Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 02/04/2022

Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 02/04/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 5000 5700 5350
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 8 6100 6100 6100
बोरी लाल क्विंटल 87 5750 6000 5875
शेवगाव पांढरा क्विंटल 135 5400 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5800 5900 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 3 5900 6026 6000
01/04/2022
भोकर क्विंटल 30 5506 5775 5640
जालना लाल क्विंटल 60 5600 6150 5800
अकोला लाल क्विंटल 1130 5100 6485 6100
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 84 6000 6100 6050
वणी लाल क्विंटल 37 5500 5750 5700
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5800 6100 6000
दौंड-यवत लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
सेनगाव लाल क्विंटल 40 5500 6300 6000
पांढरकवडा लाल क्विंटल 65 6000 6050 6030
भंडारा लाल क्विंटल 2 5600 5600 5600
अहिरी लाल क्विंटल 43 4500 5500 5100
वर्धा लोकल क्विंटल 37 5850 6175 6000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 33 5600 5650 5625
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5100 5100 5100
जालना पांढरा क्विंटल 457 5300 6211 6050
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 14 6000 6100 6050
शेवगाव पांढरा क्विंटल 77 5400 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 5800 5800 5800
31/03/2022
चंद्रपूर क्विंटल 89 5000 5995 5600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5500 5500 5500
पैठण क्विंटल 58 5000 5850 5652
उदगीर क्विंटल 1150 6113 6700 6406
भोकर क्विंटल 4 4557 5725 5136
परळी-वैजनाथ क्विंटल 25 5800 5900 5850
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 112 5800 6300 6142
मोर्शी क्विंटल 790 6000 6300 6150
देवणी क्विंटल 19 6110 6321 6215
मुरुम गज्जर क्विंटल 75 6000 6211 6106
अहिरी गज्जर क्विंटल 41 5000 5500 5100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 90 5800 5900 5850
धुळे लाल क्विंटल 3 5450 6000 6000
परभणी लाल क्विंटल 10 5850 6000 5950
नागपूर लाल क्विंटल 1349 6000 6385 6289
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3576 6000 6850 6410
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 115 6000 6100 6050
वणी लाल क्विंटल 130 5695 5895 5700
परतूर लाल क्विंटल 4 6000 6100 6050
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5800 6100 6000
वरोरा लाल क्विंटल 124 5500 5900 5750
चाकूर लाल क्विंटल 10 6001 6250 6221
लोहा लाल क्विंटल 7 6140 6225 6151
मुखेड लाल क्विंटल 15 6120 6200 6150
उमरी लाल क्विंटल 35 5500 6000 5750
सेनगाव लाल क्विंटल 80 5550 6250 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 45 6000 6100 6050
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 7 5655 5655 5655
राजूरा लाल क्विंटल 103 4500 5910 5477
कळमेश्वर लाल क्विंटल 235 5700 6245 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 158 5000 5960 5650
उमरेड लोकल क्विंटल 406 5000 5750 5650
वर्धा लोकल क्विंटल 103 5850 6200 6000
काटोल लोकल क्विंटल 137 5300 6262 5800
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4600 4600 4600
बीड पांढरा क्विंटल 3 5700 5711 5706
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 8 5800 5900 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 12 6000 6180 6150
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 3 5850 5900 5900
30/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 39 5200 5900 5550
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5376 5376 5376
चंद्रपूर क्विंटल 101 5000 6100 5850
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5000 5000 5000
पैठण क्विंटल 26 5300 5846 5600
सिल्लोड क्विंटल 15 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 930 6197 6630 6413
भोकर क्विंटल 140 2800 5858 4329
