Tur bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Tur bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 5400 5755 5578
मोर्शी क्विंटल 500 6075 6485 6242
हिंगोली गज्जर क्विंटल 200 6050 6600 6325
मुरुम गज्जर क्विंटल 86 5900 6240 6070
सोलापूर लाल क्विंटल 4 5500 5500 5500
लातूर लाल क्विंटल 2259 6000 6600 6200
जालना लाल क्विंटल 71 4700 6275 6000
अकोला लाल क्विंटल 3308 5200 6700 6250
धुळे लाल क्विंटल 20 5400 5855 5600
आर्वी लाल क्विंटल 570 5800 6540 6250
चिखली लाल क्विंटल 590 5800 6451 6125
नागपूर लाल क्विंटल 4345 6000 6602 6454
पवनी लाल क्विंटल 34 5600 5600 5600
अमळनेर लाल क्विंटल 10 5500 5700 5700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 109 6000 6200 6100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1010 6090 6570 6388
कोपरगाव लाल क्विंटल 1 5250 5250 5250
परतूर लाल क्विंटल 10 5900 6030 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 5800 6000 5800
धरणगाव लाल क्विंटल 6 4110 5730 5485
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 10 5820 6146 5950
पालम लाल क्विंटल 14 6051 6051 6051
पांढरकवडा लाल क्विंटल 36 6000 6100 6060
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 6200 6500 6300
भंडारा लाल क्विंटल 4 5600 5600 5600
अहिरी लाल क्विंटल 12 4500 4500 4500
दुधणी लाल क्विंटल 794 5800 6325 6100
जालना पांढरा क्विंटल 952 5000 6381 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 102 5300 6200 5750
माजलगाव पांढरा क्विंटल 115 5600 6346 6200
शेवगाव पांढरा क्विंटल 172 5500 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 50 5800 5900 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 69 5500 6064 5950
परतूर पांढरा क्विंटल 49 5951 6200 6173
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 81 6190 6390 6290
25/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 5640 5640 5640
दोंडाईचा क्विंटल 5 5701 5875 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 5500 5800 5650
पैठण क्विंटल 102 5701 6041 5900
उदगीर क्विंटल 925 6200 6701 6450
भोकर क्विंटल 173 4000 5962 4981
कारंजा क्विंटल 2700 5600 6570 6270
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 5700 6000 5850
कन्न्ड क्विंटल 44 5600 5900 5850
मोर्शी क्विंटल 50 5700 6000 5850
देवणी क्विंटल 16 6401 6521 6461
हिंगोली गज्जर क्विंटल 100 5800 6405 6102
मुरुम गज्जर क्विंटल 164 5500 6201 5851
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 15 5400 5550 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 10 5800 5850 5800
लातूर लाल क्विंटल 2853 6000 6600 6400
जालना लाल क्विंटल 278 5800 6350 6075
अकोला लाल क्विंटल 2974 5000 6570 6200
अमरावती लाल क्विंटल 6564 6200 6535 6367
धुळे लाल क्विंटल 24 4705 5600 5465
जळगाव लाल क्विंटल 21 5300 5800 5800
यवतमाळ लाल क्विंटल 269 6000 6550 6275
चोपडा लाल क्विंटल 35 6000 6400 6100
आर्वी लाल क्विंटल 740 5900 6500 6200
चिखली लाल क्विंटल 561 5750 6450 6100
नागपूर लाल क्विंटल 5582 6000 6600 6450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4597 6200 6900 6510
पवनी लाल क्विंटल 95 5600 5600 5600
कळमनूरी लाल क्विंटल 20 5000 6000 5700
अमळनेर लाल क्विंटल 20 5500 5901 5901
चाळीसगाव लाल क्विंटल 30 4500 5711 5350
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 147 6000 6300 6150
जिंतूर लाल क्विंटल 35 6090 6200 6100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 950 6150 6585 6365
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 605 5500 6676 6100
खामगाव लाल क्विंटल 5200 5900 6625 6262
मलकापूर लाल क्विंटल 2040 5850 6700 6450
दिग्रस लाल क्विंटल 415 6325 6500 6395
परतूर लाल क्विंटल 9 5900 6926 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 5800 6000 5900
