Tur bajar bhav : 14 ते फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे तूर बाजार भाव

Tur bajar bhav : 14 ते फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे तूर बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 5531 5801 5666
नागपूर लाल क्विंटल 1932 6000 6480 6360
उमरखेड लाल क्विंटल 100 5900 6100 6000
18/02/2022
शहादा क्विंटल 3 4000 5700 4000
दोंडाईचा क्विंटल 33 5056 5857 5560
पैठण क्विंटल 50 5650 5920 5900
सिल्लोड क्विंटल 10 5300 6000 5700
भोकर क्विंटल 135 4850 6000 5425
कारंजा क्विंटल 3000 5555 6600 6210
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 110 5200 6100 5800
देवणी क्विंटल 16 6325 6560 6442
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 5950 6550 6250
मंठा काळी क्विंटल 2 5650 5650 5650
सोलापूर लाल क्विंटल 43 5460 5900 5790
लातूर लाल क्विंटल 3751 6100 6599 6200
जालना लाल क्विंटल 155 5600 6251 6025
अकोला लाल क्विंटल 2293 5100 6585 6000
यवतमाळ लाल क्विंटल 554 5800 6470 6132
चोपडा लाल क्विंटल 26 5000 6201 6000
आर्वी लाल क्विंटल 675 5700 6440 6150
चिखली लाल क्विंटल 530 5850 6350 6100
चाळीसगाव लाल क्विंटल 51 5011 5757 5411
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 133 5800 6100 5950
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1170 6070 6555 6385
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 845 5800 6500 6150
मलकापूर लाल क्विंटल 2030 5800 6640 6385
कोपरगाव लाल क्विंटल 8 5000 5740 5500
परतूर लाल क्विंटल 17 5960 6100 6050
मेहकर लाल क्विंटल 900 5500 6465 6100
नांदगाव लाल क्विंटल 22 3500 5761 5501
मंठा लाल क्विंटल 48 5800 6101 6000
लोहा लाल क्विंटल 18 6100 6365 6300
उमरी लाल क्विंटल 12 5600 5750 5675
उमरगा लाल क्विंटल 22 6150 6400 6300
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 40 5200 5500 5300
सेनगाव लाल क्विंटल 105 5500 6200 6050
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1075 5100 6330 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 427 5700 6200 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 125 6000 6200 6175
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 70 5900 6100 6000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 298 6000 6400 6300
देवळा लाल क्विंटल 5 4955 5710 5205
दुधणी लाल क्विंटल 1136 5800 6255 6050
काटोल लोकल क्विंटल 493 5000 6240 5550
जालना पांढरा क्विंटल 1204 5000 6450 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 120 5500 6151 5825
माजलगाव पांढरा क्विंटल 163 5700 6201 6100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 95 5400 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 9 5900 6000 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 29 5851 6221 6101
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 30 5500 6150 6100
केज पांढरा क्विंटल 26 5500 6200 6100
मंठा पांढरा क्विंटल 21 5650 5900 5800
लोहा पांढरा क्विंटल 3 5926 6100 6000
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 12 6001 6218 6125
17/02/2022
शहादा क्विंटल 50 4599 5656 5380
दोंडाईचा क्विंटल 49 5766 5952 5917
चंद्रपूर क्विंटल 35 4500 5375 5200
पैठण क्विंटल 63 5001 5913 5900
उदगीर क्विंटल 970 6382 6600 6491
कारंजा क्विंटल 1800 5550 6505 6230
श्रीगोंदा क्विंटल 81 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 2 5500 5500 5500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 5 6000 6000 6000
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 161 3700 6300 6047
मंगळवेढा क्विंटल 19 4500 5660 5380
कन्न्ड क्विंटल 7 5400 6000 5600
मोर्शी क्विंटल 875 6000 6403 6201
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 210 5300 6200 5600
देवणी क्विंटल 10 6300 6461 6380
हिंगोली गज्जर क्विंटल 180 5900 6515 6207
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 5101 5676 5500
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 7 5600 5626 5615
