Tur bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

Tur bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे तूर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
उदगीर क्विंटल 490 5800 6282 6042
भोकर क्विंटल 44 3004 5450 4227
मुरुम गज्जर क्विंटल 94 5800 5931 5866
जालना लाल क्विंटल 34 5300 5795 5750
अकोला लाल क्विंटल 2795 5300 6370 5900
अमरावती लाल क्विंटल 4346 5750 6120 5935
चिखली लाल क्विंटल 489 5300 5850 5575
नागपूर लाल क्विंटल 521 5800 6021 5966
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 5600 5700 5650
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1285 5560 5975 5795
मलकापूर लाल क्विंटल 400 5700 6255 6000
परतूर लाल क्विंटल 13 5620 5720 5650
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 29 5600 5851 5721
भंडारा लाल क्विंटल 7 5000 5000 5000
दुधणी लाल क्विंटल 387 5600 5990 5750
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1600 5500 6135 6030
जालना पांढरा क्विंटल 514 4775 5925 5850
माजलगाव पांढरा क्विंटल 17 5250 5551 5400
बीड पांढरा क्विंटल 8 5000 5210 5070
शेवगाव पांढरा क्विंटल 25 5500 5600 5500
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 13 5500 5600 5500
गेवराई पांढरा क्विंटल 50 5000 5674 5500
परतूर पांढरा क्विंटल 4 4000 5500 5400
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 32 5500 5900 5700
13/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 13 4800 4900 4900
पैठण क्विंटल 3 5552 5552 5552
उदगीर क्विंटल 720 6000 6200 6100
भोकर क्विंटल 70 4000 5411 4705
कारंजा क्विंटल 2000 5350 6180 5800
देवणी क्विंटल 19 5480 5901 5690
मुरुम गज्जर क्विंटल 124 5800 5969 5885
सोलापूर लाल क्विंटल 42 4325 4390 4325
लातूर लाल क्विंटल 2524 5801 6250 6100
जालना लाल क्विंटल 25 5750 5891 5800
अकोला लाल क्विंटल 2641 5150 6330 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4487 5650 6175 5913
यवतमाळ लाल क्विंटल 667 5400 6080 5740
चिखली लाल क्विंटल 417 5350 5900 5625
नागपूर लाल क्विंटल 706 5800 6100 6025
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4457 5800 6500 6150
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 113 5500 5700 5600
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 161 5400 6100 5800
मलकापूर लाल क्विंटल 1446 5700 6150 6070
सावनेर लाल क्विंटल 551 5601 6018 5870
परतूर लाल क्विंटल 11 5601 5700 5650
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5700 5900 5800
मेहकर लाल क्विंटल 390 5500 5950 5800
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 669 4500 5840 5650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 419 5300 5970 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 62 5650 5750 5700
भंडारा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
कळमेश्वर लाल क्विंटल 145 5700 5940 5800
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 30 5000 5680 5250
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 141 5000 5680 5350
पुलगाव लाल क्विंटल 63 4500 5875 5663
सिंदी लाल क्विंटल 53 5000 5805 5468
देवळा लाल क्विंटल 2 4000 4700 4700
दुधणी लाल क्विंटल 649 5580 5950 5750
काटोल लोकल क्विंटल 150 5000 5870 5540
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2400 5000 6135 6000
येवला नं. २ क्विंटल 3 4000 5000 4700
जालना पांढरा क्विंटल 541 5000 6000 5900
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 88 5791 5875 5833
माजलगाव पांढरा क्विंटल 12 5200 5600 5500
बीड पांढरा क्विंटल 9 5000 5450 5268
जामखेड पांढरा क्विंटल 12 5000 5200 5100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 23 4500 5600 5600
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 14 5500 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 97 5550 5940 5700
गेवराई पांढरा क्विंटल 113 5000 5713 5575
परतूर पांढरा क्विंटल 7 5600 5650 5610
12/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 1 4200 5200 4900
नंदूरबार क्विंटल 3 4500 4500 4500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 5600 5622 5611
पैठण क्विंटल 6 5571 5571 5571
उदगीर क्विंटल 700 6012 6400 6206
भोकर क्विंटल 15 5201 5425 5313
कारंजा क्विंटल 2700 5350 6170 5775
परळी-वैजनाथ क्विंटल 5 5500 5900 5600
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 49 3500 6001 5740
मंगळवेढा क्विंटल 64 4100 5000 4900
मोर्शी क्विंटल 500 5500 6000 5750
देवणी क्विंटल 15 5760 5851 5802
हिंगोली गज्जर क्विंटल 530 5590 6160 5875
