Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 19/03/2022

Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 19/03/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5550 5550 5550
पैठण क्विंटल 20 5750 5886 5800
भोकर क्विंटल 54 5405 5861 5633
कारंजा क्विंटल 1000 5200 6360 5975
हिंगोली गज्जर क्विंटल 100 5805 6340 6072
मुरुम गज्जर क्विंटल 56 5800 6292 6046
जालना लाल क्विंटल 30 5300 6150 6000
अकोला लाल क्विंटल 3111 5100 6685 6000
अमरावती लाल क्विंटल 2586 5850 6525 6187
परभणी लाल क्विंटल 60 5875 6000 5900
मालेगाव लाल क्विंटल 32 4911 5850 5741
चिखली लाल क्विंटल 547 5700 6282 5991
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 65 6000 6100 6050
मलकापूर लाल क्विंटल 820 5940 6560 6265
परतूर लाल क्विंटल 12 5900 6000 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 16 6000 6100 6000
तेल्हारा लाल क्विंटल 250 6150 6400 6275
भंडारा लाल क्विंटल 1 5700 5700 5700
दुधणी लाल क्विंटल 494 5650 6200 6000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 17 5600 5650 5625
जालना पांढरा क्विंटल 576 4000 6334 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 30 5500 6094 5790
माजलगाव पांढरा क्विंटल 45 5500 6051 5850
बीड पांढरा क्विंटल 44 4501 6011 5838
भोकरदन पांढरा क्विंटल 25 5700 5800 5750
शेवगाव पांढरा क्विंटल 159 5300 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 11 5800 5900 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 7 6100 6150 6140
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 26 5500 6050 5900
गंगापूर पांढरा क्विंटल 23 5725 5900 5871
18/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2001 2001 2001
जाफराबाद पांढरा क्विंटल 30 5700 5900 5800
17/03/2022
शहादा क्विंटल 1 5300 5300 5300
दोंडाईचा क्विंटल 14 5400 5765 5751
चंद्रपूर क्विंटल 78 5500 5930 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 5531 5531 5531
पैठण क्विंटल 42 5886 5900 5891
भोकर क्विंटल 1 5726 5726 5726
श्रीगोंदा क्विंटल 3 6000 6100 6050
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 104 4546 6371 6115
मंगळवेढा क्विंटल 5 4500 4900 4900
कन्न्ड क्विंटल 2 5400 5900 5600
मोर्शी क्विंटल 562 6000 6350 6175
रामटेक क्विंटल 39 5800 6000 5940
मुरुम गज्जर क्विंटल 240 5700 6261 5981
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 5 5400 5550 5500
बारामती लाल क्विंटल 11 4700 5100 4700
लातूर लाल क्विंटल 2713 5780 6611 6500
जळगाव लाल क्विंटल 13 5800 5800 5800
परभणी लाल क्विंटल 30 5800 6000 5975
मालेगाव लाल क्विंटल 18 4801 5811 5471
नागपूर लाल क्विंटल 1187 6000 6475 6356
अमळनेर लाल क्विंटल 10 5500 5600 5600
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1200 6150 6540 6375
मलकापूर लाल क्विंटल 1260 6000 6620 6410
सावनेर लाल क्विंटल 140 5900 6300 6200
रावेर लाल क्विंटल 4 5450 5640 5640
परतूर लाल क्विंटल 6 5900 6000 5950
गंगाखेड लाल क्विंटल 21 6000 6100 6000
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 6250 6400 6350
मेहकर लाल क्विंटल 300 5500 6250 6000
वरोरा लाल क्विंटल 53 5100 5850 5650
नांदगाव लाल क्विंटल 8 4801 5631 5301
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 5500 5991 5801
तुळजापूर लाल क्विंटल 25 6100 6100 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 48 6150 6250 6225
भंडारा लाल क्विंटल 3 5700 5800 5750
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 160 5000 6150 5700
दुधणी लाल क्विंटल 231 5800 6200 6000
तुमसर लोकल क्विंटल 12 6000 6520 6351
परांडा लोकल क्विंटल 1 5600 5600 5600
मांढळ लोकल क्विंटल 3 5100 5100 5100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 35 5500 6125 5812
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 9 5800 5950 5950
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 90 5600 5980 5750
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 5800 5800 5800
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 11 4000 5745 5400
गंगापूर पांढरा क्विंटल 9 5700 5900 5850