गंगापूर काळी क्विंटल 19 5500 5600 5581
सोलापूर लाल क्विंटल 37 5550 5600 5550
बारामती लाल क्विंटल 32 4800 5600 5300
लातूर लाल क्विंटल 2885 6000 6599 6200
जालना लाल क्विंटल 129 5000 6225 5900
अकोला लाल क्विंटल 2784 5100 6585 6000
जळगाव लाल क्विंटल 29 5700 6000 5800
यवतमाळ लाल क्विंटल 432 5800 6425 6112
मालेगाव लाल क्विंटल 48 4400 5920 5700
चोपडा लाल क्विंटल 15 5300 6012 5800
चिखली लाल क्विंटल 445 5700 6300 6000
नागपूर लाल क्विंटल 4553 6000 6550 6412
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3470 6100 6950 6540
चाळीसगाव लाल क्विंटल 38 4451 5700 5450
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 150 6000 6300 6150
जिंतूर लाल क्विंटल 10 6000 6027 6000
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1210 6070 6560 6365
खामगाव लाल क्विंटल 3123 5700 6600 6150
मलकापूर लाल क्विंटल 1735 5800 6630 6375
वणी लाल क्विंटल 15 4400 6085 5600
सावनेर लाल क्विंटल 685 5400 6430 6200
कोपरगाव लाल क्विंटल 17 5000 5651 5500
शिरपूर लाल क्विंटल 62 5000 6051 5635
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6200 6100
तेल्हारा लाल क्विंटल 1000 6125 6550 6300
लोणार लाल क्विंटल 475 6225 6400 6312
मेहकर लाल क्विंटल 1000 5500 6260 6000
नांदगाव लाल क्विंटल 5 4899 6001 5751
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 6150 6150 6150
चाकूर लाल क्विंटल 8 5710 6330 6251
कंधार लाल क्विंटल 33 6200 6400 6300
लोहा लाल क्विंटल 14 6161 6400 6351
मुखेड लाल क्विंटल 37 6300 6350 6300
उमरी लाल क्विंटल 18 5400 5800 5600
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 16 5851 6050 5931
तुळजापूर लाल क्विंटल 50 6150 6150 6150
उमरगा लाल क्विंटल 5 6150 6251 6250
सेनगाव लाल क्विंटल 60 5500 6100 5800
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 768 4950 6345 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 428 5700 6200 6100
शेगाव लाल क्विंटल 111 5900 6395 6350
आष्टी-जालना लाल क्विंटल 9 6000 6176 6150
पांढरकवडा लाल क्विंटल 63 6000 6150 6100
भंडारा लाल क्विंटल 9 5500 5800 5620
राजूरा लाल क्विंटल 44 3505 5860 5729
कळमेश्वर लाल क्विंटल 75 5500 6150 5800
पुलगाव लाल क्विंटल 45 6275 6351 6300
देवळा लाल क्विंटल 6 5120 5855 5700
वर्धा लोकल क्विंटल 67 5850 6330 6150
काटोल लोकल क्विंटल 185 4440 6251 5550
येवला नं. २ क्विंटल 3 5251 5858 5800
बारामती पांढरा क्विंटल 11 4100 5600 5570
जालना पांढरा क्विंटल 1106 5450 6400 6175
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 83 5352 6168 5760
माजलगाव पांढरा क्विंटल 196 5400 6219 6100
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 34 5900 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 295 5600 6050 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 172 5500 6100 5900
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 4 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 30 5500 6150 6100
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 36 5051 6099 5600
गंगापूर पांढरा क्विंटल 41 5886 5960 5941
केज पांढरा क्विंटल 8 4100 6100 6000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 40 5900 6260 6031
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 65 6150 6150 6150
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 6000 6000 6000
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 40 5800 6200 6150
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 168 5900 6300 6150
16/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5651 5651 5651
शहादा क्विंटल 36 4500 5700 5300
दोंडाईचा क्विंटल 66 5100 5951 5751
नांदेड क्विंटल 17 5700 5950 5800
चंद्रपूर क्विंटल 81 4500 6105 5900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 5500 5600 5550
पैठण क्विंटल 50 5300 5971 5900
सिल्लोड क्विंटल 12 5300 5800 5700
उदगीर क्विंटल 1425 6375 6700 6537
भोकर क्विंटल 76 4850 5959 5404
कारंजा क्विंटल 2200 5500 6555 6200
श्रीगोंदा क्विंटल 22 6000 6100 6050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 5850 6000 5950
मनवत क्विंटल 95 5900 6363 6200
कुर्डवाडी क्विंटल 4 6000 6000 6000
कन्न्ड क्विंटल 20 5400 5900 5600
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 88 5400 6200 5800
देवणी क्विंटल 18 6311 6652 6481
हिंगोली गज्जर क्विंटल 225 6000 6595 6297
मुरुम गज्जर क्विंटल 68 6000 6261 6131
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1 4441 5752 5650
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 110 5590 6071 5850
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 6 5500 5626 5550
सोलापूर लाल क्विंटल 78 5600 6050 5810
लातूर लाल क्विंटल 2477 6000 6600 6200
धर्माबाद लाल क्विंटल 240 5800 6220 6050
जालना लाल क्विंटल 142 5925 6300 6050
अकोला लाल क्विंटल 3032 5000 6690 6000
जळगाव लाल क्विंटल 29 5600 5750 5700
यवतमाळ लाल क्विंटल 559 5700 6580 6140
मालेगाव लाल क्विंटल 73 4201 5871 5712
चोपडा लाल क्विंटल 66 5657 6202 6101
आर्वी लाल क्विंटल 800 5700 6450 6150
चिखली लाल क्विंटल 650 5600 6400 6000
नागपूर लाल क्विंटल 6025 6000 6580 6435
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4812 6000 6930 6410
पवनी लाल क्विंटल 6 5650 5650 5650
चाळीसगाव लाल क्विंटल 50 4851 5772 5451
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 135 6000 6400 6200
जिंतूर लाल क्विंटल 11 5960 6055 6000
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1350 6070 6590 6335
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 1100 5500 6651 6100
खामगाव लाल क्विंटल 4797 5900 6550 6225
मलकापूर लाल क्विंटल 2520 5850 6645 6355
वणी लाल क्विंटल 138 5705 6270 5800
सावनेर लाल क्विंटल 1465 5414 6450 6100
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 5480 5480 5480
शिरपूर लाल क्विंटल 95 4500 6078 5725
परतूर लाल क्विंटल 9 5800 6100 5900
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6200 6100
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1149 6000 6480 6321
लोणार लाल क्विंटल 650 6150 6500 6325
मेहकर लाल क्विंटल 1350 5500 6420 6000
वरोरा लाल क्विंटल 213 5100 6300 6070
नांदगाव लाल क्विंटल 27 4646 5791 5601
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 8 5800 6200 6000
कंधार लाल क्विंटल 58 6300 6500 6400
लोहा लाल क्विंटल 28 6112 6451 6351
उमरी लाल क्विंटल 45 5800 5850 5825
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 30 5500 6021 5900
तुळजापूर लाल क्विंटल 80 6200 6200 6200
उमरगा लाल क्विंटल 6 6200 6325 6266
सेनगाव लाल क्विंटल 90 5500 6200 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 642 5400 6350 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 303 5700 6225 6100
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 97 5900 6300 6100
शेगाव लाल क्विंटल 163 5800 6425 6350
पांढरकवडा लाल क्विंटल 140 6100 6335 6200
उमरखेड लाल क्विंटल 160 5900 6100 6000
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5900 6100 6000
राजूरा लाल क्विंटल 74 5005 6200 5940
कळमेश्वर लाल क्विंटल 220 5500 6160 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 165 5000 6000 5500
पुलगाव लाल क्विंटल 85 6070 6505 6350
सिंदी लाल क्विंटल 73 6000 6400 6250
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 771 6000 6400 6250
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 85 6000 6350 6200
देवळा लाल क्विंटल 6 5050 5850 5655
दुधणी लाल क्विंटल 1226 5785 6285 6005
बोरी लाल क्विंटल 5 6005 6150 6145
वर्धा लोकल क्विंटल 183 5900 6410 6250
परांडा लोकल क्विंटल 6 1500 1900 1700
बसमत लोकल क्विंटल 32 6000 6460 6174
काटोल लोकल क्विंटल 455 5300 6351 5600
येवला नं. २ क्विंटल 5 3600 5901 5500
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 55 5950 6310 6100
जालना पांढरा क्विंटल 2085 5000 6452 6200
देगलूर पांढरा क्विंटल 183 5900 6345 6122
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 125 5501 6226 5836
माजलगाव पांढरा क्विंटल 253 5600 6235 6100
बीड पांढरा क्विंटल 36 5000 6241 6009
शेवगाव पांढरा क्विंटल 216 5400 6000 6000
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 26 5900 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 378 5600 61110 5900
गेवराई पांढरा क्विंटल 183 5500 6124 5900
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 125 5715 6236 6100
परतूर पांढरा क्विंटल 32 6025 6260 6200
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 4 6100 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 19 5000 6251 6100
केज पांढरा क्विंटल 12 4500 6200 6101
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 70 5600 6151 5991
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 65 6150 6150 6150
पाथरी पांढरा क्विंटल 17 5000 6000 5871
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 280 5600 6100 6000
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 3 5400 6181 5900
15/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 241 5000 6100 5550
लासलगाव क्विंटल 11 5841 6000 5901
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5680 5680 5680
शहादा क्विंटल 4 3800 5751 5501
दोंडाईचा क्विंटल 41 5211 6001 5983
नांदेड क्विंटल 20 5700 6100 6000
चंद्रपूर क्विंटल 82 4400 6280 5900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 12 5600 5800 5700
पैठण क्विंटल 56 5400 6036 6000
सिल्लोड क्विंटल 20 5300 5900 5600
उदगीर क्विंटल 1300 6511 6711 6611
भोकर क्विंटल 86 5000 6029 5515
कारंजा क्विंटल 2000 5430 6650 6260
अचलपूर क्विंटल 940 5800 6250 6025
श्रीगोंदा क्विंटल 23 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 10 5000 5800 5500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 16 5800 6000 5900
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 476 5500 6100 5900
रामटेक क्विंटल 453 5700 6241 5970
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 139 5500 6200 5700
देवणी क्विंटल 36 6200 6621 6410
हिंगोली गज्जर क्विंटल 250 5900 6600 6250
मुरुम गज्जर क्विंटल 74 5700 6200 5950
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 5400 5782 5600
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 85 5421 6050 5850
करमाळा काळी क्विंटल 2 5555 5976 5555
सोलापूर लाल क्विंटल 9 5000 5900 5000
लातूर लाल क्विंटल 3362 5900 6599 6200
जालना लाल क्विंटल 167 5800 6300 6100
अकोला लाल क्विंटल 3426 5000 6685 6100
अमरावती लाल क्विंटल 7362 6400 6800 6600
जळगाव लाल क्विंटल 28 5700 5900 5900
यवतमाळ लाल क्विंटल 723 5700 6600 6150
मालेगाव लाल क्विंटल 101 4500 6136 5936
चोपडा लाल क्विंटल 20 5881 6151 6000
आर्वी लाल क्विंटल 975 5700 6500 6250
चिखली लाल क्विंटल 1405 5800 6401 6100
नागपूर लाल क्विंटल 6567 6000 6700 6450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5663 6200 7110 6480
पवनी लाल क्विंटल 42 6000 6000 6000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 5200 5781 5421
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 122 6000 6400 6200
जिंतूर लाल क्विंटल 52 5860 6200 6100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1390 6070 6745 6395
खामगाव लाल क्विंटल 5113 5500 6725 6112
मलकापूर लाल क्विंटल 3550 5750 6750 6455
वणी लाल क्विंटल 225 5500 6435 5800
सावनेर लाल क्विंटल 1967 5500 6523 6200
शिरपूर लाल क्विंटल 58 5000 6190 5500
परतूर लाल क्विंटल 38 5900 6100 6051
सेलु लाल क्विंटल 130 5700 6297 6240
तेल्हारा लाल क्विंटल 1000 5975 6600 6310
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1739 6000 6626 6415
लोणार लाल क्विंटल 815 6050 6400 6225
मेहकर लाल क्विंटल 1090 5700 6500 6100
वरोरा लाल क्विंटल 242 5500 6200 5850
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 38 5500 6200 5850
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 37 4800 6000 5200
नांदगाव लाल क्विंटल 41 4800 6050 5801
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 55 4500 5500 5200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1 6211 6211 6211
निलंगा लाल क्विंटल 35 6100 6300 6200
चाकूर लाल क्विंटल 15 6141 6370 6301
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 71 6200 6400 6300
मुखेड लाल क्विंटल 48 6350 6450 6350
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 20 5700 6000 5800
तुळजापूर लाल क्विंटल 30 6150 6150 6150
उमरगा लाल क्विंटल 20 5501 6330 6300
सेनगाव लाल क्विंटल 90 5500 6400 6100
पालम लाल क्विंटल 10 6151 6151 6151
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1077 5450 6405 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 580 5700 6240 6100
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 190 6000 6475 6300
शेगाव लाल क्विंटल 191 5800 6500 6400
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 209 6200 6450 6300
पांढरकवडा लाल क्विंटल 180 6100 6355 6270
भंडारा लाल क्विंटल 6 5700 5700 5700
राजूरा लाल क्विंटल 49 5400 6130 5773
कळमेश्वर लाल क्विंटल 265 5500 6285 5900
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 265 4900 6200 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 116 6105 6711 6250
सिंदी लाल क्विंटल 52 6000 6550 6230
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 100 6000 6350 6200
देवळा लाल क्विंटल 4 5100 5800 5605
बोरी लाल क्विंटल 14 6000 6250 6045
वर्धा लोकल क्विंटल 179 5875 6375 6150
बसमत लोकल क्विंटल 35 4605 6155 5783
काटोल लोकल क्विंटल 525 5000 6340 5800
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2500 5400 6715 6450
जालना पांढरा क्विंटल 2180 5400 6472 6200
देगलूर पांढरा क्विंटल 141 5001 6375 5688
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 78 5400 6240 5840
माजलगाव पांढरा क्विंटल 237 5700 6241 6100
बीड पांढरा क्विंटल 97 5473 6232 6075
जामखेड पांढरा क्विंटल 47 6000 6200 6100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 155 5400 6050 6050
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 10 6000 6100 6000
करमाळा पांढरा क्विंटल 293 5800 6351 6100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 258 5600 6096 5850
गेवराई पांढरा क्विंटल 180 5600 6159 5950
परतूर पांढरा क्विंटल 17 6151 6400 6300
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 24 5000 6165 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 6 5670 5872 5850
केज पांढरा क्विंटल 23 4500 6200 6100
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 103 6200 6460 6330
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 54 5500 6200 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 25 6150 6150 6150
पाथरी पांढरा क्विंटल 3 6071 6071 6071
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 8 5800 6160 6150
14/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 114 4000 5800 4900
लासलगाव क्विंटल 3 5500 6351 5891
शहादा क्विंटल 13 4500 5760 5251
दोंडाईचा क्विंटल 53 5100 6025 5781
बार्शी क्विंटल 298 5927 6325 6100
नांदेड क्विंटल 22 5700 6020 5925
चंद्रपूर क्विंटल 47 4500 6000 5100
सिल्लोड क्विंटल 7 5300 5900 5600
भोकर क्विंटल 147 5000 6017 5508
कारंजा क्विंटल 3000 5530 6600 6250
अचलपूर क्विंटल 350 5800 6200 6000
श्रीगोंदा क्विंटल 130 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 3 5000 5700 5400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 10 5850 6000 5950
मनवत क्विंटल 192 5700 6350 6250
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 920 5600 6100 5900
कुर्डवाडी क्विंटल 5 5800 6000 5900
मंगळवेढा क्विंटल 49 4000 5300 5000
मानोरा क्विंटल 585 5700 6500 6100
मोर्शी क्विंटल 2127 6000 6610 6305
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 220 5800 6500 6000
हिंगोली गज्जर क्विंटल 200 6000 6655 6327
मुरुम गज्जर क्विंटल 38 6000 6286 6143
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 5500 5801 5701
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 7 5351 5550 5500
पाथरी काळी क्विंटल 1 6000 6000 6000
सोलापूर लाल क्विंटल 105 5050 6030 5940
बारामती लाल क्विंटल 41 4500 5400 5200
लातूर लाल क्विंटल 3923 6200 6700 6400
जालना लाल क्विंटल 248 5700 6401 6100
अकोला लाल क्विंटल 3621 5000 6670 6100
अमरावती लाल क्विंटल 8379 5750 6750 6250
धुळे लाल क्विंटल 3 4100 5000 5000
यवतमाळ लाल क्विंटल 880 5500 6650 6075
मालेगाव लाल क्विंटल 59 4050 6091 5980
चोपडा लाल क्विंटल 60 5300 6301 6076
आर्वी लाल क्विंटल 910 5600 6505 6250
चिखली लाल क्विंटल 1012 5000 6375 5688
नागपूर लाल क्विंटल 4403 6000 6751 6563
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6020 6200 7010 6530
पवनी लाल क्विंटल 66 6000 6000 6000
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 5000 5800 5450
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 120 6000 6300 6150
जिंतूर लाल क्विंटल 166 5890 6256 6075
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1350 6070 6670 6375
खामगाव लाल क्विंटल 4977 6100 6675 6387
मलकापूर लाल क्विंटल 3520 5850 6715 6400
वणी लाल क्विंटल 270 5375 6265 6000
सावनेर लाल क्विंटल 1651 5880 6475 6150
कोपरगाव लाल क्विंटल 7 5000 5521 5500
परतूर लाल क्विंटल 18 5900 6100 6045
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6100 6200 6100
चांदूर बझार लाल क्विंटल 2118 6100 6551 6340
वरूड लाल क्विंटल 35 4500 6200 5888
लोणार लाल क्विंटल 810 6250 6500 6375
मेहकर लाल क्विंटल 820 5500 6450 5900
वरोरा लाल क्विंटल 190 5775 6250 5850
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 6380 6380 6380
मंठा लाल क्विंटल 67 5800 6200 6000
चाकूर लाल क्विंटल 14 6182 6350 6339
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 94 6201 6401 6301
लोहा लाल क्विंटल 15 6000 6406 6251
मुखेड लाल क्विंटल 34 6350 6450 6350
उमरी लाल क्विंटल 35 5800 6000 5900
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 22 5751 6162 5900
तुळजापूर लाल क्विंटल 50 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 59 5500 6401 6390
सेनगाव लाल क्विंटल 50 5500 6250 6000
ताडकळस लाल क्विंटल 8 6000 6000 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1207 5000 6290 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 923 5700 6300 6200
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 200 5850 6670 6250
शेगाव लाल क्विंटल 136 5800 6500 6400
आष्टी-जालना लाल क्विंटल 6 5980 6171 6160
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 559 6100 6470 6300
पांढरकवडा लाल क्विंटल 290 6200 6400 6300
भंडारा लाल क्विंटल 10 5500 5800 5700
राजूरा लाल क्विंटल 85 5400 6355 5827
कळमेश्वर लाल क्विंटल 310 5200 6280 5700
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 480 5500 6250 5900
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 315 5600 6300 6000
पुलगाव लाल क्विंटल 59 5885 6435 6200
सिंदी लाल क्विंटल 37 6000 6550 6225
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 578 5900 6551 6300
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 125 6000 6300 6150
देवळा लाल क्विंटल 5 5100 5700 5505
दुधणी लाल क्विंटल 903 5600 6265 6000
बोरी लाल क्विंटल 12 5800 6050 6025
वर्धा लोकल क्विंटल 118 5875 6460 6150
तुमसर लोकल क्विंटल 3 5661 5661 5661
परांडा लोकल क्विंटल 2 5900 6100 5900
बसमत लोकल क्विंटल 11 5700 6180 5930
काटोल लोकल क्विंटल 511 4700 6311 5600
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 3200 5000 6660 6400
येवला नं. १ क्विंटल 2 4401 5502 5454
बारामती पांढरा क्विंटल 16 4900 5751 5600
जालना पांढरा क्विंटल 1831 5100 6450 6200
देगलूर पांढरा क्विंटल 100 6000 6425 6212
