Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 12/03/2022

Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 12/03/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 21 5201 5701 5451
उदगीर क्विंटल 1075 6061 6425 6393
भोकर क्विंटल 42 5127 5950 5538
हिंगोली गज्जर क्विंटल 115 6000 6550 6275
मुरुम गज्जर क्विंटल 38 6151 6326 6238
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 225 5000 6505 5900
लातूर लाल क्विंटल 3624 5800 6690 6500
जालना लाल क्विंटल 81 5100 6375 6100
अकोला लाल क्विंटल 3350 5200 6720 6200
अमरावती लाल क्विंटल 4118 5650 6611 6130
धुळे लाल क्विंटल 12 5700 5790 5790
जळगाव लाल क्विंटल 12 5500 6000 5800
मालेगाव लाल क्विंटल 97 4380 5960 5751
आर्वी लाल क्विंटल 775 5500 6450 6200
चिखली लाल क्विंटल 475 5800 6480 6140
नागपूर लाल क्विंटल 3596 6000 6622 6467
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4552 6200 7100 6620
पवनी लाल क्विंटल 58 5660 5660 5660
अमळनेर लाल क्विंटल 18 5100 5885 5885
मलकापूर लाल क्विंटल 2605 6000 6710 6450
कोपरगाव लाल क्विंटल 9 4500 5562 5381
परतूर लाल क्विंटल 4 5901 5950 5920
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 5900 6100 5900
सेलु लाल क्विंटल 93 5900 6300 6289
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 85 6252 6518 6385
लोहा लाल क्विंटल 20 6075 6386 6275
तुळजापूर लाल क्विंटल 40 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 1 6100 6100 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 80 6000 6250 6200
भंडारा लाल क्विंटल 3 5600 5700 5660
अहिरी लाल क्विंटल 22 5000 6000 5300
सिंदी लाल क्विंटल 20 5700 6200 6025
दुधणी लाल क्विंटल 683 5800 6445 6220
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 35 6300 6900 6520
बोरी लाल क्विंटल 12 6000 6025 6025
लाखंदूर लोकल क्विंटल 6 5550 5600 5575
जालना पांढरा क्विंटल 1070 4700 6413 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 100 5500 6151 5825
माजलगाव पांढरा क्विंटल 57 5400 6071 6000
बीड पांढरा क्विंटल 50 5001 6101 5780
भोकरदन पांढरा क्विंटल 10 5700 5800 5750
शेवगाव पांढरा क्विंटल 123 5500 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 16 5800 5900 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 18 5900 6150 6036
सेलु पांढरा क्विंटल 10 5750 5951 5750
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 30 5500 6100 6000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 95 6253 6517 6385
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 55 6000 6000 6000
11/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 31 5600 6000 5843
चंद्रपूर क्विंटल 142 5200 6300 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5500 5500 5500
पैठण क्विंटल 58 5760 5881 5800
उदगीर क्विंटल 900 6281 6681 6481
भोकर क्विंटल 135 4800 5916 5358
कारंजा क्विंटल 2000 5005 6620 6320
परळी-वैजनाथ क्विंटल 13 5800 5800 5800
देवणी क्विंटल 23 6240 6410 6325
हिंगोली गज्जर क्विंटल 140 5900 6480 6190
मुरुम गज्जर क्विंटल 135 6100 6260 6180
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 4901 5531 5391
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 107 5726 5868 5800
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 525 5040 6350 5800
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 3 5300 5500 5400
लातूर लाल क्विंटल 2681 6000 6601 6400
जालना लाल क्विंटल 138 5000 6340 6136
अकोला लाल क्विंटल 893 5200 6685 6200
अमरावती लाल क्विंटल 5491 5650 6630 6140
धुळे लाल क्विंटल 34 3500 5765 5600
यवतमाळ लाल क्विंटल 819 6000 6450 6225
चिखली लाल क्विंटल 547 5950 6350 6150
नागपूर लाल क्विंटल 3938 6000 6621 6466
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6295 6300 7100 6710
पवनी लाल क्विंटल 24 5660 5660 5660
अमळनेर लाल क्विंटल 20 5500 5700 5700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 3600 5635 5300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 133 5900 6100 6000
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 562 5800 6500 6200
खामगाव लाल क्विंटल 3873 5800 6650 6225
मलकापूर लाल क्विंटल 2516 6000 6700 6440
वणी लाल क्विंटल 348 5605 6150 6000
परतूर लाल क्विंटल 8 5800 6025 5975
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 5900 6100 5900
मेहकर लाल क्विंटल 410 5500 6330 6100
भुसावळ लाल क्विंटल 2 5800 5800 5800
नांदगाव लाल क्विंटल 7 4251 5321 5001
