Tur bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे तूर बाजार भाव

Tur bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे तूर बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
पैठण क्विंटल 47 5800 6000 5890
उदगीर क्विंटल 1075 6111 6700 6405
मंगळवेढा क्विंटल 7 5400 5400 5400
देवणी क्विंटल 24 6421 6675 6548
हिंगोली गज्जर क्विंटल 299 5900 6665 6282
मुरुम गज्जर क्विंटल 175 6000 6311 6156
जालना काळी क्विंटल 5 5500 5500 5500
गेवराई काळी क्विंटल 2 5500 5500 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 267 5575 6100 5870
लातूर लाल क्विंटल 3115 6100 6629 6400
जालना लाल क्विंटल 277 5300 6382 6000
अकोला लाल क्विंटल 3064 5000 6650 6000
अमरावती लाल क्विंटल 6309 5750 6625 6187
धुळे लाल क्विंटल 11 4100 5000 5000
जळगाव लाल क्विंटल 35 5700 6000 5900
मालेगाव लाल क्विंटल 83 4401 5875 5752
चोपडा लाल क्विंटल 37 5475 5792 5701
आर्वी लाल क्विंटल 795 5600 6410 6150
चिखली लाल क्विंटल 859 5700 6361 6030
नागपूर लाल क्विंटल 3851 6000 6851 6638
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3051 6200 6925 6535
अमळनेर लाल क्विंटल 20 5450 5546 5546
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 6000 6400 6200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1110 6050 6525 6325
कोपरगाव लाल क्विंटल 4 4500 5556 5400
परतूर लाल क्विंटल 15 5850 6040 6011
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6200 6100
नांदगाव लाल क्विंटल 18 5500 6055 5801
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 8 6250 6400 6300
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 98 6150 6340 6245
उमरगा लाल क्विंटल 4 6200 6300 6250
पांढरकवडा लाल क्विंटल 47 6155 6300 6270
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5900 6100 6000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 326 5800 6450 6100
दुधणी लाल क्विंटल 829 5750 6315 6140
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4700 4700 4700
चाकूर नं. ३ क्विंटल 25 6151 6359 6300
जालना पांढरा क्विंटल 2771 5000 6472 6250
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 151 5551 6279 5912
बीड पांढरा क्विंटल 74 5501 6261 6007
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 23 5900 6000 6000
गेवराई पांढरा क्विंटल 139 5500 6200 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 10 6000 6200 6161
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 2 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 20 5500 6276 6000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 108 6150 6441 6295
11/02/2022
लासलगाव क्विंटल 13 4400 5852 5826
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 5731 5731 5731
शहादा क्विंटल 29 4700 5602 5352
दोंडाईचा क्विंटल 36 4801 5724 5656
पैठण क्विंटल 33 5831 6002 5841
संगमनेर क्विंटल 5 5100 5100 5100
भोकर क्विंटल 114 4800 5963 5382
कारंजा क्विंटल 3150 5570 6615 6230
परळी-वैजनाथ क्विंटल 35 5750 6000 5900
मोर्शी क्विंटल 165 5600 6210 5905
देवणी क्विंटल 39 6000 6600 6300
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 5999 6688 6343
मुरुम गज्जर क्विंटल 112 5900 6141 6021
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 116 5525 5975 5911
जामखेड काळी क्विंटल 11 5000 5500 5250
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 26 5300 5550 5400
मंठा काळी क्विंटल 2 6000 6000 6000
सोलापूर लाल क्विंटल 121 5440 6035 5870
लातूर लाल क्विंटल 2263 6100 6514 6200
जालना लाल क्विंटल 277 5000 6241 6000
अकोला लाल क्विंटल 3629 5100 6680 6250
अमरावती लाल क्विंटल 7664 5900 6650 6275
धुळे लाल क्विंटल 34 4750 5760 5340
यवतमाळ लाल क्विंटल 896 5650 6520 6085
चोपडा लाल क्विंटल 42 4444 6162 5851
आर्वी लाल क्विंटल 800 5500 6360 6050
चिखली लाल क्विंटल 771 5400 6300 5850
नागपूर लाल क्विंटल 3666 6000 6600 6450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3783 5900 6790 6245
