Tur bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे तूर बाजार भाव

Tur bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे तूर बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 5555 5901 5728
पैठण क्विंटल 85 5400 6000 5900
उदगीर क्विंटल 1200 6251 6600 6425
भोकर क्विंटल 171 3600 6028 4814
कारंजा क्विंटल 1800 5425 6695 6300
हिंगोली गज्जर क्विंटल 390 5900 6500 6200
मुरुम गज्जर क्विंटल 347 5800 6361 6081
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 230 5800 6200 6000
सोलापूर लाल क्विंटल 40 5500 6055 5800
लातूर लाल क्विंटल 3573 5901 6516 6300
जालना लाल क्विंटल 317 5500 6032 5800
अकोला लाल क्विंटल 3616 5200 6565 6000
अमरावती लाल क्विंटल 7183 5750 6550 6150
धुळे लाल क्विंटल 20 5005 6175 5404
मालेगाव लाल क्विंटल 95 3451 5919 5370
चिखली लाल क्विंटल 945 5700 6300 6000
नागपूर लाल क्विंटल 3237 6000 6400 6300
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2455 6000 6755 6315
मुर्तीजापूर लाल नग 1210 6060 6500 6325
परतूर लाल क्विंटल 26 5700 6130 6100
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 6000 6200 6100
मेहकर लाल क्विंटल 770 5500 6265 5800
नांदगाव लाल क्विंटल 3 1000 5858 5701
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 17 6001 6331 6150
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 112 6150 6350 6250
लोहा लाल क्विंटल 7 6000 6351 6225
मुखेड लाल क्विंटल 40 6250 6350 6250
तुळजापूर लाल क्विंटल 40 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 18 5250 6200 6160
पालम लाल क्विंटल 7 6051 6051 6051
पांढरकवडा लाल क्विंटल 70 6000 6200 6150
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 7 6040 6075 6040
जालना पांढरा क्विंटल 1882 5000 6372 6125
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 119 5500 6166 5833
भोकरदन पांढरा क्विंटल 30 5900 6000 5950
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5900 6000 6000
गेवराई पांढरा क्विंटल 384 5300 6265 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 92 6124 6370 6350
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 40 4600 6111 6000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 162 6150 6350 6250
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 50 6100 6100 6100
04/02/2022
लासलगाव क्विंटल 17 5500 5901 5800
शहादा क्विंटल 16 5000 5701 5400
दोंडाईचा क्विंटल 78 5000 6000 5800
चंद्रपूर क्विंटल 7 5000 5970 5385
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 5500 5801 5650
पैठण क्विंटल 60 5390 6034 6000
संगमनेर क्विंटल 12 5376 5376 5376
सिल्लोड क्विंटल 8 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 1350 6200 6550 6375
भोकर क्विंटल 167 5350 6151 5750
कारंजा क्विंटल 3000 5450 6560 6200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 22 5700 6021 5900
कन्न्ड क्विंटल 20 5001 6000 5500
मोर्शी क्विंटल 150 5600 6150 5875
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 245 5400 6200 5800
देवणी क्विंटल 48 5601 6480 6040
हिंगोली गज्जर क्विंटल 425 5850 6550 6200
मुरुम गज्जर क्विंटल 318 6000 6401 6200
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 119 5295 6070 5800
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 600 5800 6255 6025
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 4 5401 5600 5500
मंठा काळी क्विंटल 6 5900 6100 6000
सोलापूर लाल क्विंटल 51 4400 6000 5870
लातूर लाल क्विंटल 3508 5900 6518 6200
जालना लाल क्विंटल 294 5700 6150 5900
अकोला लाल क्विंटल 3471 5100 6540 5900
अमरावती लाल क्विंटल 9555 5650 6550 6100
धुळे लाल क्विंटल 31 5005 6175 5405
जळगाव लाल क्विंटल 33 5900 6100 5925
चोपडा लाल क्विंटल 175 5556 6126 5801
आर्वी लाल क्विंटल 1100 5500 6300 6100
चिखली लाल क्विंटल 860 5500 6300 5900
नागपूर लाल क्विंटल 3871 6000 6588 6426
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4379 5800 6815 6210