लातूर लाल क्विंटल 1349 5900 6200 6100
जालना लाल क्विंटल 89 5500 5850 5750
अकोला लाल क्विंटल 2362 5300 6345 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4852 5750 6150 5950
यवतमाळ लाल क्विंटल 868 5400 6055 5727
चिखली लाल क्विंटल 508 5350 5825 5587
नागपूर लाल क्विंटल 328 5800 6076 5950
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5057 5700 6410 6015
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 145 5500 5700 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 5 5500 5676 5600
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 2050 5550 6000 5845
खामगाव लाल क्विंटल 2780 5400 6130 5765
मलकापूर लाल क्विंटल 1425 5700 6195 6000
वणी लाल क्विंटल 317 5560 5825 5700
सावनेर लाल क्विंटल 575 5600 5996 5850
शिरपूर लाल क्विंटल 7 4799 5061 4950
परतूर लाल क्विंटल 19 5500 5725 5600
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5700 5900 5800
सेलु लाल क्विंटल 75 5675 5800 5700
मेहकर लाल क्विंटल 300 5500 6000 5800
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 5 5200 5800 5500
नांदगाव लाल क्विंटल 3 5000 5200 5100
दौंड लाल क्विंटल 5 5000 6250 6250
चाकूर लाल क्विंटल 2 5701 5800 5701
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 21 5500 5800 5650
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 4301 4301 4301
ताडकळस लाल क्विंटल 2 5600 5600 5600
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 601 4500 5890 5650
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 449 5300 5955 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 15 5700 5700 5700
उमरखेड लाल क्विंटल 160 5700 5900 5800
राजूरा लाल क्विंटल 136 4700 5550 5145
कळमेश्वर लाल क्विंटल 155 5600 5890 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 138 5000 5680 5300
पुलगाव लाल क्विंटल 56 4500 5875 5650
देवळा लाल क्विंटल 4 4400 5005 5005
उमरेड लोकल क्विंटल 504 5400 5800 5700
लाखंदूर लोकल क्विंटल 20 5150 5200 5175
भिवापूर लोकल क्विंटल 22 4700 5200 5000
काटोल लोकल क्विंटल 170 4500 5891 5350
मांढळ लोकल क्विंटल 12 4900 4900 4900
येवला नं. २ क्विंटल 5 4000 5425 4700
शिरुर नं. ३ क्विंटल 2 4300 4300 4300
जालना पांढरा क्विंटल 543 5200 5970 5850
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 51 5000 5650 5325
माजलगाव पांढरा क्विंटल 36 5300 5700 5600
बीड पांढरा क्विंटल 12 3501 5500 5054
जामखेड पांढरा क्विंटल 24 5000 5500 5250
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 11 5600 5700 5700
गेवराई पांढरा क्विंटल 92 5300 5735 5600
परतूर पांढरा क्विंटल 6 5600 5700 5650
सेलु पांढरा क्विंटल 45 5650 5700 5651
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 25 4500 5400 5100
केज पांढरा क्विंटल 4 2000 5201 4800
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 42 5500 5991 5745
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 10 5050 5451 5252
पाथरी पांढरा क्विंटल 23 3600 5400 5250
11/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 6 4510 4510 4510
नांदेड क्विंटल 15 5000 5200 5195
चंद्रपूर क्विंटल 194 5000 5820 5600
नंदूरबार क्विंटल 2 4300 4300 4300
पैठण क्विंटल 10 5576 5576 5576
उदगीर क्विंटल 700 6050 6425 6237
भोकर क्विंटल 94 4303 5419 4861
कारंजा क्विंटल 2500 5355 6180 5950
श्रीरामपूर क्विंटल 1 3600 3600 3600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 65 5261 5601 5500
मनवत क्विंटल 31 5400 5700 5600
कन्न्ड क्विंटल 1 5000 5400 5200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 110 5100 5700 5500
वडवणी क्विंटल 1 5500 5500 5500
देवणी क्विंटल 26 5830 6000 5915
मुरुम गज्जर क्विंटल 191 5555 5971 5763
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 3 5350 5400 5350
लातूर लाल क्विंटल 2260 5650 6264 6100
जालना लाल क्विंटल 26 5600 5925 5650
अकोला लाल क्विंटल 1818 6000 6400 6200
अमरावती लाल क्विंटल 4973 5650 6171 5910
यवतमाळ लाल क्विंटल 880 5450 5940 5695
मालेगाव लाल क्विंटल 23 2800 4350 4200
आर्वी लाल क्विंटल 1110 5200 6040 5750
चिखली लाल क्विंटल 521 5300 5900 5600
नागपूर लाल क्विंटल 272 5800 5950 5912
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6691 5700 6465 6120
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 119 5500 5700 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 6 5501 5501 5501
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 150 5000 6100 5600
खामगाव लाल क्विंटल 2865 5500 6200 5850
