Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव

Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
पैठण क्विंटल 16 4401 5451 5000
उदगीर क्विंटल 760 5700 6280 5990
भोकर क्विंटल 39 5104 5501 5302
देवणी क्विंटल 8 5761 6031 5896
मुरुम गज्जर क्विंटल 75 5900 6081 5991
अकोला लाल क्विंटल 1725 5555 6365 6200
जळगाव लाल क्विंटल 5 5100 5100 5100
नागपूर लाल क्विंटल 1335 6000 6311 6233
परतूर लाल क्विंटल 9 5600 5850 5840
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5800 6000 5900
पांढरकवडा लाल क्विंटल 35 5750 5850 5800
बीड पांढरा क्विंटल 1 5800 5800 5800
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 19 5000 5750 5750
परतूर पांढरा क्विंटल 37 5700 5880 5860
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 3 5400 5400 5400
22/04/2022
शहादा क्विंटल 1 4700 4700 4700
दोंडाईचा क्विंटल 2 4500 5300 5100
पैठण क्विंटल 16 5676 5776 5769
उदगीर क्विंटल 767 5700 6291 5995
भोकर क्विंटल 68 4400 5600 5000
कारंजा क्विंटल 1800 5300 6310 5900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 50 5600 5701 5651
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 120 5500 6000 5700
देवणी क्विंटल 20 5780 6051 5915
हिंगोली गज्जर क्विंटल 200 5699 6119 5909
मुरुम गज्जर क्विंटल 248 5850 6121 5986
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 5 4851 5281 5270
मंठा काळी क्विंटल 5 5300 5450 5300
लातूर लाल क्विंटल 2116 5900 6275 6100
धर्माबाद लाल क्विंटल 70 5300 5850 5650
जालना लाल क्विंटल 109 5800 5950 5850
अकोला लाल क्विंटल 1993 5000 6310 5900
अमरावती लाल क्विंटल 4594 5750 6301 6025
धुळे लाल क्विंटल 3 3400 5400 4500
यवतमाळ लाल क्विंटल 1000 5700 6085 5892
चोपडा लाल क्विंटल 3 5202 5202 5202
चिखली लाल क्विंटल 567 5300 6000 5650
वाशीम लाल क्विंटल 3000 5700 6100 5900
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 110 5600 5800 5700
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 159 5500 6250 5900
खामगाव लाल क्विंटल 4060 5600 6300 5950
मलकापूर लाल क्विंटल 720 5845 6400 6180
गंगाखेड लाल क्विंटल 8 5800 6000 5900
सेलु लाल क्विंटल 30 5200 5801 5500
मेहकर लाल क्विंटल 500 5300 6000 5650
मंठा लाल क्विंटल 61 5550 5650 5600
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 57 5801 6001 5901
लोहा लाल क्विंटल 5 5700 5900 5760
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 5200 5200 5200
उमरगा लाल क्विंटल 4 5500 5701 5600
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 695 4500 5910 5750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 297 5500 5905 5800
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 105 5700 5915 5850
पांढरकवडा लाल क्विंटल 69 5500 5755 5650
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 5 5100 5100 5100
राजूरा लाल क्विंटल 64 4000 5400 4366
कळमेश्वर लाल क्विंटल 155 5700 5880 5800
पुलगाव लाल क्विंटल 40 5500 5785 5700
सिंदी लाल क्विंटल 33 5350 6000 5850
दुधणी लाल क्विंटल 744 5665 6080 5845
वर्धा लोकल क्विंटल 97 5750 6025 5850
लाखंदूर लोकल क्विंटल 19 5650 5700 5675
काटोल लोकल क्विंटल 177 4400 5961 5250
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1700 5050 6230 6075
येवला नं. २ क्विंटल 64 4702 5690 5551
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 26 5200 5780 5600
जालना पांढरा क्विंटल 870 4000 6150 6050
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 31 5600 5891 5745
माजलगाव पांढरा क्विंटल 86 5300 5900 5800
बीड पांढरा क्विंटल 86 5000 5886 5623
शेवगाव पांढरा क्विंटल 55 5800 5800 5800
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 8 5800 5900 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 101 5600 6041 5800
सेलु पांढरा क्विंटल 33 5651 5776 5730
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 9 5000 5650 5500
मंठा पांढरा क्विंटल 26 5550 5600 5600
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 78 6000 6200 6100
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 11 4800 5501 5451
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 2 5800 5800 5800
21/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 145 4500 5800 5150
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5600 5600 5600
नंदूरबार क्विंटल 2 4350 4350 4350
पैठण क्विंटल 46 5340 5771 5685
उदगीर क्विंटल 1050 6100 6291 6195
भोकर क्विंटल 3 4500 5450 4975
कारंजा क्विंटल 1650 5375 6300 5980
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 5600 5800 5700
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 64 5000 5911 5680
मंगळवेढा क्विंटल 3 4500 5030 5030
मोर्शी क्विंटल 1000 5800 6100 5950
रामटेक क्विंटल 111 5000 5800 5400
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 230 5500 5900 5700
देवणी क्विंटल 6 5800 5960 5880
मुरुम गज्जर क्विंटल 178 5500 6040 5770
बारामती लाल क्विंटल 14 4300 5001 4500
लातूर लाल क्विंटल 2139 5300 6274 6100
धर्माबाद लाल क्विंटल 80 5490 5855 5650
जालना लाल क्विंटल 79 5500 5900 5800
अकोला लाल क्विंटल 1959 5000 6250 5900
अमरावती लाल क्विंटल 4861 5750 6275 6012
धुळे लाल क्विंटल 5 4900 4900 4900
चिखली लाल क्विंटल 485 5250 5900 5575
नागपूर लाल क्विंटल 1095 6000 6275 6206
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 125 5600 5800 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 50 5625 5850 5650
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1405 5950 6120 6025
खामगाव लाल क्विंटल 2485 5700 6200 5950
मलकापूर लाल क्विंटल 1145 5800 6345 6250
रावेर लाल क्विंटल 5 5260 5660 5660
परतूर लाल क्विंटल 3 5400 5750 5650
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5800 6000 5900
मेहकर लाल क्विंटल 440 5300 6000 5650
वरोरा लाल क्विंटल 198 5200 5450 5300
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4799 5491 5151
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 17 5710 5850 5800
चाकूर लाल क्विंटल 25 5610 5852 5810
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 16 5900 6050 5975
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 2 5000 5000 5000
सेनगाव लाल क्विंटल 30 5500 5800 5600
ताडकळस लाल क्विंटल 3 6000 6000 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 966 4500 5910 5750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 232 5500 5900 5750
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 79 5565 6020 5950
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 177 5900 6055 6000
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 2 5300 5300 5300
राजूरा लाल क्विंटल 35 4600 5580 5315
कळमेश्वर लाल क्विंटल 185 5700 5950 5800
पुलगाव लाल क्विंटल 60 5280 5856 5650
देवळा लाल क्विंटल 2 4905 5405 5405
दुधणी लाल क्विंटल 335 5300 6025 5700
उमरेड लोकल क्विंटल 912 5200 5800 5750
वर्धा लोकल क्विंटल 83 5725 6050 5850
भिवापूर लोकल क्विंटल 35 4500 5125 5000
काटोल लोकल क्विंटल 69 4500 5900 5500
मांढळ लोकल क्विंटल 11 4990 4990 4990
येवला नं. २ क्विंटल 14 5200 5402 5402
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4300 4300 4300
बारामती पांढरा क्विंटल 2 4500 5001 5000
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 40 5300 5800 5600
जालना पांढरा क्विंटल 453 4100 6111 5900
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 43 5500 5840 5670
माजलगाव पांढरा क्विंटल 66 5500 5851 5751
जामखेड पांढरा क्विंटल 90 5200 5800 5500
करमाळा पांढरा क्विंटल 41 5700 6025 5801
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 155 5650 6100 5850
परतूर पांढरा क्विंटल 15 5841 5900 5866
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 7 5000 5700 5700
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 21 4500 5800 5100
गंगापूर पांढरा क्विंटल 8 5700 6000 5900
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 37 5950 6150 6050
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 30 4900 5611 5555
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 90 5900 6300 6200
20/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5251 5251 5251
दोंडाईचा क्विंटल 4 5000 5051 5051
नंदूरबार क्विंटल 3 3700 5100 4400
पैठण क्विंटल 32 5481 5800 5751
उदगीर क्विंटल 1350 5700 6299 5999
भोकर क्विंटल 87 4089 5770 4929
कारंजा क्विंटल 2200 5350 6300 5950
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 5600 5800 5700
कुर्डवाडी क्विंटल 6 5850 5850 5850
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 125 5100 6000 5800
वडवणी क्विंटल 9 5700 5750 5700
देवणी क्विंटल 22 5912 6100 6006
मुरुम गज्जर क्विंटल 190 5600 6040 5820
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 10 5400 5526 5400
लातूर लाल क्विंटल 1649 5800 6202 6100
जालना लाल क्विंटल 101 5700 5991 5700
अकोला लाल क्विंटल 1918 5500 6295 6000
अमरावती लाल क्विंटल 6410 6200 6300 6250
धुळे लाल क्विंटल 4 4400 5405 5300
यवतमाळ लाल क्विंटल 1179 6000 6195 6097
चोपडा लाल क्विंटल 3 5422 5500 5500
चिखली लाल क्विंटल 559 5250 5900 5575
नागपूर लाल क्विंटल 1274 6000 6232 6174
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5480 5700 6590 6180
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 124 5600 5800 5700
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 392 5500 6200 5900
खामगाव लाल क्विंटल 3360 5650 6300 5975
मलकापूर लाल क्विंटल 1620 5400 6310 6000
शिरपूर लाल क्विंटल 10 4000 4680 4500
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5800 6000 5900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 799 5750 6200 5960
मेहकर लाल क्विंटल 650 5300 6000 5650
वरोरा लाल क्विंटल 321 5100 5650 5400
नांदगाव लाल क्विंटल 5 4700 5350 5000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 23 5650 5950 5800
औसा लाल क्विंटल 53 5000 5851 5663
चाकूर लाल क्विंटल 10 5512 5800 5611
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 38 5901 6101 6001
लोहा लाल क्विंटल 39 5600 5961 5700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 5 4000 5400 5300
उमरगा लाल क्विंटल 8 3501 5600 5400
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 491 4500 5890 5700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 272 5500 5895 5700
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 97 5305 5825 5600
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 110 5900 6100 6000
राजूरा लाल क्विंटल 200 4745 5405 5239
कळमेश्वर लाल क्विंटल 235 5700 5910 5800
सिंदी लाल क्विंटल 16 5400 6000 5800
देवळा लाल क्विंटल 1 4495 4495 4495
दुधणी लाल क्विंटल 316 5485 5960 5765
वर्धा लोकल क्विंटल 132 5725 6000 5850
लाखंदूर लोकल क्विंटल 37 5650 5700 5675
काटोल लोकल क्विंटल 257 5270 5900 5600
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2000 5500 6200 6100
येवला नं. २ क्विंटल 152 4501 5700 5555
जालना पांढरा क्विंटल 1041 4600 6200 6075
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 33 4200 5900 5050
माजलगाव पांढरा क्विंटल 157 5000 5900 5800
बीड पांढरा क्विंटल 46 5000 5870 5655
शेवगाव पांढरा क्विंटल 65 5700 5800 5800
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 11 5700 5800 5800
करमाळा पांढरा क्विंटल 4 5651 5651 5651
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 219 5600 6095 5775
परतूर पांढरा क्विंटल 6 5500 5800 5600
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 2 5300 5300 5300
गंगापूर पांढरा क्विंटल 17 5275 5911 5591
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 73 6000 6230 6115
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 34 5000 5651 5555
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 120 5800 6300 6200
19/04/2022
शहादा क्विंटल 2 5400 5400 5400
दोंडाईचा क्विंटल 5 4500 5400 5200
नंदूरबार क्विंटल 18 3000 6150 4575
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5351 5351 5351
पैठण क्विंटल 95 5500 5781 5700
उदगीर क्विंटल 1450 6151 6300 6225
भोकर क्विंटल 71 2407 5577 3992
कारंजा क्विंटल 2750 5375 6350 6040
श्रीरामपूर क्विंटल 8 5200 5600 5500
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 53 5800 6000 5900
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 168 5500 6000 5800
देवणी क्विंटल 38 5801 6081 5941
मुरुम गज्जर क्विंटल 124 5600 6071 5836
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 5141 5551 5216
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 5 5556 5700 5556
सोलापूर लाल क्विंटल 8 5580 5580 5580
लातूर लाल क्विंटल 2149 5200 6325 6250
धर्माबाद लाल क्विंटल 110 5410 5900 5600
अकोला लाल क्विंटल 2350 5600 6455 6200
अमरावती लाल क्विंटल 7137 5800 6300 6050
चोपडा लाल क्विंटल 8 5400 5600 5600
आर्वी लाल क्विंटल 695 5300 6000 5750
चिखली लाल क्विंटल 430 5300 5900 5600
नागपूर लाल क्विंटल 1696 6000 6221 6166
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5953 5800 6710 6250
वाशीम लाल क्विंटल 3000 5800 6155 6000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 132 5900 6000 5950
जिंतूर लाल क्विंटल 25 5900 5900 5900
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 2400 5850 6100 5995
खामगाव लाल क्विंटल 4302 5500 6300 5900
मलकापूर लाल क्विंटल 1522 5800 6365 6200
शिरपूर लाल क्विंटल 5 4400 5625 5270
रावेर लाल क्विंटल 5 5210 5600 5475
परतूर लाल क्विंटल 20 5700 5900 5800
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5800 6000 5900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 561 5800 6091 5899
मेहकर लाल क्विंटल 640 5500 6040 5650
वरोरा लाल क्विंटल 223 5000 5600 5450
नांदगाव लाल क्विंटल 12 4400 5401 5001
औसा लाल क्विंटल 87 5100 6001 5693
चाकूर लाल क्विंटल 10 5300 5890 5850
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 41 6000 6150 6075
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 6 5401 5651 5651
उमरगा लाल क्विंटल 6 5600 5860 5750
सेनगाव लाल क्विंटल 70 5500 6000 5800
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 125 5700 6000 5900
भंडारा लाल क्विंटल 1 5200 5200 5200
राजूरा लाल क्विंटल 117 4550 5575 5170
पुलगाव लाल क्विंटल 150 5000 6200 6050
सिंदी लाल क्विंटल 45 5200 6000 5680
देवळा लाल क्विंटल 1 5400 5400 5400
दुधणी लाल क्विंटल 553 5600 6005 5800
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 10 6500 6600 6560
वर्धा लोकल क्विंटल 208 5725 6000 5850
लाखंदूर लोकल क्विंटल 50 5650 5700 5675
काटोल लोकल क्विंटल 183 5000 5941 5550
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2000 5975 6270 6150
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 31 5000 5900 5500
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 30 5250 5800 5650
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 4 5000 5900 5450
जामखेड पांढरा क्विंटल 48 5200 5800 5500
शेवगाव पांढरा क्विंटल 80 5800 5850 5800
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 24 5700 5800 5800
करमाळा पांढरा क्विंटल 16 5700 6000 5700
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 113 5650 6041 5850
परतूर पांढरा क्विंटल 11 5750 5910 5865
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 16 5000 5700 5600
तळोदा पांढरा क्विंटल 26 5000 5276 5100
गंगापूर पांढरा क्विंटल 4 5000 5025 5012
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 77 6050 6250 6150
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 45 4500 5700 5600
18/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 67 5300 6000 5650
लासलगाव – निफाड क्विंटल 3 4500 5701 5301
शहादा क्विंटल 8 5500 5533 5500
दोंडाईचा क्विंटल 6 4800 5300 5250
नंदूरबार क्विंटल 94 4702 5203 4950
भोकर क्विंटल 119 5404 5611 5508
कारंजा क्विंटल 2900 5375 6400 6150
श्रीरामपूर क्विंटल 3 5000 6000 5500
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 81 5800 6000 5900
कुर्डवाडी क्विंटल 1 4900 4900 4900
मंगळवेढा क्विंटल 29 4000 5000 4500
मोर्शी क्विंटल 1805 5800 6250 6025
मुरुम गज्जर क्विंटल 224 5925 6069 5997
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 7 5350 5500 5400
बारामती लाल क्विंटल 31 4251 5000 4651
लातूर लाल क्विंटल 4536 5500 6218 6100
जालना लाल क्विंटल 119 5500 6063 5800
अकोला लाल क्विंटल 1857 5350 6495 6000
अमरावती लाल क्विंटल 5984 6150 6251 6200
धुळे लाल क्विंटल 60 4200 5500 4600
यवतमाळ लाल क्विंटल 687 5700 6100 5900
मालेगाव लाल क्विंटल 29 5000 5550 5100
आर्वी लाल क्विंटल 450 5400 6140 5850
चिखली लाल क्विंटल 435 5500 5900 5700
हिंगणघाट लाल क्विंटल 8081 5700 6700 6210
पवनी लाल क्विंटल 5 5600 5600 5600
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 5550 6100 5750
अमळनेर लाल क्विंटल 12 4400 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 147 6000 6100 6050
जिंतूर लाल क्विंटल 5 5850 5850 5850
खामगाव लाल क्विंटल 3345 5000 6200 5600
मलकापूर लाल क्विंटल 1345 5800 6400 6200
सावनेर लाल क्विंटल 1107 5790 6075 5950
शिरपूर लाल क्विंटल 13 4390 4600 4425
इंदापूर लाल क्विंटल 20 5000 5700 5400
रावेर लाल क्विंटल 11 5225 5550 5360
परतूर लाल क्विंटल 36 5000 5900 5800
गंगाखेड लाल क्विंटल 2 5700 5800 5700
सेलु लाल क्विंटल 87 5690 5931 5900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 658 5600 6173 5860
लोणार लाल क्विंटल 180 5700 6080 5890
मेहकर लाल क्विंटल 410 5500 6095 5700
वरोरा लाल क्विंटल 382 5100 5625 5300
नांदगाव लाल क्विंटल 7 3801 5400 5000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 15 5650 6000 5900
औसा लाल क्विंटल 73 5400 6012 5749
चाकूर लाल क्विंटल 30 5780 6060 5928
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 38 6000 6211 6105