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 1140 5650 6445 5800
अमळनेर लाल क्विंटल 50 5500 6000 6000
जिंतूर लाल क्विंटल 26 5700 6200 6000
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1000 6060 6585 6295
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 973 5500 6475 6000
खामगाव लाल क्विंटल 5964 5775 6600 6187
मलकापूर लाल क्विंटल 4120 5570 6485 6270
वणी लाल क्विंटल 308 5300 6280 6000
सावनेर लाल क्विंटल 1265 5148 6374 6000
कोपरगाव लाल क्विंटल 5 4800 5499 5000
परतूर लाल क्विंटल 36 5890 6100 6050
मेहकर लाल क्विंटल 930 5500 6350 5800
धरणगाव लाल क्विंटल 23 5600 6380 6075
नांदगाव लाल क्विंटल 17 4700 6046 5901
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 11 6151 6301 6200
मंठा लाल क्विंटल 113 5325 6100 6000
निलंगा लाल क्विंटल 50 5300 6211 6000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 98 6151 6351 6251
लोहा लाल क्विंटल 14 6000 6250 6151
मुखेड लाल क्विंटल 56 6300 6400 6300
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 38 5414 6000 5900
तुळजापूर लाल क्विंटल 85 6000 6155 6100
उमरगा लाल क्विंटल 8 5900 6200 6051
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1262 5200 6300 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 840 5800 6320 6200
पांढरकवडा लाल क्विंटल 138 6005 6200 6150
राजूरा लाल क्विंटल 41 3955 5960 5537
कळमेश्वर लाल क्विंटल 425 5200 6245 5800
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 460 5600 6000 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 170 5500 6105 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 65 5800 6400 6190
सिंदी लाल क्विंटल 26 5530 6200 5650
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 616 5670 6350 6150
आर्णी लाल क्विंटल 490 5500 6300 6000
देवळा लाल क्विंटल 3 5720 5900 5720
दुधणी लाल क्विंटल 1229 5800 6250 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 196 5850 6305 6150
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 57 5100 6150 6000
परांडा लोकल क्विंटल 19 6000 6150 6100
काटोल लोकल क्विंटल 436 4350 6190 5260
येवला नं. २ क्विंटल 5 4541 5889 5575
जालना पांढरा क्विंटल 3026 5400 6399 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 177 5500 6212 5856
जिंतूर पांढरा क्विंटल 3 5800 5900 5800
जामखेड पांढरा क्विंटल 12 5800 6200 6000
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 18 5900 6000 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 675 5700 6200 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 62 5926 6350 6250
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 32 5500 6200 6000
मंठा पांढरा क्विंटल 5 4000 6200 5850
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 131 6151 6397 6274
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 91 5700 6200 6000
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 88 6000 6150 6100
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 21 5700 6215 6150
जाफराबाद पांढरा क्विंटल 160 5700 5900 5800
03/02/2022
शहादा क्विंटल 4 5350 6600 5350
दोंडाईचा क्विंटल 59 5492 5985 5700
चंद्रपूर क्विंटल 18 4500 5795 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 5500 5800 5650
पैठण क्विंटल 75 5965 6086 6000
सिल्लोड क्विंटल 18 5500 6000 5700
उदगीर क्विंटल 1550 6200 6776 6488
भोकर क्विंटल 34 5106 6157 5631
कारंजा क्विंटल 2200 5400 6700 6220
श्रीगोंदा क्विंटल 86 6000 6100 6050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 18 5725 5725 5725
मनवत क्विंटल 216 5800 6400 6150
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 151 5300 6250 6070
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 449 5600 6100 6000
कन्न्ड क्विंटल 22 5500 5900 5700
मोर्शी क्विंटल 1812 5800 6400 6100