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 10 6050 6101 6070
मंठा लाल क्विंटल 119 5800 6051 6000
औसा लाल क्विंटल 58 6100 6401 6281
चाकूर लाल क्विंटल 30 6151 6270 6196
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 75 6272 6472 6372
लोहा लाल क्विंटल 16 6000 6390 6150
उमरी लाल क्विंटल 20 5700 5900 5800
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 23 5700 6000 5800
तुळजापूर लाल क्विंटल 60 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 4 6200 6200 6200
सेनगाव लाल क्विंटल 40 5500 6350 6100
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 739 5400 6290 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 257 5800 6150 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 115 6050 6275 6200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5900 6200 6000
भंडारा लाल क्विंटल 1 5700 5700 5700
कळमेश्वर लाल क्विंटल 195 5700 6280 6000
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 185 5200 6150 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 125 5000 6105 5600
पुलगाव लाल नग 51 5590 6230 6185
सिंदी लाल क्विंटल 74 5640 6500 6150
देवळा लाल क्विंटल 6 5000 5635 5475
दुधणी लाल क्विंटल 312 6000 6350 6200
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 27 6300 6900 6520
बोरी लाल क्विंटल 6 3000 6020 3500
लाखंदूर लोकल क्विंटल 5 5550 5650 5600
काटोल लोकल क्विंटल 420 5300 6281 5800
येवला नं. २ क्विंटल 12 5801 6051 5900
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5100 5100 5100
जालना पांढरा क्विंटल 1024 4750 6304 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 113 5690 6211 5950
माजलगाव पांढरा क्विंटल 143 5600 6160 5900
बीड पांढरा क्विंटल 59 5400 6211 5915
शेवगाव पांढरा क्विंटल 135 5500 5850 5850
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 10 5800 5900 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 305 5600 6000 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 15 6130 6140 6136
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 5 5900 6100 5900
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 18 5500 6050 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 8 5500 5726 5600
मंठा पांढरा क्विंटल 25 5750 6000 6000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 98 6270 6480 6375
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 34 5500 6000 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 40 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 3 5950 5950 5950
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 19 4400 6051 5700
10/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 101 5100 6000 5550
शहादा क्विंटल 12 5400 5743 5551
दोंडाईचा क्विंटल 10 5300 6000 5752
नांदेड क्विंटल 5 5945 5980 5945
चंद्रपूर क्विंटल 107 5200 5995 5800
पैठण क्विंटल 30 4000 5931 5825
उदगीर क्विंटल 1370 6200 6591 6395
भोकर क्विंटल 43 4504 5913 5208
कारंजा क्विंटल 1800 5280 6595 6300
श्रीगोंदा क्विंटल 5 6000 6000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 17 4500 5200 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 5800 5900 5800
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 186 5899 6351 6247
कन्न्ड क्विंटल 5 5400 6000 5700
मोर्शी क्विंटल 40 5900 6200 6050
देवणी क्विंटल 15 6251 6400 6325
हिंगोली गज्जर क्विंटल 135 5800 6480 6140
मुरुम गज्जर क्विंटल 80 6000 6281 6140
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1 5100 5500 5201
यावल हायब्रीड क्विंटल 19 5800 6500 6000
करमाळा काळी क्विंटल 1 6000 6000 6000
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 7 5400 5500 5450
गंगापूर काळी क्विंटल 8 4800 5745 5600
सोलापूर लाल क्विंटल 18 5300 5700 5500
बारामती लाल क्विंटल 10 4000 5300 4751
लातूर लाल क्विंटल 4104 5900 6551 6300
जालना लाल क्विंटल 49 5900 6100 6025
अकोला लाल क्विंटल 942 5200 6650 6250
अमरावती लाल क्विंटल 3630 6250 6575 6412
धुळे लाल क्विंटल 18 4700 6010 5705
यवतमाळ लाल क्विंटल 433 6000 6365 6182
मालेगाव लाल क्विंटल 43 4101 5871 5691
चोपडा लाल क्विंटल 32 5800 6000 5901
चिखली लाल क्विंटल 437 5900 6400 6150
नागपूर लाल क्विंटल 3372 6000 6550 6413
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6284 6200 7000 6505