श्रीरामपूर क्विंटल 7 4800 5500 5200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 10 5601 5911 5800
वडवणी क्विंटल 5 5800 5800 5800
देवणी क्विंटल 16 6151 6350 6250
मुरुम गज्जर क्विंटल 44 6000 6200 6100
धुळे लाल क्विंटल 4 4500 6000 6000
जळगाव लाल क्विंटल 10 5700 5800 5800
नागपूर लाल क्विंटल 1793 6000 6500 6375
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3784 6000 7000 6420
चाळीसगाव लाल क्विंटल 10 3900 5322 4950
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 133 6000 6100 6050
परतूर लाल क्विंटल 20 5900 6000 5950
गंगाखेड लाल क्विंटल 14 6000 6100 6000
वरोरा लाल क्विंटल 156 5200 5900 5600
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 25 5000 5700 5400
चाकूर लाल क्विंटल 20 6050 6199 6176
मुखेड लाल क्विंटल 14 6200 6250 6200
उमरी लाल क्विंटल 11 5600 6000 5800
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 4 5700 5951 5951
उमरगा लाल क्विंटल 5 4500 6250 6200
सेनगाव लाल क्विंटल 60 5500 6300 6000
राजूरा लाल क्विंटल 104 4515 5700 5337
अहिरी लाल क्विंटल 22 4500 5500 5100
कळमेश्वर लाल क्विंटल 285 5925 6295 6145
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 185 5000 5980 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 37 5900 6351 6200
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 600 6000 6410 6350
देवळा लाल क्विंटल 1 5550 5550 5550
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 30 6500 6700 6580
वर्धा लोकल क्विंटल 101 5810 6250 6000
काटोल लोकल क्विंटल 230 5000 6200 5500
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 24 4000 5500 5000
बीड पांढरा क्विंटल 6 4431 5650 5177
शेवगाव पांढरा क्विंटल 126 5400 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5800 5900 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 12 5600 5900 5800
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 15 5501 5940 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 37 5800 6100 6030
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 10 5500 5850 5750
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 5 5800 5800 5800
29/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 53 5300 6000 5650
लासलगाव क्विंटल 18 4500 5600 5400
चंद्रपूर क्विंटल 80 5000 5950 5700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5000 5000 5000
पैठण क्विंटल 25 5071 5871 5701
सिल्लोड क्विंटल 8 5651 5800 5700
उदगीर क्विंटल 1050 6320 6640 6480
भोकर क्विंटल 68 4546 5874 5210
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4000 4000 4000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 27 5800 5900 5850
देवणी क्विंटल 39 5960 6351 6155
मुरुम गज्जर क्विंटल 104 6120 6290 6205
शेवगाव – भोदेगाव काळी क्विंटल 2 5500 5500 5500
लातूर लाल क्विंटल 2685 5830 6700 6625
धर्माबाद लाल क्विंटल 120 5500 6000 5600
जालना लाल क्विंटल 125 4500 6000 5925
धुळे लाल क्विंटल 8 4100 5900 5450
नागपूर लाल क्विंटल 2384 6000 6450 6338
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4138 6200 7130 6630
चाळीसगाव लाल क्विंटल 12 3800 5450 4950
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 118 6000 6100 6050
वणी लाल क्विंटल 114 5585 5985 5700
सावनेर लाल क्विंटल 1031 5962 6401 6200
परतूर लाल क्विंटल 4 5800 6050 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 394 5500 6435 6271
वरोरा लाल क्विंटल 192 5600 6000 5850
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 60 5000 5800 5400
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 29 4500 5500 5200
मुखेड लाल क्विंटल 8 6250 6250 6250
तुळजापूर लाल क्विंटल 55 5700 6100 6000
उमरगा लाल क्विंटल 6 4401 6010 6000
सेनगाव लाल क्विंटल 50 5600 6250 6050
पांढरकवडा लाल क्विंटल 80 6000 6075 6030
भंडारा लाल क्विंटल 3 5500 5600 5550
चिमुर लाल क्विंटल 45 5400 5500 5450
राजूरा लाल क्विंटल 127 5305 5825 5585
अहिरी लाल क्विंटल 19 4800 6000 5100
