Udid bajar bhav : 11 ते 16 एप्रिल पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 11 ते 16 एप्रिल पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/04/2022
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
जालना काळा क्विंटल 5 5150 5150 5150
15/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 6001 6001 6001
पुणे क्विंटल 3 8200 9200 8700
अकोला काळा क्विंटल 10 4500 4500 4500
14/04/2022
पुणे क्विंटल 3 8200 9200 8700
13/04/2022
पुणे क्विंटल 4 8200 9200 8700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 4000 4000 4000
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 4710 5500 5220
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 95 3000 5700 4350
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5000 4800
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 32 3300 5290 5000
लाखंदूर काळा क्विंटल 36 5700 5750 5725
अमरावती लोकल क्विंटल 23 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 28 6000 6500 6200
तासगाव लोकल क्विंटल 15 6000 6100 6060
मुरुम लोकल क्विंटल 90 3500 5801 4651
12/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5501 5706 5501
पुणे क्विंटल 2 8000 9000 8500
बीड हायब्रीड क्विंटल 2 5000 5400 5200
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 188 3000 5800 4400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
जालना काळा क्विंटल 5 3500 3500 3500
जळगाव काळा क्विंटल 11 6350 6350 6350
चिखली काळा क्विंटल 9 4300 5300 4800
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5000 4800
मलकापूर काळा क्विंटल 5 5200 6200 5700
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 3 4000 4000 4000
लाखंदूर काळा क्विंटल 8 5650 5700 5675
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 198 5500 6000 5700
तासगाव लोकल क्विंटल 29 6000 6100 6050
मुरुम लोकल क्विंटल 18 4200 4601 4401
11/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2001 2001 2001
पुणे क्विंटल 1 8000 9000 8500
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 4700 5200 5000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 72 3200 5600 4400
जळगाव काळा क्विंटल 4 4200 5300 5300
पवनी काळा क्विंटल 40 5800 5800 5800
वाशीम काळा क्विंटल 25 4500 5000 4800
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 3051 3051 3051
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
बारामती लोकल क्विंटल 8 4500 5400 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 28 5500 6000 5700
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 10000 11000 10500
09/04/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 4857 5360 4857
पुणे क्विंटल 6 8000 9000 8500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 32 3400 5200 4300
चिखली काळा क्विंटल 6 3700 4800 4250
लाखंदूर काळा क्विंटल 52 5650 5700 5675
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 50 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 7 5600 5600 5600
मुरुम लोकल क्विंटल 8 5000 5000 5000

Leave a Comment