सेलु लाल क्विंटल 35 6120 6220 6200
वरूड लाल क्विंटल 45 5000 6270 6050
लोणार लाल क्विंटल 250 6000 6460 6230
मेहकर लाल क्विंटल 760 5500 6375 6100
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 31 5800 6400 6100
नांदगाव लाल क्विंटल 7 4500 5740 5501
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 4 6100 6100 6100
मंठा लाल क्विंटल 21 5800 6050 6000
चाकूर लाल क्विंटल 35 6000 6300 6160
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 55 6100 6305 6202
मुखेड लाल क्विंटल 31 6100 6300 6200
उमरी लाल क्विंटल 5 5600 5800 5700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 13 5700 5881 5801
तुळजापूर लाल क्विंटल 60 6100 6100 6100
पालम लाल क्विंटल 12 6051 6051 6051
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 824 5000 6300 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 324 5700 6275 6150
पांढरकवडा लाल क्विंटल 143 6100 6250 6200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 5 5400 5600 5520
राजूरा लाल क्विंटल 30 5300 5910 5660
अहिरी लाल क्विंटल 63 4500 5100 5000
कळमेश्वर लाल क्विंटल 255 5800 6300 6150
पुलगाव लाल क्विंटल 56 5725 6350 6250
सिंदी लाल क्विंटल 43 5200 6475 5900
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 326 5850 6450 6375
देवळा लाल क्विंटल 3 5110 5645 5645
दुधणी लाल क्विंटल 871 5700 6365 6100
बोरी लाल क्विंटल 7 5855 5855 5855
वर्धा लोकल क्विंटल 134 5975 6550 6250
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 71 5600 6151 6000
काटोल लोकल क्विंटल 468 5100 6280 5650
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1800 5200 6600 6400
येवला नं. २ क्विंटल 8 4501 5771 5751
जालना पांढरा क्विंटल 1311 5100 6390 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 61 5500 6136 5818
माजलगाव पांढरा क्विंटल 171 5700 6250 6100
जामखेड पांढरा क्विंटल 51 5800 6000 5900
शेवगाव पांढरा क्विंटल 120 5500 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 7 5700 5800 5800
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 326 5550 5900 5750
गेवराई पांढरा क्विंटल 111 5500 6050 5850
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 75 5500 6100 5950
परतूर पांढरा क्विंटल 23 6000 6200 6150
सेलु पांढरा क्विंटल 12 5940 6120 6082
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 31 5500 6176 6050
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 75 6161 6369 6265
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 46 5800 6180 6000
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 55 6000 6000 6000
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 8 5730 6026 5971
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 11 5400 6203 6080
24/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5000 5000 5000
शहादा क्विंटल 2 5446 5446 5446
दोंडाईचा क्विंटल 56 5400 5878 5752
चंद्रपूर क्विंटल 92 5500 6100 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 5401 5600 5500
पैठण क्विंटल 28 5700 5931 5900
उदगीर क्विंटल 1060 6300 6630 6465
भोकर क्विंटल 7 5555 5807 5681
कारंजा क्विंटल 1800 5505 6570 6225
श्रीरामपूर क्विंटल 1 5500 5500 5500
परळी-वैजनाथ क्विंटल 15 5850 5900 5850
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 112 3500 6268 6050
कन्न्ड क्विंटल 10 5500 5900 5750
मानोरा क्विंटल 450 5600 6575 5792
मोर्शी क्विंटल 1800 5900 6405 6152
रामटेक क्विंटल 595 5800 6100 5950
देवणी क्विंटल 21 6300 6614 6455
हिंगोली गज्जर क्विंटल 160 6000 6595 6297
मुरुम गज्जर क्विंटल 85 5800 6151 5926
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 5000 5702 5640
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 10 5300 5550 5400