लोहा लाल क्विंटल 14 5500 6025 6001
उमरी लाल क्विंटल 30 5500 5750 5625
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 21 5000 5700 5550
ताडकळस लाल क्विंटल 3 5800 5800 5800
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 120 5700 6100 6000
नांदूरा लाल क्विंटल 1150 6000 6380 6380
शेगाव लाल क्विंटल 155 5500 5900 5800
उमरखेड लाल क्विंटल 60 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 9 5500 5800 5600
राजूरा लाल क्विंटल 206 4345 5645 5298
कळमेश्वर लाल क्विंटल 190 5600 5935 5750
पारशिवनी लाल क्विंटल 20 5600 5900 5750
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 180 5000 5625 5350
पुलगाव लाल क्विंटल 71 4400 6121 5950
सिंदी लाल क्विंटल 60 5650 6250 5890
देवळा लाल क्विंटल 2 4300 5350 5350
दुधणी लाल क्विंटल 834 5650 6100 5800
वर्धा लोकल क्विंटल 217 5675 6005 5850
तुमसर लोकल क्विंटल 3 5300 5300 5300
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 27 4000 5600 5500
काटोल लोकल क्विंटल 131 4800 5840 5250
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1500 5045 6260 5600
येवला नं. २ क्विंटल 123 4200 5861 5801
जालना पांढरा क्विंटल 560 5300 6251 5900
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 77 5500 5950 5725
माजलगाव पांढरा क्विंटल 109 5500 6000 5900
बीड पांढरा क्विंटल 38 5800 5950 5835
शेवगाव पांढरा क्विंटल 85 5800 5850 5800
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 9 5800 5900 5800
करमाळा पांढरा क्विंटल 44 5500 6061 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 434 5650 6050 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 55 5780 5946 5900
सेलु पांढरा क्विंटल 71 5831 5876 5875
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 3 5000 5700 5700
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 42 3000 5800 5000
गंगापूर पांढरा क्विंटल 3 5750 5800 5775
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 77 6050 6250 6150
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 50 4000 5831 5651
पाथरी पांढरा क्विंटल 26 5000 5775 5701
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 14 4750 5826 5650
17/04/2022
पैठण क्विंटल 3 5793 5793 5793
रामटेक क्विंटल 93 5500 6100 5800
देवणी क्विंटल 11 5901 6112 6006
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 300 5600 6300 6000
इंदापूर-भिगवन लाल क्विंटल 2 3100 4600 4400
वरोरा लाल क्विंटल 8 4300 5400 5200
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 15 5000 5320 5200
औसा लाल क्विंटल 62 4000 6100 5793
उमरी लाल क्विंटल 5 5500 5700 5600
बाळापूर लाल क्विंटल 666 5200 6100 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 155 5000 5700 5300
तुमसर लोकल क्विंटल 23 6300 7700 6700
काटोल लोकल क्विंटल 119 4700 5930 5250
मांढळ लोकल क्विंटल 31 5305 5305 5305
शेवगाव पांढरा क्विंटल 105 5800 5900 5800
16/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 4613 5651 4613
नांदेड क्विंटल 1 5700 5700 5700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5500 5500 5500
पैठण क्विंटल 40 5811 5811 5811
भोकर क्विंटल 36 4501 5623 5062
कारंजा क्विंटल 1400 5235 6400 6005
परळी-वैजनाथ क्विंटल 50 5600 5950 5800
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 5401 5401 5401
जालना लाल क्विंटल 20 5600 5700 5650
धुळे लाल क्विंटल 3 4500 5700 5400
नागपूर लाल क्विंटल 1073 6000 6450 6338
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 100 6000 6100 6050
सावनेर लाल क्विंटल 635 5800 6175 6000
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 5000 5000 5000
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5400 6000 5500
वरोरा लाल क्विंटल 51 5300 5600 5400
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 9 4600 5400 5000
नांदगाव लाल क्विंटल 15 2200 5167 4801
पातूर लाल क्विंटल 58 5600 6000 5860
दुधणी लाल क्विंटल 316 5600 6000 5800
जालना पांढरा क्विंटल 459 5525 6159 5800
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 9 3500 6000 4750
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 10 4500 5500 5200
जामखेड पांढरा क्विंटल 111 5500 5800 5650
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 129 5600 6000 5850
गेवराई पांढरा क्विंटल 62 5200 5900 5550
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 4 5400 5700 5500

 

Leave a Comment