Udid bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
पुणे क्विंटल 3 8000 9000 8500
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 4599 5610 5104
जालना काळा क्विंटल 67 3800 5500 5000
अकोला काळा क्विंटल 7 3000 3200 3100
चिखली काळा क्विंटल 10 4000 5500 4750
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4250
17/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 33 4500 6500 5500
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5800 5800 5800
पुणे क्विंटल 2 8100 9000 8550
रिसोड क्विंटल 25 6000 6490 6250
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 4500 5491 4986
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 27 4000 5925 4962
जालना काळा क्विंटल 7 4200 6400 5000
अकोला काळा क्विंटल 17 3200 5200 4200
जळगाव काळा क्विंटल 13 5500 6000 5500
चिखली काळा क्विंटल 14 4051 5675 4863
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 2 3200 5750 5750
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 429 6000 6500 6200
उमरगा लोकल क्विंटल 4 3510 4000 3800
16/06/2022
पुणे क्विंटल 3 8200 9000 8600
करमाळा क्विंटल 13 5350 6361 5500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 210 3550 5000 4275
अकोला काळा क्विंटल 3 4200 4200 4200
चिखली काळा क्विंटल 15 3000 6100 4550
वाशीम काळा क्विंटल 12 4500 5000 4800
इंदापूर काळा क्विंटल 20 5500 6150 5900
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
लोणार काळा क्विंटल 20 5950 6000 5975
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 2 2700 2700 2700
लाखंदूर काळा क्विंटल 20 5450 5500 5475
बारामती लोकल क्विंटल 28 4500 6251 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 30 6000 6500 6200
जामखेड लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
तुमसर लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
तेल्हारा टी -9 क्विंटल 25 3500 5700 5120
15/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 3 6400 6400 6400
पुणे क्विंटल 2 8200 9000 8600
बार्शी क्विंटल 67 4000 6750 6375
करमाळा क्विंटल 13 5300 6400 5500
बीड हायब्रीड क्विंटल 3 4700 5301 5000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 78 3000 6700 4850
जालना काळा क्विंटल 9 3500 6100 6100
अकोला काळा क्विंटल 21 4500 5000 4750
चिखली काळा क्विंटल 18 3500 6690 5095
वाशीम काळा क्विंटल 30 4500 5800 5500
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 5555 5555 5555
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 15 2150 4795 4400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार काळा क्विंटल 1 3500 3500 3500
शेगाव काळा क्विंटल 3 3400 5500 5500
लाखंदूर काळा क्विंटल 8 5450 5700 5575
धर्माबाद लाल क्विंटल 30 3000 5100 4100
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3300 5400 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 54 6000 6500 6200
तासगाव लोकल क्विंटल 19 6000 6100 6050
14/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 9 6350 6400 6375
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 5901 5901 5901
पुणे क्विंटल 2 8200 9200 8700
बार्शी क्विंटल 91 4000 6550 6300
करमाळा क्विंटल 12 5500 6400 6000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 225 3500 5700 4600
जालना काळा क्विंटल 34 3500 6450 4000
अकोला काळा क्विंटल 16 3100 4100 3550
जळगाव काळा क्विंटल 60 3805 4000 3805
चिखली काळा क्विंटल 8 3000 6000 4500
वाशीम काळा क्विंटल 15 4500 5010 4800
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 2 3475 3475 3475
शेगाव काळा क्विंटल 1 2905 2905 2905
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5500 4350
सांगली लोकल क्विंटल 13 6600 7000 6800
मुंबई लोकल क्विंटल 60 6000 6500 6200
जामखेड लोकल क्विंटल 14 5000 5500 5250
13/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 19 4000 6500 5250
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे क्विंटल 3 8200 9200 8700
बार्शी क्विंटल 67 4200 6650 6375
श्रीगोंदा क्विंटल 2 6000 6000 6000
करमाळा क्विंटल 27 5300 6425 6100
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 2 5500 5500 5500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 53 3400 6500 4950
धर्माबाद काळा क्विंटल 16 2900 6350 4200
जालना काळा क्विंटल 22 4000 6525 6000
धुळे काळा क्विंटल 3 4500 5850 5850
चिखली काळा क्विंटल 11 3000 6051 4226
वाशीम काळा क्विंटल 11 4300 5000 4500
लोणार काळा क्विंटल 5 5500 6300 5900
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 4500 6100 5500
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 3 3800 4500 4500
शेगाव काळा क्विंटल 1 4205 4205 4205
बारामती लोकल क्विंटल 8 5000 6151 6000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3200 5500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 39 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 1 4051 4051 4051
परांडा लोकल क्विंटल 2 5900 5900 5900
12/06/2022
पैठण काळा क्विंटल 1 1100 1100 1100
तुमसर लोकल क्विंटल 1 4200 4200 4200
11/06/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे क्विंटल 4 8300 9200 8750
बार्शी क्विंटल 62 6300 6500 6400
बीड हायब्रीड क्विंटल 8 4800 5202 4976
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 105 4600 5300 4950
जालना काळा क्विंटल 25 3950 6646 6409
अकोला काळा क्विंटल 15 1600 1600 1600
चिखली काळा क्विंटल 9 4050 4600 4325
लोणार काळा क्विंटल 110 5600 6200 5900
धर्माबाद लाल क्विंटल 10 3010 6500 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 60 3200 5500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 384 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5251 5251 5251