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 137 5522 6300 5900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 301 5800 6405 6251
बीड पांढरा क्विंटल 8 3701 3701 3701
जामखेड पांढरा क्विंटल 16 5700 6000 5850
शेवगाव पांढरा क्विंटल 225 5600 6000 6000
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 37 5900 6000 6000
करमाळा पांढरा क्विंटल 155 5500 6300 6200
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 630 5600 6050 5850
गेवराई पांढरा क्विंटल 277 5500 6200 5950
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 118 4700 6350 6000
परतूर पांढरा क्विंटल 49 6151 6300 6215
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 4 6000 6200 6100
तळोदा पांढरा क्विंटल 11 5787 6087 5900
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 120 5000 6245 5950
गंगापूर पांढरा क्विंटल 110 5535 6091 5960
केज पांढरा क्विंटल 41 6000 6300 6200
मंठा पांढरा क्विंटल 99 5700 6061 5900
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 144 6250 6475 6362
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 72 5400 6200 6000
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 40 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 2 5825 5825 5825
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 8 6050 6181 6150
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 21 5000 6200 6090
13/02/2022
पैठण क्विंटल 70 5900 6050 5970
सिल्लोड क्विंटल 30 5300 5900 5700
उदगीर क्विंटल 1450 6251 6790 6520
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 467 5800 6100 5900
कन्न्ड क्विंटल 21 5400 5900 5650
रामटेक क्विंटल 799 5500 6151 5825
देवणी क्विंटल 18 6540 6669 6604
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 1064 5500 6651 6100
वरोरा लाल क्विंटल 41 5800 6100 6050
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 15 2500 5750 5100
दौंड लाल क्विंटल 2 5200 5200 5200
उमरी लाल क्विंटल 30 5500 5900 5700
बाळापूर लाल क्विंटल 2019 5500 6350 6100
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 70 5900 6100 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 330 5500 6250 5850
समुद्रपूर लाल क्विंटल 8 5755 6220 6000
तुमसर लोकल क्विंटल 13 5600 5700 5650
भिवापूर लोकल क्विंटल 60 4705 6000 6000
काटोल लोकल क्विंटल 410 4500 6311 5200
मांढळ लोकल क्विंटल 47 5465 6000 5635
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5300 5300 5300
शेवगाव पांढरा क्विंटल 86 5500 6000 6000
12/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5652 5652 5652
बार्शी क्विंटल 1103 5700 6351 6150
नांदेड क्विंटल 26 5650 6000 5880
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 5222 5800 5511
पैठण क्विंटल 47 5800 6000 5890
उदगीर क्विंटल 1075 6111 6700 6405
भोकर क्विंटल 154 2500 6029 4264
अचलपूर क्विंटल 547 5800 6200 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 5500 5500 5500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 100 5450 5951 5851
रिसोड क्विंटल 2100 5905 6570 6200
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 241 5600 6100 6000
मंगळवेढा क्विंटल 7 5400 5400 5400
कन्न्ड क्विंटल 17 5900 6000 5950
वैजापूर क्विंटल 88 5650 5850 5725
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 180 5700 6350 6000
देवणी क्विंटल 24 6421 6675 6548
हिंगोली गज्जर क्विंटल 299 5900 6665 6282
मुरुम गज्जर क्विंटल 175 6000 6311 6156
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 5401 5470 5435
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 250 5400 6550 6170
जालना काळी क्विंटल 5 5500 5500 5500
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 2 5400 5400 5400
गेवराई काळी क्विंटल 2 5500 5500 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 267 5575 6100 5870
लातूर लाल क्विंटल 3115 6100 6629 6400
धर्माबाद लाल क्विंटल 260 5700 6090 5950