अमळनेर लाल क्विंटल 10 5201 5700 5700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 21 4600 5712 5300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 135 5900 6100 6000
खामगाव लाल क्विंटल 3638 5850 6600 6225
मलकापूर लाल क्विंटल 1590 6055 6705 6411
वणी लाल क्विंटल 330 5980 6045 6000
कोपरगाव लाल क्विंटल 10 4500 5500 5431
शिरपूर लाल क्विंटल 22 5300 5950 5601
परतूर लाल क्विंटल 29 5866 6100 6050
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 5900 6100 6000
तेल्हारा लाल क्विंटल 625 6150 6400 6300
चांदूर बझार लाल क्विंटल 592 5000 6450 6301
मेहकर लाल क्विंटल 400 5500 6405 6100
वरोरा लाल क्विंटल 252 5700 6200 6050
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 36 5000 6050 5500
नांदगाव लाल क्विंटल 7 4010 5610 5301
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 26 5900 6200 6100
औसा लाल क्विंटल 61 6101 6401 6298
चाकूर लाल क्विंटल 20 6160 6300 6271
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 67 6275 6475 6375
कंधार लाल क्विंटल 19 6200 6400 6300
मुखेड लाल क्विंटल 14 6200 6250 6200
उमरी लाल क्विंटल 26 5650 5950 5800
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 20 5601 6030 5900
तुळजापूर लाल क्विंटल 45 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 2 6171 6200 6171
सेनगाव लाल क्विंटल 30 5500 6300 6000
ताडकळस लाल क्विंटल 3 6100 6100 6100
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 929 5000 6250 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 233 5800 6100 6080
शेगाव लाल क्विंटल 87 6000 6420 6350
पांढरकवडा लाल क्विंटल 165 6000 6200 6150
भंडारा लाल क्विंटल 3 5600 5600 5600
चिमुर लाल क्विंटल 30 5000 5500 5400
कळमेश्वर लाल क्विंटल 225 5700 6250 6000
नरखेड लाल क्विंटल 70 6000 6300 6100
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 187 5500 6190 5800
पुलगाव लाल क्विंटल 80 6000 6360 6170
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 624 6000 6500 6300
देवळा लाल क्विंटल 3 4600 5600 5105
दुधणी लाल क्विंटल 291 5800 6275 6080
बोरी लाल क्विंटल 9 5800 5800 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 513 5500 6350 6250
वर्धा लोकल क्विंटल 143 6025 6550 6350
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 14 5500 6011 5900
तुमसर लोकल क्विंटल 5 6300 6601 6511
बसमत लोकल क्विंटल 15 6100 6115 6108
लाखंदूर लोकल क्विंटल 4 5550 5650 5600
भिवापूर लोकल क्विंटल 60 5500 5925 5710
काटोल लोकल क्विंटल 356 5200 6271 5850
येवला नं. २ क्विंटल 5 5001 5650 5511
बारामती पांढरा क्विंटल 2 4500 5300 4851
जालना पांढरा क्विंटल 980 5000 6300 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 80 6001 6250 6125
माजलगाव पांढरा क्विंटल 42 5800 6201 6000
बीड पांढरा क्विंटल 21 4410 6159 5863
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 22 5800 5900 5800
करमाळा पांढरा क्विंटल 24 6000 6300 6251
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 194 5600 6000 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 113 5500 6000 5750
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 44 5500 6000 5790
परतूर पांढरा क्विंटल 34 5900 6200 6170
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 5 6000 6100 6000
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 20 5000 5881 5600
गंगापूर पांढरा क्विंटल 31 5825 5861 5850
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 96 6335 6535 6435
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 37 5500 6151 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 50 6100 6100 6100
पाथरी पांढरा क्विंटल 15 3300 6000 5800
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 10 6070 6151 6100
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 190 5700 6200 6050
09/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 95 4400 6000 5200
शहादा क्विंटल 7 5999 5999 5999
दोंडाईचा क्विंटल 1 5500 5900 5800
चंद्रपूर क्विंटल 168 5500 6280 5900
सिन्नर क्विंटल 1 5000 5700 5500
पैठण क्विंटल 72 5776 5925 5891
संगमनेर क्विंटल 1 5275 5275 5275
उदगीर क्विंटल 900 6276 6621 6448
भोकर क्विंटल 55 5011 5900 5455
कारंजा क्विंटल 1800 800 6570 6305
श्रीगोंदा क्विंटल 12 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5500 5500 5500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 20 5750 5950 5900
कन्न्ड क्विंटल 4 5400 6000 5700
देवणी क्विंटल 19 6221 6401 6311
हिंगोली गज्जर क्विंटल 200 5700 6300 6000
