Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 26/03/2022

Tur bajar bhav today : आजचे तूर बाजार भाव 26/03/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे तूर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (tur rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 5500 5555 5527
पैठण क्विंटल 23 5791 5841 5800
उदगीर क्विंटल 1100 6320 6700 6510
भोकर क्विंटल 95 4343 5829 5086
देवणी क्विंटल 20 6000 6350 6175
मुरुम गज्जर क्विंटल 122 5980 6300 6140
लातूर लाल क्विंटल 1998 5803 6581 6400
जालना लाल क्विंटल 125 5200 6191 5970
अकोला लाल क्विंटल 1807 5000 6555 5900
अमरावती लाल क्विंटल 2738 5750 6441 6095
आर्वी लाल क्विंटल 575 5500 6400 6200
नागपूर लाल क्विंटल 2003 6000 6410 6308
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3051 6100 6930 6510
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 108 5900 6000 5950
मलकापूर लाल क्विंटल 435 6015 6605 6450
रावेर लाल क्विंटल 9 4800 5800 5590
गंगाखेड लाल क्विंटल 5 6000 6100 6000
लोहा लाल क्विंटल 8 6061 6212 6152
पांढरकवडा लाल क्विंटल 90 6000 6150 6100
लाखंदूर लोकल क्विंटल 10 5500 5600 5550
जालना पांढरा क्विंटल 727 5000 6275 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 26 6000 6100 6050
माजलगाव पांढरा क्विंटल 70 5600 5960 5800
बीड पांढरा क्विंटल 28 5500 6100 5789
भोकरदन पांढरा क्विंटल 9 5700 5800 5750
शेवगाव पांढरा क्विंटल 96 5400 5850 5850
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 4 5800 5900 5800
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 25 5400 5995 5800
25/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5551 5576 5551
दोंडाईचा क्विंटल 24 5600 5651 5651
उदगीर क्विंटल 1025 6111 6680 6395
भोकर क्विंटल 58 4800 5901 5350
श्रीरामपूर क्विंटल 4 5000 5100 5050
देवणी क्विंटल 10 6200 6300 6250
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 7 4701 5641 5161
लातूर लाल क्विंटल 1284 5770 6561 6400
धर्माबाद लाल क्विंटल 45 5600 6000 5800
जालना लाल क्विंटल 85 5500 5999 5775
अकोला लाल क्विंटल 1853 5000 6665 5900
अमरावती लाल क्विंटल 3726 5800 6466 6133
जळगाव लाल क्विंटल 3 5750 5750 5750
यवतमाळ लाल क्विंटल 664 6000 6400 6200
आर्वी लाल क्विंटल 870 5500 6420 6200
चिखली लाल क्विंटल 264 5600 6300 5950
नागपूर लाल क्विंटल 1850 6000 6450 6338
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4185 6000 6840 6340
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 110 6000 6200 6100
जिंतूर लाल क्विंटल 30 5975 6234 6005
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 205 5800 6400 6100
खामगाव लाल क्विंटल 2891 5800 6475 6137
मलकापूर लाल क्विंटल 1082 5755 6530 6325
वणी लाल क्विंटल 61 5400 5785 5600
कोपरगाव लाल क्विंटल 8 5000 5550 5401
शिरपूर लाल क्विंटल 5 2400 5400 5000
परतूर लाल क्विंटल 13 5875 6000 5950
मंठा लाल क्विंटल 19 5000 6000 6000
चाकूर लाल क्विंटल 10 6001 6152 6026
लोहा लाल क्विंटल 6 6000 6201 6150
उमरी लाल क्विंटल 5 5600 5700 5650
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 9 5200 5800 5700
पुर्णा लाल क्विंटल 18 6000 6200 6150
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 614 5100 6325 6200
पांढरकवडा लाल क्विंटल 120 6000 6155 6120
भंडारा लाल क्विंटल 3 5600 5600 5600
राजूरा लाल क्विंटल 170 4385 5840 5550
कळमेश्वर लाल क्विंटल 395 5700 6215 6000
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 330 5500 6150 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 195 5400 6150 5720
सिंदी लाल क्विंटल 89 5680 6290 6000
देवळा लाल क्विंटल 3 4700 5560 5560
वर्धा लोकल क्विंटल 191 5900 6400 6200
लाखंदूर लोकल क्विंटल 16 5550 5650 5600
काटोल लोकल क्विंटल 305 5400 6231 5800
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 800 5100 6425 6250
येवला नं. २ क्विंटल 2 4000 5900 5701
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5000 5000 5000
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 26 5650 6000 5850
जालना पांढरा क्विंटल 815 3200 6260 6100
माजलगाव पांढरा क्विंटल 41 5600 5900 5800
बीड पांढरा क्विंटल 11 5770 5950 5890
शेवगाव पांढरा क्विंटल 149 5400 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 8 5800 5900 5800
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 140 5600 6040 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 30 5951 6060 6001
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 14 5351 5900 5800
मंठा पांढरा क्विंटल 11 5700 5800 5750
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 24 5300 5800 5700
24/03/2022
दोंडाईचा क्विंटल 6 4600 5700 5600
चंद्रपूर क्विंटल 150 5000 5900 5600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 5100 5100 5100
उदगीर क्विंटल 1000 6100 6635 6367
भोकर क्विंटल 10 5700 5819 5760
कारंजा क्विंटल 1500 5300 6535 6080
श्रीगोंदा क्विंटल 2 6000 6000 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 5350 5900 5751
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 159 5600 6300 6155
मोर्शी क्विंटल 1498 5900 6350 6125
रामटेक क्विंटल 815 5700 6100 5900
देवणी क्विंटल 36 6100 6360 6230
हिंगोली गज्जर क्विंटल 458 5650 6255 5952
मुरुम गज्जर क्विंटल 112 6071 6221 6146
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 8 3400 5500 5360
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 27 5300 5750 5615
बारामती लाल क्विंटल 30 4500 5200 5000
लातूर लाल क्विंटल 4483 5700 6471 6300
जालना लाल क्विंटल 137 5600 6000 5925
अकोला लाल क्विंटल 1820 5000 6480 6150
अमरावती लाल क्विंटल 4500 5650 6428 6039
यवतमाळ लाल क्विंटल 850 6000 6400 6200
परभणी लाल क्विंटल 25 5850 6000 5950
चोपडा लाल क्विंटल 12 5700 5900 5800
चिखली लाल क्विंटल 364 5650 6320 5985
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4496 6000 6855 6430
चाळीसगाव लाल क्विंटल 17 4000 5451 5100
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 130 6000 6200 6100
जिंतूर लाल क्विंटल 22 5850 6005 5905
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1580 5950 6385 6210
खामगाव लाल क्विंटल 3902 5500 6555 6027
मलकापूर लाल क्विंटल 810 6000 6565 6380
वणी लाल क्विंटल 145 5415 5700 5600
शिरपूर लाल क्विंटल 5 5400 5511 5511
रावेर लाल क्विंटल 10 5485 6126 5500
परतूर लाल क्विंटल 39 6065 6116 6100
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6100 6000
मेहकर लाल क्विंटल 510 5500 6200 5900
दौंड लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
चाकूर लाल क्विंटल 50 6025 6301 6250
लोहा लाल क्विंटल 5 6131 6330 6250
उमरी लाल क्विंटल 30 5650 5750 5700
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 6 5600 5926 5600
उमरगा लाल क्विंटल 16 5400 6150 6050
ताडकळस लाल क्विंटल 3 6300 6300 6300
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 819 4500 6210 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 395 5800 6050 6000
पांढरकवडा लाल क्विंटल 60 6000 6175 6100
भंडारा लाल क्विंटल 4 5700 5700 5700
राजूरा लाल क्विंटल 126 5075 5800 5628
कळमेश्वर लाल क्विंटल 445 5700 6235 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 190 5000 6040 5700
पुलगाव लाल क्विंटल 59 5895 6800 6300
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 813 5600 6450 6300
देवळा लाल क्विंटल 1 4010 5150 5150
दुधणी लाल क्विंटल 280 5885 6250 6100
वर्धा लोकल क्विंटल 136 5900 6400 6150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 19 5600 5650 5625
भिवापूर लोकल क्विंटल 75 4900 5705 5300
काटोल लोकल क्विंटल 300 5000 6191 5550
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5200 5500 5500
शिरुर नं. ३ क्विंटल 3 4600 4700 4700
बारामती पांढरा क्विंटल 4 4050 5201 5152
जालना पांढरा क्विंटल 702 4000 6250 6051
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 31 5300 6100 5700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 69 5311 5971 5800
बीड पांढरा क्विंटल 31 5373 6100 5777
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5800 5900 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 120 5600 6000 5775
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 45 5500 5900 5750
परतूर पांढरा क्विंटल 15 6000 6100 6075
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 17 5500 5800 5700
तळोदा पांढरा क्विंटल 14 5300 5596 5400
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 12 5500 5700 5600
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 20 5500 5800 5751
पाथरी पांढरा क्विंटल 6 5701 6000 5900
23/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 111 5000 5900 5450
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4700 4700 4700
शहादा क्विंटल 13 5562 5562 5562
दोंडाईचा क्विंटल 14 4200 5500 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5400 5400 5400
उदगीर क्विंटल 1000 6254 6590 6422
भोकर क्विंटल 60 3000 5832 4416
कारंजा क्विंटल 2100 5200 6520 6070
श्रीरामपूर क्विंटल 2 4900 5200 5050
परळी-वैजनाथ क्विंटल 30 5700 5900 5800
मनवत क्विंटल 17 6000 6061 6000
मानोरा क्विंटल 714 5300 6300 5763
वडवणी क्विंटल 5 5500 5700 5500
देवणी क्विंटल 32 6171 6340 6255
मौदा क्विंटल 21 5900 6002 5951
मुरुम गज्जर क्विंटल 51 5900 6226 6063
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 2 4401 5390 4601
सोलापूर लाल क्विंटल 3 5825 5825 5825
लातूर लाल क्विंटल 3556 5700 6550 6400
धर्माबाद लाल क्विंटल 85 5700 6100 5900
जालना लाल क्विंटल 109 5850 6000 5950
अकोला लाल क्विंटल 2474 5000 6555 6000
अमरावती लाल क्विंटल 5070 5800 6525 6162
धुळे लाल क्विंटल 20 4200 5800 5300
परभणी लाल क्विंटल 30 5800 6000 5950
चोपडा लाल क्विंटल 12 5800 5800 5800
आर्वी लाल क्विंटल 745 5500 6380 6200
चिखली लाल क्विंटल 540 5650 6325 5990
पंढरपूर लाल क्विंटल 2 5000 5000 5000
हिंगणघाट लाल क्विंटल 4120 6000 6950 6420
चाळीसगाव लाल क्विंटल 14 3900 5300 4950
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 111 6000 6200 6100
जिंतूर लाल क्विंटल 10 5950 6050 5950
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 200 5800 6400 6100
खामगाव लाल क्विंटल 3055 5550 6500 6025
मलकापूर लाल क्विंटल 935 5905 6560 6351
वणी लाल क्विंटल 277 5250 5870 5600
सावनेर लाल क्विंटल 835 5700 6351 6150
शिरपूर लाल क्विंटल 7 5100 5701 5500
रावेर लाल क्विंटल 3 5600 5905 5700
परतूर लाल क्विंटल 14 5500 6001 5851
गंगाखेड लाल क्विंटल 12 6000 6100 6000
सेलु लाल क्विंटल 24 6020 6100 6041
चांदूर बझार लाल क्विंटल 626 5970 6455 6195
मेहकर लाल क्विंटल 520 5500 6150 5900
वरोरा-माढेली लाल क्विंटल 44 6000 6400 6200
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 6 5700 6000 5900
चाकूर लाल क्विंटल 20 6100 6241 6171
लोहा लाल क्विंटल 9 6011 6251 6100
मुखेड लाल क्विंटल 16 6150 6150 6150
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 24 5500 5957 5750