जालना लाल क्विंटल 277 5300 6382 6000
अकोला लाल क्विंटल 3064 5000 6650 6000
अमरावती लाल क्विंटल 6309 5750 6625 6187
धुळे लाल क्विंटल 11 4100 5000 5000
जळगाव लाल क्विंटल 35 5700 6000 5900
मालेगाव लाल क्विंटल 83 4401 5875 5752
चोपडा लाल क्विंटल 37 5475 5792 5701
आर्वी लाल क्विंटल 795 5600 6410 6150
चिखली लाल क्विंटल 859 5700 6361 6030
नागपूर लाल क्विंटल 3851 6000 6851 6638
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3051 6200 6925 6535
अमळनेर लाल क्विंटल 20 5450 5546 5546
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 6000 6400 6200
जिंतूर लाल क्विंटल 69 5625 6260 6030
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1110 6050 6525 6325
खामगाव लाल क्विंटल 6985 5900 6650 6275
सावनेर लाल क्विंटल 1476 5500 6451 6100
कोपरगाव लाल क्विंटल 4 4500 5556 5400
परतूर लाल क्विंटल 15 5850 6040 6011
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6200 6100
तेल्हारा लाल क्विंटल 1350 6025 6605 6310
लोणार लाल क्विंटल 710 6325 6500 6412
वरोरा लाल क्विंटल 161 5000 6150 5900
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 35 5500 6200 5700
नांदगाव लाल क्विंटल 18 5500 6055 5801
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 8 6250 6400 6300
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 98 6150 6340 6245
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 68 5555 6000 5850
तुळजापूर लाल क्विंटल 50 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 4 6200 6300 6250
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 24 5500 5700 5600
सेनगाव लाल क्विंटल 70 5500 6250 6000
पातूर लाल क्विंटल 303 5000 6100 5979
शेगाव लाल क्विंटल 178 5800 6500 6400
आष्टी-जालना लाल क्विंटल 8 6025 6160 6100
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 244 6400 6565 6450
पांढरकवडा लाल क्विंटल 47 6155 6300 6270
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 3 5500 5600 5540
पुलगाव लाल क्विंटल 79 5670 6525 5950
सिंदी लाल क्विंटल 63 6000 6700 6250
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 326 5800 6450 6100
दुधणी लाल क्विंटल 829 5750 6315 6140
बोरी लाल क्विंटल 11 3000 6100 5800
उमरेड लोकल क्विंटल 2165 5000 6280 6000
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2500 4300 6625 6300
येवला नं. २ क्विंटल 1 5500 5500 5500
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4700 4700 4700
चाकूर नं. ३ क्विंटल 25 6151 6359 6300
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 110 5800 6340 6000
जालना पांढरा क्विंटल 2771 5000 6472 6250
देगलूर पांढरा क्विंटल 436 6000 6401 6199
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 151 5551 6279 5912
माजलगाव पांढरा क्विंटल 500 5750 6341 6200
बीड पांढरा क्विंटल 74 5501 6261 6007
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 10 5500 5900 5700
जामखेड पांढरा क्विंटल 60 6000 6200 6100
शेवगाव पांढरा क्विंटल 120 5500 6000 6000
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 23 5900 6000 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 515 5550 6050 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 139 5500 6200 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 10 6000 6200 6161
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 2 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 20 5500 6276 6000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 33 5790 5990 5870
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 108 6150 6441 6295
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 40 5700 6201 5925
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 40 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 10 5700 6200 5900
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 14 5996 6150 6120

 

Leave a Comment