल 248 5000 5460 5200
सावनेर लाल क्विंटल 540 5500 5857 5775
शिरपूर लाल क्विंटल 10 4700 4900 4726
परतूर लाल क्विंटल 12 5600 5657 5640
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 5500 5700 5600
सेलु लाल क्विंटल 120 5599 5741 5650
चांदूर बझार लाल क्विंटल 397 5000 6900 6250
मेहकर लाल क्विंटल 270 5000 5650 5300
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 3 5025 5025 5025
औसा लाल क्विंटल 23 4001 5601 5367
चाकूर लाल क्विंटल 4 5200 5507 5300
लोहा लाल क्विंटल 14 5000 5491 5300
उमरी लाल क्विंटल 4 5300 5400 5350
उमरगा लाल क्विंटल 3 5200 6302 5200
सेनगाव लाल क्विंटल 100 5000 5500 5450
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 449 4500 5690 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 408 5200 5750 5525
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 141 5500 5705 5650
शेगाव लाल क्विंटल 20 5250 5710 5600
राजूरा लाल क्विंटल 82 5000 5580 5209
कळमेश्वर लाल क्विंटल 115 5000 5750 5600
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 95 5000 5400 5200
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 32 5000 5660 5300
सिंदी लाल क्विंटल 46 5250 6000 5780
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 653 5250 5800 5650
देवळा लाल क्विंटल 1 6000 6135 6135
दुधणी लाल क्विंटल 214 5600 6040 5775
वर्धा लोकल क्विंटल 206 5350 5675 5500
तुमसर लोकल क्विंटल 8 5061 5061 5061
काटोल लोकल क्विंटल 158 4200 5761 5050
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1000 5450 6030 5900
येवला नं. २ क्विंटल 6 4001 5001 4100
जालना पांढरा क्विंटल 364 4000 5970 5861
माजलगाव पांढरा क्विंटल 81 5200 5655 5500
बीड पांढरा क्विंटल 121 4000 5550 5205
शेवगाव पांढरा क्विंटल 7 5000 5600 5600
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 7 5700 5700 5700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 52 5400 5675 5500
गेवराई पांढरा क्विंटल 99 5000 5641 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 21 5590 5651 5600
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 4000 5000 4500
गंगापूर पांढरा क्विंटल 17 5100 5490 5337
केज पांढरा क्विंटल 6 3500 5111 5000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 13 4000 5250 4900
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 150 5400 6100 5900
31/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 4 5400 5400 5400
लासलगाव क्विंटल 5 4400 4852 4711
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4600 4600 4600
शहादा क्विंटल 20 4801 4801 4801
दोंडाईचा क्विंटल 1 4500 4500 4500
चंद्रपूर क्विंटल 163 5000 5670 5500
नंदूरबार क्विंटल 6 4600 4600 4600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5001 5001 5001
पैठण क्विंटल 7 5431 5600 5500
उदगीर क्विंटल 420 6000 6400 6200
भोकर क्विंटल 48 2400 5326 3863
कारंजा क्विंटल 2600 5250 6000 5740
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4800 4800 4800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 5200 5451 5301
कन्न्ड क्विंटल 30 5000 5500 5250
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 95 4800 5800 5700
देवणी क्विंटल 8 5700 5905 5802
मुरुम गज्जर क्विंटल 114 5600 5850 5725
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 4750 5041 5006
धर्माबाद लाल क्विंटल 90 5000 5730 5300
जालना लाल क्विंटल 61 5000 5915 5800
अकोला लाल क्विंटल 1476 5000 6095 5600
अमरावती लाल क्विंटल 5890 5600 6050 5825
धुळे लाल क्विंटल 10 4200 4530 4400
यवतमाळ लाल क्विंटल 1224 5400 5840 5620
मालेगाव लाल क्विंटल 28 3242 4380 3999
चिखली लाल क्विंटल 350 5000 5950 5475
नागपूर लाल क्विंटल 788 5800 6116 6037
हिंगणघाट लाल क्विंटल 9441 5600 6305 6005
वाशीम लाल क्विंटल 1600 5100 7100 5500
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 5450 5750 5500
अमळनेर लाल क्विंटल 10 4500 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 5500 5700 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 43 5500 5630 5600
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1150 5650 5900 5805
खामगाव लाल क्विंटल 2717 5500 6025 5762
मलकापूर लाल क्विंटल 1150 5610 6165 5940
दिग्रस लाल क्विंटल 95 5500 5940 5785
सावनेर लाल क्विंटल 645 5650 5990 5850
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 4801 4801 4801
शिरपूर लाल क्विंटल 4 4826 4826 4826
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5500 5800 5600
चांदूर बझार लाल क्विंटल 413 5000 6050 5450
मेहकर लाल क्विंटल 270 5300 5775 5550
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 21 4600 5100 4800
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 4 5000 5500 5500
औसा लाल क्विंटल 19 4811 5701 5490
चाकूर लाल क्विंटल 20 5262 5600 5508
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 34 5550 5851 5700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 4650 5200 5200
उमरगा लाल क्विंटल 3 4650 5500 5001
पालम लाल क्विंटल 22 5531 5531 5531
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 606 4500 5650 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 385 5200 5775 5600
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 90 4800 5645 5500
भंडारा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
चिमुर लाल क्विंटल 15 5400 5500 5450
राजूरा लाल क्विंटल 146 4500 5485 5008
कळमेश्वर लाल क्विंटल 110 5600 5815 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 85 5000 5500 5300