मलकापूर लाल क्विंटल 1500 5500 6205 6000
वणी लाल क्विंटल 290 5495 5780 5600
शिरपूर लाल क्विंटल 11 4451 5012 4925
गंगाखेड लाल क्विंटल 9 5700 6000 5900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 446 5000 6100 5799
मेहकर लाल क्विंटल 170 5500 5940 5800
नांदगाव लाल क्विंटल 5 4501 5200 5000
चाकूर लाल क्विंटल 17 5500 5801 5639
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 21 5750 5900 5825
लोहा लाल क्विंटल 8 5650 5800 5780
उमरी लाल क्विंटल 10 5000 5300 5150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 5376 5500 5376
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 744 4700 5920 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 206 5600 6000 6000
पांढरकवडा लाल क्विंटल 15 5725 5725 5725
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 110 5700 5900 5800
राजूरा लाल क्विंटल 102 4870 5485 5241
कळमेश्वर लाल क्विंटल 125 5700 5870 5800
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 105 5000 5570 5250
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 110 5000 5660 5250
पुलगाव लाल क्विंटल 62 4400 5715 5600
सिंदी लाल क्विंटल 29 5425 5875 5500
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 1600 5000 6100 6000
दुधणी लाल क्विंटल 327 5770 6000 5900
वर्धा लोकल क्विंटल 116 5400 5800 5600
काटोल लोकल क्विंटल 209 5000 5880 5450
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1800 5375 6150 6050
येवला नं. २ क्विंटल 7 5280 5280 5280
जालना पांढरा क्विंटल 537 3500 6015 5950
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 13 5000 5600 5300
माजलगाव पांढरा क्विंटल 28 5000 5724 5600
शेवगाव पांढरा क्विंटल 27 5500 5700 5700
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 51 5600 5700 5700
करमाळा पांढरा क्विंटल 2 5400 5400 5400
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 45 5600 5900 5700
गेवराई पांढरा क्विंटल 72 5450 5700 5600
परतूर पांढरा क्विंटल 15 5690 5726 5701
केज पांढरा क्विंटल 13 4500 5400 5300
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 42 5600 5825 5712
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 4 4751 5300 5151
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 6 5630 5630 5630
10/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 4 4900 5256 5256
बार्शी -वैराग क्विंटल 2 4400 4400 4400
चंद्रपूर क्विंटल 73 5200 5790 5640
पैठण क्विंटल 27 5001 5590 5552
उदगीर क्विंटल 440 6111 6380 6245
भोकर क्विंटल 38 5016 5455 5235
परळी-वैजनाथ क्विंटल 55 5300 5605 5500
मानोरा क्विंटल 345 5200 6000 5522
देवणी क्विंटल 16 5700 5840 5770
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 5600 6091 5845
मुरुम गज्जर क्विंटल 73 5800 5900 5850
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 4800 5280 5060
सोलापूर लाल क्विंटल 61 4205 4375 4300
लातूर लाल क्विंटल 2349 5000 6255 6100
जालना लाल क्विंटल 14 5400 5700 5700
अकोला लाल क्विंटल 2160 5205 6395 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4711 5500 6059 5780
जळगाव लाल क्विंटल 9 5500 5500 5500
यवतमाळ लाल क्विंटल 709 5570 6000 5785
चिखली लाल क्विंटल 590 4800 5875 5337
नागपूर लाल क्विंटल 309 5800 6050 5987
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5416 5800 6550 6170
वाशीम लाल क्विंटल 2400 5700 6100 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 120 5500 5700 5600
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1650 5650 6000 5885
खामगाव लाल क्विंटल 2618 5850 6180 6015
मलकापूर लाल क्विंटल 1093 5700 6260 6105
वणी लाल क्विंटल 307 5390 5670 5500
सावनेर लाल क्विंटल 711 5600 5992 5840
शिरपूर लाल क्विंटल 20 4600 5040 4800
गंगाखेड लाल क्विंटल 9 5700 6000 5800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 728 4200 5951 5760
मेहकर लाल क्विंटल 310 5500 6000 5800
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 10 5000 5500 5300
चाकूर लाल क्विंटल 5 5500 5786 5678
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 44 5550 5900 5725
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 11 5176 5500 5200
उमरगा लाल क्विंटल 7 5500 5811 5500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 188 5600 6000 6000
शेगाव लाल क्विंटल 50 5400 6000 5750
पांढरकवडा लाल क्विंटल 60 5750 5825 5800
भंडारा लाल क्विंटल 2 5115 5115 5115
राजूरा लाल क्विंटल 44 5055 5490 5254
कळमेश्वर लाल क्विंटल 105 5700 5900 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 170 5000 5540 5200