मुरुम गज्जर क्विंटल 98 6000 6291 6145
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 205 5730 5900 5836
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 410 5030 6425 5825
सोलापूर लाल क्विंटल 5 5880 5880 5880
लातूर लाल क्विंटल 3148 6000 6675 6400
धर्माबाद लाल क्विंटल 120 5000 6130 5700
जालना लाल क्विंटल 81 5925 6345 6001
अकोला लाल क्विंटल 2514 5300 6695 6000
अमरावती लाल क्विंटल 4812 6000 6500 6250
यवतमाळ लाल क्विंटल 469 6000 6400 6200
मालेगाव लाल क्विंटल 42 4550 5941 5771
चिखली लाल क्विंटल 297 5910 6410 6160
नागपूर लाल क्विंटल 4125 6000 6600 6450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 7250 6200 7000 6520
पवनी लाल क्विंटल 13 6000 6000 6000
कळमनूरी लाल क्विंटल 40 5000 6000 6000
अमळनेर लाल क्विंटल 5 5200 5725 5725
जिंतूर लाल क्विंटल 31 6000 6100 6016
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 450 5800 6450 6205
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 690 5800 6600 6200
खामगाव लाल क्विंटल 2783 6300 6600 6450
मलकापूर लाल क्विंटल 1450 6065 6680 6475
वणी लाल क्विंटल 281 5650 6305 6000
सावनेर लाल क्विंटल 1411 5800 6384 6100
कोपरगाव लाल क्विंटल 17 5380 5500 5400
शिरपूर लाल क्विंटल 51 2711 6281 5860
परतूर लाल क्विंटल 16 5915 6200 6100
गंगाखेड लाल क्विंटल 15 6000 6100 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 927 6000 6571 6341
मेहकर लाल क्विंटल 500 5500 6250 6000
वरोरा लाल क्विंटल 315 5500 6200 6000
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 52 4000 6000 5000
नांदगाव लाल क्विंटल 4 5061 5631 5501
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 7 6100 6100 6100
औसा लाल क्विंटल 73 6051 6401 6275
चाकूर लाल क्विंटल 15 6200 6350 6225
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 106 6352 6538 6445
कंधार लाल क्विंटल 53 6100 6300 6200
लोहा लाल क्विंटल 17 6161 6300 6200
मुखेड लाल क्विंटल 25 6200 6300 6300
उमरी लाल क्विंटल 25 5700 5900 5800
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 26 5500 6041 5881
तुळजापूर लाल क्विंटल 60 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 4 6200 6311 6251
सेनगाव लाल क्विंटल 70 5800 6300 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 605 4500 6230 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 190 5800 6200 6150
शेगाव लाल क्विंटल 67 5800 6350 6325
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 256 6100 6345 6250
पांढरकवडा लाल क्विंटल 73 6000 6250 6200
राजूरा लाल क्विंटल 79 3905 5970 5441
कळमेश्वर लाल क्विंटल 245 5700 6245 6000
नरखेड लाल क्विंटल 45 6000 6300 6200
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 180 5200 6190 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 160 5000 6200 5800
पुलगाव लाल क्विंटल 80 5700 6255 6150
सिंदी लाल क्विंटल 17 5730 6200 6000
देवळा लाल क्विंटल 5 4700 5710 5500
दुधणी लाल क्विंटल 551 5700 6300 6100
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 50 6300 6900 6500
बोरी लाल क्विंटल 2 6000 6000 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 131 6000 6500 6300
तुमसर लोकल क्विंटल 7 5151 5500 5231
परांडा लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
बसमत लोकल क्विंटल 19 5500 6300 6011
लाखंदूर लोकल क्विंटल 59 5631 5660 5645
काटोल लोकल क्विंटल 291 5200 6290 5800
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 32 5000 6000 5500
येवला नं. २ क्विंटल 12 4800 5901 5700
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 30 5200 6100 5750
जालना पांढरा क्विंटल 1039 4700 6400 6200
देगलूर पांढरा क्विंटल 111 5759 6312 6035
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 130 5350 6100 5725
माजलगाव पांढरा क्विंटल 179 5700 6151 6000
बीड पांढरा क्विंटल 19 5781 6100 5940
शेवगाव पांढरा क्विंटल 118 5250 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 19 5800 5900 5900
करमाळा पांढरा क्विंटल 62 5900 6300 6100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 131 5550 5950 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 149 5500 6050 5775
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 59 5796 6127 5950
परतूर पांढरा क्विंटल 32 5950 6210 6141
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 16 5500 6000 5800
तळोदा पांढरा क्विंटल 9 5586 5650 5600
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 74 6355 6545 6450
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 48 5500 6100 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 45 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 14 5800 6000 5901
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 10 6025 6150 6050
08/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 113 5500 6000 5750
लासलगाव क्विंटल 9 5000 5800 5700
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5351 5351 5351
शहादा क्विंटल 5 5280 5784 5280
दोंडाईचा क्विंटल 21 5781 5781 5781
बार्शी -वैराग क्विंटल 12 5000 6000 5200
चंद्रपूर क्विंटल 69 5500 6300 6000
सिन्नर क्विंटल 1 3000 5605 5400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 5300 5555 5427
पैठण क्विंटल 30 5851 5948 5911
उदगीर क्विंटल 1000 6311 6650 6480
भोकर क्विंटल 96 4200 5913 5056
कारंजा क्विंटल 2500 5580 6575 6355
श्रीगोंदा क्विंटल 1 6000 6000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5250 5250 5250
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 5700 6000 5850
मनवत क्विंटल 33 6050 6225 6100
रिसोड क्विंटल 1739 5800 6435 6100
कन्न्ड क्विंटल 9 5400 5900 5650
मानोरा क्विंटल 396 5600 6491 6000
देवणी क्विंटल 17 6231 6425 6328
हिंगोली गज्जर क्विंटल 165 5800 6400 6100
मुरुम गज्जर क्विंटल 152 6000 6250 6125
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 6 5451 5595 5551
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 90 5110 5936 5800
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 645 5100 6470 5950
लातूर लाल क्विंटल 3503 6011 6620 6300
जालना लाल क्विंटल 56 5800 6200 6000
अकोला लाल क्विंटल 2210 5000 6605 6100
अमरावती लाल क्विंटल 6123 5650 6675 6162
धुळे लाल क्विंटल 24 5000 5730 5000
जळगाव लाल क्विंटल 2 5800 5800 5800
यवतमाळ लाल क्विंटल 583 6000 6430 6215
मालेगाव लाल क्विंटल 52 4060 5955 5455
आर्वी लाल क्विंटल 830 5600 6470 6200
चिखली लाल क्विंटल 643 5900 6390 6145
नागपूर लाल क्विंटल 4407 6000 6511 6383
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5575 6300 7000 6620
अमळनेर लाल क्विंटल 5 5500 5695 5695
चाळीसगाव लाल क्विंटल 30 4500 5640 5200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 129 6000 6300 6150
जिंतूर लाल क्विंटल 54 5750 6165 6000
खामगाव लाल क्विंटल 3650 5700 6600 6150
मलकापूर लाल क्विंटल 2320 5900 6666 6451
दिग्रस लाल क्विंटल 185 5910 6295 6165
वणी लाल क्विंटल 388 5705 6245 6000
सावनेर लाल क्विंटल 1936 5800 6501 6300
कोपरगाव लाल क्विंटल 3 5400 5400 5400
शिरपूर लाल क्विंटल 33 5500 6127 5900
परतूर लाल क्विंटल 5 5800 6100 5911
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6100 6000
सेलु लाल क्विंटल 43 6191 6301 6250
तेल्हारा लाल क्विंटल 700 6000 6475 6230
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1238 5500 6600 6370
लोणार लाल क्विंटल 400 6000 6430 6215
मेहकर लाल क्विंटल 490 5500 6250 6000
वरोरा लाल क्विंटल 213 5800 6200 6050
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 49 4000 5800 5300
नांदगाव लाल क्विंटल 5 3200 5515 5301
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 60 4500 5500 5200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 20 6002 6191 6100
औसा लाल क्विंटल 37 6002 6401 6291
चाकूर लाल क्विंटल 5 6201 6401 6246
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 63 6252 6448 6350
कंधार लाल क्विंटल 13 6200 6400 6300
मुखेड लाल क्विंटल 25 6250 6300 6250
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 21 5600 5981 5871
तुळजापूर लाल क्विंटल 65 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 6 3701 6240 6180
सेनगाव लाल क्विंटल 80 5800 6300 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 836 4500 6255 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 270 5800 6180 6100
शेगाव लाल क्विंटल 119 5950 6425 6350
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 302 6000 6250 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 180 6000 6250 6200
भंडारा लाल क्विंटल 5 5600 5600 5600
राजूरा लाल क्विंटल 41 4925 6125 5522
कळमेश्वर लाल क्विंटल 220 5700 6345 6000
नरखेड लाल क्विंटल 60 6000 6300 6100
पुलगाव लाल क्विंटल 162 5600 6400 6225
सिंदी लाल क्विंटल 49 5825 6355 6200
देवळा लाल क्विंटल 2 4880 5455 5300
दुधणी लाल क्विंटल 507 5700 6285 6100
बोरी लाल क्विंटल 19 5700 6060 5900
वर्धा लोकल क्विंटल 189 5950 6340 6050
बसमत लोकल क्विंटल 41 5375 6090 5900
लाखंदूर लोकल क्विंटल 4 5500 5620 5560
काटोल लोकल क्विंटल 621 5350 6340 5850
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 5100 5200 5200
जालना पांढरा क्विंटल 1534 4800 6350 6155
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 207 5500 6251 5875
माजलगाव पांढरा क्विंटल 207 5700 6200 6000
बीड पांढरा क्विंटल 159 3100 6177 5863
शेवगाव पांढरा क्विंटल 205 5500 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 16 5800 5900 5900
करमाळा पांढरा क्विंटल 10 6000 6251 6151
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 244 5600 6000 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 149 5500 6050 5775
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 55 5501 6026 5950
परतूर पांढरा क्विंटल 37 6026 6175 6140
सेलु पांढरा क्विंटल 26 6113 6200 6150
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 25 5500 5950 5800
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 81 6251 6449 6350
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 32 5655 6075 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 75 6000 6000 6000
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 5 6100 6115 6115
07/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 58 4500 6100 5300
लासलगाव क्विंटल 9 4000 5785 5651
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5001 5401 5001
शहादा क्विंटल 6 5150 5500 5276
दोंडाईचा क्विंटल 18 5200 5913 5800
बार्शी क्विंटल 4 4500 6200 4900
नांदेड क्विंटल 11 5890 5995 5990
चंद्रपूर क्विंटल 196 5500 6200 5800
सिन्नर क्विंटल 1 5400 5445 5400
भोकर क्विंटल 120 4300 5959 5130
श्रीगोंदा क्विंटल 42 6000 6100 6050
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 50 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 15 4500 5500 5075
परळी-वैजनाथ क्विंटल 25 5700 6000 5850
मनवत क्विंटल 140 5700 6250 6100
मानोरा क्विंटल 670 5700 6552 6126
मोर्शी क्विंटल 255 6000 6600 6300
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 5850 6415 6132
मुरुम गज्जर क्विंटल 50 6100 6200 6150
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 510 5070 6445 6000
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 5 5300 5551 5400
बारामती लाल क्विंटल 33 4000 5300 4800
लातूर लाल क्विंटल 2983 6060 6675 6400
धर्माबाद लाल क्विंटल 110 5700 6155 5900
जालना लाल क्विंटल 129 4200 6300 6000
अकोला लाल क्विंटल 2490 5000 6655 6000
अमरावती लाल क्विंटल 6602 5750 6625 6187
धुळे लाल क्विंटल 3 4650 5880 5300
यवतमाळ लाल क्विंटल 523 6000 6360 6180
मालेगाव लाल क्विंटल 54 4150 5940 5525
चोपडा लाल क्विंटल 30 5951 6311 6025
आर्वी लाल क्विंटल 760 5600 6470 6200
नागपूर लाल क्विंटल 3456 6000 6521 6391
हिंगणघाट लाल क्विंटल 7631 6000 6905 6410
वाशीम लाल क्विंटल 1800 5800 6500 6000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 1800 5800 6500 6000
अमळनेर लाल क्विंटल 11 5500 5600 5600
चाळीसगाव लाल क्विंटल 55 4000 5600 5300
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 176 6000 6300 6150
जिंतूर लाल क्विंटल 44 5950 6170 6000
खामगाव लाल क्विंटल 4266 5850 6575 6212
मलकापूर लाल क्विंटल 2450 6000 6611 6330
वणी लाल क्विंटल 448 6000 6260 6100
सावनेर लाल क्विंटल 1811 5900 6515 6250
शिरपूर लाल क्विंटल 94 4462 6101 5802
परतूर लाल क्विंटल 17 6050 6200 6100
गंगाखेड लाल क्विंटल 15 6000 6100 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1354 6000 6670 6401
लोणार लाल क्विंटल 550 5880 6341 6111
मेहकर लाल क्विंटल 510 5500 6375 6100
वरोरा लाल क्विंटल 370 5200 6225 6100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 52 4000 6000 5400
धरणगाव लाल क्विंटल 7 5895 6300 5900
नांदगाव लाल क्विंटल 18 3500 6000 5500
मंठा लाल क्विंटल 18 5800 6000 5900
औसा लाल क्विंटल 109 5500 6411 6262
चाकूर लाल क्विंटल 25 5100 6278 6200
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 70 6225 6425 6325
कंधार लाल क्विंटल 12 6200 6400 6300
लोहा लाल क्विंटल 28 6100 6401 6211
मुखेड लाल क्विंटल 15 6300 6350 6300
उमरी लाल क्विंटल 12 5800 6100 5950
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 18 5600 6023 5801
तुळजापूर लाल क्विंटल 45 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 1 5700 6000 5700
सेनगाव लाल क्विंटल 100 5800 6300 6000
पाथरी लाल क्विंटल 1 5801 5801 5801
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 878 5000 6270 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 358 6000 6230 6150
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 157 5900 6250 6000
शेगाव लाल क्विंटल 107 6000 6425 6350
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 380 6100 6400 6200
पांढरकवडा लाल क्विंटल 95 6150 6355 6300
उमरखेड लाल क्विंटल 90 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 5 5500 5700 5600
राजूरा लाल क्विंटल 151 4435 5995 5435
अहिरी लाल क्विंटल 14 4800 5600 5200
कळमेश्वर लाल क्विंटल 400 5700 6365 6000
नरखेड लाल क्विंटल 55 6000 6300 6100
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 550 5000 6150 5500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 172 5000 5920 5500
पुलगाव लाल क्विंटल 70 6160 6261 6175
सिंदी लाल क्विंटल 77 5750 6320 6150
देवळा लाल क्विंटल 10 3405 5715 5665
दुधणी लाल क्विंटल 667 5850 6350 6150
बोरी लाल क्विंटल 22 5900 6060 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 330 5950 6450 6150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 48 5500 6100 6000
तुमसर लोकल क्विंटल 8 5551 6200 6000
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 27 5100 6125 6050
परांडा लोकल क्विंटल 3 5700 6000 5700
बसमत लोकल क्विंटल 19 5000 6135 5902
काटोल लोकल क्विंटल 622 5251 6262 5800
येवला नं. २ क्विंटल 7 4201 6000 5800
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4800 4800 4800
बारामती पांढरा क्विंटल 4 4700 5400 5100
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 25 5750 6060 5850
जालना पांढरा क्विंटल 1432 5200 6400 6100
देगलूर पांढरा क्विंटल 40 5501 6201 5851
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 128 5400 6254 5827
माजलगाव पांढरा क्विंटल 148 5800 6271 6150
शेवगाव पांढरा क्विंटल 147 5800 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 9 5800 5900 5800
करमाळा पांढरा क्विंटल 83 5800 6251 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 316 5600 6000 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 179 5500 5950 5725
परतूर पांढरा क्विंटल 28 6036 6175 6100
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 6 6000 6100 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 14 5550 5802 5590
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 26 5350 5845 5650
गंगापूर पांढरा क्विंटल 75 5300 5960 5800
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 134 6211 6411 6311
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 23 5600 6051 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 50 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 14 5900 6000 5950
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 9 6051 6102 6090
06/03/2022
पैठण क्विंटल 22 5911 6000 5930
सिल्लोड क्विंटल 16 5800 6000 5900
उदगीर क्विंटल 870 6300 6752 6526
श्रीगोंदा क्विंटल 71 6000 6100 6050
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 106 5700 6100 6000
कन्न्ड क्विंटल 20 5400 5900 5750
देवणी क्विंटल 17 6100 6357 6228
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 459 5800 6551 6200
वरोरा लाल क्विंटल 70 6000 6200 6100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 6 5550 5900 5700
औसा लाल क्विंटल 109 5500 6411 6262
कंधार लाल क्विंटल 18 6200 6400 6300
उमरी लाल क्विंटल 25 5700 5900 5800
बाळापूर लाल क्विंटल 1039 5800 6250 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 148 5000 6150 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 6 5900 6000 6000
भिवापूर लोकल क्विंटल 50 5000 6150 5575
काटोल लोकल क्विंटल 315 5500 6301 5800
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 5350 5350 5350
शेवगाव पांढरा क्विंटल 85 5850 5900 5900
05/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5401 5401 5401
बार्शी क्विंटल 20 4500 6000 5200
बार्शी -वैराग क्विंटल 49 5600 6000 5925
पैठण क्विंटल 18 5500 5976 5851
उदगीर क्विंटल 950 6325 6611 6468
भोकर क्विंटल 124 4500 6017 5258
कारंजा क्विंटल 2000 5575 6630 6320
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 46 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5000 5000 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 80 5850 6001 5900
रिसोड क्विंटल 2505 5850 6400 6125