सिंदी लाल क्विंटल 74 5250 5915 5550
दुधणी लाल क्विंटल 458 5325 6000 5740
वर्धा लोकल क्विंटल 187 5250 5705 5500
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 17 4500 5300 5000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 44 4900 5100 5000
काटोल लोकल क्विंटल 161 5300 5850 5550
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1600 5000 6020 5870
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4600 4600 4600
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 35 4900 5610 5200
जालना पांढरा क्विंटल 574 3300 6068 5900
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 9 5000 5800 5400
माजलगाव पांढरा क्विंटल 157 5200 5675 5500
बीड पांढरा क्विंटल 49 4000 5596 5286
जामखेड पांढरा क्विंटल 27 5000 5300 5150
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 6 5500 5600 5500
करमाळा पांढरा क्विंटल 3 5100 5100 5100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 35 5300 5700 5500
गेवराई पांढरा क्विंटल 182 4800 5625 5400
परतूर पांढरा क्विंटल 45 5666 5700 5680
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 8 5000 5300 5200
गंगापूर पांढरा क्विंटल 10 3600 5490 4868
केज पांढरा क्विंटल 31 4000 5300 5000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 84 5550 5964 5757
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 13 4500 5251 5001
30/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 3 5300 5300 5300
चंद्रपूर क्विंटल 307 4800 5690 5500
नंदूरबार क्विंटल 2 5402 5402 5402
संगमनेर क्विंटल 2 2000 3000 2500
भोकर क्विंटल 80 4575 5381 4978
कारंजा क्विंटल 2900 5300 5935 5690
श्रीगोंदा क्विंटल 1 6000 6000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5200 5200 5200
कुर्डवाडी क्विंटल 2 5600 5600 5600
मोर्शी क्विंटल 615 5500 5900 5700
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 90 5400 5900 5700
करमाळा काळी क्विंटल 1 4000 4000 4000
बारामती लाल क्विंटल 5 3900 4201 4000
जालना लाल क्विंटल 32 5500 5821 5700
अकोला लाल क्विंटल 1281 5000 6195 5800
अमरावती लाल क्विंटल 5699 5550 6026 5788
धुळे लाल क्विंटल 3 4150 4855 4400
चोपडा लाल क्विंटल 2 4701 4701 4701
चिखली लाल क्विंटल 392 5410 5880 5645
नागपूर लाल क्विंटल 367 5800 6042 5942
अमळनेर लाल क्विंटल 10 4500 4800 4800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 191 5500 5600 5550
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1000 5550 5910 5795
खामगाव लाल क्विंटल 2986 5600 6095 5847
मलकापूर लाल क्विंटल 1020 5750 6165 6050
सावनेर लाल क्विंटल 777 5600 5995 5875
शिरपूर लाल क्विंटल 1 3000 4750 4650
गंगाखेड लाल क्विंटल 7 5500 5800 5700
चांदूर बझार लाल क्विंटल 315 5000 6012 5661
मेहकर लाल क्विंटल 310 5300 5840 5600
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 10 5100 5500 5375
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 21 4800 5100 5000
नांदगाव लाल क्विंटल 3 2200 4599 4300
पालम लाल क्विंटल 22 5551 5551 5551
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 935 4500 5705 5575
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 658 5200 5830 5600
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 75 4400 5640 5200
शेगाव लाल क्विंटल 49 5450 5800 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 89 5700 5780 5730
राजूरा लाल क्विंटल 157 4800 5515 5169
कळमेश्वर लाल क्विंटल 135 5700 5801 5775
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 50 5000 5550 5300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 148 5000 5550 5300
सिंदी लाल क्विंटल 94 5375 5850 5500
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 908 5350 5900 5675
दुधणी लाल क्विंटल 200 5400 6025 5900
वर्धा लोकल क्विंटल 224 5225 5700 5600
जामखेड लोकल क्विंटल 38 5000 5200 5100
परांडा लोकल क्विंटल 1 5100 5100 5100
काटोल लोकल क्विंटल 175 5400 5931 5650
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1800 4805 6065 5900
येवला नं. २ क्विंटल 1 3501 4300 3501
बारामती पांढरा क्विंटल 1 4000 4500 4000
जालना पांढरा क्विंटल 255 4100 6000 5850
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 5 5101 5800 5450
शेवगाव पांढरा क्विंटल 13 5400 5500 5500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 47 5300 5700 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 11 5650 5730 5700
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 10 4200 6100 5500
29/05/2022
पैठण क्विंटल 35 5500 5500 5500
सिल्लोड क्विंटल 17 5000 5600 5500
उदगीर क्विंटल 470 6021 6225 6123
देवणी क्विंटल 12 5600 5900 5750
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 358 5000 5950 5500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 24 1700 5300 5000
औसा लाल क्विंटल 45 4001 5701 5454
चाकूर लाल क्विंटल 15 5550 5711 5622
उमरी लाल क्विंटल 20 5500 5600 5550
बाळापूर लाल क्विंटल 682 4900 5800 5700
उमरखेड लाल क्विंटल 120 5700 5900 5800
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 160 5700 5900 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 113 5000 5530 5300
काटोल लोकल क्विंटल 350 4300 5851 5350
मांढळ लोकल क्विंटल 1 5300 5300 5300
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5500 5500 5500
शेवगाव पांढरा क्विंटल 22 5500 5500 5500
औसा पांढरा क्विंटल 2 5211 5211 5211
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर