Tur bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
पैठण क्विंटल 17 5242 5746 5670
भोकर क्विंटल 20 5300 5501 5400
कारंजा क्विंटल 1500 5405 6280 5920
मुरुम गज्जर क्विंटल 54 5850 5875 5863
लातूर लाल क्विंटल 1368 5200 6241 6100
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 20 5551 5551 5551
जालना लाल क्विंटल 31 5700 5950 5900
अकोला लाल क्विंटल 927 5500 6305 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4335 5750 6169 5959
धुळे लाल क्विंटल 3 3935 3945 3945
जळगाव लाल क्विंटल 11 5500 5500 5500
चिखली लाल क्विंटल 410 5400 6100 5750
नागपूर लाल क्विंटल 474 5900 6110 6058
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4798 5800 6705 6370
मलकापूर लाल क्विंटल 1005 5625 6325 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 5500 5700 5600
चाकूर लाल क्विंटल 7 5500 5553 5500
नांदूरा लाल क्विंटल 600 5650 6227 6227
सिंदी लाल क्विंटल 26 5460 5875 5690
दुधणी लाल क्विंटल 523 5650 6100 5830
जालना पांढरा क्विंटल 363 4800 6111 5930
माजलगाव पांढरा क्विंटल 46 5400 5975 5800
बीड पांढरा क्विंटल 17 5475 5811 5694
शेवगाव पांढरा क्विंटल 40 4400 5700 5700
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5600 5600 5600
गेवराई पांढरा क्विंटल 38 5397 5750 5600
परतूर पांढरा क्विंटल 9 5600 5900 5800
10/06/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 1601 1601 1601
पैठण क्विंटल 4 5660 5660 5660
उदगीर क्विंटल 690 6100 6400 6250
भोकर क्विंटल 25 4950 5426 5188
कारंजा क्विंटल 2000 5415 6330 5930
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5000 5000 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 27 5100 5601 5300
देवणी क्विंटल 2 5800 6140 5970
हिंगोली गज्जर क्विंटल 255 5900 6450 6175
लातूर लाल क्विंटल 2307 5600 6200 6100
अकोला लाल क्विंटल 1553 5100 6400 6100
अमरावती लाल क्विंटल 4527 5850 6336 6093
धुळे लाल क्विंटल 8 3000 5125 5000
यवतमाळ लाल क्विंटल 610 5400 5970 5685
चिखली लाल क्विंटल 367 5450 6050 5750
अक्कलकोट लाल नग 270 5700 5700 5700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 134 5600 5800 5700
खामगाव लाल क्विंटल 3080 5500 6300 5900
मलकापूर लाल क्विंटल 1405 5690 6305 6130
दिग्रस लाल क्विंटल 175 5500 6010 5885
सावनेर लाल क्विंटल 121 5750 6080 5950
कोपरगाव लाल क्विंटल 5 5400 5400 5400
परतूर लाल क्विंटल 9 4500 5845 4801
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5600 5700 5600
लोणार लाल क्विंटल 600 5500 6200 5850
मेहकर लाल क्विंटल 270 5400 6120 5700
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4800 5250 5000
चाकूर लाल क्विंटल 6 5411 5562 5500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 626 5400 6200 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 308 5500 6080 6050
नांदूरा लाल क्विंटल 650 5500 6251 6251
पांढरकवडा लाल क्विंटल 27 5850 5910 5880
भंडारा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
कळमेश्वर लाल क्विंटल 65 5700 5890 5800
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 80 5000 5670 5300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 72 5000 5670 5300
सिंदी लाल क्विंटल 42 5425 5880 5625
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 570 5500 5975 5750
दुधणी लाल क्विंटल 620 5600 6145 5850
काटोल लोकल क्विंटल 151 3550 5925 4550
येवला नं. २ क्विंटल 1 3500 4000 4000
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 10 5400 5800 5600
माजलगाव पांढरा क्विंटल 37 5500 5951 5800
बीड पांढरा क्विंटल 55 5200 5901 5652
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 18 5600 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 16 5400 5776 5650
गेवराई पांढरा क्विंटल 177 5100 5846 5700
परतूर पांढरा क्विंटल 5 4801 5591 5590
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 10 5727 5727 5727
गंगापूर पांढरा क्विंटल 17 5000 5600 5358
09/06/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2600 2700 2600
दोंडाईचा क्विंटल 12 4500 4500 4500
चंद्रपूर क्विंटल 62 5200 5880 5650
पैठण क्विंटल 13 3500 5790 5540
उदगीर क्विंटल 401 5800 6500 6150
परळी-वैजनाथ क्विंटल 22 5200 5651 5300
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 22 4899 6199 6018
मंगळवेढा क्विंटल 1 4500 4500 4500
कन्न्ड क्विंटल 1 5500 5500 5500
मोर्शी क्विंटल 600 5800 6250 6025
देवणी क्विंटल 5 6050 6100 6075
मुरुम गज्जर क्विंटल 82 5700 6161 5931
बारामती लाल क्विंटल 4 5125 5125 5125
लातूर लाल क्विंटल 1155 5300 6441 6330
जालना लाल क्विंटल 122 5500 6186 5900
अकोला लाल क्विंटल 2016 5300 6405 6000
अमरावती लाल क्विंटल 5667 5850 6415 6132
धुळे लाल क्विंटल 4 4995 5150 5005
चोपडा लाल क्विंटल 16 5100 5200 5200
चिखली लाल क्विंटल 383 5400 6200 5800
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5419 5800 6800 6320
पवनी लाल क्विंटल 3 5000 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 105 5600 5700 5650
जिंतूर लाल क्विंटल 17 5500 5700 5525
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 850 5950 6390 6215
मलकापूर लाल क्विंटल 1772 5500 6421 6125
वणी लाल क्विंटल 336 5550 5890 5700
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 4900 4900 4900
शिरपूर लाल क्विंटल 1 4000 4750 4700
परतूर लाल क्विंटल 10 5761 5866 5851
सेलु लाल क्विंटल 59 5100 5927 5800
मेहकर लाल क्विंटल 310 5400 6165 5700
नांदगाव लाल क्विंटल 8 5000 5440 5201
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 5000 5200 5100
औसा लाल क्विंटल 61 5500 5801 5679
चाकूर लाल क्विंटल 7 4241 5751 5401
हिमायतनगर लाल क्विंटल 67 5300 5400 5350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
उमरगा लाल क्विंटल 8 5800 6000 5900
ताडकळस लाल क्विंटल 3 6000 6000 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 513 4000 6220 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 339 5600 6135 6100
नांदूरा लाल क्विंटल 500 6060 6400 6400
पांढरकवडा लाल क्विंटल 14 5800 5960 5900
उमरखेड लाल क्विंटल 70 5600 5800 5700
चिमुर लाल क्विंटल 50 4650 5000 4800
राजूरा लाल क्विंटल 88 4720 5595 5491
कळमेश्वर लाल क्विंटल 125 5700 6020 5850
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 227 5000 5800 5400
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 306 5450 6100 6000
दुधणी लाल क्विंटल 821 5125 6150 5900
उमरेड लोकल क्विंटल 154 5000 5850 5750
भिवापूर लोकल क्विंटल 12 4900 5555 5230
काटोल लोकल क्विंटल 296 4951 5951 5250
जालना पांढरा क्विंटल 272 3500 6216 5950
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 9 5700 5850 5775
माजलगाव पांढरा क्विंटल 70 5600 6075 5800
बीड पांढरा क्विंटल 54 5200 5860 5642
जामखेड पांढरा क्विंटल 34 5000 5300 5150
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5500 5600 5500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 21 5200 5800 5550
गेवराई पांढरा क्विंटल 83 5100 5971 5750
परतूर पांढरा क्विंटल 28 5736 5850 5800
सेलु पांढरा क्विंटल 58 5500 5900 5600
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 4000 4000 4000
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 3 4500 5400 5000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 3 4600 5400 5400
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 45 5500 6000 5800
08/06/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 3500 4500 3500
शहादा क्विंटल 1 4800 4800 4800
दोंडाईचा क्विंटल 16 4000 4800 4800
बार्शी -वैराग क्विंटल 97 5775 5881 5788
चंद्रपूर क्विंटल 55 5200 5880 5600
पैठण क्विंटल 7 4800 5651 5475
उदगीर क्विंटल 610 6011 6480 6245
भोकर क्विंटल 54 3300 5450 4375
परळी-वैजनाथ क्विंटल 36 5400 5611 5550
मनवत क्विंटल 43 5500 5741 5600
वडवणी क्विंटल 1 5500 5500 5500
देवणी क्विंटल 1 5980 5980 5980
मुरुम गज्जर क्विंटल 101 5700 5880 5790
धर्माबाद लाल क्विंटल 110 5200 5750 5400
जालना लाल क्विंटल 38 5600 5911 5800
अकोला लाल क्विंटल 1693 5100 6250 5900
अमरावती लाल क्विंटल 4930 6100 6415 6257
चोपडा लाल क्विंटल 2 4200 4200 4200
आर्वी लाल क्विंटल 670 5600 6240 5850
चिखली लाल क्विंटल 430 5356 6025 5690
नागपूर लाल क्विंटल 382 5851 6144 5997
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 114 5600 5700 5650
जिंतूर लाल क्विंटल 20 5451 5825 5701
दिग्रस लाल क्विंटल 81 5800 6225 6180
वणी लाल क्विंटल 358 5595 6000 5700
सावनेर लाल क्विंटल 545 5855 6167 6050
कोपरगाव लाल क्विंटल 3 4000 4900 4800
शिरपूर लाल क्विंटल 2 4100 4750 4750
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 5500 5600 5500
मेहकर लाल क्विंटल 330 5200 6050 5500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 9 4900 5250 5000
चाकूर लाल क्विंटल 15 5300 5750 5650
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 33 5901 6101 6001
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 3 5151 5251 5251
उमरगा लाल क्विंटल 3 6000 6000 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 368 5500 6250 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 82 5500 6015 6015
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 87 5610 6025 5850
पांढरकवडा लाल क्विंटल 45 5800 5900 5860
राजूरा लाल क्विंटल 70 4750 5590 5306
सिंदी लाल क्विंटल 48 5480 6070 5785
दुधणी लाल क्विंटल 478 5500 6115 5800
काटोल लोकल क्विंटल 120 4200 5994 4990
येवला नं. २ क्विंटल 2 4401 4450 4450
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 30 5000 5680 5200
जालना पांढरा क्विंटल 327 4000 6125 5900
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 7 5000 5858 5429
माजलगाव पांढरा क्विंटल 84 5301 5941 5700
बीड पांढरा क्विंटल 49 5000 5810 5588
शेवगाव पांढरा क्विंटल 27 5000 5600 5600
करमाळा पांढरा क्विंटल 1 5200 5200 5200
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 22 5300 5850 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 13 5400 5750 5700
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 4500 5000 5000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 5 1900 5411 4511
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 84 6056 6356 6206
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 13 4700 5300 5300
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 60 5400 6100 5800
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 99 5000 5650 5550
07/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 39 4100 5300 4700
दोंडाईचा क्विंटल 2 4400 4800 4700
बार्शी -वैराग क्विंटल 57 5500 5800 5700
चंद्रपूर क्विंटल 96 5000 5780 5500
पैठण क्विंटल 1 5586 5586 5586
उदगीर क्विंटल 560 6100 6450 6275
भोकर क्विंटल 34 3000 5300 4150
कारंजा क्विंटल 1800 5350 6135 5850
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 72 4800 5600 5200
देवणी क्विंटल 8 4900 5990 5445
मुरुम गज्जर क्विंटल 58 3111 5825 4468
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 4501 4861 4552
लातूर लाल क्विंटल 1881 5341 6399 6000
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 14 4800 5001 4900
अकोला लाल क्विंटल 1347 5200 6240 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4621 5750 6350 6050
जळगाव लाल क्विंटल 9 4700 4700 4700
मालेगाव लाल क्विंटल 11 4050 4477 4220
चोपडा लाल क्विंटल 3 5000 5000 5000
चिखली लाल क्विंटल 390 5400 6000 5700
नागपूर लाल क्विंटल 61 5300 5500 5450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6070 5800 6705 6210
वाशीम लाल क्विंटल 2100 5200 6050 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 139 5500 5600 5550
जिंतूर लाल क्विंटल 20 5000 5650 5600
खामगाव लाल क्विंटल 3273 5500 6300 5900
मलकापूर लाल क्विंटल 1030 5675 6335 6000
दिग्रस लाल क्विंटल 175 5550 5920 5835
वणी लाल क्विंटल 232 5200 5750 5500
सावनेर लाल क्विंटल 575 5700 6113 6000
परतूर लाल क्विंटल 17 5500 5622 5615
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 5500 5600 5500
मेहकर लाल क्विंटल 350 5200 5925 5500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 9 4900 5250 5000
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4000 4800 4500
औसा लाल क्विंटल 34 4601 5801 5510
चाकूर लाल क्विंटल 3 5412 5700 5601
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 23 5851 6051 5951
कंधार लाल क्विंटल 10 5600 5800 5700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 4521 4521 4521
उमरगा लाल क्विंटल 3 5200 5410 5300
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 662 5300 5900 5725
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 665 5300 5900 5700
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 75 5290 5935 5800
पांढरकवडा लाल क्विंटल 64 5700 5790 5750
राजूरा लाल क्विंटल 72 5015 5500 5162
कळमेश्वर लाल क्विंटल 125 5700 5900 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 91 5000 5500 5300
सिंदी लाल क्विंटल 35 5350 6020 5760
दुधणी लाल क्विंटल 442 5600 5900 5800
काटोल लोकल क्विंटल 176 4500 5951 5350
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 16 5000 5985 5492
माजलगाव पांढरा क्विंटल 57 5300 5839 5600
बीड पांढरा क्विंटल 79 5246 5700 5508
जामखेड पांढरा क्विंटल 29 5000 5200 5100
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 6 5000 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 34 5300 5775 5750
गेवराई पांढरा क्विंटल 51 5296 5800 5600
परतूर पांढरा क्विंटल 16 5656 5710 5700
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 3 5000 5300 5300
गंगापूर पांढरा क्विंटल 6 5000 5500 5301
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 54 5950 6150 6050
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 8 4990 5480 5300
06/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 23 4000 5200 4600
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 1500 1500 1500
चंद्रपूर क्विंटल 118 4800 5600 5200
भोकर क्विंटल 36 4000 5369 4685
कारंजा क्विंटल 2000 5300 6080 5820
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 5200 5400 5301
मनवत क्विंटल 34 5400 5750 5500
रिसोड क्विंटल 1800 5600 6000 5800
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5000 5000 5000
मानोरा क्विंटल 374 5351 5900 5636
मोर्शी क्विंटल 498 5500 5950 5725
हिंगोली गज्जर क्विंटल 195 5600 6090 5845
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 1000 4601 4401
करमाळा काळी क्विंटल 1 5000 5000 5000
बारामती लाल क्विंटल 10 4092 5061 4500
धर्माबाद लाल क्विंटल 70 5000 5690 5300
जालना लाल क्विंटल 36 5500 5800 5650
अकोला लाल क्विंटल 1423 5000 6230 5800
धुळे लाल क्विंटल 3 4000 4850 4404
यवतमाळ लाल क्विंटल 1260 5400 6000 5700
मालेगाव लाल क्विंटल 17 2405 4490 4200
आर्वी लाल क्विंटल 670 5100 5900 5550
चिखली लाल क्विंटल 600 5000 5900 5450
नागपूर लाल क्विंटल 209 5800 6052 5989
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 250 5250 5600 5400
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 156 5400 5600 5500
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 870 5850 6080 5925
खामगाव लाल क्विंटल 2500 5500 6100 5800
मलकापूर लाल क्विंटल 1020 5650 6305 6000
दिग्रस लाल क्विंटल 115 5700 5995 5895
वणी लाल क्विंटल 320 5000 5595 5300
सावनेर लाल क्विंटल 525 5601 5912 5835
शिरपूर लाल क्विंटल 9 4311 4700 4451
परतूर लाल क्विंटल 6 5300 5605 5540
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5500 5600 5500
सेलु लाल क्विंटल 48 5351 5650 5650
चांदूर बझार लाल क्विंटल 419 4500 5950 5661
मेहकर लाल क्विंटल 240 5200 5800 5500
वरोरा लाल क्विंटल 194 4900 5250 5100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 51 5100 5300 5200
औसा लाल क्विंटल 8 5551 5602 5576
चाकूर लाल क्विंटल 3 5400 5507 5400
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 6 5850 5850 5850
लोहा लाल क्विंटल 13 5100 5780 5600
उमरी लाल क्विंटल 20 5200 5400 5300
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 3000 3000 3000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 638 4400 5895 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 136 5300 5775 5550
शेगाव लाल क्विंटल 13 5400 5850 5650
पांढरकवडा लाल क्विंटल 125 5700 5800 5780
राजूरा लाल क्विंटल 33 4500 5450 5100
कळमेश्वर लाल क्विंटल 95 5300 5840 5600
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 100 5000 5605 5300
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 185 5000 5650 5300
सिंदी लाल क्विंटल 71 5250 5800 5645
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 1267 5200 5950 5750
देवळा लाल क्विंटल 5 2650 4300 4100
दुधणी लाल क्विंटल 569 5300 6000 5755
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 17 4700 5500 5200
काटोल लोकल क्विंटल 154 4000 5850 4850
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1300 4775 6115 5975
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 4000 4500 4000
जालना पांढरा क्विंटल 484 4000 6050 5875
माजलगाव पांढरा क्विंटल 56 4350 5631 5500
बीड पांढरा क्विंटल 60 2700 5601 5166
जामखेड पांढरा क्विंटल 39 5000 5200 5100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 18 5000 5600 5000
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 4 5400 5500 5500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 53 5100 5791 5300
गेवराई पांढरा क्विंटल 134 5000 5697 5575
परतूर पांढरा क्विंटल 22 5581 5710 5620
सेलु पांढरा क्विंटल 3 5550 5550 5550
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 5 4000 5286 5000
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 7 5300 5500 5400
गंगापूर पांढरा क्विंटल 6 4850 5420 5220
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 29 5800 6034 5917
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 3 5000 5252 5000
पाथरी पांढरा क्विंटल 6 4500 5400 5300
05/06/2022
उदगीर क्विंटल 610 5911 6300 6105
देवणी क्विंटल 11 5750 5940 5845
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 4 5200 5200 5200
बाळापूर लाल क्विंटल 511 5675 6105 5850
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5911 5911 5911
भिवापूर लोकल क्विंटल 44 4500 5355 4925
काटोल लोकल क्विंटल 240 4200 5775 5050
शेवगाव पांढरा क्विंटल 8 5500 5800 5800
04/06/2022
उदगीर क्विंटल 690 5860 6360 6110
भोकर क्विंटल 83 3000 5381 4190
कारंजा क्विंटल 1800 5335 6050 5750
परळी-वैजनाथ क्विंटल 30 5200 5400 5300
कन्न्ड क्विंटल 1 5000 5800 5500
देवणी क्विंटल 7 5800 5930 5865
मुरुम गज्जर क्विंटल 88 5700 5825 5762
लातूर लाल क्विंटल 1449 5001 6141 6000
जालना लाल क्विंटल 61 4750 5800 5700
अकोला लाल क्विंटल 1438 5300 6155 5850
अमरावती लाल क्विंटल 4173 5600 6030 5815
मालेगाव लाल क्विंटल 20 3451 4501 4300
चिखली लाल क्विंटल 347 5350 5860 5605
नागपूर लाल क्विंटल 198 5800 5998 5944
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4922 5700 6375 6000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 5250 5750 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 147 5550 5650 5600
खामगाव लाल क्विंटल 2078 5500 6050 5775
मलकापूर लाल क्विंटल 700 5500 6150 5925
सावनेर लाल क्विंटल 445 5611 5790 5700
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 5500 5600 5500
तेल्हारा लाल क्विंटल 300 5750 5900 5820
लोणार लाल क्विंटल 850 5300 5910 5455
मेहकर लाल क्विंटल 300 5200 5820 5500
वरोरा लाल क्विंटल 129 4900 5250 5000
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 43 4200 5125 4700
नांदगाव लाल क्विंटल 5 4000 4899 4501
चाकूर लाल क्विंटल 15 5199 5441 5381
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 31 5500 5860 5680
लोहा लाल क्विंटल 7 5101 6101 5450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 4701 4900 4900
उमरगा लाल क्विंटल 1 5350 5350 5350
पातूर लाल क्विंटल 83 5100 5800 5591
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 50 5570 5645 5600
शेगाव लाल क्विंटल 54 5600 5825 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 47 5150 5691 5500
दुधणी लाल क्विंटल 277 5505 6000 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 156 5000 5370 5300
तुमसर लोकल क्विंटल 2 4646 4646 4646
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1300 4805 6055 5900
येवला नं. २ क्विंटल 1 3000 3000 3000
जालना पांढरा क्विंटल 409 4000 5999 5875
माजलगाव पांढरा क्विंटल 59 5100 5600 5500
बीड पांढरा क्विंटल 46 5196 5570 5408
शेवगाव पांढरा क्विंटल 14 5000 5600 5600
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 7 5000 5500 5000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 109 5300 5850 5500
गेवराई पांढरा क्विंटल 77 5050 5679 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 30 5551 5651 5600
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 12 4500 5000 4800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 9 5200 5390 5322
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 54 5500 6000 5750
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 6 4000 5100 4801