सिंदी लाल क्विंटल 27 5235 5860 5750
दुधणी लाल क्विंटल 532 5600 6065 5900
वर्धा लोकल क्विंटल 221 5450 5850 5650
काटोल लोकल क्विंटल 76 4800 5812 5250
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1300 4680 6175 6020
जालना पांढरा क्विंटल 407 4300 6021 5900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 49 5500 5741 5600
जामखेड पांढरा क्विंटल 19 5000 5200 5100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 32 5500 5500 5500
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 28 5650 5800 5700
गेवराई पांढरा क्विंटल 57 5000 5692 5400
परतूर पांढरा क्विंटल 3 5700 5752 5750
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 10 5425 5425 5425
गंगापूर पांढरा क्विंटल 30 5325 5625 5497
केज पांढरा क्विंटल 7 4400 5390 5200
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 47 5550 5948 5749
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 9 4300 5500 5400
09/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 13 4500 5100 5000
नांदेड क्विंटल 1 5000 5000 5000
चंद्रपूर क्विंटल 183 5000 5720 5500
भोकर क्विंटल 41 3707 5411 4559
श्रीगोंदा क्विंटल 1 6000 6000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4000 4000 4000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 41 5500 5650 5560
मनवत क्विंटल 94 5460 5800 5650
मंगळवेढा क्विंटल 5 3220 4100 4000
मानोरा क्विंटल 410 5100 6100 5350
मोर्शी क्विंटल 807 5800 6080 5940
मुरुम गज्जर क्विंटल 98 5000 6000 5500
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 4200 5211 5111
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 7 5100 5500 5350
बारामती लाल क्विंटल 10 4100 5041 5000
लातूर लाल क्विंटल 2012 5200 6275 6100
अकोला लाल क्विंटल 1414 5000 6335 6000
अमरावती लाल क्विंटल 6280 5500 6153 5826
यवतमाळ लाल क्विंटल 1296 5700 6100 5900
चिखली लाल क्विंटल 610 5400 6011 5705
हिंगणघाट लाल क्विंटल 8521 5700 6590 6125
पवनी लाल क्विंटल 39 5100 5100 5100
वाशीम लाल क्विंटल 2400 5700 6100 6000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 5500 5700 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 18 5645 5800 5645
खामगाव लाल क्विंटल 3374 5600 6350 5975
मलकापूर लाल क्विंटल 1550 5840 6325 6100
वणी लाल क्विंटल 439 5525 5805 5600
सावनेर लाल क्विंटल 975 5588 6100 5950
शिरपूर लाल क्विंटल 20 4700 5900 5000
परतूर लाल क्विंटल 16 5690 5750 5700
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 5800 6000 5900
सेलु लाल क्विंटल 25 5751 5800 5800
चांदूर बझार लाल क्विंटल 840 4600 6150 5750
मेहकर लाल क्विंटल 410 5500 6000 5800
नांदगाव लाल क्विंटल 4 3400 5351 5151
चाकूर लाल क्विंटल 6 5000 5770 5680
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 76 5600 5970 5785
लोहा लाल क्विंटल 5 5200 5680 5650
उमरी लाल क्विंटल 18 5400 5500 5450
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 5000 5301 5301
उमरगा लाल क्विंटल 1 4500 5350 5000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 619 4500 5950 5750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 284 5600 6030 6025
शेगाव लाल क्विंटल 52 5400 6065 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 52 5650 5725 5700
उमरखेड लाल क्विंटल 120 5700 5900 5800
भंडारा लाल क्विंटल 1 5300 5300 5300
राजूरा लाल क्विंटल 96 5005 5550 5262
कळमेश्वर लाल क्विंटल 135 5700 5950 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 169 5000 5650 5250
पुलगाव लाल क्विंटल 55 5100 6025 5885
सिंदी लाल क्विंटल 31 5325 5800 5655
देवळा लाल क्विंटल 3 4005 4900 4305
दुधणी लाल क्विंटल 431 5725 6210 5840
वर्धा लोकल क्विंटल 168 5550 5925 5750
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 35 4500 5502 5351
परांडा लोकल क्विंटल 6 5750 5750 5750
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2400 5300 6175 6000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4700 4700 4700
बारामती पांढरा क्विंटल 4 4800 5050 5050
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 68 5500 5900 5700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 46 5600 5874 5750
बीड पांढरा क्विंटल 44 5250 5850 5610
जामखेड पांढरा क्विंटल 19 5000 5500 5250
शेवगाव पांढरा क्विंटल 52 5600 5650 5600
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 11 5500 5600 5600
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 191 5500 5961 5750