सेनगाव लाल क्विंटल 40 5500 6300 6000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 201 5700 5990 5800
पांढरकवडा लाल क्विंटल 115 6000 6200 6150
राजूरा लाल क्विंटल 75 4300 5605 5292
कळमेश्वर लाल क्विंटल 185 5700 6200 6000
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 265 5200 5950 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 200 5000 5900 5600
पुलगाव लाल क्विंटल 120 5505 6300 6190
सिंदी लाल क्विंटल 81 5585 6280 5800
देवळा लाल क्विंटल 1 5000 5300 5100
दुधणी लाल क्विंटल 617 5800 6250 6025
बोरी लाल क्विंटल 8 5805 6000 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 164 5950 6310 6150
तुमसर लोकल क्विंटल 14 5425 6300 5700
काटोल लोकल क्विंटल 388 5200 6076 5500
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1100 5000 6350 6200
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 31 5000 6000 5500
येवला नं. २ क्विंटल 6 5800 6099 5900
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 30 5600 6025 5800
जालना पांढरा क्विंटल 864 5000 6250 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 40 5500 6100 5800
माजलगाव पांढरा क्विंटल 48 5500 5911 5800
बीड पांढरा क्विंटल 38 5300 6081 5800
शेवगाव पांढरा क्विंटल 268 5100 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 5900 5900 5900
करमाळा पांढरा क्विंटल 18 5151 6200 5751
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 236 5600 6000 5750
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 42 5701 5922 5858
परतूर पांढरा क्विंटल 8 5925 6100 6050
सेलु पांढरा क्विंटल 24 5900 5950 5925
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 27 5500 5950 5750
तळोदा पांढरा क्विंटल 3 5300 5500 5400
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 46 5651 5925 5700
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 5500 6000 5850
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 186 5500 6200 6100
22/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 37 4000 5600 4800
दोंडाईचा क्विंटल 19 4500 5752 5601
चंद्रपूर क्विंटल 144 5000 5800 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 4500 5500 5000
पैठण क्विंटल 22 5252 5871 5750
भोकर क्विंटल 69 4800 5837 5318
कारंजा क्विंटल 1900 5225 6400 5975
श्रीरामपूर क्विंटल 2 3700 5500 4500
रिसोड क्विंटल 880 5900 6305 6100
कन्न्ड क्विंटल 10 5000 6000 5500
मानोरा क्विंटल 482 5000 6404 5690
हिंगोली गज्जर क्विंटल 100 5500 6200 5850
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1 3500 5490 5301
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 5 5400 5500 5450
धर्माबाद लाल क्विंटल 140 5700 6175 5850
जालना लाल क्विंटल 76 5500 6100 6000
अकोला लाल क्विंटल 2008 5400 6580 6200
अमरावती लाल क्विंटल 6552 5800 6535 6167
धुळे लाल क्विंटल 48 5000 5800 5400
यवतमाळ लाल क्विंटल 866 6000 6395 6197
चोपडा लाल क्विंटल 10 5000 5559 5559
आर्वी लाल क्विंटल 600 5500 6450 6200
चिखली लाल क्विंटल 615 5700 6351 6025
हिंगणघाट लाल क्विंटल 5072 6100 6950 6425
चाळीसगाव लाल क्विंटल 30 4000 5300 4900
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 120 6000 6100 6050
जिंतूर लाल क्विंटल 31 5700 6175 6000
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 2250 5950 6360 6205
खामगाव लाल क्विंटल 3919 5500 6500 6000
मलकापूर लाल क्विंटल 1253 5830 6530 6355
वणी लाल क्विंटल 117 5395 6000 5800
शिरपूर लाल क्विंटल 6 5412 5675 5675
रावेर लाल क्विंटल 7 5830 6350 5900
परतूर लाल क्विंटल 11 5700 6026 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 12 6000 6100 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 590 5000 6400 5481
मेहकर लाल क्विंटल 610 5500 6200 6000
नांदगाव लाल क्विंटल 3 4100 4954 4701
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 30 4500 5500 5200
कंधार लाल क्विंटल 17 6100 6300 6200
सेनगाव लाल क्विंटल 80 5500 6250 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 805 4000 5960 5750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 363 5700 6000 6000
पांढरकवडा लाल क्विंटल 215 6000 6200 6150
भंडारा लाल क्विंटल 4 5500 5700 5600
राजूरा लाल क्विंटल 135 4385 5720 5409
कळमेश्वर लाल क्विंटल 265 5700 6270 6000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 230 5000 6150 5600
पुलगाव लाल क्विंटल 177 5700 6411 6225
सिंदी लाल क्विंटल 23 5850 6070 5950
देवळा लाल क्विंटल 4 4000 5500 5300
बोरी लाल क्विंटल 14 5020 6050 6050
वर्धा लोकल क्विंटल 173 5850 6190 6000
बसमत लोकल क्विंटल 19 5990 6080 6026
लाखंदूर लोकल क्विंटल 15 5600 5650 5625
काटोल लोकल क्विंटल 405 5011 6151 5650
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1900 5400 6355 6225
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5300 5300 5300
धर्माबाद पांढरा क्विंटल 40 5750 6100 5800
जालना पांढरा क्विंटल 900 5500 6233 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 72 5400 6172 5786
माजलगाव पांढरा क्विंटल 72 5151 5900 5800
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पांढरा क्विंटल 25 5700 5800 5750
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5800 5900 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 63 5600 6000 5775
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 41 5500 5966 5750
परतूर पांढरा क्विंटल 34 5926 6100 6040
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 35 5500 6175 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 24 5367 5492 5452
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 6 5931 5941 5935
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 61 4500 5500 5000
लासलगाव – निफाड क्विंटल 4 5600 5600 5600
शहादा क्विंटल 7 5300 5476 5400
दोंडाईचा क्विंटल 8 5300 5800 5700
नांदेड क्विंटल 6 5700 5700 5700
चंद्रपूर क्विंटल 255 4500 5940 5400
संगमनेर क्विंटल 3 4400 4400 4400
भोकर क्विंटल 231 4005 5902 4953
कारंजा क्विंटल 1800 5250 6355 5870
श्रीगोंदा क्विंटल 32 6000 6100 6050
श्रीरामपूर क्विंटल 21 5100 5500 5275
परळी-वैजनाथ क्विंटल 10 5600 5900 5800
मनवत क्विंटल 59 5702 6200 6000
मंगळवेढा क्विंटल 3 4280 5200 5200
मानोरा क्विंटल 571 5500 6400 5702
मोर्शी क्विंटल 2005 6000 6340 6170
हिंगोली गज्जर क्विंटल 140 5650 6240 5945
मुरुम गज्जर क्विंटल 93 6066 6220 6143
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 1 4800 5510 5471
गंगापूर काळी क्विंटल 12 5700 5745 5720
बारामती लाल क्विंटल 6 4500 5200 5000
जालना लाल क्विंटल 77 6000 6300 6050
अकोला लाल क्विंटल 1355 5000 6555 6000
अमरावती लाल क्विंटल 5397 5800 6611 6205
यवतमाळ लाल क्विंटल 740 6000 6400 6200
परभणी लाल क्विंटल 30 5800 6000 5950
मालेगाव लाल क्विंटल 64 3670 5803 5480
आर्वी लाल क्विंटल 530 5500 6400 6200
चिखली लाल क्विंटल 550 5900 6374 6137
हिंगणघाट लाल क्विंटल 9379 6000 6705 6310
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 900 5450 6100 5750
अमळनेर लाल क्विंटल 15 5300 5700 5700
चाळीसगाव लाल क्विंटल 20 4915 5415 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 116 6000 6100 6050
जिंतूर लाल क्विंटल 64 5700 6350 6100
खामगाव लाल क्विंटल 2927 5500 6450 5975
मलकापूर लाल क्विंटल 1400 5800 6580 6345
वणी लाल क्विंटल 188 5550 6020 5800
सावनेर लाल क्विंटल 775 5850 6419 6250
शिरपूर लाल क्विंटल 20 5000 5851 5211
इंदापूर लाल क्विंटल 3 4500 5300 5000
रावेर लाल क्विंटल 7 5830 6350 5900
परतूर लाल क्विंटल 7 6000 6100 6025
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6100 6000
चांदूर बझार लाल क्विंटल 970 4900 6495 5690
मेहकर लाल क्विंटल 700 5500 6250 6000
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 95 5000 5750 5400
नांदगाव लाल क्विंटल 5 4051 5316 5000
लोहा लाल क्विंटल 13 6201 6340 6290
मुखेड लाल क्विंटल 21 6200 6300 6250
उमरी लाल क्विंटल 30 5800 5900 5850
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 29 5151 6051 5800
तुळजापूर लाल क्विंटल 50 6100 6100 6100
उमरगा लाल क्विंटल 2 6100 6200 6151
सेनगाव लाल क्विंटल 50 5500 6250 6000
मंगरुळपीर लाल क्विंटल 849 4500 6015 6000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 251 5700 6050 6050
शेगाव लाल क्विंटल 72 5500 6200 6000
पांढरकवडा लाल क्विंटल 190 6000 6175 6140
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 110 5900 6100 6000
भंडारा लाल क्विंटल 16 5600 5800 5620
राजूरा लाल क्विंटल 188 3845 5800 5326
कळमेश्वर लाल क्विंटल 165 5700 6290 6000
नरखेड लाल क्विंटल 40 6000 6300 6100
पारशिवनी लाल क्विंटल 6 5400 6300 6000
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 435 5000 6250 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 195 5000 6000 5600
पुलगाव लाल क्विंटल 171 4850 6400 6180
सिंदी लाल क्विंटल 113 5620 6100 5900
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 993 5800 6500 6250
देवळा लाल क्विंटल 3 3600 5300 5255
दुधणी लाल क्विंटल 562 5700 6300 6100
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 44 6500 6600 6580
वर्धा लोकल क्विंटल 176 5875 6300 6100
तुमसर लोकल क्विंटल 20 6811 6811 6811
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 49 5300 6060 6000
परांडा लोकल क्विंटल 1 5900 5900 5900
लाखंदूर लोकल क्विंटल 8 5600 5650 5625
काटोल लोकल क्विंटल 320 5240 6306 5600
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1600 5400 6500 6350
येवला नं. २ क्विंटल 5 4781 6001 5701
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 5000 5200 5200
बारामती पांढरा क्विंटल 2 5051 5200 5051
जालना पांढरा क्विंटल 891 4700 6321 6175
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 130 6000 6125 6062
माजलगाव पांढरा क्विंटल 119 5500 6061 5851
बीड पांढरा क्विंटल 31 5400 6050 5795
शेवगाव पांढरा क्विंटल 228 5500 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 10 5800 5900 5800
करमाळा पांढरा क्विंटल 62 5800 6175 6100
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 248 5600 6000 5800
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 50 5400 5950 5700
परतूर पांढरा क्विंटल 16 6000 6125 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 6 5500 6100 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 30 5482 5651 5572
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 14 5400 5750 5600
गंगापूर पांढरा क्विंटल 35 5816 5860 5825
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 41 5600 5951 5800
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 40 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 10 5011 6000 5901
आष्टी-जालना पांढरा क्विंटल 18 5960 6011 6000
20/03/2022
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 12 5800 6000 5900
कन्न्ड क्विंटल 6 5500 6000 5750
रामटेक क्विंटल 184 5800 6100 5950