पवनी लाल क्विंटल 8 5400 5400 5400
अमळनेर लाल क्विंटल 25 5300 5777 5777
चाळीसगाव लाल क्विंटल 45 4851 5700 5151
जिंतूर लाल क्विंटल 16 5805 6000 5900
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 900 6070 6550 6350
खामगाव लाल क्विंटल 5404 5900 6600 6250
मलकापूर लाल क्विंटल 3315 5656 6550 6285
वणी लाल क्विंटल 178 5200 6380 5800
जामखेड लाल क्विंटल 12 5000 5200 5100
कोपरगाव लाल क्विंटल 11 3500 5200 4200
परतूर लाल क्विंटल 13 5650 5900 5841
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6100 6200 6100
मेहकर लाल क्विंटल 600 5700 6450 6200
धरणगाव लाल क्विंटल 8 5145 5795 5400
नांदगाव लाल क्विंटल 13 5371 5931 5751
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 7 6150 6291 6200
मंठा लाल क्विंटल 66 5000 6100 6000
निलंगा लाल क्विंटल 54 5900 6191 6000
चाकूर लाल क्विंटल 35 6200 6267 6213
लोहा लाल क्विंटल 32 5900 6336 6200
उमरी लाल क्विंटल 10 5500 5850 5675
हिमायतनगर लाल क्विंटल 27 5400 5600 5500
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 12 5200 5959 5601
उमरगा लाल क्विंटल 5 6150 6200 6150
सेनगाव लाल क्विंटल 150 5500 6200 5800
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1297 5000 6250 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 636 5700 6290 6200
शेगाव लाल क्विंटल 298 5500 6305 6305
पांढरकवडा लाल क्विंटल 180 6050 6250 6200
उमरखेड लाल क्विंटल 70 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 16 5500 5700 5600
कळमेश्वर लाल क्विंटल 230 5200 6190 5600
पुलगाव लाल क्विंटल 78 5260 6325 6150
सिंदी लाल क्विंटल 74 5680 6750 6250
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 523 5675 6350 6200
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 60 5850 6150 6000
देवळा लाल क्विंटल 6 5000 5705 5205
वर्धा लोकल क्विंटल 163 5800 6255 6000
परांडा लोकल क्विंटल 1 6100 6100 6100
बसमत लोकल क्विंटल 11 5995 6055 6025
काटोल लोकल क्विंटल 653 4900 6200 5200
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 3000 4800 6490 6200
येवला नं. २ क्विंटल 2 4950 5751 5601
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4500 4500 4500
जालना पांढरा क्विंटल 1899 5100 6400 6200
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 80 5571 6171 5871
बीड पांढरा क्विंटल 114 3300 6101 5775
जामखेड पांढरा क्विंटल 21 5800 6000 5900
शेवगाव पांढरा क्विंटल 87 5900 6000 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 30 5900 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 521 5600 6025 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 238 5250 6194 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 46 5801 6226 6200
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 2 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 10 5000 6000 5800
मंठा पांढरा क्विंटल 28 5611 6000 5800
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 116 6150 6331 6240
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 80 5551 6131 5900
जाफराबाद पांढरा क्विंटल 160 5700 5900 5800
10/02/2022
लासलगाव क्विंटल 9 5680 5751 5701
शहादा क्विंटल 6 4701 6175 5411
दोंडाईचा क्विंटल 23 4900 5651 5500
नांदेड क्विंटल 73 4250 4390 4300
चंद्रपूर क्विंटल 30 4300 5845 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 5700 5875 5787
पैठण क्विंटल 93 5450 6041 5891
सिल्लोड क्विंटल 6 5300 5800 5600
उदगीर क्विंटल 1025 6201 6702 6451
भोकर क्विंटल 12 4901 5825 5363
कारंजा क्विंटल 2200 5550 6600 6200
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5250 5250 5250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 33 5700 5950 5850
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 234 4500 6200 5888
मंगळवेढा क्विंटल 45 4730 5410 5300
मोर्शी क्विंटल 3040 5800 6425 6112
रामटेक क्विंटल 1018 5500 6021 5760
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 110 5600 6100 5800
देवणी क्विंटल 23 6401 6601 6501
हिंगोली गज्जर क्विंटल 250 5990 6630 6310
मुरुम गज्जर क्विंटल 102 5970 6122 6046
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 5500 5500 5500
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 22 5300 5600 5450
सोलापूर लाल क्विंटल 88 4000 6000 5800
बारामती लाल क्विंटल 30 5000 5600 5400
लातूर लाल क्विंटल 2959 6000 6462 6100
जालना लाल क्विंटल 258 5500 6325 6050
अकोला लाल क्विंटल 3772 5400 6580 6100
अमरावती लाल क्विंटल 6960 5750 6150 5950
धुळे लाल क्विंटल 112 4600 6041 5300
जळगाव लाल क्विंटल 29 5700 5800 5800
यवतमाळ लाल क्विंटल 488 5200 6285 5742
मालेगाव लाल क्विंटल 83 4301 5800 5260
चिखली लाल क्विंटल 692 5550 6321 5935
नागपूर लाल क्विंटल 3154 6000 6626 6470
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3354 4100 4475 4240
अमळनेर लाल क्विंटल 70 5600 6025 6025
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 4900 5600 5400
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 139 5800 6000 5900
जिंतूर लाल क्विंटल 8 5925 6025 6000
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 900 5850 6595 6325
खामगाव लाल क्विंटल 4178 5700 6575 6137
मलकापूर लाल क्विंटल 3170 5725 6590 6350
वणी लाल क्विंटल 193 5280 6275 5700
सावनेर लाल क्विंटल 1351 5400 6447 6100
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 5001 5001 5001
परतूर लाल क्विंटल 9 5775 5976 5900
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6100 6200 6100
तेल्हारा लाल क्विंटल 800 5875 6490 6182
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1083 5700 6500 6360
लोणार लाल क्विंटल 800 6000 6300 6150
मेहकर लाल क्विंटल 790 5500 6400 5900
वरोरा लाल क्विंटल 189 5500 6090 5900
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 40 5800 6150 5975
नांदगाव लाल क्विंटल 9 3000 5899 5601
दौंड लाल क्विंटल 3 2400 2400 2400
निलंगा लाल क्विंटल 44 5601 6200 5900
चाकूर लाल क्विंटल 32 5300 6250 6201
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 70 6140 6260 6200
लोहा लाल क्विंटल 19 6050 6250 6100
मुखेड लाल क्विंटल 43 6250 6350 6250
उमरी लाल क्विंटल 10 5100 5600 5350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 46 4912 6000 5651
तुळजापूर लाल क्विंटल 40 6000 6000 6000
उमरगा लाल क्विंटल 15 6000 6199 6150
सेनगाव लाल क्विंटल 90 5500 6200 5800
ताडकळस लाल क्विंटल 8 5800 6000 5800
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 914 5007 6310 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 544 5700 6350 6200
शेगाव लाल क्विंटल 184 5500 6285 6000
पांढरकवडा लाल क्विंटल 121 6000 6250 6175
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 70 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 5 5500 5700 5600
कळमेश्वर लाल क्विंटल 245 5100 6180 5600
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 130 5500 6050 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 70 5370 6435 6125
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 616 5800 6300 6100
देवळा लाल क्विंटल 3 5205 5655 5600
वर्धा लोकल क्विंटल 173 5750 6375 6100
तुमसर लोकल क्विंटल 3 5858 5858 5858
बसमत लोकल क्विंटल 25 5600 6040 5895
येवला नं. २ क्विंटल 2 4900 5752 5700
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5100 5500 5100
बारामती पांढरा क्विंटल 2 5101 5701 5460
जालना पांढरा क्विंटल 2589 5000 6428 6175
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 126 5450 6200 5825
माजलगाव पांढरा क्विंटल 365 5500 6375 6211
बीड पांढरा क्विंटल 41 4000 6100 5773
जामखेड पांढरा क्विंटल 19 5500 6000 5750
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 45 5900 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 408 5550 5900 5750
गेवराई पांढरा क्विंटल 163 5650 6209 5850
परतूर पांढरा क्विंटल 28 6000 6250 6236
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 2 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 27 5000 6000 5800
गंगापूर पांढरा क्विंटल 47 5350 5961 5890
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 71 6150 6318 6234
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 57 5580 6175 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 50 6000 6000 6000
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 200 5600 6100 5950
09/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 167 5300 5800 5550
लासलगाव क्विंटल 10 4000 5800 5700
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5201 5481 5201
शहादा क्विंटल 19 5200 5500 5350
दोंडाईचा क्विंटल 87 3100 5781 5693
नांदेड क्विंटल 43 5600 5995 5800
चंद्रपूर क्विंटल 49 4000 5490 5000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 5000 5800 5400
पैठण क्विंटल 59 5350 5940 5851
संगमनेर क्विंटल 3 5200 5200 5200
सिल्लोड क्विंटल 11 5300 5800 5600
उदगीर क्विंटल 1220 6100 6696 6398
भोकर क्विंटल 182 4509 5950 5230
कारंजा क्विंटल 2800 5475 6540 6180
श्रीगोंदा क्विंटल 12 6000 6000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 15 5500 5700 5600
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 5700 5850 5750
मनवत क्विंटल 108 5875 6272 6000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 180 5600 6100 6000
मानोरा क्विंटल 515 5500 6360 5930
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 104 5600 6200 5800
देवणी क्विंटल 36 6300 6421 6360
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 5900 6400 6150
मुरुम गज्जर क्विंटल 67 6000 6100 6050
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1 5761 5820 5800
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 20 5781 5915 5800
जालना काळी क्विंटल 2 5000 5000 5000
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 16 5300 5475 5400
सोलापूर लाल क्विंटल 133 4699 6000 5700
लातूर लाल क्विंटल 4605 5900 6407 6200
धर्माबाद लाल क्विंटल 210 5500 6000 5800
जालना लाल क्विंटल 260 5600 6100 5850
अकोला लाल क्विंटल 2983 5000 6560 5900
अमरावती लाल क्विंटल 7526 5500 6601 6051
धुळे लाल क्विंटल 44 4400 6000 5400
जळगाव लाल क्विंटल 96 5600 6000 5800
यवतमाळ लाल क्विंटल 557 5550 6475 6012
मालेगाव लाल क्विंटल 101 3501 5699 5570
चोपडा लाल क्विंटल 100 5300 6152 5852
आर्वी लाल क्विंटल 915 5450 6240 6050
चिखली लाल क्विंटल 940 5500 6260 5880
नागपूर लाल क्विंटल 3450 6000 6538 6402
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3013 5900 6800 6240
अमळनेर लाल क्विंटल 30 5400 6000 6000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 19 5000 5701 5352
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 119 5700 6000 5850
जिंतूर लाल क्विंटल 50 5700 6170 6000
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1210 6050 6465 6225
खामगाव लाल क्विंटल 6116 5800 6455 6127
मलकापूर लाल क्विंटल 3545 5675 6520 6300
वणी लाल क्विंटल 198 5200 6280 5700
सावनेर लाल क्विंटल 1325 5040 6274 6000
कोपरगाव लाल क्विंटल 5 4500 5455 5200
रावेर लाल क्विंटल 67 5300 5580 5475
परतूर लाल क्विंटल 14 5600 5900 5850
सेलु लाल क्विंटल 170 5800 6096 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1177 5750 6432 6051
लोणार लाल क्विंटल 950 5800 6330 6065
मेहकर लाल क्विंटल 840 5500 6190 5750
वरोरा लाल क्विंटल 227 5750 6100 6000
धरणगाव लाल क्विंटल 5 5555 5805 5715
नांदगाव लाल क्विंटल 18 4900 6000 5751
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 13 6151 6151 6151
चाकूर लाल क्विंटल 45 6087 6250 6091
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 149 6050 6250 6150
लोहा लाल क्विंटल 3 6100 6211 6200
मुखेड लाल क्विंटल 62 6200 6300 6200
उमरी लाल क्विंटल 28 5500 5700 5600
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 23 5501 5941 5801
तुळजापूर लाल क्विंटल 25 6000 6000 6000
उमरगा लाल क्विंटल 8 5401 6150 6080
सेनगाव लाल क्विंटल 150 5500 6200 6000
पालम लाल क्विंटल 5 6151 6151 6151
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1089 5050 6250 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 455 5700 6275 6150
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 77 5705 6400 6200
शेगाव लाल क्विंटल 240 5500 6305 6305
पांढरकवडा लाल क्विंटल 180 6000 6070 6050
राजूरा लाल क्विंटल 34 3800 5780 5270
कळमेश्वर लाल क्विंटल 345 5100 6100 5500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 250 5200 6010 5500
पुलगाव लाल क्विंटल 131 5450 6400 6100
सिंदी लाल क्विंटल 42 5685 6350 6000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 1452 5550 6350 5950
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 100 5600 6050 5800
देवळा लाल क्विंटल 6 4700 5655 5100
दुधणी लाल क्विंटल 1106 5685 6215 6065
वर्धा लोकल क्विंटल 144 5725 6275 6100
तुमसर लोकल क्विंटल 8 6330 6330 6330
बसमत लोकल क्विंटल 31 5720 6000 5872
काटोल लोकल क्विंटल 431 4500 6091 5200
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2300 4500 6500 6225
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 24 5000 5800 5500
येवला नं. २ क्विंटल 12 5400 5801 5751
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 53 5610 6070 5900
जालना पांढरा क्विंटल 3394 5000 6350 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 181 5400 6200 5800
माजलगाव पांढरा क्विंटल 370 5701 6325 6200
बीड पांढरा क्विंटल 67 5000 6171 5871
शेवगाव पांढरा क्विंटल 125 5600 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 48 5800 5900 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 666 5650 6025 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 279 5400 6150 5700
परतूर पांढरा क्विंटल 22 5950 6205 6200
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 26 4500 6000 5800
मोहोळ पांढरा क्विंटल 10 5500 6100 5700
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 150 6126 6321 6223
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 134 5481 6100 5950
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 50 6000 6000 6000
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 490 5600 6200 6000
08/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 128 5100 6000 5550
लासलगाव क्विंटल 7 5652 5885 5826
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5400 5701 5400
शहादा क्विंटल 11 4100 6277 5675
दोंडाईचा क्विंटल 16 3000 5800 5300
नांदेड क्विंटल 75 5700 6090 6000
चंद्रपूर क्विंटल 59 4500 5745 5500
नंदूरबार क्विंटल 12 5200 5299 5250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 5555 5951 5753
पैठण क्विंटल 80 5400 5993 5891
सिल्लोड क्विंटल 20 5300 5800 5600
उदगीर क्विंटल 1100 6250 6700 6475
भोकर क्विंटल 179 4800 5907 5353
कारंजा क्विंटल 3300 5500 6500 6175
श्रीगोंदा क्विंटल 25 6000 6000 6000
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 60 6000 6100 6050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 8 5550 5850 5750
मनवत क्विंटल 230 5500 6300 6100
रिसोड क्विंटल 2500 5855 6400 6100
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 194 5600 6100 6000
मानोरा क्विंटल 806 5500 6401 5950
मोर्शी क्विंटल 48 5600 5950 5775
रामटेक क्विंटल 1187 5750 6061 5905
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 330 5200 6100 5600
देवणी क्विंटल 45 6361 6586 6473
हिंगोली गज्जर क्विंटल 500 5800 6400 6100
मुरुम गज्जर क्विंटल 146 6050 6200 6125
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 5551 5751 5720
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 150 5500 5951 5827
करमाळा काळी क्विंटल 2 5151 6051 5151
गेवराई काळी क्विंटल 1 5500 5500 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 21 5400 5800 5600
लातूर लाल क्विंटल 3026 5850 6385 6100
अकोला लाल क्विंटल 3280 5000 6570 6000
अमरावती लाल क्विंटल 14879 5600 6400 6000
जळगाव लाल क्विंटल 134 5700 6000 5850
यवतमाळ लाल क्विंटल 849 5550 6465 6007
मालेगाव लाल क्विंटल 90 4381 5401 5256
चोपडा लाल क्विंटल 95 4700 6151 5602
आर्वी लाल क्विंटल 930 5500 6300 6000
चिखली लाल क्विंटल 878 5500 6225 5865
नागपूर लाल क्विंटल 3809 6000 6500 6375
हिंगणघाट लाल क्विंटल 7907 5900 6670 6220
अमळनेर लाल क्विंटल 40 5000 5786 5786
चाळीसगाव लाल क्विंटल 50 5000 5670 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 119 5800 6000 5900
जिंतूर लाल क्विंटल 73 5850 6201 6105
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1490 6050 6495 6355
खामगाव लाल क्विंटल 8756 5500 6425 5962
मलकापूर लाल क्विंटल 3650 5700 6580 6260
दिग्रस लाल क्विंटल 295 5605 6280 6135
वणी लाल क्विंटल 267 5450 6200 5700
सावनेर लाल क्विंटल 1461 5000 6251 6000
कोपरगाव लाल क्विंटल 6 4500 5481 5380
रावेर लाल क्विंटल 57 5390 5755 5645
करमाळा लाल क्विंटल 13 5700 5700 5700
परतूर लाल क्विंटल 15 5700 5976 5900
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 6100 6200 6100
तेल्हारा लाल क्विंटल 1400 5965 6425 6200
चांदूर बझार लाल क्विंटल 2189 6000 6300 6150
वरूड लाल क्विंटल 409 5300 6250 6070
लोणार लाल क्विंटल 1100 5800 6300 6050
मेहकर लाल क्विंटल 970 5500 6300 5800
वरोरा लाल क्विंटल 309 5000 6150 5900
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 37 5800 6061 5900
वरोरा-शेगाव लाल क्विंटल 5 5600 5700 5650
नांदगाव लाल क्विंटल 22 4510 6000 5750
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 42 4800 5400 5200
चाकूर लाल क्विंटल 50 6000 6267 6251
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 89 6150 6277 6213
मुखेड लाल क्विंटल 53 6250 6350 6250
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 46 5625 5951 5800
तुळजापूर लाल क्विंटल 90 5900 6000 5955
उमरगा लाल क्विंटल 34 5800 6100 6050
सेनगाव लाल क्विंटल 50 5000 6200 5800
पालम लाल क्विंटल 12 6151 6151 6151
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1638 5300 6450 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 1071 5700 6230 6150
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 61 5600 6111 6000
शेगाव लाल क्विंटल 329 5500 6240 5800
पांढरकवडा लाल क्विंटल 220 6000 6175 6100
उमरखेड लाल क्विंटल 50 5900 6100 6000
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 70 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 10 5300 5700 5505
राजूरा लाल क्विंटल 72 3780 5940 5470
कळमेश्वर लाल क्विंटल 355 5100 6195 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 340 5100 5950 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 110 5550 6295 5850
सिंदी लाल क्विंटल 55 5250 6500 5700
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 100 5800 6000 5950
देवळा लाल क्विंटल 3 3800 5750 5645
दुधणी लाल क्विंटल 1044 5575 6120 5900
बोरी लाल क्विंटल 3 6050 6050 6050
वर्धा लोकल क्विंटल 274 5850 6300 6050
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 61 650 6230 6100
परांडा लोकल क्विंटल 4 5800 6000 5800
बसमत लोकल क्विंटल 43 5375 6090 5900
काटोल लोकल क्विंटल 475 5000 6160 5560
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 3200 5095 6450 6200
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5000 5400 5400
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 302 5500 6150 5825
माजलगाव पांढरा क्विंटल 671 5650 6303 6200
भोकरदन पांढरा क्विंटल 35 5800 5900 5850
जामखेड पांढरा क्विंटल 27 5800 6000 5900
शेवगाव पांढरा क्विंटल 101 5500 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 7 5700 5800 5800
करमाळा पांढरा क्विंटल 251 5800 6161 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 393 5500 6100 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 250 5500 6165 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 40 5881 6246 6200
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 78 6150 6301 6225
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 125 5700 6100 5951
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 60 5800 6000 5900
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 45 5701 6271 6150
07/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 66 5400 6000 5700
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5601 5651 5601
शहादा क्विंटल 15 5660 5676 5660
दोंडाईचा क्विंटल 85 5100 5860 5600
चंद्रपूर क्विंटल 5 4900 5695 5200
नंदूरबार क्विंटल 18 5200 5500 5375
सिल्लोड क्विंटल 15 5300 5800 5600
भोकर क्विंटल 118 4227 5929 5078
श्रीगोंदा क्विंटल 100 6000 6050 6000
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 21 6000 6200 6100
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 220 5600 6100 6000
कुर्डवाडी क्विंटल 15 5601 6200 5900
मंगळवेढा क्विंटल 25 5000 5310 5200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 85 5100 6300 5800
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 5599 5799 5620
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 11 5400 5550 5400
बारामती लाल क्विंटल 36 5000 5500 5351
जालना लाल क्विंटल 177 5600 6050 5700
धुळे लाल क्विंटल 21 4900 6000 5500
मालेगाव लाल क्विंटल 43 4599 5812 5702
नागपूर लाल क्विंटल 2583 6000 6600 6450
चाळीसगाव लाल क्विंटल 13 4000 5800 5400
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 133 5600 6000 5800
वणी लाल क्विंटल 70 4695 5975 5600
सावनेर लाल क्विंटल 1375 5000 6383 6000
वरोरा लाल क्विंटल 109 5100 6000 5850
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 77 4000 6000 5700
नांदगाव लाल क्विंटल 35 4499 5920 5751
उमरी लाल क्विंटल 30 5700 5900 5800
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 52 5000 5300 5150
भंडारा लाल क्विंटल 9 5500 5600 5550
कळमेश्वर लाल क्विंटल 375 5100 6225 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 360 5200 6150 5600
देवळा लाल क्विंटल 1 3500 5675 4595
तुमसर लोकल क्विंटल 12 5900 6425 6400
परांडा लोकल क्विंटल 10 6150 6150 6150
काटोल लोकल क्विंटल 376 4500 6071 5200
येवला नं. २ क्विंटल 5 4851 5860 5830
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4200 4200 4200
बारामती पांढरा क्विंटल 18 5300 5625 5500
जालना पांढरा क्विंटल 1297 5000 6331 6000
शेवगाव पांढरा क्विंटल 76 5500 5950 5950
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 21 5900 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 231 5700 6000 5850
06/02/2022
पैठण क्विंटल 35 5821 6013 5993
सिल्लोड क्विंटल 34 5300 5900 5700
उदगीर क्विंटल 1050 6300 6660 6480
श्रीगोंदा क्विंटल 43 6000 6050 6000
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 32 6000 6200 6100
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 119 5700 6100 6000
देवणी क्विंटल 19 6371 6545 6458
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 785 5500 6500 6000
वरोरा लाल क्विंटल 43 5400 6000 5900
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 13 3800 6000 5400
उमरी लाल क्विंटल 6 5600 5800 5700
बाळापूर लाल क्विंटल 1722 5400 6200 5900
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 270 5000 6000 5700
समुद्रपूर लाल क्विंटल 10 5400 6070 5800
तुमसर लोकल क्विंटल 3 5000 5000 5000
काटोल लोकल क्विंटल 293 5000 6100 5600
मांढळ लोकल क्विंटल 13 5522 5522 5522
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5800 5800 5800
शेवगाव पांढरा क्विंटल 52 5500 6000 6000
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 166 5300 6050 5675
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5400 5400 5400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 5555 5901 5728
पैठण क्विंटल 85 5400 6000 5900
उदगीर क्विंटल 1200 6251 6600 6425
भोकर क्विंटल 171 3600 6028 4814
कारंजा क्विंटल 1800 5425 6695 6300
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 21 6000 6300 6200
श्रीरामपूर क्विंटल 5 5500 5600 5550
रिसोड क्विंटल 2000 5855 6405 6100
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 61 5800 6100 6000
