Udid bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

Udid bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे उडीद बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील उडीदचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (udid bajar bhav maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : उडीद
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/03/2022
पुणे क्विंटल 4 8300 9400 8850
बीड हायब्रीड क्विंटल 10 3500 4400 4060
चिखली काळा क्विंटल 6 3600 4500 4050
लाखंदूर काळा क्विंटल 3 5900 6000 5950
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5100 4300
मुरुम लोकल क्विंटल 16 4201 4700 4451
18/03/2022
पुणे क्विंटल 3 8400 9200 8800
17/03/2022
पुणे क्विंटल 5 8400 9200 8800
जळगाव काळा क्विंटल 161 4000 5000 4756
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 4851 5108 5000
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 3 3601 3601 3601
मुंबई लोकल क्विंटल 52 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 2 4900 4900 4900
16/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 2801 2801 2801
पुणे क्विंटल 4 8200 9000 8600
बीड हायब्रीड क्विंटल 1 3801 3801 3801
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 97 4400 5955 5177
पवनी काळा क्विंटल 43 6000 6000 6000
पैठण काळा क्विंटल 1 3001 3001 3001
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 1 4100 4100 4100
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3000 3000 3000
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 2 3900 3900 3900
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 36 5500 6000 5700
तुमसर लोकल क्विंटल 24 4900 4900 4900
तासगाव लोकल क्विंटल 29 5850 5980 5920
15/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 4 2801 2801 2801
पुणे क्विंटल 5 8000 9000 8500
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 4200 4200 4200
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 114 3200 5800 4500
जालना काळा क्विंटल 15 3000 3000 3000
जळगाव काळा क्विंटल 14 450 4600 4600
चिखली काळा क्विंटल 8 3000 4500 3750
पवनी काळा क्विंटल 3 6000 6000 6000
शिरपूर काळा क्विंटल 2 5800 5800 5800
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3476 3476 3476
लाखंदूर काळा क्विंटल 26 5900 6000 5950
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5100 4300
मुरुम लोकल क्विंटल 26 3600 4600 4100
उमरगा लोकल क्विंटल 1 2750 2750 2750
14/03/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1 3101 3101 3101
पुणे क्विंटल 4 8000 9000 8500
कुर्डवाडी क्विंटल 2 3001 3001 3001
मानोरा क्विंटल 3 3900 4055 3977
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 108 4500 5500 5000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 3 3501 3501 3501
जळगाव काळा क्विंटल 13 5000 6020 5500
चिखली काळा क्विंटल 12 4050 5220 4635
वाशीम काळा क्विंटल 15 5500 5900 5800
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 3 3000 3000 3000
केज काळा क्विंटल 3 1500 4200 3600
कळंब (उस्मानाबाद) काळा क्विंटल 1 3400 5000 5000
शेगाव काळा क्विंटल 1 4350 4350 4350
लाखंदूर काळा क्विंटल 18 5950 6000 5975
बारामती लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
अमरावती लोकल क्विंटल 3 3500 5400 4450
मुंबई लोकल क्विंटल 30 5500 6000 5700
मुरुम लोकल क्विंटल 5 4600 4600 4600
13/03/2022
बाळापूर काळा क्विंटल 6 3000 3936 3800
तुमसर लोकल क्विंटल 1 5800 5800 5800

Leave a Comment