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 230 5500 6100 5800
देवणी क्विंटल 32 6200 6492 6346
हिंगोली गज्जर क्विंटल 345 6050 6620 6335
मुरुम गज्जर क्विंटल 492 5750 6440 6095
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 10 5599 5911 5891
करमाळा काळी क्विंटल 3 5400 6075 5400
सोलापूर लाल क्विंटल 66 5105 5960 5800
बारामती लाल क्विंटल 95 5000 5600 5300
लातूर लाल क्विंटल 3139 5800 6575 6000
जालना लाल क्विंटल 254 5750 6270 6000
अकोला लाल क्विंटल 3695 5800 6600 6250
अमरावती लाल क्विंटल 7544 5800 6600 6200
धुळे लाल क्विंटल 25 4250 6230 5500
यवतमाळ लाल क्विंटल 589 5500 6550 6025
मालेगाव लाल क्विंटल 82 2411 5922 5751
चोपडा लाल क्विंटल 120 4000 6161 5800
चिखली लाल क्विंटल 954 5600 6311 5955
नागपूर लाल क्विंटल 5801 6000 6600 6450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2590 5800 6705 6200
वाशीम लाल क्विंटल 2100 5700 6550 6200
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 761 5400 6700 6200
अमळनेर लाल क्विंटल 100 5500 6051 6051
जिंतूर लाल क्विंटल 51 5500 6199 6050
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1490 6060 6585 6395
खामगाव लाल क्विंटल 5883 5500 6500 6000
मलकापूर लाल क्विंटल 5860 5500 6615 6350
दिग्रस लाल क्विंटल 205 5800 6400 6195
वणी लाल क्विंटल 262 5250 6360 5800
सावनेर लाल क्विंटल 1251 5000 6438 6000
कोपरगाव लाल क्विंटल 2 5550 5550 5550
करमाळा लाल क्विंटल 15 5801 5801 5801
परतूर लाल क्विंटल 48 5840 6102 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 6100 6200 6100
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1748 6005 6500 6325
लोणार लाल क्विंटल 1050 5900 6370 6135
मेहकर लाल क्विंटल 780 5500 6435 5900
वरोरा लाल क्विंटल 135 5000 6100 5800
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 25 5890 6100 5950
नांदगाव लाल क्विंटल 17 5601 6030 5851
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 3 6100 6270 6150
निलंगा लाल क्विंटल 40 5400 6240 6100
लोहा लाल क्विंटल 14 6051 6225 6151
मुखेड लाल क्विंटल 60 6300 6400 6300
उमरी लाल क्विंटल 30 5600 5900 5750
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 21 5500 5971 5800
तुळजापूर लाल क्विंटल 65 6150 6150 6150
उमरगा लाल क्विंटल 8 6251 6311 6270
सेनगाव लाल क्विंटल 40 5500 6300 6050
पाथरी लाल क्विंटल 10 5500 6000 5800
ताडकळस लाल क्विंटल 21 5800 6200 6100
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1193 500 6300 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 664 5800 6350 6200
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 436 6000 6330 6275
पांढरकवडा लाल क्विंटल 225 6050 6300 6250
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 240 5900 6100 6000
राजूरा लाल क्विंटल 45 3600 5880 5257
कळमेश्वर लाल क्विंटल 295 5100 6275 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 230 5000 6150 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 89 5600 6525 6200
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 1356 5750 6550 6150
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 80 6000 6450 6250
देवळा लाल क्विंटल 3 3000 5850 5450
दुधणी लाल क्विंटल 1252 5800 6345 6050
बोरी लाल क्विंटल 17 6000 6100 6040
उमरेड लोकल क्विंटल 1017 5000 6060 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 227 6050 6430 6200
परांडा लोकल क्विंटल 1 6100 6100 6100
भिवापूर लोकल क्विंटल 65 4500 6000 5250
काटोल लोकल क्विंटल 200 5150 6161 5560
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
चाकूर नं. ३ क्विंटल 35 6150 6313 6207
बारामती पांढरा क्विंटल 62 5300 5891 5791
जालना पांढरा क्विंटल 2826 5000 6531 6200
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 234 5550 6240 5895
जामखेड पांढरा क्विंटल 24 5800 6200 6000
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 29 6000 6100 6100