कळमेश्वर लाल क्विंटल 265 5700 6285 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 135 5000 6070 5750
पुलगाव लाल क्विंटल 60 5800 6200 6150
देवळा लाल क्विंटल 2 4750 5070 5070
वर्धा लोकल क्विंटल 69 6050 6390 6150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 24 5570 5650 5610
काटोल लोकल क्विंटल 345 5100 6255 5800
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
चाकूर नं. ३ क्विंटल 20 5999 6248 6051
जालना पांढरा क्विंटल 469 5400 6200 6000
बीड पांढरा क्विंटल 16 4375 6010 5584
शेवगाव पांढरा क्विंटल 122 5500 5900 5900
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 45 5220 5940 5700
परतूर पांढरा क्विंटल 22 5951 6050 6026
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 8 5300 5900 5800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 23 5400 5773 5600
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 5801 6900 6200
28/03/2022
चंद्रपूर क्विंटल 150 5200 6015 5800
सिन्नर क्विंटल 1 5000 5500 5400
भोकर क्विंटल 111 5503 5858 5680
श्रीगोंदा क्विंटल 27 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 7 5000 5400 5200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 30 5750 5900 5850
मोर्शी क्विंटल 1210 6000 6300 6150
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 15 3000 5541 5401
लातूर लाल क्विंटल 2434 6101 6511 6450
जालना लाल क्विंटल 29 5700 6091 6000
अकोला लाल क्विंटल 1456 5000 6595 6000
धुळे लाल क्विंटल 3 4100 5900 5450
परभणी लाल क्विंटल 25 5850 6000 5925
मालेगाव लाल क्विंटल 34 5201 5591 5481
नागपूर लाल क्विंटल 2517 6000 6426 6320
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3727 6100 7045 6455
कळमनूरी लाल क्विंटल 30 5000 5000 5000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 15 3600 5500 4900
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 125 6000 6100 6050
वणी लाल क्विंटल 263 5490 5995 5700
सावनेर लाल क्विंटल 1011 5900 6370 6200
परतूर लाल क्विंटल 9 5915 6000 5952
चांदूर बझार लाल क्विंटल 570 5500 6400 6141
वरोरा लाल क्विंटल 259 5350 6011 5800
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 87 5990 6300 6100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 69 4000 5700 5000
मुखेड लाल क्विंटल 17 6200 6200 6200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 10 5300 5800 5700
सेनगाव लाल क्विंटल 50 5500 6300 6000
ताडकळस लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 276 5230 5230 5230
पांढरकवडा लाल क्विंटल 230 6000 6150 6100
राजूरा लाल क्विंटल 80 4765 5775 5449
कळमेश्वर लाल क्विंटल 465 5700 6160 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 175 5000 5950 5600
पुलगाव लाल क्विंटल 70 5500 6350 6180
सिंदी लाल क्विंटल 30 5650 6270 6000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 347 5870 6350 6100
देवळा लाल क्विंटल 3 3900 7205 5300
वर्धा लोकल क्विंटल 174 5950 6325 6100
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 34 5600 6100 5800
काटोल लोकल क्विंटल 305 5431 6225 6000
येवला नं. २ क्विंटल 3 4000 6001 5803
जालना पांढरा क्विंटल 486 4300 6250 6050
शेवगाव पांढरा क्विंटल 130 5200 5850 5850
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5800 5900 5800
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 75 5600 6100 5850
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 55 5300 5900 5750
परतूर पांढरा क्विंटल 14 5980 6199 6011
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 10 5400 5995 5800
तळोदा पांढरा क्विंटल 7 5000 5300 5200
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 12 4001 5600 5200
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 38 5201 5850 5700
पाथरी पांढरा क्विंटल 7 5002 6000 5900
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 29 5800 5952 5900
27/03/2022
पैठण क्विंटल 35 5501 5878 5832
उदगीर क्विंटल 1100 6300 6662 6481