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 1 5500 5900 5600
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 35 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 8 5950 6000 5975
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 130 6700 7200 7000
16/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5525 5525 5525
शहादा क्विंटल 1 5300 5300 5300
दोंडाईचा क्विंटल 13 5700 5871 5731
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 3000 3000 3000
पैठण क्विंटल 62 5455 5900 5876
उदगीर क्विंटल 995 6400 6691 6545
भोकर क्विंटल 133 4350 5901 5125
कारंजा क्विंटल 2300 5300 6505 6105
श्रीगोंदा क्विंटल 26 6000 6100 6050
मनवत क्विंटल 61 5900 6200 6000
कन्न्ड क्विंटल 4 5400 6000 5800
मानोरा क्विंटल 366 5500 6440 5730
हिंगोली गज्जर क्विंटल 90 6000 6505 6252
मुरुम गज्जर क्विंटल 94 6000 6221 6111
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 4690 5399 4700
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 8 5200 5500 5350
लातूर लाल क्विंटल 2258 6191 6611 6500
धर्माबाद लाल क्विंटल 95 5600 6070 5900
जालना लाल क्विंटल 47 5700 6231 6000
अकोला लाल क्विंटल 2657 5000 6660 6000
अमरावती लाल क्विंटल 5328 5700 6565 6132
परभणी लाल क्विंटल 30 5800 6000 5925
मालेगाव लाल क्विंटल 62 4205 5903 5699
चोपडा लाल क्विंटल 25 5600 6200 6000
आर्वी लाल क्विंटल 490 5500 6400 6200
चिखली लाल क्विंटल 560 5500 6280 5890
नागपूर लाल क्विंटल 3203 6000 6586 6440
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5540 6100 6980 6510
पवनी लाल क्विंटल 24 6560 6560 6560
चाळीसगाव लाल क्विंटल 20 5000 5660 5500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 136 6000 6100 6050
जिंतूर लाल क्विंटल 32 5951 6100 6000
खामगाव लाल क्विंटल 4328 5500 6500 6000
मलकापूर लाल क्विंटल 2380 6000 6630 6440
वणी लाल क्विंटल 288 5745 6005 5900
सावनेर लाल क्विंटल 1348 5725 6450 6200
शिरपूर लाल क्विंटल 24 4600 6000 5550
रावेर लाल क्विंटल 9 5380 5740 5700
परतूर लाल क्विंटल 9 5726 6049 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 16 6000 6100 6000
सेलु लाल क्विंटल 45 6150 6270 6250
चांदूर बझार लाल क्विंटल 753 5000 6535 6281
लोणार लाल क्विंटल 550 6000 6350 6175
मेहकर लाल क्विंटल 500 5500 6290 6000
वरोरा लाल क्विंटल 243 5250 6050 5900
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4800 5770 5300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 5400 5400 5400
मुखेड लाल क्विंटल 32 6200 6250 6200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 34 5100 5900 5811
तुळजापूर लाल क्विंटल 42 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 11 4500 6300 6100
सेनगाव लाल क्विंटल 150 5800 6250 6050
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 169 5300 6145 6075
आष्टी-जालना लाल क्विंटल 12 5990 6050 6050
पांढरकवडा लाल क्विंटल 160 6100 6250 6200
उमरखेड लाल क्विंटल 120 5900 6100 6000
कळमेश्वर लाल क्विंटल 205 5700 6240 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 181 5500 6100 5800
पुलगाव लाल क्विंटल 97 4975 6625 6300
सिंदी लाल क्विंटल 23 5680 6250 6000
देवळा लाल क्विंटल 1 5550 5550 5550
दुधणी लाल क्विंटल 451 5600 6280 6000
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 20 6500 6600 6540
वर्धा लोकल क्विंटल 121 6000 6400 6200
तुमसर लोकल क्विंटल 11 6801 6801 6801
बसमत लोकल क्विंटल 25 5855 6040 5951
काटोल लोकल क्विंटल 312 5100 6290 5650
येवला नं. १ क्विंटल 1 4000 6091 5851
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 35 5700 6050 5850
जालना पांढरा क्विंटल 721 5000 6250 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 155 5200 6171 5685
माजलगाव पांढरा क्विंटल 41 5400 6000 5900
बीड पांढरा क्विंटल 70 5700 6171 5964
शेवगाव पांढरा क्विंटल 151 5850 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 21 5800 5900 5900
करमाळा पांढरा क्विंटल 71 5751 6225 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 208 5600 6050 5800