करमाळा पांढरा क्विंटल 229 5500 6325 6100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 562 5700 6200 5900
गेवराई पांढरा क्विंटल 202 5300 6399 6100
परतूर पांढरा क्विंटल 64 6100 6401 6299
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 2 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 42 5500 6250 6100
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 133 5000 6221 5900
गंगापूर पांढरा क्विंटल 100 5281 6100 5935
चाकूर पांढरा क्विंटल 15 6140 6202 6140
लोहा पांढरा क्विंटल 4 4900 6050 5700
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 85 5700 6200 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 45 6150 6150 6150
पाथरी पांढरा क्विंटल 76 5551 6050 5800
02/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 192 5200 5900 5550
शहादा क्विंटल 12 5200 5375 5300
दोंडाईचा क्विंटल 79 4700 5956 5800
बार्शी -वैराग क्विंटल 60 4250 6375 6150
नांदेड क्विंटल 53 5700 6085 5945
चंद्रपूर क्विंटल 10 5500 5700 5600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 37 5400 5925 5662
पैठण क्विंटल 70 5390 6061 6000
सिल्लोड क्विंटल 15 5500 5900 5700
उदगीर क्विंटल 1200 6450 6900 6675
भोकर क्विंटल 144 5215 6211 5713
श्रीगोंदा क्विंटल 85 6000 6100 6050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 70 5751 6000 5951
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 553 5400 6200 6000
कन्न्ड क्विंटल 10 5400 6000 5700
वैजापूर क्विंटल 117 5790 6050 5900
मानोरा क्विंटल 391 5500 6651 6075
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 235 5100 6000 5500
देवणी क्विंटल 72 6001 6590 6295
हिंगोली गज्जर क्विंटल 350 6135 6725 5430
मुरुम गज्जर क्विंटल 531 5700 6356 6028
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 5400 5400 5400
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 87 4400 6060 5800
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 380 5850 6455 6151
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 7 5300 5650 5500
गेवराई काळी क्विंटल 1 5225 5225 5225
सोलापूर लाल क्विंटल 171 5300 6100 5905
लातूर लाल क्विंटल 2900 5711 6511 6300
धर्माबाद लाल क्विंटल 220 5600 6100 5800
अकोला लाल क्विंटल 3134 5000 6580 6000
अमरावती लाल क्विंटल 7684 6000 6600 6300
जळगाव लाल क्विंटल 46 5900 6000 6000
यवतमाळ लाल क्विंटल 619 5500 6465 5982
मालेगाव लाल क्विंटल 152 3751 5891 5760
चोपडा लाल क्विंटल 140 4700 6152 6052
आर्वी लाल क्विंटल 725 5500 6400 6100
चिखली लाल क्विंटल 895 5320 6380 5850
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3550 5800 6901 6540
वाशीम लाल क्विंटल 2000 5500 6600 6200
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 761 5400 6700 6200
जिंतूर लाल क्विंटल 94 5900 6365 6100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1550 6070 6500 6385
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 1156 5500 6600 6100
खामगाव लाल क्विंटल 7386 5600 6550 6075
मलकापूर लाल क्विंटल 5820 5500 6700 6350
दिग्रस लाल क्विंटल 305 5800 6255 6075
वणी लाल क्विंटल 219 5500 6380 6000
कोपरगाव लाल क्विंटल 3 5500 5500 5500
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1642 6000 6550 6300
लोणार लाल क्विंटल 950 5800 6360 6080
मेहकर लाल क्विंटल 930 5500 6520 5900
वरोरा लाल क्विंटल 140 5200 6100 5950
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 1 5300 5500 5400
नांदगाव लाल क्विंटल 14 3000 6100 5801
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 16 6050 6340 6200
चाकूर लाल क्विंटल 50 6200 6340 6251
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 146 6170 6370 6270
लोहा लाल क्विंटल 34 6000 6282 6100
मुखेड लाल क्विंटल 58 6300 6400 6300
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 46 5600 6000 5800
उमरगा लाल क्विंटल 52 5500 6261 6250
सेनगाव लाल क्विंटल 50 5200 6000 5900
जावळा-बाजार लाल क्विंटल 120 5800 6100 5900
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1086 5200 6500 6300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 535 5800 6350 6200
नांदूरा लाल क्विंटल 1500 5800 6570 6570
शेगाव लाल क्विंटल 498 5550 6600 6400
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 351 6100 6350 6200
पांढरकवडा लाल क्विंटल 180 6000 6300 6200
राजूरा लाल क्विंटल 21 5440 5855 5585
कळमेश्वर लाल क्विंटल 450 5300 6350 5850
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 700 5500 6150 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 190 5500 6205 5800
पुलगाव लाल क्विंटल 95 6000 6200 6125
सिंदी लाल क्विंटल 42 5680 6300 5935
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 110 6000 6300 6200
आर्णी लाल क्विंटल 520 5500 6480 6200
देवळा लाल क्विंटल 2 5200 5700 5390
दुधणी लाल क्विंटल 1376 5700 6350 6150
वर्धा लोकल क्विंटल 223 6050 6325 6150
तुमसर लोकल क्विंटल 5 6500 6500 6500
परांडा लोकल क्विंटल 9 6000 6200 6150
बसमत लोकल क्विंटल 19 6145 6240 6200
काटोल लोकल क्विंटल 334 5320 6201 5850
येवला नं. २ क्विंटल 7 5000 5858 5760
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 26 6000 6100 6100
करमाळा पांढरा क्विंटल 109 5875 6311 6100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 828 5700 6200 5900
गेवराई पांढरा क्विंटल 372 5500 6300 5850
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 51 5500 6300 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 5 5400 5950 5700
चाकूर पांढरा क्विंटल 2 5600 5600 5600
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 240 6232 6432 6332
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 147 5900 6343 6000
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 450 5700 6100 5900
01/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 270 4500 5900 5200
शहादा क्विंटल 2 4951 5251 4951
दोंडाईचा क्विंटल 76 5000 5950 5701
बार्शी -वैराग क्विंटल 188 4500 6270 5900
चंद्रपूर क्विंटल 18 4500 5755 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 34 5601 6000 5800
पैठण क्विंटल 90 5440 6066 5800
सिल्लोड क्विंटल 35 5500 6000 5800
भोकर क्विंटल 111 5000 5983 5492
श्रीगोंदा क्विंटल 37 6000 6100 6050
रिसोड क्विंटल 1700 5700 6400 6050
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 188 5400 6200 6000
वैजापूर क्विंटल 116 5750 5925 5850
मानोरा क्विंटल 461 5500 6426 5963
करमाळा काळी क्विंटल 4 5700 5700 5700
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 13 5400 5700 5550
गंगापूर काळी क्विंटल 7 5200 5335 5250
सोलापूर लाल क्विंटल 42 5400 5950 5800
लातूर लाल क्विंटल 2769 5507 6399 6100
अकोला लाल क्विंटल 3172 5000 6680 6000
अमरावती लाल क्विंटल 9153 5600 6550 6075
जळगाव लाल क्विंटल 81 5500 5850 5700
यवतमाळ लाल क्विंटल 776 5200 6455 5828
चोपडा लाल क्विंटल 160 5851 6152 6000
आर्वी लाल क्विंटल 715 5500 6325 6050
चिखली लाल क्विंटल 913 5600 6375 5987
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2257 5800 6670 6210
वाशीम लाल क्विंटल 1500 5500 6425 6000
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 1012 5400 6345 5850
अमळनेर लाल क्विंटल 70 5600 6025 6025
खामगाव लाल क्विंटल 6160 5600 6500 6050
मलकापूर लाल क्विंटल 5210 5611 6525 6345
दिग्रस लाल क्विंटल 335 5500 6300 6050
वणी लाल क्विंटल 317 5535 6295 6000
सावनेर लाल क्विंटल 1766 5325 6576 6150
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1580 6220 6436 6285
मेहकर लाल क्विंटल 780 5500 6305 5800
वरोरा लाल क्विंटल 205 5000 6000 5800
धरणगाव लाल क्विंटल 23 5695 6000 5760
नांदगाव लाल क्विंटल 11 5601 5991 5851
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 75 4800 5351 5100
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 117 6150 6330 6240
तुळजापूर लाल क्विंटल 50 6100 6100 6100