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 25 6000 6100 6000
मंगळवेढा क्विंटल 13 4610 5300 5170
कन्न्ड क्विंटल 4 5000 5900 5700
वैजापूर क्विंटल 68 5400 5690 5605
देवणी क्विंटल 32 6000 6400 6200
हिंगोली गज्जर क्विंटल 200 5850 6540 6195
मुरुम गज्जर क्विंटल 158 6000 6199 6099
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 205 5895 5960 5900
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 187 5200 6500 6000
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 4 5500 5590 5550
गेवराई काळी क्विंटल 3 4200 5500 5301
सोलापूर लाल क्विंटल 11 5500 5700 5700
लातूर लाल क्विंटल 2331 5800 6631 6300
धर्माबाद लाल क्विंटल 90 5750 6105 5850
जालना लाल क्विंटल 78 6000 6291 6150
अकोला लाल क्विंटल 2713 5000 6650 6200
अमरावती लाल क्विंटल 4600 6200 6600 6400
धुळे लाल क्विंटल 30 5500 6565 5550
जळगाव लाल क्विंटल 12 6000 8000 6000
परभणी लाल क्विंटल 75 5800 6000 5900
मालेगाव लाल क्विंटल 47 4400 5922 5700
आर्वी लाल क्विंटल 830 5600 6430 6200
चिखली लाल क्विंटल 506 5850 6350 6100
नागपूर लाल क्विंटल 3496 6000 6431 6323
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4840 6000 6850 6380
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 116 6000 6300 6150
जिंतूर लाल क्विंटल 48 6000 6205 6100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1230 6050 6590 6385
खामगाव लाल क्विंटल 6143 5800 6500 6150
मलकापूर लाल क्विंटल 2610 5800 6755 6451
सावनेर लाल क्विंटल 1421 5975 6500 6250
परतूर लाल क्विंटल 3 5950 6026 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 6 6000 6100 6000
तेल्हारा लाल क्विंटल 700 6115 6500 6310
लोणार लाल क्विंटल 250 5900 6450 6175
मेहकर लाल क्विंटल 470 5500 6380 6100
वरोरा लाल क्विंटल 168 5800 6200 6100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 40 5200 6100 5500
नांदगाव लाल क्विंटल 7 4350 5757 5501
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 5 5900 5900 5900
चाकूर लाल क्विंटल 15 6201 6311 6281
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 106 6210 6410 6310
लोहा लाल क्विंटल 23 6075 6371 6200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 13 5600 5981 5700
तुळजापूर लाल क्विंटल 75 6100 6100 6100
सेनगाव लाल क्विंटल 80 5500 6300 6000
पाथरी लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पालम लाल क्विंटल 12 6151 6151 6151
पातूर लाल क्विंटल 194 5000 6200 6106
शेगाव लाल क्विंटल 58 5800 6300 6300
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 276 6200 6350 6295
पांढरकवडा लाल क्विंटल 75 6150 6350 6300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 70 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 4 5500 5600 5550
पुलगाव लाल क्विंटल 55 6000 6550 6200
सिंदी लाल क्विंटल 24 6120 6400 6275
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 95 6000 6350 6150
दुधणी लाल क्विंटल 899 5800 6375 6130
उमरेड लोकल क्विंटल 514 5500 6150 6050
तुमसर लोकल क्विंटल 13 5731 6011 5891
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 11 5301 6070 5801
परांडा लोकल क्विंटल 2 5700 5700 5700
बसमत लोकल क्विंटल 18 5590 6165 5851
लाखंदूर लोकल क्विंटल 62 5550 5631 5590
येवला नं. २ क्विंटल 6 4050 6152 6013
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4800 4800 4800
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 40 5800 6090 5900
जालना पांढरा क्विंटल 1120 5300 6423 6200
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 22 5500 6200 5850
माजलगाव पांढरा क्विंटल 136 5850 6211 6100
बीड पांढरा क्विंटल 83 5300 6151 5926
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 5 5000 6000 5800
भोकरदन पांढरा क्विंटल 16 5700 5800 5750
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 6000 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 333 5600 6000 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 115 5500 5975 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 11 6141 6200 6150
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 14 5300 6150 6000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 121 6248 6448 6348
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 36 5600 6050 5800
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 60 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 2 5600 6000 5950

 

Leave a Comment