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 65 5750 5900 5850
परतूर पांढरा क्विंटल 26 5900 6190 6120
सेलु पांढरा क्विंटल 30 5900 6020 5950
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 12 5500 6200 6000
केज पांढरा क्विंटल 13 3500 6100 6000
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 39 5400 5990 5800
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 25 6000 6000 6000
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 200 5700 6200 6000
15/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2000 5551 5551
शहादा क्विंटल 1 5500 5500 5500
दोंडाईचा क्विंटल 48 4000 5811 5700
चंद्रपूर क्विंटल 178 5500 6295 5900
पैठण क्विंटल 41 5752 5946 5880
उदगीर क्विंटल 1075 6100 6700 6400
भोकर क्विंटल 111 5151 5913 5532
कारंजा क्विंटल 1800 5200 6475 6100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 20 5700 5901 5800
रिसोड क्विंटल 2250 5900 6420 6150
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 132 5800 6000 5900
कन्न्ड क्विंटल 2 5400 6000 5600
मानोरा क्विंटल 483 5500 6400 5750
रामटेक क्विंटल 88 5800 6100 5950
हिंगोली गज्जर क्विंटल 100 5960 6460 6210
मुरुम गज्जर क्विंटल 152 5900 6285 6093
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1 4500 5521 5400
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 18 5500 5900 5890
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 1070 5100 6500 6150
लातूर लाल क्विंटल 4951 6190 6800 6700
जालना लाल क्विंटल 104 5100 6361 6100
अकोला लाल क्विंटल 2709 5200 6675 6200
अमरावती लाल क्विंटल 5694 5600 6600 6100
धुळे लाल क्विंटल 24 5200 5700 5500
जळगाव लाल क्विंटल 10 5800 5800 5800
यवतमाळ लाल क्विंटल 1006 6000 6365 6182
परभणी लाल क्विंटल 40 5750 5880 5800
मालेगाव लाल क्विंटल 30 3511 5956 5770
चोपडा लाल क्विंटल 12 5800 6275 6120
आर्वी लाल क्विंटल 820 5500 6400 6200
चिखली लाल क्विंटल 590 5800 6411 6100
नागपूर लाल क्विंटल 3080 6000 6625 6468
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6407 6100 6950 6510
पवनी लाल क्विंटल 13 5600 5600 5600
अमळनेर लाल क्विंटल 20 5000 5151 5151
चाळीसगाव लाल क्विंटल 30 4001 5400 4900
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 111 6000 6200 6100
जिंतूर लाल क्विंटल 59 5950 6201 6075
खामगाव लाल क्विंटल 4536 5800 6500 6150
मलकापूर लाल क्विंटल 2240 5800 6711 6365
वणी लाल क्विंटल 293 5775 6155 5800
शिरपूर लाल क्विंटल 30 5550 5781 5600
रावेर लाल क्विंटल 8 5750 6100 5901
परतूर लाल क्विंटल 29 6041 6120 6050
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6100 6000
तेल्हारा लाल क्विंटल 800 6000 6475 6230
चांदूर बझार लाल क्विंटल 705 5881 6599 6380
लोणार लाल क्विंटल 180 5950 6300 6125
मेहकर लाल क्विंटल 610 5500 6275 6000
वरोरा लाल क्विंटल 397 5600 6000 5900
नांदगाव लाल क्विंटल 20 3500 5700 5300
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 40 4800 5500 5300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 2 6000 6001 6000
चाकूर लाल क्विंटल 13 5700 6300 6280
कंधार लाल क्विंटल 10 6200 6400 6300
मुखेड लाल क्विंटल 30 6250 6250 6250
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 22 5600 5900 5700
उमरगा लाल क्विंटल 10 5700 6271 6200
सेनगाव लाल क्विंटल 75 5800 6300 6000
पालम लाल क्विंटल 9 6151 6151 6151
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1125 4800 6305 6200
पांढरकवडा लाल क्विंटल 116 6100 6250 6200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 9 5700 5700 5700
अहिरी लाल क्विंटल 16 5000 6000 5400
कळमेश्वर लाल क्विंटल 245 5700 6340 6000
पुलगाव लाल क्विंटल 70 6005 6350 6200
सिंदी लाल क्विंटल 25 5800 6200 6020
देवळा लाल क्विंटल 2 4900 5450 5405
दुधणी लाल क्विंटल 488 5600 6310 6100
वर्धा लोकल क्विंटल 231 6025 6410 6200
बसमत लोकल क्विंटल 52 5300 6040 5866
लाखंदूर लोकल क्विंटल 36 5500 5600 5550
काटोल लोकल क्विंटल 359 4800 6200 5800
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 5000 5100 5000
जालना पांढरा क्विंटल 1348 4800 6375 6175