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1040 5700 6300 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 1040 5700 6300 6200
शेगाव लाल क्विंटल 360 5500 6200 5900
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 325 5900 6175 6000
पांढरकवडा लाल क्विंटल 210 6050 6235 6200
राजूरा लाल क्विंटल 26 4000 5885 5227
कळमेश्वर लाल क्विंटल 395 5100 6225 5650
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 302 5450 5950 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 302 5450 5950 5700
सिंदी लाल क्विंटल 78 5450 6220 6000
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 80 6000 6300 6250
देवळा लाल क्विंटल 2 4400 5700 5500
दुधणी लाल क्विंटल 1248 5890 6305 6100
बोरी लाल क्विंटल 8 5900 6000 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 371 5750 6300 6100
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 62 5400 6200 5900
बसमत लोकल क्विंटल 33 6000 6055 6028
काटोल लोकल क्विंटल 307 4500 6210 5250
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 5700 5800 5700
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 211 5400 6226 5713
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पांढरा क्विंटल 25 5900 6050 6000
जामखेड पांढरा क्विंटल 9 5800 6000 5900
करमाळा पांढरा क्विंटल 276 5500 6255 6100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 395 5700 6100 5900
गंगापूर पांढरा क्विंटल 76 5900 5964 5935
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 127 6250 6454 6352
31/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 285 4000 6000 5000
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5576 5576 5576
शहादा क्विंटल 22 4500 5562 5276
दोंडाईचा क्विंटल 73 5400 6000 5700
बार्शी -वैराग क्विंटल 136 4200 6310 6250
नांदेड क्विंटल 84 5695 6140 6015
चंद्रपूर क्विंटल 82 4500 5800 5200
सिल्लोड क्विंटल 23 5500 6000 5800
भोकर क्विंटल 99 5475 5983 5730
श्रीगोंदा क्विंटल 113 6000 6100 6050
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 305 5400 6200 6000
कुर्डवाडी क्विंटल 10 5600 6100 5700
मानोरा क्विंटल 430 5500 6331 5915
मोर्शी क्विंटल 3047 5500 6425 5962
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 5930 6535 6232
मुरुम गज्जर क्विंटल 340 5500 6400 5950
जालना काळी क्विंटल 56 3500 4500 4000
बार्शी काळी क्विंटल 23 6400 6400 6400
करमाळा काळी क्विंटल 2 5750 5850 5750
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 40 300 5600 5500
गेवराई काळी क्विंटल 1 5400 5400 5400
सोलापूर लाल क्विंटल 40 5100 5800 5650
बारामती लाल क्विंटल 32 4400 5801 5000
जालना लाल क्विंटल 460 5740 6250 5900
अकोला लाल क्विंटल 2682 5000 6000 5900
अमरावती लाल क्विंटल 8769 5500 6557 6028
धुळे लाल क्विंटल 32 4000 5850 5400
मालेगाव लाल क्विंटल 91 4299 5860 5526
आर्वी लाल क्विंटल 890 5200 6350 6050
चिखली लाल क्विंटल 1050 5500 6255 5627
बार्शी लाल क्विंटल 133 5500 5800 5600
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4477 5800 6655 6270
वाशीम लाल क्विंटल 2100 5500 6350 6000
धामणगाव -रेल्वे लाल क्विंटल 1900 5500 6550 6000
अमळनेर लाल क्विंटल 90 5300 6130 6130
जिंतूर लाल क्विंटल 37 5725 6131 5950
खामगाव लाल क्विंटल 6631 530 6450 5875
वणी लाल क्विंटल 403 5350 6280 5800
सावनेर लाल क्विंटल 1311 5125 6501 6100
परतूर लाल क्विंटल 29 5871 6000 5900
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 6100 6200 6100
चांदूर बझार लाल क्विंटल 2343 5500 5250 5741
लोणार लाल क्विंटल 950 5800 6290 6045
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 26 5800 6200 6150
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 9 5800 5900 5850
नांदगाव लाल क्विंटल 18 5300 5945 5751
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 6 5910 5910 5910
निलंगा लाल क्विंटल 35 5500 6080 5900
चाकूर लाल क्विंटल 40 6221 6321 6251
लोहा लाल क्विंटल 13 6000 6211 6100