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 25 5900 6000 6000
कन्न्ड क्विंटल 6 5500 6000 5750
रामटेक क्विंटल 346 5600 6120 5960
देवणी क्विंटल 18 6140 6391 6265
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 130 5500 6500 6000
वरोरा लाल क्विंटल 45 5500 5900 5850
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 8 4900 5680 5500
उमरी लाल क्विंटल 15 5500 6000 5750
बाळापूर लाल क्विंटल 701 6000 6300 6100
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 245 5000 6050 5600
तुमसर लोकल क्विंटल 9 7011 7011 7011
भिवापूर लोकल क्विंटल 43 5000 5800 5400
काटोल लोकल क्विंटल 350 5200 6165 5500
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 4700 4700 4700
शेवगाव पांढरा क्विंटल 70 5000 5850 5850
26/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 5500 5555 5527
पैठण क्विंटल 23 5791 5841 5800
उदगीर क्विंटल 1100 6320 6700 6510
भोकर क्विंटल 95 4343 5829 5086
श्रीरामपूर क्विंटल 1 4500 4500 4500
रिसोड क्विंटल 850 5800 6450 6115
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 6 5900 6000 5900
कन्न्ड क्विंटल 1 5500 6000 5750
देवणी क्विंटल 20 6000 6350 6175
मुरुम गज्जर क्विंटल 122 5980 6300 6140
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 3 5500 5700 5500
लातूर लाल क्विंटल 1998 5803 6581 6400
धर्माबाद लाल क्विंटल 40 5500 6060 5800
जालना लाल क्विंटल 125 5200 6191 5970
अकोला लाल क्विंटल 1807 5000 6555 5900
अमरावती लाल क्विंटल 2738 5750 6441 6095
धुळे लाल क्विंटल 36 4000 5600 5600
परभणी लाल क्विंटल 25 5850 6000 5950
मालेगाव लाल क्विंटल 42 4399 5740 5541
आर्वी लाल क्विंटल 575 5500 6400 6200
नागपूर लाल क्विंटल 2003 6000 6410 6308
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3051 6100 6930 6510
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 108 5900 6000 5950
जिंतूर लाल क्विंटल 18 6000 6041 6011
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 900 5850 6445 6275
मलकापूर लाल क्विंटल 435 6015 6605 6450
सावनेर लाल क्विंटल 815 5850 6461 6200
रावेर लाल क्विंटल 9 4800 5800 5590
परतूर लाल क्विंटल 5 5900 6080 6026
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 6000 6100 6000
वरोरा लाल क्विंटल 138 5300 6000 5800
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 50 3500 5750 5000
चाकूर लाल क्विंटल 5 6152 6251 6152
लोहा लाल क्विंटल 8 6061 6212 6152
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 3 5701 5851 5851
उमरगा लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
सेनगाव लाल क्विंटल 80 5300 6300 6050
पातूर लाल क्विंटल 131 4900 5500 5377
शेगाव लाल क्विंटल 41 6000 6300 6300
पांढरकवडा लाल क्विंटल 90 6000 6150 6100
पुलगाव लाल क्विंटल 70 5500 6215 6100
बोरी लाल क्विंटल 2 5950 5950 5950
उमरेड लोकल क्विंटल 1245 5000 6080 5950
तुमसर लोकल क्विंटल 17 6000 6000 6000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 10 5500 5600 5550
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 700 4705 6485 6300
जालना पांढरा क्विंटल 727 5000 6275 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 26 6000 6100 6050
माजलगाव पांढरा क्विंटल 70 5600 5960 5800
बीड पांढरा क्विंटल 28 5500 6100 5789
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 8 4400 5800 5200
भोकरदन पांढरा क्विंटल 9 5700 5800 5750
जामखेड पांढरा क्विंटल 31 5500 5800 5650
शेवगाव पांढरा क्विंटल 96 5400 5850 5850
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 4 5800 5900 5800
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 148 5600 6185 5900
गेवराई पांढरा क्विंटल 46 5400 5925 5650
परतूर पांढरा क्विंटल 18 5900 6100 6050
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 25 5400 5995 5800
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 20 5500 5900 5775
पाथरी पांढरा क्विंटल 3 5901 5901 5901
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 3 5850 5970 5970

 

Leave a Comment