गेवराई पांढरा क्विंटल 96 5500 5720 5600
परतूर पांढरा क्विंटल 9 5700 5770 5750
सेलु पांढरा क्विंटल 30 5501 5700 5650
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 8 5000 5701 5400
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 29 4900 6600 6000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 19 2300 5655 5013
केज पांढरा क्विंटल 13 4300 5300 5200
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 148 5700 6020 5860
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 22 5000 5625 5501
पाथरी पांढरा क्विंटल 2 5400 5400 5400
08/05/2022
पैठण क्विंटल 52 5291 5650 5641
उदगीर क्विंटल 710 6000 6350 6175
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5800 5800 5800
कन्न्ड क्विंटल 3 5000 5500 5200
रामटेक क्विंटल 13 5000 5700 5350
देवणी क्विंटल 2 5780 5940 5860
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 180 5500 6200 6000
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 6 4000 4651 4500
बाळापूर लाल क्विंटल 782 5700 6075 5800
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 240 5700 5900 5800
भिवापूर लोकल क्विंटल 25 4400 5315 4855
काटोल लोकल क्विंटल 212 4700 5930 5250
मांढळ लोकल क्विंटल 7 4785 4785 4785
07/05/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4401 4401 4401
बार्शी -वैराग क्विंटल 30 3500 5251 4800
नांदेड क्विंटल 3 4500 4500 4500
पैठण क्विंटल 5 5600 5600 5600
उदगीर क्विंटल 705 6002 6380 6191
भोकर क्विंटल 66 2400 5529 3964
कारंजा क्विंटल 1500 5375 6300 5950
श्रीरामपूर क्विंटल 4 4800 5200 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 72 5165 5650 5550
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 24 5800 5900 5900
कन्न्ड क्विंटल 2 5000 5500 5250
देवणी क्विंटल 16 5770 5940 5855
मुरुम गज्जर क्विंटल 190 5200 5992 5596
लातूर लाल क्विंटल 1834 5200 6300 6050
जालना लाल क्विंटल 166 5425 6055 5850
अकोला लाल क्विंटल 2366 5000 6345 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4705 5800 6212 6006
चिखली लाल क्विंटल 700 5400 5900 5650
नागपूर लाल क्विंटल 878 6000 6214 6161
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4624 5700 6670 6150
अमळनेर लाल क्विंटल 10 4300 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 87 1800 2000 1900
जिंतूर लाल क्विंटल 5 5700 5700 5700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1870 5750 6125 5995
खामगाव लाल क्विंटल 4559 5200 6300 5750
मलकापूर लाल क्विंटल 1450 5750 6400 6200
सावनेर लाल क्विंटल 1173 5650 6084 5950
परतूर लाल क्विंटल 11 5600 5757 5691
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5800 6000 5800
मेहकर लाल क्विंटल 320 5500 6135 5900
नांदगाव लाल क्विंटल 4 3400 5300 4950
चाकूर लाल क्विंटल 10 5652 5800 5769
लोहा लाल क्विंटल 5 5250 5576 5500
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 5275 5275 5275
उमरगा लाल क्विंटल 2 5251 5251 5251
पातूर लाल क्विंटल 114 5000 5700 5597
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 45 5600 5960 5800
शेगाव लाल क्विंटल 56 5500 5900 5700
पांढरकवडा लाल क्विंटल 15 5835 5835 5835
भंडारा लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
राजूरा लाल क्विंटल 15 5100 5200 5167
सिंदी लाल क्विंटल 34 5320 5760 5500
दुधणी लाल क्विंटल 540 5500 6145 5850
उमरेड लोकल क्विंटल 315 5400 5720 5630
तुमसर लोकल क्विंटल 3 4900 4900 4900
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 2 5576 5576 5576
येवला नं. २ क्विंटल 3 4200 5500 5100
जालना पांढरा क्विंटल 752 5000 6050 5950
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 15 5000 5900 5450
माजलगाव पांढरा क्विंटल 57 5550 5976 5800
बीड पांढरा क्विंटल 79 3000 5899 5385
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 8 4500 5500 5000
जामखेड पांढरा क्विंटल 17 5000 5300 5150
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 18 5600 5700 5700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 179 5500 6000 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 71 5500 5797 5650
परतूर पांढरा क्विंटल 30 5671 5776 5700
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 8 5000 5900 5790
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5400 5690 5536
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 8 4700 5500 5351
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 5600 5600 5600
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 5 5600 5650 5600