मुखेड लाल क्विंटल 71 6200 6300 6200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 40 5500 6000 5801
उमरगा लाल क्विंटल 61 4396 6171 6150
सेनगाव लाल क्विंटल 60 5000 6100 5555
जावळा-बाजार लाल क्विंटल 110 5800 6100 6000
ताडकळस लाल क्विंटल 12 5800 6000 5801
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1730 4950 6285 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 878 5800 6200 6200
नांदूरा लाल क्विंटल 1500 5250 6500 6500
आष्टी-जालना लाल क्विंटल 35 6150 6200 6185
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 436 6150 6345 6250
पांढरकवडा लाल क्विंटल 195 6000 6150 6100
कळमेश्वर लाल क्विंटल 690 5100 6200 5700
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 850 5000 6000 5500
देवळा लाल क्विंटल 3 5500 5905 5700
दुधणी लाल क्विंटल 1233 5900 6265 6100
वर्धा लोकल क्विंटल 366 5750 6200 6000
तुमसर लोकल क्विंटल 1 6111 6111 6111
काटोल लोकल क्विंटल 331 4550 6011 5560
येवला नं. २ क्विंटल 28 5701 5851 5781
शिरुर नं. २ क्विंटल 10 5000 5900 5825
बारामती पांढरा क्विंटल 1 5500 5660 5500
जालना पांढरा क्विंटल 2695 5300 6372 6175
बार्शी पांढरा क्विंटल 1477 5300 6500 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 210 5640 6250 5945
माजलगाव पांढरा क्विंटल 363 5800 6382 6200
जिंतूर पांढरा क्विंटल 1 5800 5800 5800
जामखेड पांढरा क्विंटल 4 5600 5900 5750
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 15 5900 6000 6000
करमाळा पांढरा क्विंटल 225 5800 6325 6200
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 1036 5750 6200 5950
गेवराई पांढरा क्विंटल 226 5380 6150 5775
परतूर पांढरा क्विंटल 62 5940 6321 6300
मनवत पांढरा क्विंटल 212 5700 6400 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 16 5300 6050 5700
तळोदा पांढरा क्विंटल 5 5252 6000 5500
मोहोळ पांढरा क्विंटल 60 5500 6100 5700
चाकूर पांढरा क्विंटल 1 6020 6020 6020
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 133 5700 6300 6051
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 30 6061 6225 6200
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 40 5000 6152 5998
30/01/2022
पैठण क्विंटल 60 5941 6100 6039
सिल्लोड क्विंटल 44 5300 6000 5800
उदगीर क्विंटल 1025 6401 6671 6536
श्रीगोंदा क्विंटल 44 6000 6100 6050
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 56 5800 6200 6000
देवणी क्विंटल 55 6200 6411 6305
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 790 5000 6500 5850
वरोरा लाल क्विंटल 59 5425 6000 5800
बाळापूर लाल क्विंटल 2593 5500 6150 5850
उमरखेड लाल क्विंटल 50 5800 6000 5900
समुद्रपूर लाल क्विंटल 16 5920 6000 5950
तुमसर लोकल क्विंटल 2 5955 5955 5955
भिवापूर लोकल क्विंटल 37 5000 6000 5500
काटोल लोकल क्विंटल 167 4975 5971 5260
मांढळ लोकल क्विंटल 9 5800 5800 5800
शेवगाव पांढरा क्विंटल 80 5200 5950 5950
29/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 267 4100 6100 5100
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5401 5401 5401
बार्शी क्विंटल 62 5500 5900 5500
बार्शी -वैराग क्विंटल 53 5600 6251 6200
नांदेड क्विंटल 38 5745 6155 6005
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 5400 5900 5650
पैठण क्विंटल 60 5350 6035 5700
उदगीर क्विंटल 1025 6361 6550 6425
भोकर क्विंटल 150 4007 5967 4987
कारंजा क्विंटल 2780 5470 6600 6120
रिसोड क्विंटल 2400 5500 6500 6000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 60 5800 6200 6000
कुर्डवाडी क्विंटल 11 5501 6201 5851
कन्न्ड क्विंटल 9 5000 5900 5450
वैजापूर क्विंटल 101 5720 5940 5835
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 220 5100 6100 5500
देवणी क्विंटल 71 6051 6455 6253
हिंगोली गज्जर क्विंटल 205 5885 6466 6175
मुरुम गज्जर क्विंटल 101 6000 6381 6190
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 20 5400 5625 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 1 5750 5750 5750