गेवराई काळी क्विंटल 1 5500 5500 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 46 5400 5850 5600
बारामती लाल क्विंटल 61 4000 5401 5401
लातूर लाल क्विंटल 3813 6000 6552 6300
जालना लाल क्विंटल 245 5800 6171 5970
जळगाव लाल क्विंटल 4 5000 5000 5000
मालेगाव लाल क्विंटल 54 4380 5851 5499
चोपडा लाल क्विंटल 150 5791 5925 5858
नागपूर लाल क्विंटल 4790 6000 6650 6488
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6118 6900 8000 7490
वाशीम लाल क्विंटल 1500 5800 6400 6000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 800 6060 6350 6150
चाळीसगाव लाल क्विंटल 35 4500 5700 5370
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 120 6000 6400 6200
जिंतूर लाल क्विंटल 66 6000 6200 6100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1090 6080 6545 6365
खामगाव लाल क्विंटल 5917 5800 6600 6200
मलकापूर लाल क्विंटल 1720 5885 6700 6410
दिग्रस लाल क्विंटल 390 6355 6505 6485
वणी लाल क्विंटल 142 5875 6300 6000
कोपरगाव लाल क्विंटल 3 5040 5040 5040
शिरपूर लाल क्विंटल 73 2711 6200 5350
परतूर लाल क्विंटल 30 5850 6119 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 5800 6000 5900
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1094 6020 6551 6260
वरूड लाल क्विंटल 45 3500 6268 6050
लोणार लाल क्विंटल 800 6050 6370 6210
मेहकर लाल क्विंटल 950 5500 6440 6100
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 55 5900 6400 6150
नांदगाव लाल क्विंटल 6 4181 5860 5601
औसा लाल क्विंटल 93 5880 6344 6206
निलंगा लाल क्विंटल 50 6000 6300 6200
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 71 6051 6251 6151
कंधार लाल क्विंटल 27 6200 6400 6300
मुखेड लाल क्विंटल 19 6200 6300 6250
उमरी लाल क्विंटल 5 5600 5900 5750
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 32 5555 5956 5625
तुळजापूर लाल क्विंटल 75 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 25 5001 6250 6200
ताडकळस लाल क्विंटल 5 6100 6300 6100
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 807 5000 6180 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 338 5700 6250 6175
शेगाव लाल क्विंटल 138 5800 6355 6350
पांढरकवडा लाल क्विंटल 150 6100 6300 6250
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 70 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 7 5000 5600 5500
राजूरा लाल क्विंटल 60 4200 6045 5517
कळमेश्वर लाल क्विंटल 155 5500 6265 5900
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 130 5000 6000 5500
पुलगाव लाल क्विंटल 57 5800 6361 6280
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 581 5800 6500 6200
देवळा लाल क्विंटल 1 5600 5600 5600
दुधणी लाल क्विंटल 645 5500 6250 6020
बोरी लाल क्विंटल 10 5800 6000 6000
उमरेड लोकल क्विंटल 614 5500 6400 6300
वर्धा लोकल क्विंटल 187 5950 6400 6100
तुमसर लोकल क्विंटल 1 6011 6011 6011
परांडा लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
भिवापूर लोकल क्विंटल 65 4000 5800 4900
काटोल लोकल क्विंटल 335 5100 6200 5800
येवला नं. २ क्विंटल 8 5500 5751 5625
बारामती पांढरा क्विंटल 7 4000 5700 4651
जालना पांढरा क्विंटल 1219 4550 6300 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 7 5480 6000 5740
माजलगाव पांढरा क्विंटल 152 5700 6241 6100
बीड पांढरा क्विंटल 30 5400 6149 5952
जामखेड पांढरा क्विंटल 39 5500 6000 5750
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 10 5800 5900 5900
करमाळा पांढरा क्विंटल 14 5531 6125 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 498 5600 6000 5800
गेवराई पांढरा क्विंटल 100 5500 6001 5850
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 60 5700 6200 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 34 5800 6220 6200
तळोदा पांढरा क्विंटल 2 5502 6000 5700