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 425 5500 6500 6000
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 16 5000 5800 5400
दौंड लाल क्विंटल 1 4100 4100 4100
कंधार लाल क्विंटल 13 6000 6200 6100
उमरी लाल क्विंटल 10 5700 5800 5750
बाळापूर लाल क्विंटल 1135 6000 6260 6225
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 200 5000 6150 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 2 7650 7650 7650
भिवापूर लोकल क्विंटल 51 4200 5800 5000
काटोल लोकल क्विंटल 175 5150 6161 5650
मांढळ लोकल क्विंटल 23 5217 5217 5217
शेवगाव पांढरा क्विंटल 132 5500 5900 5900
19/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5550 5550 5550
पैठण क्विंटल 20 5750 5886 5800
भोकर क्विंटल 54 5405 5861 5633
कारंजा क्विंटल 1000 5200 6360 5975
श्रीरामपूर क्विंटल 17 5300 5300 5300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 4375 4400 4400
रिसोड क्विंटल 780 5900 6375 6125
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 56 5800 6000 5900
कन्न्ड क्विंटल 2 5500 5900 5700
वैजापूर क्विंटल 25 5325 5695 5450
हिंगोली गज्जर क्विंटल 100 5805 6340 6072
मुरुम गज्जर क्विंटल 56 5800 6292 6046
लासूर स्टेशन काळी क्विंटल 4 5000 5451 5400
जालना लाल क्विंटल 30 5300 6150 6000
अकोला लाल क्विंटल 3111 5100 6685 6000
अमरावती लाल क्विंटल 2586 5850 6525 6187
परभणी लाल क्विंटल 60 5875 6000 5900
मालेगाव लाल क्विंटल 32 4911 5850 5741
चिखली लाल क्विंटल 547 5700 6282 5991
अमळनेर लाल क्विंटल 5 5500 5700 5700
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 65 6000 6100 6050
जिंतूर लाल क्विंटल 37 5960 6121 6075
खामगाव लाल क्विंटल 2545 5900 6400 6150
मलकापूर लाल क्विंटल 820 5940 6560 6265
कोपरगाव लाल क्विंटल 4 4701 4701 4701
रावेर लाल क्विंटल 1 6100 6100 6100
परतूर लाल क्विंटल 12 5900 6000 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 16 6000 6100 6000
तेल्हारा लाल क्विंटल 250 6150 6400 6275
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 38 5000 5650 5500
नांदगाव लाल क्विंटल 3 5000 5199 5100
मुखेड लाल क्विंटल 30 6200 6200 6200
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 1 5500 5500 5500
तुळजापूर लाल क्विंटल 50 6100 6100 6100
सेनगाव लाल क्विंटल 60 6000 6300 6050
पातूर लाल क्विंटल 99 5500 6000 5761
शेगाव लाल क्विंटल 35 5800 6355 6325
भंडारा लाल क्विंटल 1 5700 5700 5700
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 413 5650 6500 6275
दुधणी लाल क्विंटल 494 5650 6200 6000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 17 5600 5650 5625
दर्यापूर माहोरी क्विंटल 1700 5170 6475 6300
येवला नं. २ क्विंटल 12 5201 6170 6050
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 5100 5100 5100
जालना पांढरा क्विंटल 576 4000 6334 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 30 5500 6094 5790
माजलगाव पांढरा क्विंटल 45 5500 6051 5850
बीड पांढरा क्विंटल 44 4501 6011 5838
सिल्लोड- भराडी पांढरा क्विंटल 9 5100 6000 5800
भोकरदन पांढरा क्विंटल 25 5700 5800 5750
शेवगाव पांढरा क्विंटल 159 5300 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 11 5800 5900 5900
लासूर स्टेशन पांढरा क्विंटल 151 5500 5925 5750
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 20 5750 6000 5850
परतूर पांढरा क्विंटल 7 6100 6150 6140
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 26 5500 6050 5900
गंगापूर पांढरा क्विंटल 23 5725 5900 5871
कळंब (उस्मानाबाद) पांढरा क्विंटल 26 5200 5800 5600
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 40 6000 6000 6000

 

Leave a Comment