Udid bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8500 9500 9000
अकोला काळा क्विंटल 2 3800 3800 3800
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
16/07/2022
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 9000 8500
15/07/2022
पुणे क्विंटल 3 8400 9100 8750
करमाळा क्विंटल 12 5400 7000 6951
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 5000 5000 5000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 268 3200 6800 5000
चिखली काळा क्विंटल 4 3500 4200 3850
अक्कलकोट काळा क्विंटल 83 5800 6300 6000
वाशीम काळा क्विंटल 6 4300 5050 4500
शेगाव काळा क्विंटल 4 5000 5000 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 41 6000 6500 6200
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 9000 8500
14/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 6 4000 6900 5450
पुणे क्विंटल 4 8400 9300 8850
कारंजा क्विंटल 50 3900 5830 5400
करमाळा क्विंटल 3 5400 7000 5400
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 1 5000 5000 5000
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 4500 4500 4500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 125 3000 7300 5150
जालना काळा क्विंटल 3 3400 3400 3400
वाशीम काळा क्विंटल 6 4500 5150 4800
बारामती लोकल क्विंटल 1 6500 6500 6500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 207 6000 6500 6200
13/07/2022
पुणे क्विंटल 3 8400 9300 8850
करमाळा क्विंटल 3 5000 6900 5000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 15 4700 4700 4700
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 1 2700 2700 2700
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
मुंबई लोकल क्विंटल 40 6000 6500 6200
तासगाव लोकल क्विंटल 19 5500 5800 5700
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 9000 8500
12/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 40 4000 6300 5150
पुणे क्विंटल 2 8200 9200 8700
करमाळा क्विंटल 1 4600 4600 4600
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 4601 5100 4850
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 111 3700 7200 5450
चिखली काळा क्विंटल 4 4000 5800 4900
वाशीम काळा क्विंटल 5 4300 5001 4500
शेवगाव काळा क्विंटल 7 6300 6300 6300
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5300 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 285 6000 6500 6200
जामखेड लोकल क्विंटल 5 3000 4500 3750
तासगाव लोकल क्विंटल 21 5750 5900 5860
मुरुम लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
परांडा लोकल क्विंटल 1 6470 6470 6470
11/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 46 4900 5500 5200
पुणे क्विंटल 3 8000 9200 8600
बार्शी क्विंटल 172 5900 7300 7025
करमाळा क्विंटल 12 5400 7000 6500
रिसोड क्विंटल 20 5500 6530 6000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 48 3800 3800 3800
जालना काळा क्विंटल 13 3400 5100 4000
चिखली काळा क्विंटल 18 3800 6500 5150
वाशीम काळा क्विंटल 3 4500 5100 4800
वाशीम – अनसींग काळा क्विंटल 2 3900 4000 3950
गेवराई काळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 6751 6751 6751
औसा काळा क्विंटल 5 3000 5961 4480
धर्माबाद लाल क्विंटल 10 3490 6710 5500
अमरावती लोकल क्विंटल 6 3000 5200 4100
मुंबई लोकल क्विंटल 24 6000 6500 6200
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8500 9500 9000