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 33 5000 5911 5700
गंगापूर पांढरा क्विंटल 90 5555 5890 5675
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 147 6160 6368 6264
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 65 5876 6117 6000
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 80 6000 6000 6000
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 2 6125 6125 6125
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 190 5600 6100 6000
23/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5515 5515 5515
दोंडाईचा क्विंटल 33 4500 5899 4711
नांदेड क्विंटल 10 5600 6000 5890
चंद्रपूर क्विंटल 79 5500 6155 5900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 5451 5600 5525
पैठण क्विंटल 54 5720 5900 5891
सिल्लोड क्विंटल 5 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 1075 6260 6626 6443
भोकर क्विंटल 143 4700 6000 5350
कारंजा क्विंटल 1600 5435 6550 6240
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 19 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 18 5300 5700 5500
मनवत क्विंटल 57 5901 6250 6150
कन्न्ड क्विंटल 11 5400 5900 5800
मानोरा क्विंटल 361 5700 6640 6170
देवणी क्विंटल 43 6200 6541 6370
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 5900 6500 6200
मुरुम गज्जर क्विंटल 122 5800 6231 6016
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 5261 5711 5610
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 14 5400 5500 5450
गेवराई काळी क्विंटल 1 5580 5580 5580
लातूर लाल क्विंटल 3249 6300 6600 6500
धर्माबाद लाल क्विंटल 80 5700 6122 6000
जालना लाल क्विंटल 116 5665 6150 5900
धुळे लाल क्विंटल 8 4500 5770 5400
यवतमाळ लाल क्विंटल 469 6000 6550 6275
मालेगाव लाल क्विंटल 92 4201 5850 5652
आर्वी लाल क्विंटल 1110 5800 6480 6200
चिखली लाल क्विंटल 463 5600 6251 5926
नागपूर लाल क्विंटल 4827 6000 6550 6412
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6234 6000 6945 6480
अमळनेर लाल क्विंटल 20 5525 5600 5600
चाळीसगाव लाल क्विंटल 20 4848 5737 5350
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 95 6000 6400 6200
जिंतूर लाल क्विंटल 50 5900 6061 6000
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 400 5500 6561 6100
मलकापूर लाल क्विंटल 1805 5805 6675 6375
कोपरगाव लाल क्विंटल 5 5450 5450 5450
शिरपूर लाल क्विंटल 27 5300 6321 5850
परतूर लाल क्विंटल 6 5800 5950 5900
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6100 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1183 6000 6635 6340
लोणार लाल क्विंटल 750 5800 6350 6075
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 25 4000 5750 5400
धरणगाव लाल क्विंटल 4 5700 6030 5700
नांदगाव लाल क्विंटल 5 4500 5800 5300
मंठा लाल क्विंटल 30 5800 6000 5950
चाकूर लाल क्विंटल 12 5981 6250 6248
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 59 6151 6251 6201
कंधार लाल क्विंटल 23 6300 6500 6400
लोहा लाल क्विंटल 14 6000 6401 6201
मुखेड लाल क्विंटल 12 6300 6300 6300
उमरी लाल क्विंटल 35 5800 5900 5850
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 21 5500 6076 5751
तुळजापूर लाल क्विंटल 50 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 25 6000 6250 6200
सेनगाव लाल क्विंटल 30 5500 6000 5500
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 499 5100 5950 5750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 200 5800 6250 6150
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 125 5500 6200 5850
पांढरकवडा लाल क्विंटल 150 6050 6200 6175
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 5900 6100 6000
राजूरा लाल क्विंटल 30 4000 6050 5319
अहिरी लाल क्विंटल 8 4000 4700 4590
कळमेश्वर लाल क्विंटल 175 5500 6245 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 70 5500 6000 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 73 6000 6380 6225
सिंदी लाल क्विंटल 84 6000 6400 6235
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 724 5750 6300 6050
देवळा लाल क्विंटल 2 5400 5695 5695
दुधणी लाल क्विंटल 869 5600 6255 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 114 5975 6380 6150
तुमसर लोकल क्विंटल 7 6470 6470 6470
परांडा लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
काटोल लोकल क्विंटल 390 5000 6201 5550
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 42 5000 5500 5200
येवला नं. २ क्विंटल 6 4000 5727 5000
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 20 5800 6065 5900
जालना पांढरा क्विंटल 1350 5000 6350 6151
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 130 5500 6151 5825
माजलगाव पांढरा क्विंटल 124 5600 6146 6000
बीड पांढरा क्विंटल 145 5985 6458 6284
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 10 5800 5900 5900
करमाळा पांढरा क्विंटल 73 5800 6125 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 467 5600 5900 5750
गेवराई पांढरा क्विंटल 114 5600 5991 5750
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 70 5700 6130 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 17 6000 6121 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 28 5500 6200 6100
तळोदा पांढरा क्विंटल 10 4500 5700 5559
गंगापूर पांढरा क्विंटल 80 5511 5885 5740
केज पांढरा क्विंटल 18 5500 6001 5800
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 106 6220 6368 6294
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 92 5751 6091 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 45 6100 6100 6100
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 8 6071 6151 6100
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 290 5600 6400 6100
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 28 5711 6230 6100
22/02/2022
शहादा क्विंटल 63 5300 5850 5622
दोंडाईचा क्विंटल 29 3000 6000 5900
नांदेड क्विंटल 20 5700 6000 5860
चंद्रपूर क्विंटल 51 5300 6095 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 5400 5500 5450
पैठण क्विंटल 49 5760 5900 5882
उदगीर क्विंटल 1330 6457 6690 6573
भोकर क्विंटल 107 4850 5929 5390
कारंजा क्विंटल 2600 5505 6575 6240
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 13 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 2 4551 4800 4650
परळी-वैजनाथ क्विंटल 25 5850 5950 5900
मनवत क्विंटल 43 6100 6271 6150
रिसोड क्विंटल 2000 5900 6300 6100
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 297 5700 6100 5900
कन्न्ड क्विंटल 11 5400 5900 5600
मानोरा क्विंटल 465 5700 6700 6200
रामटेक क्विंटल 301 5700 6090 5895
देवणी क्विंटल 17 6200 6431 6315
हिंगोली गज्जर क्विंटल 200 5900 6500 6200
मुरुम गज्जर क्विंटल 38 6200 6270 6235
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 5300 5800 5551
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 605 5170 6550 6090
गंगापूर काळी नग 9 5500 5566 5550
सोलापूर लाल क्विंटल 3 5700 5700 5700
लातूर लाल क्विंटल 3050 5900 6499 6100
जालना लाल क्विंटल 204 5500 6216 6000
अकोला लाल क्विंटल 2595 5200 6600 6200
धुळे लाल क्विंटल 33 5475 5730 5505
जळगाव लाल क्विंटल 20 5800 6100 6000
यवतमाळ लाल क्विंटल 399 5800 6450 6128
मालेगाव लाल क्विंटल 57 4470 5885 5671
चोपडा लाल क्विंटल 65 5000 6112 6026
आर्वी लाल क्विंटल 820 5800 6545 6200
चिखली लाल क्विंटल 605 5600 6300 5950
नागपूर लाल क्विंटल 4700 6000 6600 6450
हिंगणघाट लाल क्विंटल 6130 6000 6930 6520
वाशीम लाल क्विंटल 1500 5600 6450 6000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 600 5950 6500 6250
अमळनेर लाल क्विंटल 50 5051 5700 5700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 40 4000 5731 5350
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 110 6000 6300 6150
जिंतूर लाल क्विंटल 104 5830 6200 5900
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1050 6070 6550 6395
खामगाव लाल क्विंटल 4923 5900 6700 6300
मलकापूर लाल क्विंटल 1925 5700 6655 6365
दिग्रस लाल क्विंटल 290 6325 6525 6455
वणी लाल क्विंटल 154 5655 6295 6000
कोपरगाव लाल क्विंटल 2 3500 5500 5440
शिरपूर लाल क्विंटल 101 5301 6000 5801
परतूर लाल क्विंटल 15 5915 6000 5950
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6200 6000
सेलु लाल क्विंटल 66 5900 6230 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 828 6000 6512 6251
वरूड लाल क्विंटल 89 3700 6300 6047
मेहकर लाल क्विंटल 780 5500 6415 6100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 63 5000 6200 5700
भुसावळ लाल क्विंटल 1 5900 5900 5900
धरणगाव लाल क्विंटल 7 5370 5990 5370
नांदगाव लाल क्विंटल 16 3991 5620 5401
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 55 4500 5500 5200
चाकूर लाल क्विंटल 15 6151 6280 6182
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 100 6070 6270 6170
हादगाव लाल क्विंटल 70 5700 6300 6000
कंधार लाल क्विंटल 3 6200 6400 6300
मुखेड लाल क्विंटल 17 6200 6300 6200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 62 5700 6000 5800
तुळजापूर लाल क्विंटल 60 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 20 4100 6300 6200
आखाडाबाळापूर लाल क्विंटल 27 5500 5700 5600
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 342 6000 6195 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 403 5700 6265 6150
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 135 5700 6380 6100
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 144 6100 6450 6275
शेगाव लाल क्विंटल 140 5800 6300 6300
पांढरकवडा लाल क्विंटल 95 6000 6175 6125
भंडारा लाल क्विंटल 5756 5700 5800 5750
राजूरा लाल क्विंटल 67 4575 5995 5587
अहिरी लाल क्विंटल 30 4050 4700 4500
कळमेश्वर लाल क्विंटल 350 5500 6195 5800
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 213 5000 6200 5800
पुलगाव लाल क्विंटल 86 6100 6420 6300
सिंदी लाल क्विंटल 28 6000 6415 6250
देवळा लाल क्विंटल 5 5200 5655 5595
दुधणी लाल क्विंटल 780 5550 6255 6000
बोरी लाल क्विंटल 22 5825 6050 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 186 6000 6325 6150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 5500 6125 6050
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 9 6075 6200 6151
काटोल लोकल क्विंटल 644 4900 6261 5550
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2000 5600 6500 6350
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4700 4700 4700
जालना पांढरा क्विंटल 1411 5100 6354 6200
देगलूर पांढरा क्विंटल 68 5650 6372 6011
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 150 5550 6141 5845
माजलगाव पांढरा क्विंटल 179 5250 6139 6000
बीड पांढरा क्विंटल 109 3100 6166 5851
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पांढरा क्विंटल 25 5800 5900 5850
जामखेड पांढरा क्विंटल 36 5500 6000 5750
शेवगाव पांढरा क्विंटल 51 5500 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 14 5800 5900 5800
करमाळा पांढरा क्विंटल 58 5300 6125 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 209 5700 6000 5850
गेवराई पांढरा क्विंटल 109 5400 6000 5750
परतूर पांढरा क्विंटल 30 5850 6250 6100
तळोदा पांढरा क्विंटल 8 5500 6000 5602
गंगापूर पांढरा क्विंटल 68 5780 5911 5840
केज पांढरा क्विंटल 22 5500 6100 6000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 120 6200 6400 6300
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 127 5800 6175 5900
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 75 6100 6100 6100
पाथरी पांढरा क्विंटल 7 5800 6000 5900
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 14 6100 6151 6120
21/02/2022
शहादा क्विंटल 30 4551 5752 5525
दोंडाईचा क्विंटल 27 5000 5975 5600
नांदेड क्विंटल 44 5600 6025 5890
चंद्रपूर क्विंटल 141 4000 6000 5500
भोकर क्विंटल 135 4700 5951 5325
कारंजा क्विंटल 2300 5570 6555 6205
श्रीगोंदा क्विंटल 55 6000 6100 6050
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 48 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 31 5000 5200 5100
परळी-वैजनाथ क्विंटल 105 5800 5900 5850
मनवत क्विंटल 80 6050 6235 6150
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 247 5700 6100 5900
मानोरा क्विंटल 510 5750 6550 6150
मोर्शी क्विंटल 2210 6200 6545 6372
रामटेक क्विंटल 903 5700 6100 5900
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 5800 6350 6075
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 5201 5699 5591
बाभुळगाव हायब्रीड क्विंटल 408 5270 6635 6120
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 16 5400 5600 5500
गेवराई काळी क्विंटल 1 5500 5500 5500
गंगापूर काळी क्विंटल 22 5605 5825 5621
सोलापूर लाल क्विंटल 439 5635 5850 5760
बारामती लाल क्विंटल 49 4900 5500 5000
लातूर लाल क्विंटल 3369 5900 6561 6300
लातूर -मुरुड लाल क्विंटल 85 5700 6021 5950
जालना लाल क्विंटल 156 5975 6200 6030
अकोला लाल क्विंटल 2733 5100 6650 6000
धुळे लाल क्विंटल 36 4405 5550 5300
जळगाव लाल क्विंटल 25 4000 6011 5700
यवतमाळ लाल क्विंटल 819 5800 6430 6115
मालेगाव लाल क्विंटल 83 4401 5902 5703
चोपडा लाल क्विंटल 47 5700 6000 5900
आर्वी लाल क्विंटल 1060 5700 6450 6200
चिखली लाल क्विंटल 550 5500 6375 5937
नागपूर लाल क्विंटल 2463 6000 6751 6563
हिंगणघाट लाल क्विंटल 10798 6200 7060 6540
वाशीम लाल क्विंटल 2400 5800 6450 6000
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 900 5950 6450 6250
अमळनेर लाल क्विंटल 30 5100 5800 5800
चाळीसगाव लाल क्विंटल 45 5000 5731 5350
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 119 6000 6200 6100
जिंतूर लाल क्विंटल 146 5800 6251 6000
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1050 6070 6575 6415
खामगाव लाल क्विंटल 4622 5800 6600 6200
मलकापूर लाल क्विंटल 2650 5800 6645 6371
वणी लाल क्विंटल 281 5705 6365 6000
सावनेर लाल क्विंटल 1856 5400 6381 6075
शिरपूर लाल क्विंटल 147 5050 5971 5620
परतूर लाल क्विंटल 5 5900 6000 5950
चांदूर बझार लाल क्विंटल 1595 6200 6550 6221
वरूड लाल क्विंटल 135 3700 6300 6047
लोणार लाल क्विंटल 650 6000 6315 6157
मेहकर लाल क्विंटल 820 5500 6350 6100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 12 5500 6100 5700
धरणगाव लाल क्विंटल 12 5875 5975 5950
नांदगाव लाल क्विंटल 14 4941 6081 5801
चाकूर लाल क्विंटल 30 6142 6335 6221
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 111 6051 6251 6151
कंधार लाल क्विंटल 20 6200 6400 6300
लोहा लाल क्विंटल 10 6000 6461 6340
मुखेड लाल क्विंटल 22 6250 6300 6250
उमरी लाल क्विंटल 5 5500 5800 5650
तुळजापूर लाल क्विंटल 65 6151 6151 6151
सेनगाव लाल क्विंटल 150 5500 6000 5800
ताडकळस लाल क्विंटल 4 6050 6151 6050
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 848 5300 6320 6200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 295 5800 6240 6150
चांदूर-रल्वे. लाल क्विंटल 95 6125 6340 6250
नादगाव खांडेश्वर लाल क्विंटल 173 5400 6470 5935
शेगाव लाल क्विंटल 148 5500 6400 6350
पांढरकवडा लाल क्विंटल 170 6000 6200 6175
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 70 5900 6100 6000
राजूरा लाल क्विंटल 71 4700 6155 5304
कळमेश्वर लाल क्विंटल 350 5400 6225 5700
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 295 5000 6300 5550
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 195 5200 6150 5500
पुलगाव लाल क्विंटल 102 5800 6442 6280
सिंदी लाल क्विंटल 55 5500 6400 6000
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 640 6000 6600 6450
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 90 6100 6350 6200
देवळा लाल क्विंटल 8 4900 5830 5495
दुधणी लाल क्विंटल 845 5600 6275 5900
वर्धा लोकल क्विंटल 218 5950 6455 6150
तुमसर लोकल क्विंटल 9 6279 6279 6279
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 23 5581 6100 5900
परांडा लोकल क्विंटल 1 5750 5750 5750
बसमत लोकल क्विंटल 30 5850 6020 5945
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 2300 5500 6625 6300
येवला नं. २ क्विंटल 4 4000 5801 5000
शिरुर नं. २ क्विंटल 6 5000 5500 5100
बारामती पांढरा क्विंटल 5 4000 5600 5100
जालना पांढरा क्विंटल 1419 5100 6399 6150
देगलूर पांढरा क्विंटल 44 6011 6335 6173
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 277 5500 6250 5875
माजलगाव पांढरा क्विंटल 247 5780 6151 6000
बीड पांढरा क्विंटल 64 4901 6170 6015
जामखेड पांढरा क्विंटल 19 5700 6000 5850
शेवगाव पांढरा क्विंटल 110 5400 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 11 5800 5900 5900
करमाळा पांढरा क्विंटल 133 5800 6175 6000
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 429 5650 6100 5900
गेवराई पांढरा क्विंटल 205 5600 6001 5850
परतूर पांढरा क्विंटल 43 5900 6250 6219
सेलु पांढरा क्विंटल 47 5835 6030 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 5 5500 6001 5800
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 38 5500 6000 5750
गंगापूर पांढरा क्विंटल 128 5690 5925 5861
केज पांढरा क्विंटल 18 4000 6200 6100
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 101 6200 6400 6300
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 50 6100 6100 6100
पाथरी पांढरा क्विंटल 25 5751 6000 5850
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 6 5700 6175 6100
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 40 6052 6225 6151
20/02/2022
पैठण क्विंटल 35 5575 5924 5891
सिल्लोड क्विंटल 7 5500 6000 5800
उदगीर क्विंटल 1000 6325 6700 6512
श्रीगोंदा क्विंटल 23 6000 6100 6050
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 12 6000 6100 6050
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 25 5800 6100 6000
कन्न्ड क्विंटल 15 5400 6000 5600
देवणी क्विंटल 15 6150 6450 6300
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 608 5500 6550 6100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 13 4000 6025 5500
कंधार लाल क्विंटल 5 6300 6500 6400
उमरी लाल क्विंटल 5 5500 5900 5700
बाळापूर लाल क्विंटल 1299 5500 6350 6300
तुमसर लोकल क्विंटल 8 6413 6413 6413
भिवापूर लोकल क्विंटल 116 4950 6055 5500
काटोल लोकल क्विंटल 388 5100 6207 5550
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 5000 5000 5000
शेवगाव पांढरा क्विंटल 150 5400 5900 5900
19/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 5531 5801 5666
पैठण क्विंटल 15 5550 5916 5602
नागपूर लाल क्विंटल 1932 6000 6480 6360
सावनेर लाल क्विंटल 811 5297 6499 6100
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 15 4500 6000 5600
हिमायतनगर लाल क्विंटल 25 5900 6000 5950
सेनगाव लाल क्विंटल 150 5800 6100 6050
पातूर लाल क्विंटल 305 5100 6100 5875
उमरखेड लाल क्विंटल 100 5900 6100 6000
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 9 5500 6000 5800
भोकरदन पांढरा क्विंटल 33 5700 5800 5750

 

Leave a Comment