कन्न्ड क्विंटल 14 5400 6000 5700
देवणी क्विंटल 14 6300 6501 6400
हिंगोली गज्जर क्विंटल 390 5900 6500 6200
मुरुम गज्जर क्विंटल 347 5800 6361 6081
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 230 5800 6200 6000
सोलापूर लाल क्विंटल 40 5500 6055 5800
लातूर लाल क्विंटल 3573 5901 6516 6300
धर्माबाद लाल क्विंटल 259 5600 6060 5800
जालना लाल क्विंटल 317 5500 6032 5800
अकोला लाल क्विंटल 3616 5200 6565 6000
अमरावती लाल क्विंटल 7183 5750 6550 6150
धुळे लाल क्विंटल 20 5005 6175 5404
जळगाव लाल क्विंटल 13 5900 6100 6100
मालेगाव लाल क्विंटल 95 3451 5919 5370
चोपडा लाल क्विंटल 105 5411 6200 5800
आर्वी लाल क्विंटल 630 5500 6400 6000
चिखली लाल क्विंटल 945 5700 6300 6000
नागपूर लाल क्विंटल 3237 6000 6400 6300
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2455 6000 6755 6315
जिंतूर लाल क्विंटल 11 5700 6021 5700
मुर्तीजापूर लाल नग 1210 6060 6500 6325
खामगाव लाल क्विंटल 5332 5800 6500 6150
मलकापूर लाल क्विंटल 2345 5325 6505 6280
सावनेर लाल क्विंटल 1071 5000 6398 6000
रावेर लाल क्विंटल 50 5290 5610 5450
परतूर लाल क्विंटल 26 5700 6130 6100
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 6000 6200 6100
तेल्हारा लाल क्विंटल 1200 6000 6350 6220
मेहकर लाल क्विंटल 770 5500 6265 5800
वरोरा लाल क्विंटल 46 5400 6000 5900
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 52 4000 6000 5000
नांदगाव लाल क्विंटल 3 1000 5858 5701
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 17 6001 6331 6150
चाकूर लाल क्विंटल 7 6199 63021 6281
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 112 6150 6350 6250
लोहा लाल क्विंटल 7 6000 6351 6225
मुखेड लाल क्विंटल 40 6250 6350 6250
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 30 5700 5941 5800
तुळजापूर लाल क्विंटल 40 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 18 5250 6200 6160
सेनगाव लाल क्विंटल 30 5000 6100 5800
पालम लाल क्विंटल 7 6051 6051 6051
पातूर लाल क्विंटल 283 5100 6300 6141
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 142 5700 6100 6000
नांदूरा लाल क्विंटल 1010 5250 6525 6525
शेगाव लाल क्विंटल 152 5500 6235 5800
पांढरकवडा लाल क्विंटल 70 6000 6200 6150
भंडारा लाल क्विंटल 12 5500 5500 5500
पुलगाव लाल क्विंटल 51 5000 6200 5800
सिंदी लाल क्विंटल 60 5600 6200 5870
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 480 5650 6300 6050
बोरी लाल क्विंटल 9 5905 6050 6050
उमरेड लोकल क्विंटल 526 5000 6000 5900
तुमसर लोकल क्विंटल 5 6000 6000 6000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 7 6040 6075 6040
परांडा लोकल क्विंटल 5 5900 6050 6000
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 3000 4500 6460 6150
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 31 5000 5700 5300
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 80 5750 6225 5900
जालना पांढरा क्विंटल 1882 5000 6372 6125
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 119 5500 6166 5833
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 21 5300 5800 5700
भोकरदन पांढरा क्विंटल 30 5900 6000 5950
शेवगाव पांढरा क्विंटल 110 5500 6000 6000
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5900 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 581 5800 6100 5900
गेवराई पांढरा क्विंटल 384 5300 6265 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 92 6124 6370 6350
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 40 4600 6111 6000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 52 5911 6080 6000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 162 6150 6350 6250
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 121 5500 6281 6041
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 50 6100 6100 6100
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 4 6200 6200 6200

 

Leave a Comment