लातूर लाल क्विंटल 4023 5703 6450 6150
धर्माबाद लाल क्विंटल 260 5600 5990 5860
जालना लाल क्विंटल 263 5600 6219 5950
अकोला लाल क्विंटल 2224 5000 6600 6500
अमरावती लाल क्विंटल 5300 5650 6478 6064
धुळे लाल क्विंटल 28 5400 5600 5500
जळगाव लाल क्विंटल 39 5800 6000 6000
मालेगाव लाल क्विंटल 64 1890 5760 4400
आर्वी लाल क्विंटल 752 5100 6200 6075
चिखली लाल क्विंटल 716 5500 6151 5825
नागपूर लाल क्विंटल 3460 6000 6452 6339
हिंगणघाट लाल क्विंटल 1759 5800 6655 6205
वाशीम लाल क्विंटल 2100 5500 6300 6000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 5550 6100 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 134 5600 5800 5700
जिंतूर लाल क्विंटल 13 5700 6100 5950
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1410 5750 6385 6165
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 1078 5000 6400 5800
खामगाव लाल क्विंटल 5920 5300 6400 5850
मलकापूर लाल क्विंटल 4110 5500 6530 6145
सावनेर लाल क्विंटल 902 4800 6199 5850
परतूर लाल क्विंटल 37 5670 6000 5980
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 6100 6200 6100
मेहकर लाल क्विंटल 820 5500 6250 5800
वरोरा लाल क्विंटल 110 5200 6100 5850
नांदगाव लाल क्विंटल 6 4875 5975 5775
निलंगा लाल क्विंटल 40 5651 6041 5900
चाकूर लाल क्विंटल 50 5901 6192 6191
लोहा लाल क्विंटल 16 6001 6251 6200
मुखेड लाल क्विंटल 72 6200 6300 6200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 51 5300 6000 5730
तुळजापूर लाल क्विंटल 35 6000 6000 6000
उमरगा लाल क्विंटल 30 4800 6200 6151
सेनगाव लाल क्विंटल 50 5000 6100 5500
पातूर लाल क्विंटल 373 4800 5900 5667
नांदूरा लाल क्विंटल 1050 5421 6401 6401
आष्टी-जालना लाल क्विंटल 15 5761 6290 6250
पांढरकवडा लाल क्विंटल 230 6000 6150 6100
उमरखेड लाल क्विंटल 50 5900 6000 5950
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 170 5800 6000 5900
भंडारा लाल क्विंटल 4 5600 5600 5600
राजूरा लाल क्विंटल 17 5700 5700 5700
सिंदी लाल क्विंटल 35 5500 5800 5630
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 662 5450 6050 5850
दुधणी लाल क्विंटल 824 5650 6230 6000
बोरी लाल क्विंटल 3 5800 5800 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 142 5500 6130 6070
तुमसर लोकल क्विंटल 3 6200 6200 6200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 42 5576 6200 5800
परांडा लोकल क्विंटल 3 6000 6100 6000
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 5300 5300 5300
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 140 5700 6040 5850
जालना पांढरा क्विंटल 3310 4500 6400 6150
बार्शी पांढरा क्विंटल 1730 5500 6550 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 147 5500 6151 5825
माजलगाव पांढरा क्विंटल 219 5751 6310 6200
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 8 5000 6000 5700
भोकरदन पांढरा क्विंटल 57 5750 5900 5800
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पांढरा क्विंटल 57 5700 5900 5800
जामखेड पांढरा क्विंटल 39 5800 6000 5900
शेवगाव पांढरा क्विंटल 125 5300 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 10 5900 6000 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 898 5750 6200 5950
गेवराई पांढरा क्विंटल 158 5500 6136 5750
परतूर पांढरा क्विंटल 65 5800 6251 6200
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 2 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 57 5000 6000 5800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 80 5900 6010 5975
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 117 5850 6162 5950
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 41 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 5800 5900 5850
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 35 5971 6281 6200
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 33 6000 6150 6085

Leave a Comment