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 184 5500 6180 5840
माजलगाव पांढरा क्विंटल 100 5500 6025 5900
बीड पांढरा क्विंटल 164 5400 6170 5952
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पांढरा क्विंटल 12 5700 5800 5750
जामखेड पांढरा क्विंटल 35 5700 5900 5800
शेवगाव पांढरा क्विंटल 185 5200 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 29 5800 5900 5900
करमाळा पांढरा क्विंटल 48 5700 6251 6200
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 149 5600 6000 5750
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 32 5554 5890 5700
परतूर पांढरा क्विंटल 20 5900 6200 6171
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 20 5500 6100 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 6 5400 5770 5500
केज पांढरा क्विंटल 7 5000 5951 5851
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 41 5590 6040 5900
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 5900 6026 5950
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 5 6090 6090 6090
14/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 4 2800 2800 2800
शहादा क्विंटल 30 5872 5872 5872
दोंडाईचा क्विंटल 31 5000 5811 5700
नांदेड क्विंटल 16 5855 6045 5985
चंद्रपूर क्विंटल 182 5500 6295 6100
संगमनेर क्विंटल 16 5000 5000 5000
भोकर क्विंटल 116 4000 5959 4980
कारंजा क्विंटल 2800 5300 6600 6275
श्रीरामपूर क्विंटल 4 4600 5500 5100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 5850 5850 5850
मनवत क्विंटल 126 5800 6314 6000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 387 5800 6100 5900
मंगळवेढा क्विंटल 8 4400 5200 5100
मानोरा क्विंटल 418 5600 6500 5822
मोर्शी क्विंटल 2100 6000 6470 6235
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 5800 6450 6125
मुरुम गज्जर क्विंटल 236 6000 6349 6175
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 4 4801 5570 5450
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 5521 5521 5521
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 11 5500 5550 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 3 5800 5800 5800
बारामती लाल क्विंटल 18 4300 5200 4700
लातूर लाल क्विंटल 2992 5700 6680 6450
जालना लाल क्विंटल 121 5700 6425 6100
अकोला लाल क्विंटल 2463 5100 6745 6200
अमरावती लाल क्विंटल 8011 6100 6611 6355
धुळे लाल क्विंटल 3 4000 5800 5800
यवतमाळ लाल क्विंटल 940 5700 6300 6000
परभणी लाल क्विंटल 40 5810 5980 5925
मालेगाव लाल क्विंटल 56 4305 5936 5771
आर्वी लाल क्विंटल 720 5500 6400 6200
चिखली लाल क्विंटल 425 5700 6600 6150
नागपूर लाल क्विंटल 3299 6000 6700 6525
हिंगणघाट लाल क्विंटल 9607 6200 7000 6620
अमळनेर लाल क्विंटल 90 5500 5700 5700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 30 4301 5500 5200
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 106 6000 6200 6100
जिंतूर लाल क्विंटल 60 5800 6200 6075
खामगाव लाल क्विंटल 4316 5800 6525 6162
मलकापूर लाल क्विंटल 2150 6000 6711 6470
वणी लाल क्विंटल 425 5155 6195 5700
सावनेर लाल क्विंटल 1160 6000 6440 6250
शिरपूर लाल क्विंटल 43 4551 5900 5600
रावेर लाल क्विंटल 12 4290 5940 5450
परतूर लाल क्विंटल 4 5920 6066 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6100 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 792 6000 6650 6426
लोणार लाल क्विंटल 575 6150 6500 6325
मेहकर लाल क्विंटल 360 5500 6330 6050
वरोरा लाल क्विंटल 336 5500 6100 5900
नांदगाव लाल क्विंटल 5 3000 6041 5501
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 1 5900 5900 5900
मंठा लाल क्विंटल 47 5800 6100 6000
चाकूर लाल क्विंटल 25 6006 6320 6147
कंधार लाल क्विंटल 24 6200 6400 6300
लोहा लाल क्विंटल 17 6032 6400 6325
मुखेड लाल क्विंटल 8 6300 6300 6300
उमरी लाल क्विंटल 20 5700 5900 5800
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 22 5500 5976 5600
उमरगा लाल क्विंटल 10 5400 5400 5400
सेनगाव लाल क्विंटल 60 5800 6300 6000
ताडकळस लाल क्विंटल 1 6000 6000 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 1095 4500 6350 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 259 5800 6100 6075
शेगाव लाल क्विंटल 120 5900 6405 6350
पांढरकवडा लाल क्विंटल 160 6100 6275 6200
भंडारा लाल क्विंटल 5 5600 5700 5670
अहिरी लाल क्विंटल 37 5000 5500 5300
कळमेश्वर लाल क्विंटल 295 5700 6310 6000
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 210 5500 6000 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 170 5000 5950 5500
पुलगाव लाल क्विंटल 140 5500 6300 6125
सिंदी लाल क्विंटल 51 5680 6305 6000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 660 6000 6400 6300
देवळा लाल क्विंटल 2 5105 5255 5255
दुधणी लाल क्विंटल 1012 5800 6400 6200
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 20 6300 6950 6520
बोरी लाल क्विंटल 6 5775 6050 6050
वर्धा लोकल क्विंटल 208 6250 6500 6350
तुमसर लोकल क्विंटल 10 5600 6400 6200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 20 5400 6100 6050
परांडा लोकल क्विंटल 4 5500 5700 5600
बसमत लोकल क्विंटल 9 5705 5935 5810
लाखंदूर लोकल क्विंटल 24 5500 5600 5550
काटोल लोकल क्विंटल 495 4800 6300 5900
येवला नं. २ क्विंटल 11 5200 6081 5800
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5600 5600 5600
बारामती पांढरा क्विंटल 12 5000 5400 5011
जालना पांढरा क्विंटल 1357 5200 6370 6200
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 62 5650 6150 5900
माजलगाव पांढरा क्विंटल 184 5500 6055 5900
बीड पांढरा क्विंटल 89 5600 6200 6039
जामखेड पांढरा क्विंटल 85 5800 6000 5900
शेवगाव पांढरा क्विंटल 201 5500 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 12 5800 6000 6000
करमाळा पांढरा क्विंटल 84 5500 6251 6100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 269 5600 6000 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 6 5900 6150 6000
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 6 6000 6100 6000
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 16 5000 6250 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 43 5416 5822 5742
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 56 2700 5900 5200
गंगापूर पांढरा क्विंटल 52 5740 5931 5890
केज पांढरा क्विंटल 9 5000 6000 5900
मंठा पांढरा क्विंटल 17 5600 5900 5900
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 15 5500 6000 5900
पाथरी पांढरा क्विंटल 3 6025 6025 6025
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 8 6090 6090 6090
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 26 5500 6099 5900
13/03/2022
पैठण क्विंटल 20 5491 5980 5831
उदगीर क्विंटल 946 6252 6700 6476
श्रीगोंदा क्विंटल 7 6000 6000 6000
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 153 5800 6100 6000
कन्न्ड क्विंटल 14 5500 6000 5750
रामटेक क्विंटल 183 5800 6150 5975
देवणी क्विंटल 12 6371 6590 6480
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 550 6000 6625 6350
वरोरा लाल क्विंटल 37 5700 6051 5850
दौंड लाल क्विंटल 1 5400 5400 5400
कंधार लाल क्विंटल 42 6200 6400 6300
उमरी लाल क्विंटल 4 5800 5900 5850
बाळापूर लाल क्विंटल 1213 5800 6400 6350
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 180 5000 6000 5800
तुमसर लोकल क्विंटल 33 7511 75411 75411
काटोल लोकल क्विंटल 325 5100 6300 5500
मांढळ लोकल क्विंटल 55 5506 5506 5506
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5200 5200 5200
शेवगाव पांढरा क्विंटल 90 5500 5900 5900
कडा पांढरा क्विंटल 195 5500 5900 5700
12/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 21 5201 5701 5451
पैठण क्विंटल 22 5901 5940 5910
उदगीर क्विंटल 1075 6061 6425 6393
भोकर क्विंटल 42 5127 5950 5538
रिसोड क्विंटल 1950 5800 6535 6150
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 114 5700 6100 5900
कन्न्ड क्विंटल 1 5400 6000 5700
देवणी क्विंटल 21 6241 6405 6323
हिंगोली गज्जर क्विंटल 115 6000 6550 6275
मुरुम गज्जर क्विंटल 38 6151 6326 6238
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 97 5760 5890 5860
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 225 5000 6505 5900
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 4 5400 5551 5500
लातूर लाल क्विंटल 3624 5800 6690 6500
धर्माबाद लाल क्विंटल 85 5750 6140 5950
जालना लाल क्विंटल 81 5100 6375 6100
अकोला लाल क्विंटल 3350 5200 6720 6200
अमरावती लाल क्विंटल 4118 5650 6611 6130
धुळे लाल क्विंटल 12 5700 5790 5790
जळगाव लाल क्विंटल 12 5500 6000 5800
परभणी लाल क्विंटल 80 5800 6000 5900
मालेगाव लाल क्विंटल 97 4380 5960 5751
चोपडा लाल क्विंटल 5 5700 5700 5700
आर्वी लाल क्विंटल 775 5500 6450 6200
चिखली लाल क्विंटल 475 5800 6480 6140
नागपूर लाल क्विंटल 3596 6000 6622 6467
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4552 6200 7100 6620
पवनी लाल क्विंटल 58 5660 5660 5660
अमळनेर लाल क्विंटल 18 5100 5885 5885
जिंतूर लाल क्विंटल 4 6001 6005 6001
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 950 6050 6535 6325
खामगाव लाल क्विंटल 5217 5500 6600 6050
मलकापूर लाल क्विंटल 2605 6000 6710 6450
सावनेर लाल क्विंटल 1225 5911 6528 6300
कोपरगाव लाल क्विंटल 9 4500 5562 5381
रावेर लाल क्विंटल 6 5300 6000 5970
परतूर लाल क्विंटल 4 5901 5950 5920
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 5900 6100 5900
सेलु लाल क्विंटल 93 5900 6300 6289
तेल्हारा लाल क्विंटल 600 6150 6570 6400
लोणार लाल क्विंटल 400 6150 6400 6275
वरोरा लाल क्विंटल 166 5500 6150 6000
नांदगाव लाल क्विंटल 12 4050 5399 5000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 20 6000 6141 6050
चाकूर लाल क्विंटल 15 6100 6370 6341
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 85 6252 6518 6385
लोहा लाल क्विंटल 20 6075 6386 6275
मुखेड लाल क्विंटल 31 6000 6200 6150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 11 5600 6000 5700
तुळजापूर लाल क्विंटल 40 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 1 6100 6100 6100
सेनगाव लाल क्विंटल 40 5800 6300 6000
पाथरी लाल क्विंटल 3 5921 5921 5921
पातूर लाल क्विंटल 173 5300 6100 5880
शेगाव लाल क्विंटल 53 5800 6455 6350
पांढरकवडा लाल क्विंटल 80 6000 6250 6200
भंडारा लाल क्विंटल 3 5600 5700 5660
चिमुर लाल क्विंटल 15 5000 5500 5400
अहिरी लाल क्विंटल 22 5000 6000 5300
पुलगाव लाल क्विंटल 63 5864 6225 6150
सिंदी लाल क्विंटल 20 5700 6200 6025
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 1043 6000 6500 6420
दुधणी लाल क्विंटल 683 5800 6445 6220
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 35 6300 6900 6520
बोरी लाल क्विंटल 12 6000 6025 6025
उमरेड लोकल क्विंटल 411 5500 6250 6150
जामखेड लोकल क्विंटल 39 5800 6000 5900
तुमसर लोकल क्विंटल 2 6300 6300 6300
लाखंदूर लोकल क्विंटल 6 5550 5600 5575
येवला नं. २ क्विंटल 9 4400 6175 5800
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 20 5700 6065 5900
जालना पांढरा क्विंटल 1070 4700 6413 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 100 5500 6151 5825
माजलगाव पांढरा क्विंटल 57 5400 6071 6000
बीड पांढरा क्विंटल 50 5001 6101 5780
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 13 5200 6000 5800
भोकरदन पांढरा क्विंटल 10 5700 5800 5750
शेवगाव पांढरा क्विंटल 123 5500 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 16 5800 5900 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 211 5600 6000 5800
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 41 5950 6011 6000
परतूर पांढरा क्विंटल 18 5900 6150 6036
सेलु पांढरा क्विंटल 10 5750 5951 5750
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 30 5500 6100 6000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 95 6253 6517 6385
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 32 5790 6000 5800
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 55 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 6 6000 6000 6000
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 3 6100 6100 6100

 

Leave a Comment